Ὕποπτη πυρκαϊά στήν 112 Π.Μ. ἐνῷ 5 ἡμέρες καίγεται ὁ Ἕβρος

Μετά τήν 111 Πτέρυγα Μάχης (Π.Μ.) τῆς Νέας Ἀγχιάλου, ἐχθές ἦταν ἡ σειρά τῆς 112 Π.Μ. Ἐλευσῖνος νά κινδυνεύσει νά γίνει παρανάλωμα τοῦ πυρός, γεγονός πού ἀπετράπη χάρις στήν ἀποφασιστική παρέμβαση τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας καί τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων.

Ἄκαρπες, ἀντιθέτως, εἶναι οἱ προσπάθειες στόν πολυμέτωπο ἀγῶνα πού δίδουν οἱ πυροσβέστες στόν Ἕβρο.

Σειρά ἐνδείξεων συνηγοροῦν ὅτι οἱ ἀλλεπάλληλες πυρκαϊές στήν Θράκη (Δαδιά, Λάβαρα, Ἀλεξανδρούπολη, Ροδόπη) μόνον τυχαῖες δέν εἶναι. Κοινός παρονομαστής ὅλων τῶν πυρκαϊῶν πού κατακαίουν τήν χώρα τήν τελευταία ἑβδομάδα, εἶναι τό γεγονός ὅτι ἔχουν τεθεῖ στό στόχαστρο τῶν ἐμπρηστῶν ἐθνικῶς εὐαίσθητες περιοχές καί στρατιωτικές ἐγκαταστάσεις. Γιά τήν Ἀττική, εἰδικώτερα, ὁ «πνεύμων» τῆς Πάρνηθος καί ὁ ἀστικός ἱστός (Ἄνω Λιόσια, Μενίδι καί Φυλή) διανύουν μέγιστο κίνδυνο. Κάτοικοι τῆς Φυλῆς, τῶν Ἄνω Λιοσίων καί τῶν βορειοτέρων περιοχῶν τοῦ Μενιδίου ὑπεχρεώθησαν νά ἐγκαταλείψουν τίς ἑστίες τους. Ὅλη μέρα ἐχθές, ἐπίσης, ἡ πυρκαϊά περιεκύκλωνε τήν Πάρνηθα, χωρίς νά εἰσέρχεται σέ αὐτήν, χάρις στήν κατεύθυνση τοῦ ἀνέμου καί μόνον. Ἡ ἀνεξέλεγκτος πυρίνη λαῖλαψ εἶχε, ὅμως, καί τά θύματά της ἐχθές – ὄχι στήν Ἀττική ἀλλά στόν Ἕβρο.

Μέχρι στιγμῆς, 18 ἀπανθρακωμένα σώματα –μεταξύ αὐτῶν δύο παιδικά– ἐνετοπίσθησαν σέ ποιμνιοστάσιο στόν Ἄβαντα Ἕβρου, ἐντός τοῦ δάσους. Ὅπως ἀνέφερε ὁ ἐκπρόσωπος Τύπου τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώματος, Γιάννης Ἀρτοποιός, «μέ δεδομένο ὅτι ἀπό τίς γύρω περιοχές δέν ἔχει ὑπάρξει καμμία δήλωση ἐξαφάνισης ἤ ἀγνοουμένων κατοίκων, διερευνᾶται τό ἐνδεχόμενο νά πρόκειται γιά ἀνθρώπους πού εἰσῆλθαν παράτυπα στήν χώρα». Συμφώνως, δέ, μέ πληροφορίες ἀπό τήν πληγεῖσα περιοχή, οἱ μεταναστευτικές ροές ἔχουν αὐξηθεῖ τά τελευταῖα 24ωρα, γεγονός πού ἔχει τήν ἐξήγησή του. Ἀκούγεται ὅτι οἱ διακινητές προτρέπουν τούς μετανάστες νά ἀξιοποιήσουν τήν ἀναστάτωση πού ἔχει προκαλέσει ἡ πυρκαϊά. Εἶναι εὐκαιρία νά περάσουν τώρα τά σύνορα, τώρα πού ἡ Ἀστυνομία εἶναι ἀπασχολημένη σέ ἄλλα ἔργα, τούς λένε. Δέν ἔχει περάσει ἀπαρατήρητο τό γεγονός, ἐξ ἄλλου, ὅτι 12 πυρκαϊές ἐξερράγησαν τήν πρώτη ἡμέρα ἐντός διώρου – ὅλες σέ περάσματα μεταναστῶν.

Ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος, Παῦλος Μαρινάκης, ἐπιβεβαιώνοντας σέ συνέντευξή του στήν ΕΡΤ τήν διεξαγωγή συσκέψεως μέ τήν συμμετοχή τῆς Ἐθνικῆς Ὑπηρεσίας Πληροφοριῶν, ἐδήλωσε ὅτι «εἶναι προφανές ὅτι, ὅταν ἔχεις τόσα πολλά μέτωπα, ἐξετάζεις ὅλα τά ἐνδεχόμενα. Σημασία ἔχει ὄχι ἁπλᾶ νά τά ἐξετάζεις. Οἱ ἁρμόδιες ἀρχές νά κάνουν τό καλύτερο καί ταχύτερο δυνατό καί σέ συνδυασμό μέ τήν αὐστηροποίηση τῆς νομοθεσίας, ὅσο γίνεται νά ἔχουμε τά καλύτερα δυνατά ἀποτελέσματα. Θά μείνω ἐδῶ, γιατί πρέπει νά προσέχουμε κάθε λέξη, ὅταν μιλᾶμε γιά ἀνοιχτές διαδικασίες» ἐσημείωσε, προϊδεάζοντας γιά τήν συνέχεια.

Ὅπως δέν εἶναι τυχαῖο, ἀσφαλῶς, ὅτι παρών στόν Ἕβρο εἶναι καί ὁ ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντῖνος Φλῶρος, κατόπιν ἐντολῶν τοῦ ὁποίου ἐλήφθησαν τά παρακάτω μέτρα:

-Τό σύνολο τοῦ προσωπικοῦ τῶν μονάδων πού ἑδρεύουν στόν Νομό Ἕβρου τίθεται σέ ἐπιφυλακή ἐντός τῶν στρατοπέδων, γιά ἐμπλοκή καί ἀντιμετώπιση τῆς διαμορφουμένης καταστάσεως.

-Περίπολα ἐπιτηρήσεως στόν Νομό Ἕβρου, σέ ἀκτῖνα 5 χιλιομέτρων πέριξ τῶν στρατιωτικῶν ἐγκαταστάσεων.

-Ἐπί πλέον, περίπολα ἐπιτηρήσεως στόν ὀρεινό ὄγκο τῆς Ροδόπης καί τοῦ Ἕβρου, μέ ἔμφαση στά ὀρεινά δρομολόγια. Γιά τόν σκοπό αὐτό, ἐδραστηριοποιήθη προσωπικό τῆς Ε΄ Μοίρας Καταδρομῶν.

-Σέ αὐξημένη ἑτοιμότητα τίθενται τά Στρατιωτικά Νοσοκομεῖα καί Μονάδες Ὑγειονομικοῦ τῆς Περιοχῆς Εὐθύνης τοῦ Δ΄ Σώματος Στρατοῦ.

-Πενῆντα περίπολα ἐπιτηρήσεως σέ τρεῖς ὀκτάωρες βάρδιες (300 ἄτομα) στήν περιοχή Ἀττικοβοιωτίας.

Εἶχε προηγηθεῖ, ἄλλως τε, τό περιστατικό μέ τήν 112 Π.Μ. στήν Ἐλευσῖνα, ὅπου ἑδρεύει, σύν τοῖς ἄλλοις, ἡ βάσις τῶν πυροσβεστικῶν ἀεροσκαφῶν Canadair. Συμφώνως μέ πληροφορίες ἀπό τήν Πυροσβεστική, ἄν και οἱ πύρινες γλῶσσες προσήγγισαν τήν 112 Π.Μ., οἱ ἰσχυρές δυνάμεις πυροσβέσεως ἀπεσόβησαν, ἐν τέλει, τόν κίνδυνο. Παρανάλωμα τοῦ πυρός ἔγιναν, ἀντιθέτως, βιομηχανίες τῆς περιοχῆς, ἐπηρεάσθησαν, ἐπιπροσθέτως, οἱ συγκοινωνίες (ὁδικές καί σιδηροδρομικές). Πιστεύεται ὅτι ἡ πυρκαϊά ἐκεῖ ξεκίνησε ἀπό τήν παράνομο καύση ὑλικῶν. Περί τίς 470 (!) πυρκαϊές ἔχουν ξεσπάσει στήν περιοχή ἐντός τοῦ τρέχοντος ἔτους. Ἐπιστρέφοντας στά τοῦ Ἕβρου, ἐχθές προσετέθη ἕνα ἀκόμη μέτωπο, στά Λάβαρα, πλησίον τῶν ἑλληνο-τουρκικῶν συνόρων, ἐνῷ ἀνεζωπυρώθη ἡ φωτιά στήν Νίψα. Σέ ὁρισμένες περιπτώσεις, ἡ φωτιά ἐσταμάτησε ἄνευ ὑπερβολῆς στήν θάλασσα, ὅπως στήν περιοχή Χιλή. Σκάφη τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος συνέδραμον στήν ἐπιχείρηση ἀπομακρύνσεως κατοίκων ἀπό περιοχές πού ἐκαίγοντο. Ἐχθές ἐκκενώθησαν ἐννέα ἀκόμη οἰκισμοί. Ἡ πιό δύσκολη ἐπιχείρησις, ἀναμφιβόλως, ἦταν ἡ ἐπιχείρησις ἐκκενώσεως τοῦ πανεπιστημιακοῦ γενικοῦ νοσοκομείου Ἀλεξανδρουπόλεως. Νοσηλευόμενοι σέ Μονάδες Ἐντατικῆς Θεραπείας καί ἑτοιμόγεννες ἔπρεπε νά διακομισθοῦν σέ συνθῆκες ἀπολύτου ἀσφαλείας.

Ἐντολή, τέλος, νά ἀνοίξουν τέσσερεις ἐκκλησίες γιά τούς πυροπαθεῖς τῆς Ροδόπης ἔδωσε ὁ Μητροπολίτης Μαρωνείας, κ. Παντελεήμων.

Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι σέ φωτογραφία τοῦ εὐρωπαϊκοῦ δορυφόρου METEOSAT-11 ἀπεικονίζεται ὅτι ὁ καπνός ἀπό τόν Ἕβρο ἔφθασε μέχρι τό Ἰόνιο (!), περίπου 950 χιλιόμετρα νοτιοδυτικῶς, καλύπτοντας ἔκταση ἴση μέ περίπου 110.000 τετρ. χιλιόμετρα. Συμφώνως μέ τό Ἐθνικό Ἀστεροσκοπεῖο Ἀθηνῶν, βάσει δορυφορικῶν δεδομένων, τό τριήμερο 19 ἕως 21 Αὐγούστου (Σάββατο, Κυριακή καί Δευτέρα), 380.000 στρέμματα εἶχον καεῖ στόν Ἕβρο, 30.000 στρέμματα στήν Ροδόπη, 12.000 στρέμματα στήν Βοιωτία, 8.000 στρέμματα στήν Κύθνο καί 5.000 στρέμματα στά Ψαχνά Εὐβοίας. Συνδρομή στήν χώρα μας στέλλει ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωσις, ἑπτά ἀεροσκάφη καί ἕνα ἑλικόπτερο, ὅπως ἐπίσης φθάνουν πυροσβέστες ἀπό τήν Ρουμανία καί τήν Τσεχία. Ἐκφράζοντας, τέλος, τήν ὀδύνη της γιά τήν ἀπώλεια ζωῶν, ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, κυρία Σακελλαροπούλου, ὡμίλησε γιά τό «χρέος ὅλων μας νά ἀναλάβουμε ἐπειγόντως ἀποτελεσματικές πρωτοβουλίες, ὥστε ἡ ζοφερή αὐτή πραγματικότητα νά μήν γίνει ἡ νέα κανονικότητα, ἀλλά νά ἀντιμετωπισθεῖ μέ ἀποφασιστικότητα καί τόλμη».

Ειδήσεις / Άρθρα

Η «δημοκρατία» δεν ξεχνά την Κύπρο: Επετειακό-τιμητικό φύλλο για την μαύρη επέτειο των 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή

Εφημερίς Εστία
Ολόκληρο το φύλλο του Σαββάτου 20 Ιουλίου 2024, αφιερωμένο στην μαύρη επέτειο

Ὁ κ. Δένδιας «πόνεσε» τήν Ἄγκυρα μέ τίς λέξεις «εἰσβολή» καί «κατοχή»

Εφημερίς Εστία
«Καλόμαθε» τό καθεστώς Ἐρντογάν ἀπό τήν συστηματική παράλειψη τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Γεραπετρίτη νά χρησιμοποιεῖ τόν ὅρο «κατεχόμενα» καί ζήτησε τόν λόγο ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης ἐπειδή κατήγγειλε τό ἔγκλημα τοῦ Ἀττίλα

Σέ διατεταγμένη ὑπηρεσία Μαξίμου

Μανώλης Κοττάκης
Τό Μαξίμου δυστυχῶς δέν κατάλαβε τίποτε.

Ἐπιδοτήσεις σέ πράσινα καί κίτρινα τιμολόγια ὥς 500 KWh

Εφημερίς Εστία
Χωρίς συγκεκριμένες ἀνακοινώσεις γιά τό ὕψος τοῦ ἐκτάκτου φόρου στήν ἠλεκτροπαραγωγή μέ φυσικό ἀέριο καί τῶν ἐπιδοτήσεων στούς λογαριασμούς, ἡ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Ἐνεργείας ἔσπευσε νά παρουσιάσει ἕνα ἀτελές σχέδιο γιά νά καθησυχάσει τούς καταναλωτές ἀπό τό ἅλμα στίς χονδρεμπορικές τιμές ρεύματος πού θά ὁδηγοῦσαν σέ τιμές-σόκ τόν Αὔγουστο.

Ἐκεῖνες τίς πένθιμες ἡμέρες τοῦ Ἰουλίου

Δημήτρης Καπράνος
Κάθε χρόνο, τέτοιες μέρες, σκέπτομαι πόσο μεγάλη ἀξία ἔχει γιά τόν πολίτη ἡ ἐνημέρωση!