Ὑψηλά οἱ τιμές τῶν τροφίμων ἄν καί πέφτει ὁ πληθωρισμός

ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ στόν ρυθμό ἀνόδου τοῦ ἐναρμονισμένου πληθωρισμοῦ καταγράφεται στήν Ἑλλάδα καί τήν Εὐρωζώνη γιά τόν Ἰανουάριο, ὅπως ἔδειξαν τά στοιχεῖα τῆς Eurostat, ἀπόρροια τῆς ἀποκλιμακώσεως τῶν ἐνεργειακῶν τιμῶν.

Στήν Ἑλλάδα διεμορφώθη στό 7,2% ἀπό 7,6% καί στήν Εὐρωζώνη στό 8,5% ἀπό 9,2% ἀντιστοίχως τόν Δεκέμβριο. Ὡστόσο, σέ ὁλόκληρη τήν Εὐρωζώνη οἱ τιμές στά τρόφιμα καί στά βιομηχανικά εἴδη ἐπιταχύνονται. Στά τρόφιμα, ἀλκοόλ καί καπνός, ἡ ταχύτης ἀνόδου τοῦ σχετικοῦ δείκτου αὐξάνεται, κατά 14,1%, ἀπό 13,8% τόν Δεκέμβριο, 13,6% τόν Νοέμβριο, 13,1% τόν Ὀκτώβριο, 11,8% τόν Σεπτέμβριο καί 10,6% τόν Αὔγουστο. Τά μή ἐνεργειακά βιομηχανικά ἀγαθά ἔχουν ἐπίσης ταχύτερη αὔξηση 6,9% ἀπό 6,4% τόν Δεκέμβριο, 6,1% τόν Νοέμβριο καί τόν Ὀκτώβριο, 5,5% τόν Ἰανουάριο. Ἡ ἐνέργεια συνεχίζει νά καταγράφει τόν ὑψηλότερο ἐτήσιο ρυθμό αὐξήσεως, ἀλλά μέ ἔντονη ἀποκλιμάκωση: κατά 17,2% τόν Ἰανουάριο, ἀπό 25,5% τόν Δεκέμβριο.

Τά στοιχεῖα τῶν δεδομένων τῆς Eurostat γιά τήν Ἑλλάδα δείχνουν μεγάλη ἀποκλιμάκωση στό πεδίο τῆς ἐνέργειας: οἱ τιμές ηὐξήθησαν μόνο κατά 0,3% τόν Ἰανουάριο ἔναντι ἀνόδου κατά 4,7% τόν Δεκέμβριο.
Ἡ πιό ὑψηλή ἄνοδος τιμῶν εἶναι στά τρόφιμα μέ τόν δείκτη ὡστόσο τόν Ἰανουάριο νά αὐξάνεται κατά 12,6%, δηλαδή μέ ὁριακά χαμηλότερη ταχύτητα συγκριτικῶς πρός τόν Δεκέμβριο (ὅταν εἶχε αὐξηθεῖ κατά 12,9%). Ἐπιταχύνεται τόν Ἰανουάριο καί ἡ ἄνοδος τῶν τιμῶν στά βιομηχανικά εἴδη: στήν Ἑλλάδα ὁ δείκτης ἔχει ἄνοδο κατά 8,2%, ἔναντι αὐξήσεως κατά 7,3% τόν Δεκέμβριο. Τήν ἴδια στιγμή, ὁ δομικός πληθωρισμός (χωρίς τιμές τροφίμων καί καυσίμων) ἐπιταχύνθηκε στό 7% ἀπό 6,9%.

Ἰσχυρή ἔνδειξη-προάγγελο γιά νέες ἀνατιμήσεις στά τρόφιμα στήν ἐγχώρια ἀγορά ἀποτελεῖ τό γεγονός ὅτι οἱ χονδρικές τιμές τῶν ἐγχώριων βιομηχανικῶν ἀγαθῶν βρέθηκαν στά ὕψη τόν Δεκέμβριο. Ἀπό τά ἀναλυτικά στοιχεῖα τῆς ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει ὅτι ἡ ἀκρίβεια στά τρόφιμα καί σέ ἄλλα βασικά ἀγαθά ἔχει παγιωθεῖ. Συγκεκριμένα, ὁ δείκτης τιμῶν τῆς βιομηχανίας τροφίμων παρουσίασε αὔξηση 16,2%, συγκριτικῶς πρός τόν Δεκέμβριο τοῦ 2021.

Ειδήσεις / Άρθρα

Την Κυριακή 28.07 με την Εστία: 50 χρόνια μεταπολίτευση

Εφημερίς Εστία
Στις 28.07 η Εστία της Κυριακής θυμάται: Πενήντα χρόνια μεταπολίτευση 1974 – 2004.

Τό λυκόφως τῆς ΕΕ σηματοδοτεῖ ἡ ἐπανεκλογή τῆς Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν

Εφημερίς Εστία
Ἀνατρέπει τίς θεμελιώδεις ἀρχές τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ καί τοῦ Διαφωτισμοῦ ἡ καινοφανής θεωρία τῆς «δικτατορίας τῶν πλειοψηφιῶν» – «Φιλελεύθεροι» αὐτοί πού καθήλωσαν τήν Εὐρώπη – Τήν καταδικάζουν σέ «ἧττα ἐν ἀναμονῇ»

Ὄχι ἄλλα δάκρυα γιά τήν Κύπρο

Εφημερίς Εστία
Πενῆντα χρόνια μετά τήν μαύρη ἡμέρα τῆς εἰσβολῆς τῶν Τούρκων στήν Κύπρο, ἀκόμη ἡ Ἑλλάς δέν ἔχει συνειδητοποιήσει ὅτι μέ εὐχολόγια, δακρύβρεκτους λόγους καί ἐπικλήσεις τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου, ἡ Κύπρος δέν πρόκειται νά ἀπελευθερωθεῖ.

Ὁ ΟΗΕ πιέζει τήν Λευκωσία: Ξηλῶστε τά συρματοπλέγματα γιά τούς μετανάστες

Εφημερίς Εστία
Ο ΟΗΕ ὑποχρεώνει τήν Κυπριακή Κυβέρνηση νά ἀφαιρέσει τό συρματόπλεγμα μήκους 14 χιλιομέτρων πού εἶχε τοποθετηθεῖ τό 2021 στήν Πράσινη Γραμμή προκειμένου νά ἀνακοποῦν οἱ μεταναστευτικές ροές ἀπό τό κατεχόμενο τμῆμα τῆς Μεγαλονήσου.

Ἐκεῖνο τό ξημέρωμα τοῦ Προφήτη Ἠλία…

Δημήτρης Καπράνος
Ἀνήμερα τοῦ Προφήτη Ἠλία! Σφύριζαν οἱ βόμβες στήν Κύπρο κι ἐδῶ ἀκούγαμε «Ἐλαφρά ἑλληνική μουσική καί τραγούδια».