Ὕφεσις 2% στήν Εὐρωζώνη ἄν συνεχισθεῖ ὁ πόλεμος

ΣΤΑ ΧΑΜΗΛΑ ἐπίπεδα τοῦ 2009…

… μετά τήν χρηματοπιστωτική κρίση, θά κινηθεῖ ἡ παγκόσμια οἰκονομία τό 2023, καθώς ὑπάρχει κίνδυνος ὁ πόλεμος στήν Οὐκρανία νά γίνει μόνιμος, προβλέπει τό Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Ἰνστιτοῦτο (IIF). Ἡ παγκόσμια ἀνάπτυξις ἀναμένεται νά ἐπιβραδυνθεῖ στό 1,2%, ἀνέφεραν οἰκονομολόγοι τοῦ Ἰνστιτούτου, καί ἄν ληφθεῖ ὑπ’ ὄψιν τό ἀποτέλεσμα βάσεως θά εἶναι τό ἴδιο ἀδύναμη μέ τό 2009. «Ἡ ἔντασις τοῦ ἐπερχόμενου πλήγματος στό παγκόσμιο ΑΕΠ θά ἐξαρτηθεῖ κυρίως ἀπό τήν πορεία τοῦ πολέμου στήν Οὐκρανία Τό βασικό σενάριό μας εἶναι ὅτι οἱ ἐχθροπραξίες θά συνεχισθοῦν τό 2024, δεδομένου ὅτι ἡ σύγκρουση εἶναι ὑπαρξιακή γιά τόν Πούτιν» ἀναφέρει τό IIF.

Ἡ μεγαλύτερη ἐπιβράδυνσις προβλέπεται στήν Εὐρώπη, ἡ ὁποία ἐπηρεάζεται περισσότερο ἀπό τόν πόλεμο, συμφώνως πρός τό Ἰνστιτοῦτο.

Συγκεκριμένα, προβλέπει συρρίκνωση τῆς οἰκονομίας τῆς Εὐρωζώνης κατά 2% λόγῳ μεγάλης μειώσεως τῆς καταναλωτικῆς καί ἐπιχειρηματικῆς ἐμπιστοσύνης. Ἡ ἐπιχειρηματική ἐμπιστοσύνη πέφτει λόγῳ τῆς ἐγγύτητος τῆς Εὐρώπης μέ τήν Ρωσσία καί τήν Οὐκρανία, ἀναφέρεται.

Ἐν τῷ μεταξύ, ἡ Λατινική Ἀμερική εἶναι πιθανόν νά ἀποδειχθεῖ θετικό παράδειγμα –καί ἡ οἰκονομία τῆς ἠπείρου θά μποροῦσε νά ἐπεκταθεῖ κατά 1,2% τό ἑπόμενο ἔτος, δήλωσε ὁ ἐμπορικός ὀργανισμός.

Γιά τίς ΗΠΑ, τό IIF ἀναμένει αὔξηση τοῦ ΑΕΠ κατά 1%, ἐνῶ ὁ μεγαλύτερος μοχλός ἀναπτύξερως τό 2023 θά εἶναι ἡ Κίνα.

Γιά τό δημόσιο χρέος, τό Ἰνστιτοῦτο σημειώνει ὅτι μειώνεται, ἀλλά οἱ δαπάνες γιά τόκους θά αὐξηθοῦν.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἐθνική ἀλλοτρίωσις χωρίς ὅρια

Εφημερίς Εστία
Σιωπή στήν Ἀθήνα γιά τήν παράταση τῆς προφυλακίσεως Μπελέρη στά Τίρανα –  Παρουσιαστές τηλεοράσεως μέ τόν Μουσταφᾶ Κεμάλ στίς μπλοῦζες τους – Συνοριοφύλακες σέ κύκλωμα διακινήσεως παράνομων μεταναστῶν

Οἱ… φιλομαθεῖς κατάδικοι

Εφημερίς Εστία
ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ σέ ἰσόβιο κάθειρξη γιά φονική ἐπίθεση μέ τσεκούρι. Ἀπολογισμός, ἕνας νεκρός καί τρεῖς τραυματίες.

Στά ὕψη οἱ τιμές τῶν τροφίμων παρά τό φρένο στόν πληθωρισμό

Εφημερίς Εστία
ΦΡΕΝΟ τίθεται στόν πληθωρισμό, καθώς καί τόν Μάιο ἐσυνεχίσθη ἡ ἀποκλιμάκωσίς του τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρωζώνη, βάσει τῆς ἐκτιμήσεως γιά τόν Ἐναρμονισμένο Δείκτη Τιμῶν Καταναλωτοῦ πού δημοσιοποίησε ἡ Eurostat.

Κάτι δείχνει νά ἀλλάζει στό «κοσμοπολίτικο» Αἰγαῖο…

Δημήτρης Καπράνος
Διαβάσαμε ὅτι ἡ Μύκονος καί ἡ Σαντορίνη τόν Μάιο εἶχαν κατά 15-20% λιγώτερη κίνηση ἀπ’ ὅ,τι τόν ἀντίστοιχο περυσινό μῆνα.

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΠΑΘΗΜΑ