Ὕποπτη παραβίασις στήν Διεύθυνση Ἐκλογῶν τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν

MIA ΑΚΡΩΣ ὕποπτη διάρρηξις, μέ ἐκλογικό ἄρωμα, ἔγινε στό γραφεῖο τοῦ ἐπί κεφαλῆς τῆς Διευθύνσεως Ἐκλογῶν τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν.

Ἄγνωστος ἤ ἄγνωστοι διέρρηξαν τό γραφεῖο τοῦ διευθυντοῦ καί ἀπέκτησαν πρόσβαση σέ ἀπόρρητα στοιχεῖα μέ τούς ἐκλογικούς καταλόγους καί, κατά τόν διευθυντή, σέ σημαντικά ἔγγραφα πού εἶναι ἀποθηκευμένα σέ σκληρούς δίσκους. Τό συμβάν ἔλαβε χώρα τό μεσημέρι τῆς Παρασκευῆς, καί οἱ δρᾶστες παρεβίασαν τό λουκέτο τῆς πόρτας τοῦ συγκεκριμένου γραφείου. Οἱ ἔρευνες συνεχίζονται γιά νά διαπιστωθεῖ ποιά στοιχεῖα ἀπέκτησαν ἤ ἐνδεχομένως ἀλλοίωσαν οἱ δρᾶστες. Αὐτό ὅμως πού προκαλεῖ ἐντύπωση εἶναι πώς τό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν, γιά ἄγνωστο λόγο, προσπάθησε ἀπό τήν πρώτη στιγμή νά ὑποβαθμίσει τό γεγονός καί νά μήν λάβει διαστάσεις, ὅπως εἶχε γίνει κατά τό παρελθόν σέ ἀντίστοιχες περιπτώσεις. Ἔκπληξη ὡστόσο προκαλεῖ ὅτι τό ὑπουργεῖο ἀμφισβητεῖ ἀκόμη καί τήν καταγγελία τοῦ προϊσταμένου τῆς Διευθύνσεως Ἐκλογῶν χαρακτηρίζοντας τό συμβάν ὡς «φερόμενη διάρρηξη»!

Συγκεκριμένα ἀνέφερε τό ΥΠΕΣ: «Κατά τίς μεσημβρινές ὧρες τῆς Παρασκευῆς 26 Ἀπριλίου ὑπῆρξε καταγγελία ἡ ὁποία ἀφορᾶ σέ φερόμενη διάρρηξη στό γραφεῖο τοῦ προϊσταμένου τῆς Διεύθυνσης Ἐκλογῶν τό ὁποῖο ἑδρεύει ἐπί τῆς ὁδοῦ Εὐαγγελιστρίας. Ἡ εἴσοδος στό συγκεκριμένο κτήριο φυλάσσεται ἀπό ἰδιωτική ἑταιρεία φύλαξης, ἐνῷ κατά τήν εἴσοδο τῶν ἐπισκεπτῶν πραγματοποιεῖται ἔλεγχος ταυτοπροσωπίας».

Ἀπό τό Ἀρχηγεῖο τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας ἀνακοινώνεται ὅτι σχετικά μέ καταγγελία πού ἔγινε στό Τμῆμα Ἀσφαλείας Ἀκροπόλεως, ἡ ὁποία ἀφορᾶ σέ διάρρηξη σέ χώρους ὅπου στεγάζεται ἡ Διεύθυνσις Ἐκλογῶν τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν, τήν προανάκριση διενεργεῖ ἡ Ὑποδιεύθυνσις Ἀσφαλείας Ἀθηνῶν, μέ τήν συνδρομή τῆς Διευθύνσεως Ἐγκληματολογικῶν Ἐρευνῶν καί τῆς Διευθύνσεως Διώξεως Ἠλεκτρονικοῦ Ἐγκλήματος. Γιά τήν ὑπόθεση ἔχει ἐνημερωθεῖ ὁ Προϊστάμενος τῆς Εἰσαγγελίας Πρωτοδικῶν Ἀθηνῶν.

Ἡ ἀστυνομία κατέσχε τούς δύο ὑπολογιστές μέ τούς σκληρούς δίσκους καί μετεφέρθησαν στά ἐγκληματολογικά ἐργαστήρια τῆς ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου νά γίνει ἐξονυχιστικός ἔλεγχος. Συμφώνως πρός πληροφορίες, ἡ ἔρευνα δέν περιορίσθηκε μόνο στήν συγκεκριμένη Διεύθυνση ἀλλά καί σέ ὅλο τόν ὄροφο καί συγκεκριμένα στήν Διεύθυνση Ἠλεκτρονικῆς Διακυβερνήσεως τοῦ ΥΠΕΣ. Τό Σάββατο τό ἀπόγευμα μετέβησαν ὁ προϊστάμενος ἀλλά καί στελέχη τῆς Διευθύνσεως Ἠλεκτρονικῆς Διακυβερνήσεως γιά νά καταθέσουν ἐκ νέου στούς ἁρμοδίους ἀστυνομικούς. Πάντως ὁ ἐπί κεφαλῆς τῆς Διευθύνσεως Ἐκλογῶν, παρά τήν «φερόμενη διάρρηξη», κατέθεσε στό Α.Τ. Ἀκροπόλεως μήνυση κατά ἀγνώστων γιά διάρρηξη.

Ὁ ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε τήν πλήρη διαλεύκανση τῆς ὑποθέσεως ἀφήνοντας ὑπονοούμενα γιά τήν ἀντίδραση τῆς ἡγεσίας τοῦ ὑπουργείου, ἡ ὁποία ἀκόμη καί σήμερα δέν ἔχει διευκρινίσει ἐάν ἔχει γίνει διάρρηξις καί ἔχουν «καί ἐάν ἔχουν ὑπεξαιρεθεῖ προσωπικά δεδομένα.» Γιά ἄδοξο τέλος τῆς ἐρεύνης τῆς ἀνεξαρτήτου Ἀρχῆς Προσωπικῶν Δεδομένων ἔκανε λόγο ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος τοῦ ΠΑΣΟΚ. «Μπορεῖτε νά μᾶς λύσετε τό μυστήριο τί εἶναι αὐτό πού ἐκλάπη ἤ ἀλλοιώθηκε ἀπό τήν διεύθυνση ἐκλογῶν τοῦ ὑπουργείου σας; Ἔχει κατασχεθεῖ ὁ Η/Υ τοῦ κ. Θεοδωρόπουλου στά γραφεῖα τῆς Ν.Δ. γιά νά μάθουμε ὅλοι ποιά ἀκριβῶς ἀρχεῖα περιεῖχε, πότε μεταφέρθηκαν ἤ πότε πιθανόν διεγράφησαν;» τόνισε τό ΠΑΣΟΚ. Τό δέ ΚΚΕ ἀνέφερε ὅτι τό παλαιότερο αἴτημά του νά συγκληθεῖ ἡ Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφανείας τῆς Βουλῆς, προκειμένου νά προσέλθει ἡ κ. Κεραμέως καί νά δώσει ἐξηγήσεις, «γίνεται ἀκόμα πιό ἐπιτακτικό».

Μετά τίς ἀνωτέρω ἀντιδράσεις τῶν κομμάτων ἡ ὑπουργός κ. Νίκη Κεραμέως ἀντέδρασε κάνοντας λόγο γιά «ἀνεύθυνη λασπολογία μέ ἰσχυρές δόσεις ἐπιστημονικῆς φαντασίας!» «Τό ΥΠΕΣ ἔχει χορηγήσει ὅλα τά στοιχεῖα πού ἔχει ζητήσει ἡ Ἀρχή Προστασίας Δεδομένου Προσωπικοῦ Χαρακτῆρα ἐδῶ καί πολύ καιρό, ἐνῷ ἡ Ἀρχή ἔχει ἤδη ἀποστείλει εὑρήματά της ἐπί τῆς ὑπόθεσης. Ὅσο γιά τό περιστατικό φερόμενης διάρρηξης στό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν, ἔχει ἐκδοθεῖ σχετική ἀνακοίνωση» εἶπε ἡ κ. Κεραμέως.

Ειδήσεις / Άρθρα

21ο Διεθνές Συνέδριο Βιοϊατρικής Απεικόνισης (ISBI 2024)

Εφημερίς Εστία
Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη ενσωματώνεται υπεύθυνα και ανθρωποκεντρικά στη φροντίδα υγείας, με επίκεντρο τον καρκίνο και τις νευροεκφυλιστικές και νευροψυχιατρικές ασθένειες

Ἡ ΝΔ «προστάτης» τοῦ κ. Τσίπρα: Ἀπαγορεύει συγκέντρωση κατά τῶν Πρεσπῶν

Εφημερίς Εστία
Ἡ «φιλελεύθερη» Kυβέρνησις δέν ἐπιτρέπει μέ ἀπόφαση τῆς ΕΛ.ΑΣ. διαδήλωση κατά τῆς Συμφωνίας στήν ὁδό Ρηγίλλης καί γλυτώνει ἀπό τίς ἀποδοκιμασίες τῶν Παμμακεδονικῶν ὀργανώσεων τήν συνδιάσκεψη τοῦ τέως Προέδρου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μέ τόν Ζάεφ στό Ὠδεῖο Ἀθηνῶν – Τί ἀπέγινε ἡ ἐλευθερία τοῦ συνέρχεσθαι;

Ἀρνητής ἀποτελέσματος – Δέν ἀκούει τήν βοή τῆς σιωπῆς!

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε στό ὑπουργικό συμβούλιο τοῦ Σαββάτου ὑποκρισία τήν «δεξιά στροφή» πού τοῦ προτάθηκε ὡς ἀντίδοτο, μετά τό ποσοστό πού ἔλαβε ἡ Νέα Δημοκρατία στίς εὐρωεκλογές τῆς 9ης Ἰουνίου, καί προσέφυγε σέ μία παλαιά ἀδημοσίευτη συνέντευξη τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ στόν Βάσο Βασιλείου (καί ὄχι Βασίλη Βασιλικό, ὅπως λανθασμένα τόν ἐνημέρωσαν νά πεῖ οἱ ἄσχετοι μέ τήν παράταξη ἐκσυγχρονιστές συνεργάτες του) γιά νά ἀπαξιώσει τίς ἔννοιες δεξιός-ἀριστερός κ.λπ.

Στό Συμβούλιο Ἐπικρατείας οἱ ἐπαγγελματίες γιά τό φορολογικό

Εφημερίς Εστία
ΘΕΣΗ ΜΑΧΗΣ γιά τήν ἀκύρωση τοῦ νέου συστήματος φορολογήσεως τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν παίρνουν ὅλοι οἱ ἐκπρόσωποι τῶν πληττομένων κλάδων, καθώς σήμερα κατατίθεται προσφυγή στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ἐνῷ θά πραγματοποιηθεῖ συγκέντρωσις ἔξω ἀπό τό ἀνώτατο δικαστήριο.

Τριάντα χρόνια χωρίς τόν Μᾶνο Χατζιδάκι

Δημήτρης Καπράνος
Πέρασαν τριάντα χρόνια ἀπό τήν ἡμέρα πού ὁ Μᾶνος Χατζιδάκις πέταξε, γιά νά ἀνταμώσει τήν ἀπίθανη ἐκείνη παρέα τῆς ἀνεπανάληπτης γενιᾶς τοῦ «τριάντα».