Ὑποχωρεῖ ἡ ἀνταγωνιστικότης τῆς χώρας

Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ καί τό ἔλλειμμα στό ἰσοζύγιο πληρωμῶν ροκανίζουν τήν ἀνταγωνιστικότητα τῆς χώρας, πού κατέγραψε νέα ὑποχώρηση συγκριτικῶς πρός τήν περυσινή κατάταξη στήν λίστα τοῦ International Institute for Management Development τῆς Ἑλβετίας. Ἡ χώρα πλέον εὑρίσκεται στήν 49η θέση τῆς σχετικῆς κατατάξεως, ὑποχωρῶντας ἀπό τήν 47η θέση πού εὑρίσκετο πέρυσι, μεταξύ 64 χωρῶν.

Ἄν καί ἡ θέσις τῆς Ἑλλάδος στήν διεθνῆ κατάταξη ἀνταγωνιστικότητος τήν τετραετία 2019 – 2023 βελτιώθηκε συνολικῶς κατά ἐννέα θέσεις, γιά μία ἀκόμη χρονιά «φιγουράρει» στίς θέσεις χαμηλῆς ἀνταγωνιστικότητος.

Ἡ χαμηλή ἀνταγωνιστικότης τῆς Ἑλλάδος προέρχεται ἀπό τήν ὑποχώρηση στίς δύο ἀπό τίς τέσσερεις κατηγορίες δεικτῶν τῆς μεθοδολογίας τῆς Παγκόσμιας Ἐπετηρίδος Ἀνταγωνιστικότητος τοῦ IMD.

Εἰδικώτερα, ἡ χώρα παρουσιάζει ὑποχώρηση στήν κατηγορία τῶν δεικτῶν τῆς «Οἰκονομικῆς Ἀποδοτικότητος» κατά ἑπτά θέσεις καί ἀπό τήν 51η θέση πέρυσι εὑρίσκεται πλέον στήν 58η καί στήν κατηγορία τῆς «Ἐπιχειρηματικῆς Ἀποτελεσματικότητος» ὅπου ἡ Ἑλλάς ὑπεχώρησε κατά δύο θέσεις, καί ἀπό τήν 46η θέση τό 2022 εὑρίσκεται πλέον στήν 48η.

Ἀντιθέτως, σημειώθηκε βελτίωση στίς δύο ἄλλες κατηγορίες δεικτῶν, καί συγκεκριμένα στήν κατηγορία τῆς «Κυβερνητικῆς Ἀποτελεσματικότητος» κατά δύο (+2) θέσεις, ὁπότε ἡ χώρα μας εὑρίσκεται στήν 53η θέση ἀπό τήν 55η πέρυσι καί στήν κατηγορία τῶν «Ὑποδομῶν» στήν ὁποία βελτιώθηκε κατά μία θέση καί πλέον βρίσκεται στήν 40ή θέση ἀπό τήν 41η στήν ὁποία εὑρισκόταν πέρυσι. Συμφώνως πρός τόν Σύνδεσμο Βιομηχανιῶν Ἑλλάδος πού δημοσιοποίησε τά στοιχεῖα, «ἡ Ἑλλάδα ἔχει τίς δυνατότητες νά δημιουργήσει σημαντικές ἀναπτυξιακές προοπτικές τά ἑπόμενα χρόνια.

Ἡ συνέχιση τῶν μεταρρυθμίσεων, καί μάλιστα μέ ἐντατικότερους ρυθμούς ἀπ’ ὅ,τι στό παρελθόν, ἀποτελεῖ τήν προϋπόθεση γιά τήν ἔμπρακτη ἀλλαγή τοῦ παραγωγικοῦ ὑποδείγματος.

Ζητήματα ὅπως: ὁ πληθωρισμός, τό δημογραφικό πρόβλημα, ἡ ἔλλειψη ἐξειδικευμένων ἐργατικοῦ δυναμικοῦ, ἡ ἐνίσχυση τῆς διεθνοποίησης καί τῆς ἐξωστρέφειας, τό ὑψηλό κόστος ἐνέργειας, ἡ ὑλοποίηση παραγωγικῶν ἐπενδύσεων καί ὁ περιορισμός τῆς γραφειοκρατίας πού ἀφορᾶ τήν ἐπιχειρηματικότητα, πρέπει νά ἀντιμετωπιστοῦν κατά προτεραιότητα, συνεχίζοντας τίς μεταρρυθμίσεις πού ἤδη προωθοῦνται καί ἔχουν θετικό ἀντίκτυπο στήν τόνωση τῆς ἀνταγωνιστικότητας τῆς χώρας».

Μεταξύ τῶν προτάσεων τοῦ ΣΒΕ γιά τήν βελτίωση τῆς ἀνταγωνιστικότητος τῆς χώρας περιλαμβάνονται:

Λῆψις μέτρων γιά τήν ἀποκλιμάκωση τοῦ πληθωρισμοῦ.

Σχεδιασμός τῶν κατάλληλων πολιτικῶν, σέ συνεργασία μέ τούς κοινωνικούς ἑταίρους, γιά τήν κάλυψη τοῦ ἐλλείμματος σέ προσωπικό συγκεκριμένων εἰδικοτήτων καί τοῦ χάσματος δεξιοτήτων, μέ προτεραιότητα στήν βιομηχανία.

Προετοιμασία τῆς χώρας, τόσο ἀπό ἄποψη ὑποδομῶν ὅσο καί δημοσιονομικά, γιά τήν ἀντιμετώπιση μιᾶς πιθανῆς ἐνεργειακῆς κρίσεως τόν προσεχῆ χειμῶνα.

Ἐξειδίκευσις τῆς «Ἐθνικῆς Στρατηγικῆς γιά τή Βιομηχανία», μέ τήν λειτουργία «Ὁμάδων Ἐργασίας» ἀνά πυλῶνα προτεραιότητος, γιά τήν ἐπίτευξη τοῦ στόχου συνεισφορᾶς τῆς βιομηχανίας κατά 15% στό ΑΕΠ τῆς χώρας μέχρι τό 2030.

Προώθησις μεταρρυθμίσεων γιά τήν ἄμεση ἐπιτάχυνση ἀπονομῆς δικαιοσύνης.

Δανία, Ἰρλανδία, Ἑλβετία, Σιγκαπούρη καί Ὁλλανδία εἶναι οἱ πέντε χῶρες μέ τήν μεγαλύτερη ἀνταγωνιστικότητα στόν κόσμο ἐνῷ οὐραγοί εἶναι Ἀργεντινή, Μογγολία, Νότιος Ἀφρική καί Μποτσουάνα. Τελευταία στήν λίστα, στήν 64η θέση, εὑρίσκεται ἡ Βενεζουέλα. Ἡ Κύπρος εὑρίσκεται στήν 45η θέση τῆς κατατάξεως, μέ ἀπώλεια 5 θέσεων.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ὑπέκυψε ἡ ΝΔ στό βέτο Ράμα γιά τήν ὑποψηφιότητα Φρέντη Μπελέρη

Εφημερίς Εστία
Ἀπεκλείσθη ἀπό τό εὐρωψηφοδέλτιο τῆς Νέας Δημοκρατίας ὁ ἔγκλειστος ἐκλεγμένος δήμαρχος τῆς Χειμάρρας – Ἐπεκράτησε ἡ γραμμή τῆς ὑφυπουργοῦ Ἀλεξάνδρας Παπαδοπούλου – Τό Μαξίμου «χρυσώνει» τό χάπι στούς Βορειοηπειρῶτες περιλαμβάνοντας στήν λίστα τῶν ὑποψηφίων του τόν υἱό του

Τώρα παραδέχεται τό μοντάζ ἀλλά δείχνει ΟΣΕ καί ΜΜΕ

Μανώλης Κοττάκης
ΜΕΡΙΚΕΣ διαπιστώσεις ἀπό τήν χθεσινή συνέντευξη τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στόν «Ἀντέννα», στούς συναδέλφους Γιῶργο Παπαδάκη καί Μαρία Ἀναστασοπούλου.

Ἐπίδομα «πρώτης ἀνταπόκρισης» ἀπό Χρυσοχοΐδη σέ ΕΛ.ΑΣ.

Εφημερίς Εστία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ κίνητρο στούς ἀστυνομικούς πού ἐργάζονται ἐκτός τῶν ἀστυνομικῶν τμημάτων, τῶν γραφείων καί ὡς συνοδοί πολιτικῶν καί ἄλλων ἐπιφανῶν πολιτῶν, θά δώσει τό Ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτου.

Ἄλλο ἡ κριτική καί ἄλλο ἡ μηχανή τοῦ κιμᾶ

Δημήτρης Καπράνος
Παρακολουθήσαμε μέ μεγάλη προσοχή τήν συνέντευξη τῆς Εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου. Εὐχάριστη ἔκπληξη τό ὅτι εἴδαμε ἀνώτατη δικαστικό νά ἀπαντᾶ σέ ἐρωτήσεις.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΗ ΠΗΓΗΣ