Ὕποπτες ΜΚΟ μᾶς καταγγέλλουν γιά ἐπαναπροωθήσεις

Λιμενικό καί Frontex χάλασαν τά σχέδια τῆς Τουρκίας

ΤΟ ΤΙ πραγματικά συμβαίνει στό Αἰγαῖο μέ τούς μετανάστες καί τόν ρόλο τῶν ΜΚΟ καί τῆς Τουρκίας περιέγραψε λεπτομερῶς στήν ἁρμόδια Ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς ὁ πλοίαρχος τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος καί ἐπί κεφαλῆς τῆς Ὑπηρεσίας Ὁλοκληρωμένης Θαλάσσιας Ἐπιτηρήσεως Γεώργιος Χριστιανός. Ὅπως εἶπε, τό Λιμενικό Σῶμα μαζί μέ τήν Frontex ἔχουν χαλάσει τά σχέδια τῆς Τουρκίας ἀλλά καί ὑπόπτων ΜΚΟ. Ἐπεσήμανε μέ ἔμφαση τήν ἰσχυρή προάσπιση τῶν ἐθνικῶν καί εὐρωπαϊκῶν θαλασσίων συνόρων ἀπό τήν δράση παρανόμων κυκλωμάτων διακινητῶν μεταναστῶν, ἀπό τίς ἐχθρικές ἐνέργειες τῶν τουρκικῶν Ἀρχῶν καί τήν ὕποπτη λειτουργία ὁρισμένων ΜΚΟ.

Ὁ κ. Χριστιανός μιλῶντας γιά τήν «Εὐρωπαϊκή πολιτική Ἀσύλου καί Μετανάστευσης: Προσκλήσεις καί προοπτικές» διέψευσε μέ κατηγορηματικό τρόπο ὅσα διακινοῦν στόν εὐρωπαϊκό Τύπο καί σέ φίλα προσκείμενα ΜΜΕ ἡ τουρκική Κυβέρνησις καί οἱ ΜΚΟ περί δῆθεν ἐπαναπροωθήσεων ἀπό τό Λιμενικό. «Στό σχέδιο τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος δέν ὑπάρχουν οἱ ἐπαναπροωθήσεις. Οἱ μετανάστες καί οἱ διακινητές δέν θά ἀποτραποῦν ἀπό παράνομες ἐνέργειες. Ἀπ’ ἐναντίας ὁποιαδήποτε παράνομη πράξη κάνει πιό δύσκολο τό ἔργο μας. Αὐτές οἱ καταγγελίες ξέρουμε ἀπό ποῦ προέρχονται. Προέρχονται ἀπό τίς τουρκικές Ἀρχές καί ἀμφιβόλου ἀξίας ΜΚΟ. Εἶναι ΜΚΟ ἤ κάτι ἄλλο; Εἶναι σίγουρα ἄνθρωποι πού ἔχουν ἐπενδύσει στό μεταναστευτικό ὅλο αὐτό τό διάστημα καί τό Λιμενικό σέ συνεργασία μέ τήν Frontex τούς χαλάσαμε τά σχέδια» εἶπε ὁ ἀξιωματοῦχος τοῦ Λιμενικοῦ. Ἐξήγησε ὅτι ἤδη λειτουργοῦν συστήματα καταγραφῆς τῶν ἐνεργειῶν προκειμένου, ὅπως εἶπε, νά μήν ὑπάρχει ἡ παραμικρή ὑπόνοια ὅτι τό Λιμενικό Σῶμα κάνει κάτι παράνομο. «Ἄν γιά ὁποιαδήποτε λόγο ὑπάρχει πηγή ἤ πληροφορία ἤ καταγγελία διερευνᾶται ἀπό τίς ἁρμόδιες ὑπηρεσίες. Ἄν διαπιστωθεῖ ὅτι κάτι δέν γίνεται σωστά ἀποδίδονται εὐθῦνες» διεβεβαίωσε ὁ κ. Χριστιανός.

Ὁ ἐπί κεφαλῆς τῆς Ὑπηρεσίας Ὁλοκληρωμένης Θαλασσίας Ἐπιτηρήσεως σημείωσε πώς τό 2017 ὑπῆρξε μία σταθεροποιητική τάσις καί γενικώτερα ὑπῆρχε καλή συνεργασία μέ τήν τουρκική Ἀκτοφυλακή. Αὐτό ὅμως ἄλλαξε ἄρδην ἀπό τό 2019, τόνισε. «Ἀπό τό 2019 ὅμως ἡ κατάσταση ἄλλαξε μέ ἐκ νέου ἐργαλειοποίηση τοῦ μεταναστευτικοῦ ἀπό τήν Τουρκία. Πλέον δέν ὑπάρχει καμμία ἐπαφή καί συνεργασία μέ τήν Τουρκία. Σέ κάποιες περιπτώσεις ἀντιμετωπίζουμε ἐχθρική συμπεριφορά στό θαλάσσιο πεδίο» κατέληξε ὁ κ. Χριστιανός.

Ειδήσεις / Άρθρα

Λεφτά γιά τήν Οὐκρανία ὑπάρχουν! 2 δισ. εὐρώ ἀπό τήν Ἑλλάδα στόν Ζελένσκυ

Εφημερίς Εστία
Ἐνῷ γιά τήν μείωση τοῦ ΦΠΑ στά τρόφιμα γιά τήν καταπολέμηση τῆς ἀκρίβειας δέν ὑπάρχουν, ἐπειδή εἶπε ὁ Πρωθυπουργός ὅτι «ξεράθηκαν τά λεφτόδεντρα» – Ἕως πότε θά πληρώνει ὁ Ἕλλην φορολογούμενος τόν ἀδιέξοδο πόλεμο τῆς Συμμαχίας;

Εἶναι μειοψηφία στό κόμμα, ἀλλά ἀκόμη δέν τό ξέρει!

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ἀρτηριοσκληρωτισμός ὅλων τῶν δογματικῶν, φιλελευθέρων καί ἐκσυγχρονιστικῶν ρευμάτων πού ἐπικρατοῦν κατά καιρούς στήν πατρίδα μας, ἐκδηλώνεται πάντοτε στήν ἀρχή τῆς δεύτερης τετραετίας.

Κρίσις στό ΠΑΣΟΚ Ἀμφισβητεῖται ὁ Ν. Ἀνδρουλάκης

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ἀποτέλεσμα τῆς Κυριακῆς ἄνοιξε τόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου στό ΠΑΣΟΚ, μέ κορυφαῖα στελέχη νά ἀμφισβητοῦν εὐθέως τόν κ. Νῖκο Ἀνδρουλάκη καί νά ζητοῦν πρόωρες ἐσωκομματικές ἐκλογές γιά ἀνάδειξη νέου Προέδρου.

Ὅταν λείπει ὁ πατέρας, χορεύει ὁ υἱός

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Nῖκος Παπανδρέου, υἱός τοῦ Ἀνδρέα, ἐξελέγη εὐρωβουλευτής.

Σάββατον, 13 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΟΥΖΟ