Ὕποπτες ΜΚΟ μᾶς καταγγέλλουν γιά ἐπαναπροωθήσεις

Λιμενικό καί Frontex χάλασαν τά σχέδια τῆς Τουρκίας

ΤΟ ΤΙ πραγματικά συμβαίνει στό Αἰγαῖο μέ τούς μετανάστες καί τόν ρόλο τῶν ΜΚΟ καί τῆς Τουρκίας περιέγραψε λεπτομερῶς στήν ἁρμόδια Ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς ὁ πλοίαρχος τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος καί ἐπί κεφαλῆς τῆς Ὑπηρεσίας Ὁλοκληρωμένης Θαλάσσιας Ἐπιτηρήσεως Γεώργιος Χριστιανός. Ὅπως εἶπε, τό Λιμενικό Σῶμα μαζί μέ τήν Frontex ἔχουν χαλάσει τά σχέδια τῆς Τουρκίας ἀλλά καί ὑπόπτων ΜΚΟ. Ἐπεσήμανε μέ ἔμφαση τήν ἰσχυρή προάσπιση τῶν ἐθνικῶν καί εὐρωπαϊκῶν θαλασσίων συνόρων ἀπό τήν δράση παρανόμων κυκλωμάτων διακινητῶν μεταναστῶν, ἀπό τίς ἐχθρικές ἐνέργειες τῶν τουρκικῶν Ἀρχῶν καί τήν ὕποπτη λειτουργία ὁρισμένων ΜΚΟ.

Ὁ κ. Χριστιανός μιλῶντας γιά τήν «Εὐρωπαϊκή πολιτική Ἀσύλου καί Μετανάστευσης: Προσκλήσεις καί προοπτικές» διέψευσε μέ κατηγορηματικό τρόπο ὅσα διακινοῦν στόν εὐρωπαϊκό Τύπο καί σέ φίλα προσκείμενα ΜΜΕ ἡ τουρκική Κυβέρνησις καί οἱ ΜΚΟ περί δῆθεν ἐπαναπροωθήσεων ἀπό τό Λιμενικό. «Στό σχέδιο τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος δέν ὑπάρχουν οἱ ἐπαναπροωθήσεις. Οἱ μετανάστες καί οἱ διακινητές δέν θά ἀποτραποῦν ἀπό παράνομες ἐνέργειες. Ἀπ’ ἐναντίας ὁποιαδήποτε παράνομη πράξη κάνει πιό δύσκολο τό ἔργο μας. Αὐτές οἱ καταγγελίες ξέρουμε ἀπό ποῦ προέρχονται. Προέρχονται ἀπό τίς τουρκικές Ἀρχές καί ἀμφιβόλου ἀξίας ΜΚΟ. Εἶναι ΜΚΟ ἤ κάτι ἄλλο; Εἶναι σίγουρα ἄνθρωποι πού ἔχουν ἐπενδύσει στό μεταναστευτικό ὅλο αὐτό τό διάστημα καί τό Λιμενικό σέ συνεργασία μέ τήν Frontex τούς χαλάσαμε τά σχέδια» εἶπε ὁ ἀξιωματοῦχος τοῦ Λιμενικοῦ. Ἐξήγησε ὅτι ἤδη λειτουργοῦν συστήματα καταγραφῆς τῶν ἐνεργειῶν προκειμένου, ὅπως εἶπε, νά μήν ὑπάρχει ἡ παραμικρή ὑπόνοια ὅτι τό Λιμενικό Σῶμα κάνει κάτι παράνομο. «Ἄν γιά ὁποιαδήποτε λόγο ὑπάρχει πηγή ἤ πληροφορία ἤ καταγγελία διερευνᾶται ἀπό τίς ἁρμόδιες ὑπηρεσίες. Ἄν διαπιστωθεῖ ὅτι κάτι δέν γίνεται σωστά ἀποδίδονται εὐθῦνες» διεβεβαίωσε ὁ κ. Χριστιανός.

Ὁ ἐπί κεφαλῆς τῆς Ὑπηρεσίας Ὁλοκληρωμένης Θαλασσίας Ἐπιτηρήσεως σημείωσε πώς τό 2017 ὑπῆρξε μία σταθεροποιητική τάσις καί γενικώτερα ὑπῆρχε καλή συνεργασία μέ τήν τουρκική Ἀκτοφυλακή. Αὐτό ὅμως ἄλλαξε ἄρδην ἀπό τό 2019, τόνισε. «Ἀπό τό 2019 ὅμως ἡ κατάσταση ἄλλαξε μέ ἐκ νέου ἐργαλειοποίηση τοῦ μεταναστευτικοῦ ἀπό τήν Τουρκία. Πλέον δέν ὑπάρχει καμμία ἐπαφή καί συνεργασία μέ τήν Τουρκία. Σέ κάποιες περιπτώσεις ἀντιμετωπίζουμε ἐχθρική συμπεριφορά στό θαλάσσιο πεδίο» κατέληξε ὁ κ. Χριστιανός.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀπίστευτης ἰσχύος μήνυμα γιά τό ἐλεύθερο φρόνημα καί τήν ἀνεξαρτησία τῶν δικαστῶν ἀπό τίς ἐξουσίες

Εφημερίς Εστία
Ἡ Δικαιοσύνη βγαίνει πιό δυνατή μετά τήν ἀπόφαση τοῦ πενταμελοῦς δικαστικοῦ συμβουλίου γιά τήν ὑπόθεση τῆς Novartis

«Ἄν μᾶς δώσεις τόν Παπαγγελόπουλο…»

Μανώλης Κοττάκης
ΠΑΝΤΟΤΕ πίστευα ὅτι ἕνα ἀπό τά χαρακτηριστικά πού…

Φρένο στήν πρόωρη συνταξιοδότηση στό Δημόσιο

Εφημερίς Εστία
Στό Ὑπουργεῖο Ἐργασίας ἡ εὐθύνη τῆς τελικῆς ἀποφάσεως

Ἄς μήν ἀναμασᾶμε κάθε τουρκική «μπαλαφάρα»

Δημήτρης Καπράνος
Πόσο στά σοβαρά μπορεῖ νά παίρνει κανείς –ἄς ποῦμε– τόν Κιλιτσντάρογλου ἤ τόν Μπαχτσελί;

Τετάρτη, 4 Ἰουλίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ