ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Ὕποπτες ΜΚΟ μᾶς καταγγέλλουν γιά ἐπαναπροωθήσεις

Λιμενικό καί Frontex χάλασαν τά σχέδια τῆς Τουρκίας

ΤΟ ΤΙ πραγματικά συμβαίνει στό Αἰγαῖο μέ τούς μετανάστες καί τόν ρόλο τῶν ΜΚΟ καί τῆς Τουρκίας περιέγραψε λεπτομερῶς στήν ἁρμόδια Ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς ὁ πλοίαρχος τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος καί ἐπί κεφαλῆς τῆς Ὑπηρεσίας Ὁλοκληρωμένης Θαλάσσιας Ἐπιτηρήσεως Γεώργιος Χριστιανός. Ὅπως εἶπε, τό Λιμενικό Σῶμα μαζί μέ τήν Frontex ἔχουν χαλάσει τά σχέδια τῆς Τουρκίας ἀλλά καί ὑπόπτων ΜΚΟ. Ἐπεσήμανε μέ ἔμφαση τήν ἰσχυρή προάσπιση τῶν ἐθνικῶν καί εὐρωπαϊκῶν θαλασσίων συνόρων ἀπό τήν δράση παρανόμων κυκλωμάτων διακινητῶν μεταναστῶν, ἀπό τίς ἐχθρικές ἐνέργειες τῶν τουρκικῶν Ἀρχῶν καί τήν ὕποπτη λειτουργία ὁρισμένων ΜΚΟ.

Ὁ κ. Χριστιανός μιλῶντας γιά τήν «Εὐρωπαϊκή πολιτική Ἀσύλου καί Μετανάστευσης: Προσκλήσεις καί προοπτικές» διέψευσε μέ κατηγορηματικό τρόπο ὅσα διακινοῦν στόν εὐρωπαϊκό Τύπο καί σέ φίλα προσκείμενα ΜΜΕ ἡ τουρκική Κυβέρνησις καί οἱ ΜΚΟ περί δῆθεν ἐπαναπροωθήσεων ἀπό τό Λιμενικό. «Στό σχέδιο τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος δέν ὑπάρχουν οἱ ἐπαναπροωθήσεις. Οἱ μετανάστες καί οἱ διακινητές δέν θά ἀποτραποῦν ἀπό παράνομες ἐνέργειες. Ἀπ’ ἐναντίας ὁποιαδήποτε παράνομη πράξη κάνει πιό δύσκολο τό ἔργο μας. Αὐτές οἱ καταγγελίες ξέρουμε ἀπό ποῦ προέρχονται. Προέρχονται ἀπό τίς τουρκικές Ἀρχές καί ἀμφιβόλου ἀξίας ΜΚΟ. Εἶναι ΜΚΟ ἤ κάτι ἄλλο; Εἶναι σίγουρα ἄνθρωποι πού ἔχουν ἐπενδύσει στό μεταναστευτικό ὅλο αὐτό τό διάστημα καί τό Λιμενικό σέ συνεργασία μέ τήν Frontex τούς χαλάσαμε τά σχέδια» εἶπε ὁ ἀξιωματοῦχος τοῦ Λιμενικοῦ. Ἐξήγησε ὅτι ἤδη λειτουργοῦν συστήματα καταγραφῆς τῶν ἐνεργειῶν προκειμένου, ὅπως εἶπε, νά μήν ὑπάρχει ἡ παραμικρή ὑπόνοια ὅτι τό Λιμενικό Σῶμα κάνει κάτι παράνομο. «Ἄν γιά ὁποιαδήποτε λόγο ὑπάρχει πηγή ἤ πληροφορία ἤ καταγγελία διερευνᾶται ἀπό τίς ἁρμόδιες ὑπηρεσίες. Ἄν διαπιστωθεῖ ὅτι κάτι δέν γίνεται σωστά ἀποδίδονται εὐθῦνες» διεβεβαίωσε ὁ κ. Χριστιανός.

Ὁ ἐπί κεφαλῆς τῆς Ὑπηρεσίας Ὁλοκληρωμένης Θαλασσίας Ἐπιτηρήσεως σημείωσε πώς τό 2017 ὑπῆρξε μία σταθεροποιητική τάσις καί γενικώτερα ὑπῆρχε καλή συνεργασία μέ τήν τουρκική Ἀκτοφυλακή. Αὐτό ὅμως ἄλλαξε ἄρδην ἀπό τό 2019, τόνισε. «Ἀπό τό 2019 ὅμως ἡ κατάσταση ἄλλαξε μέ ἐκ νέου ἐργαλειοποίηση τοῦ μεταναστευτικοῦ ἀπό τήν Τουρκία. Πλέον δέν ὑπάρχει καμμία ἐπαφή καί συνεργασία μέ τήν Τουρκία. Σέ κάποιες περιπτώσεις ἀντιμετωπίζουμε ἐχθρική συμπεριφορά στό θαλάσσιο πεδίο» κατέληξε ὁ κ. Χριστιανός.

Ειδήσεις / Άρθρα

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ