1.000.000 ὑπογραφές πολιτῶν κατά τῆς ἀσυλίας πολιτικῶν

ΟΛΗ ἡ χώρα ἀπέτισε χθές φόρο τιμῆς στά 57 θύματα τῆς τραγωδίας τῶν Τεμπῶν.

Δεκάδες χιλιάδες πολῖτες βγῆκαν στούς δρόμους γιά νά βροντοφωνάξουν ὅτι εἶναι ἡ «φωνή» τῶν ἀδικοχαμένων παιδιῶν, ἐνῷ στό σημεῖο τῆς συγκρούσεως τό κλῖμα ἦταν ἰδιαίτερα φορτισμένο ἀπό τόν βουβό θρῆνο καί τό κλάμα τῶν οἰκογενειῶν τους. Ὁ Σύλλογος Οἰκογενειῶν Θυμάτων τῶν Τεμπῶν κατήγαγε χθές μία σημαντική ἐπιτυχία, καθώς τό διαδικτυακό ψήφισμα, μέ τό ὁποῖο ζητεῖ τήν ὑποστήριξη τῶν πολιτῶν ὥστε νά ἀναθεωρηθεῖ τό Σύνταγμα σχετικῶς μέ τόν νόμο περί εὐθύνης ὑπουργῶν καί νά καταργηθεῖ ἡ βουλευτική ἀσυλία, συγκέντρωσε περισσότερες ἀπό 1.000.000 ὑπογραφές!

Ἡ ἐπί κεφαλῆς τοῦ Συλλόγου, κ. Μαρία Καρυστιανοῦ, πρόκειται νά καταθέσει τόν φάκελο μέ τίς ὑπογραφές στήν Βουλή. Οἱ Ἕλληνες πολῖτες ἀξιώνουν ἀπό τήν Κυβέρνηση νά ἀλλάξει τόν ἐπίμαχο νόμο καί νά μήν καθίσουν στό σκαμνί γιά τήν πολύνεκρη τραγωδία μόνο μικρομεσαῖα στελέχη τοῦ ΟΣΕ καί ὅσοι εἶχαν βάρδια τό βράδυ τῆς 28ης Φεβρουαρίου 2023. Οἱ συγκλονιστικές ὁμιλίες τῶν γονέων τῶν παιδιῶν πού σκοτώθηκαν στό δυστύχημα καί κυρίως ὁ ἀγῶνας πού δίδουν ὥστε νά διαλευκανθεῖ ἡ ὑπόθεσις εἰς βάθος, δείχνει τήν ἀποφασιστικότητά τους νά βροῦν δικαίωση καί νά θρηνήσουν τούς νεκρούς των.

Τό ψήφισμα πού μόνο χθές τό ὑπέγραψαν περισσότεροι ἀπό 150.000 πολῖτες ἀναφέρει μεταξύ ἄλλων: «Οἱ Ἕλληνες πολῖτες ἀπαιτοῦν ἀπό τήν Βουλή τήν ἔναρξη τῶν διαδικασιῶν, γιά τήν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος καί τήν ἐνεργοποίηση τοῦ νόμου περί εὐθύνης ὑπουργῶν, καθώς καί τήν κατάργηση τῆς βουλευτικῆς ἀσυλίας, ὅταν προκύπτει ποινική εὐθύνη πολιτικῶν προσώπων. Ἡ ἀτιμωρησία πολιτικῶν προσώπων δέν συνάδει μέ τήν ἠθική, οὔτε μέ τή δημοκρατία, ἀρετές γιά τίς ὁποῖες εἴμαστε περήφανοι!».

Χθές τό ἀπόγευμα, ἡ Ἐξεταστική Ἐπιτροπή ἔλαβε τήν δικογραφία τοῦ Ἐφέτου Ἀνακριτοῦ Λαρίσης γιά τό σιδηροδρομικό δυστύχημα. Τά μέλη της ἀναμένεται νά λάβουν γνώση τοῦ περιεχομένου τῆς δικογραφίας σήμερα;, προκειμένου νά ἀξιολογήσουν τά στοιχεῖα καί νά κρίνουν ἄν καί ποιό μέρος αὐτῶν θά περιλάβουν στό ὑπό σύνταξιν πόρισμά τους. Τά κόμματα ἔχουν προθεσμία νά καταθέσουν τά πορίσματά τους στίς 8 Μαρτίου, προκειμένου αὐτά νά συζητηθοῦν στίς 11 Μαρτίου. Δέν ἀποκλείεται, ὡστόσο, λόγῳ τῶν ἐξελίξεων, νά δοθεῖ παράτασις στήν ἀνωτέρω προθεσμία.

Συμφώνως πρός πληροφορίες, ὁ εἰδικός ἐφέτης ἀνακριτής κ. Σωτήρης Μπακαΐμης θά ὁρίσει νέον πραγματογνώμονα γιά νά ἐξετάσει μέ προσοχή τά νέα εὑρήματα. Ὁ νέος πραγματογνώμων θά προέρχεται ἀπό τό Ἐθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνεῖο. Ἐν τῷ μεταξύ, ἡ οἰκογένεια τῆς 55χρονης Βασιλικῆς Χλωροῦ μέ ἐπιστολή πρός τόν κ. Μπακαΐμη καί τήν προϊσταμένη τῆς Εἰσαγγελίας Ἐφετῶν Λαρίσης κ. Σοφία Ἀποστολάκη ζητεῖ νά ἀναβαθμιστεῖ τό κατηγορητήριο σέ ἀνθρωποκτονία κατά συρροήν ἀπό ἐνδεχόμενο δόλο. Ὅπως ἀναφέρουν οἱ οἰκογένειες, ὑπάρχει πλέον πληθώρα στοιχείων τά ὁποῖα στοιχειοθετοῦν καί ἀποδεικνύουν ὅτι ὑπάρχει ἐνδεχόμενος δόλος.

«Οἱ κατηγορούμενοι σαφῶς γνώριζαν καί γιά τίς διαμαρτυρίες καί τά ἐξώδικα τῶν μηχανοδηγῶν, ὅπως καί γιά τήν παραίτηση τοῦ κ. Κατσιούλη λόγῳ τῆς καθυστέρησης ὑλοποίησης τῶν συμβάσεων καί παρ’ ὅλα αὐτά δέν ἔλαβαν τά μέτρα τους ὡς ὄφειλαν γιά τήν ἀσφάλεια τῶν ἐπιβατῶν, ἀλλά οὔτε καί σταμάτησαν τά δρομολόγια ἕως ὅτου αὐτά νά εἶναι ἀσφαλῆ γιά τό ἐπιβατικό κοινό. Ἔχει ἤδη ἀποδειχθεῖ αἰτιώδης συνάφεια μέ τή μή ὁλοκλήρωση τῆς σύμβασης 717, ἐσεῖς δέν ἀναγνωρίζετε τόν ἐνδεχόμενο δόλο;» ἐρωτοῦν τούς δύο δικαστικούς. Κλείνοντας τήν ἀναφορά τους σημειώνουν πώς: «Θεωροῦμε πλέον ὅτι ὄχι μόνο προσβάλετε τή νοημοσύνη καί τό πένθος μaς, ἀλλά προσβάλετε καί τή μνήμη τῶν θυμάτων ἀσκῶντας διώξεις πού ἀφοροῦν ἀνθρωποκτονία κατά συρροή ἀπό ἀμέλεια καί ὄχι ἀπό ἐνδεχόμενο δόλο». Τά μέλη τοῦ Συλλόγου διαμαρτύρονται μέ τόν τρόπο τους, γιατί ἔχουν γίνει, ὅπως ἀναφέρουν, ἀρωγοί τῆς Δικαιοσύνης, ρόλο πού ὄφειλαν νά ἔχουν οἱ τακτικοί δικαστές.

Χθές οἱ ἐκκλησίες σέ ὅλη τήν χώρα γέμισαν ἀπό κόσμο πού πῆγε νά ἀνάψει ἕνα κερί, ἐνῷ τήν ὥρα πού ἠχοῦσαν πένθιμα οἱ καμπάνες 57 φορές, ἡ συγκίνησις κορυφώθηκε. Μπροστά στήν Βουλή, νεαρά παιδιά ἔγραψαν στό ὁδόστρωμα τά ὀνόματα καί τῶν 57 θυμάτων μέ κόκκινη μπογιά. Δυστυχῶς, γιά ἄλλη μία φορά, κουκουλοφόροι –σέ Ἀθήνα καί Θεσσαλονίκη– βρῆκαν τήν εὐκαιρία νά ἀμαυρώσουν τίς μεγάλες πορεῖες. Μολότωφ, χημικά, καμμένοι κάδοι ἀπορριμμάτων στιγμάτισαν τίς κινητοποιήσεις. Στήν Ἀθήνα ἡ ἀστυνομία συνέλαβε ὀκτώ ἄτομα πού ἔφεραν σέ σακκίδια μολότωφ καί ἄλλα ἐνοχοποιητικά ἀντικείμενα. Ἐχρειάσθη νά ἐπιστρατευθεῖ τό εἰδικό ὄχημα τῆς ἀστυνομίας πού ἐκτοξεύει νερό γιά νά ἀποκρούσει τίς ἐπιθέσεις τῶν ταραξιῶν πέριξ τοῦ Πολυτεχνείου.

Οἱ ἀρχηγοί τῶν κομμάτων τῆς ἀντιπολιτεύσεως βγῆκαν καί αὐτοί στούς δρόμους γιά νά διαδηλώσουν. Ὁ κ. Στέφανος Κασσελάκης συμφιλιώθηκε, ἔστω γιά λίγο, μέ τήν κ. Ὄλγα Γεροβασίλη καί περπάτησαν μαζί στούς δρόμους τῶν Ἀθηνῶν. Ἐκεῖ ἦταν καί ἐκπρόσωποι κομμάτων τῆς Ἀριστερᾶς, ἐνῷ ὁ ΓΓ τοῦ ΚΚΕ μετέβη στήν Λάρισα, ἐπίκεντρο τῶν ἐπετειακῶν ἐκδηλώσεων. Μηνύματα ἔγραψαν στά κοινωνικά δίκτυα ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας καί ὁ Πρωθυπουργός, ὅπως καί ὁ τότε ὑπουργός Μεταφορῶν κ. Κώστας Ἀχ. Καραμανλῆς.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ὑπέκυψε ἡ ΝΔ στό βέτο Ράμα γιά τήν ὑποψηφιότητα Φρέντη Μπελέρη

Εφημερίς Εστία
Ἀπεκλείσθη ἀπό τό εὐρωψηφοδέλτιο τῆς Νέας Δημοκρατίας ὁ ἔγκλειστος ἐκλεγμένος δήμαρχος τῆς Χειμάρρας – Ἐπεκράτησε ἡ γραμμή τῆς ὑφυπουργοῦ Ἀλεξάνδρας Παπαδοπούλου – Τό Μαξίμου «χρυσώνει» τό χάπι στούς Βορειοηπειρῶτες περιλαμβάνοντας στήν λίστα τῶν ὑποψηφίων του τόν υἱό του

Τώρα παραδέχεται τό μοντάζ ἀλλά δείχνει ΟΣΕ καί ΜΜΕ

Μανώλης Κοττάκης
ΜΕΡΙΚΕΣ διαπιστώσεις ἀπό τήν χθεσινή συνέντευξη τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στόν «Ἀντέννα», στούς συναδέλφους Γιῶργο Παπαδάκη καί Μαρία Ἀναστασοπούλου.

Ἐπίδομα «πρώτης ἀνταπόκρισης» ἀπό Χρυσοχοΐδη σέ ΕΛ.ΑΣ.

Εφημερίς Εστία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ κίνητρο στούς ἀστυνομικούς πού ἐργάζονται ἐκτός τῶν ἀστυνομικῶν τμημάτων, τῶν γραφείων καί ὡς συνοδοί πολιτικῶν καί ἄλλων ἐπιφανῶν πολιτῶν, θά δώσει τό Ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτου.

Ἄλλο ἡ κριτική καί ἄλλο ἡ μηχανή τοῦ κιμᾶ

Δημήτρης Καπράνος
Παρακολουθήσαμε μέ μεγάλη προσοχή τήν συνέντευξη τῆς Εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου. Εὐχάριστη ἔκπληξη τό ὅτι εἴδαμε ἀνώτατη δικαστικό νά ἀπαντᾶ σέ ἐρωτήσεις.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΗ ΠΗΓΗΣ