ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Ὕφεσις 2% στήν Εὐρωζώνη ἄν συνεχισθεῖ ὁ πόλεμος

ΣΤΑ ΧΑΜΗΛΑ ἐπίπεδα τοῦ 2009…

… μετά τήν χρηματοπιστωτική κρίση, θά κινηθεῖ ἡ παγκόσμια οἰκονομία τό 2023, καθώς ὑπάρχει κίνδυνος ὁ πόλεμος στήν Οὐκρανία νά γίνει μόνιμος, προβλέπει τό Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Ἰνστιτοῦτο (IIF). Ἡ παγκόσμια ἀνάπτυξις ἀναμένεται νά ἐπιβραδυνθεῖ στό 1,2%, ἀνέφεραν οἰκονομολόγοι τοῦ Ἰνστιτούτου, καί ἄν ληφθεῖ ὑπ’ ὄψιν τό ἀποτέλεσμα βάσεως θά εἶναι τό ἴδιο ἀδύναμη μέ τό 2009. «Ἡ ἔντασις τοῦ ἐπερχόμενου πλήγματος στό παγκόσμιο ΑΕΠ θά ἐξαρτηθεῖ κυρίως ἀπό τήν πορεία τοῦ πολέμου στήν Οὐκρανία Τό βασικό σενάριό μας εἶναι ὅτι οἱ ἐχθροπραξίες θά συνεχισθοῦν τό 2024, δεδομένου ὅτι ἡ σύγκρουση εἶναι ὑπαρξιακή γιά τόν Πούτιν» ἀναφέρει τό IIF.

Ἡ μεγαλύτερη ἐπιβράδυνσις προβλέπεται στήν Εὐρώπη, ἡ ὁποία ἐπηρεάζεται περισσότερο ἀπό τόν πόλεμο, συμφώνως πρός τό Ἰνστιτοῦτο.

Συγκεκριμένα, προβλέπει συρρίκνωση τῆς οἰκονομίας τῆς Εὐρωζώνης κατά 2% λόγῳ μεγάλης μειώσεως τῆς καταναλωτικῆς καί ἐπιχειρηματικῆς ἐμπιστοσύνης. Ἡ ἐπιχειρηματική ἐμπιστοσύνη πέφτει λόγῳ τῆς ἐγγύτητος τῆς Εὐρώπης μέ τήν Ρωσσία καί τήν Οὐκρανία, ἀναφέρεται.

Ἐν τῷ μεταξύ, ἡ Λατινική Ἀμερική εἶναι πιθανόν νά ἀποδειχθεῖ θετικό παράδειγμα –καί ἡ οἰκονομία τῆς ἠπείρου θά μποροῦσε νά ἐπεκταθεῖ κατά 1,2% τό ἑπόμενο ἔτος, δήλωσε ὁ ἐμπορικός ὀργανισμός.

Γιά τίς ΗΠΑ, τό IIF ἀναμένει αὔξηση τοῦ ΑΕΠ κατά 1%, ἐνῶ ὁ μεγαλύτερος μοχλός ἀναπτύξερως τό 2023 θά εἶναι ἡ Κίνα.

Γιά τό δημόσιο χρέος, τό Ἰνστιτοῦτο σημειώνει ὅτι μειώνεται, ἀλλά οἱ δαπάνες γιά τόκους θά αὐξηθοῦν.

Ειδήσεις / Άρθρα

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ