ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022

Ὕποπτες ΜΚΟ μᾶς καταγγέλλουν γιά ἐπαναπροωθήσεις

Λιμενικό καί Frontex χάλασαν τά σχέδια τῆς Τουρκίας

ΤΟ ΤΙ πραγματικά συμβαίνει στό Αἰγαῖο μέ τούς μετανάστες καί τόν ρόλο τῶν ΜΚΟ καί τῆς Τουρκίας περιέγραψε λεπτομερῶς στήν ἁρμόδια Ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς ὁ πλοίαρχος τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος καί ἐπί κεφαλῆς τῆς Ὑπηρεσίας Ὁλοκληρωμένης Θαλάσσιας Ἐπιτηρήσεως Γεώργιος Χριστιανός. Ὅπως εἶπε, τό Λιμενικό Σῶμα μαζί μέ τήν Frontex ἔχουν χαλάσει τά σχέδια τῆς Τουρκίας ἀλλά καί ὑπόπτων ΜΚΟ. Ἐπεσήμανε μέ ἔμφαση τήν ἰσχυρή προάσπιση τῶν ἐθνικῶν καί εὐρωπαϊκῶν θαλασσίων συνόρων ἀπό τήν δράση παρανόμων κυκλωμάτων διακινητῶν μεταναστῶν, ἀπό τίς ἐχθρικές ἐνέργειες τῶν τουρκικῶν Ἀρχῶν καί τήν ὕποπτη λειτουργία ὁρισμένων ΜΚΟ.

Ὁ κ. Χριστιανός μιλῶντας γιά τήν «Εὐρωπαϊκή πολιτική Ἀσύλου καί Μετανάστευσης: Προσκλήσεις καί προοπτικές» διέψευσε μέ κατηγορηματικό τρόπο ὅσα διακινοῦν στόν εὐρωπαϊκό Τύπο καί σέ φίλα προσκείμενα ΜΜΕ ἡ τουρκική Κυβέρνησις καί οἱ ΜΚΟ περί δῆθεν ἐπαναπροωθήσεων ἀπό τό Λιμενικό. «Στό σχέδιο τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος δέν ὑπάρχουν οἱ ἐπαναπροωθήσεις. Οἱ μετανάστες καί οἱ διακινητές δέν θά ἀποτραποῦν ἀπό παράνομες ἐνέργειες. Ἀπ’ ἐναντίας ὁποιαδήποτε παράνομη πράξη κάνει πιό δύσκολο τό ἔργο μας. Αὐτές οἱ καταγγελίες ξέρουμε ἀπό ποῦ προέρχονται. Προέρχονται ἀπό τίς τουρκικές Ἀρχές καί ἀμφιβόλου ἀξίας ΜΚΟ. Εἶναι ΜΚΟ ἤ κάτι ἄλλο; Εἶναι σίγουρα ἄνθρωποι πού ἔχουν ἐπενδύσει στό μεταναστευτικό ὅλο αὐτό τό διάστημα καί τό Λιμενικό σέ συνεργασία μέ τήν Frontex τούς χαλάσαμε τά σχέδια» εἶπε ὁ ἀξιωματοῦχος τοῦ Λιμενικοῦ. Ἐξήγησε ὅτι ἤδη λειτουργοῦν συστήματα καταγραφῆς τῶν ἐνεργειῶν προκειμένου, ὅπως εἶπε, νά μήν ὑπάρχει ἡ παραμικρή ὑπόνοια ὅτι τό Λιμενικό Σῶμα κάνει κάτι παράνομο. «Ἄν γιά ὁποιαδήποτε λόγο ὑπάρχει πηγή ἤ πληροφορία ἤ καταγγελία διερευνᾶται ἀπό τίς ἁρμόδιες ὑπηρεσίες. Ἄν διαπιστωθεῖ ὅτι κάτι δέν γίνεται σωστά ἀποδίδονται εὐθῦνες» διεβεβαίωσε ὁ κ. Χριστιανός.

Ὁ ἐπί κεφαλῆς τῆς Ὑπηρεσίας Ὁλοκληρωμένης Θαλασσίας Ἐπιτηρήσεως σημείωσε πώς τό 2017 ὑπῆρξε μία σταθεροποιητική τάσις καί γενικώτερα ὑπῆρχε καλή συνεργασία μέ τήν τουρκική Ἀκτοφυλακή. Αὐτό ὅμως ἄλλαξε ἄρδην ἀπό τό 2019, τόνισε. «Ἀπό τό 2019 ὅμως ἡ κατάσταση ἄλλαξε μέ ἐκ νέου ἐργαλειοποίηση τοῦ μεταναστευτικοῦ ἀπό τήν Τουρκία. Πλέον δέν ὑπάρχει καμμία ἐπαφή καί συνεργασία μέ τήν Τουρκία. Σέ κάποιες περιπτώσεις ἀντιμετωπίζουμε ἐχθρική συμπεριφορά στό θαλάσσιο πεδίο» κατέληξε ὁ κ. Χριστιανός.

Ειδήσεις / Άρθρα

ΚΚΕ: Ἤθελε νά καταλάβει τήν B. Ἑλλάδα μέ «δανεικά» ὅπλα ἀπό τούς ναζί

Εφημερίς Εστία
Νέα στοιχεῖα γιά τόν Ἐμφύλιο – Στό φῶς ἀπόρρητα ἔγγραφα τῆς ΕΣΣΔ ἀπό τόν καθηγητή Ἱστορίας τοῦ «Τζών Χόπκινς» Σεργκέι Ραντσένκο

Ἄρρητα ρήματα

Μανώλης Κοττάκης
Ἀξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Ὁ Ζερεφός προειδοποιεῖ γιά συχνές χιονοκαταιγίδες

Εφημερίς Εστία
«Κτυποῦσαν» κάθε 40 χρόνια, ἀλλά ἡ κλιματική ἀλλαγή τά ἀλλάζει ὅλα

Ἡ μόνη «ἐλπίδα» στόν χιονιᾶ ἦταν τό ρεπορτάζ

Δημήτρης Καπράνος
Ἐκεῖνο πού μέ ἐκνευρίζει στίς περιπτώσεις πού…

Σάββατον, 27 Ἰανουαρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ