Ὑποχωρεῖ ἡ ἀνάπτυξις στήν Ἑλλάδα τό 2023

Βάζει φρένο σέ μεγάλη αὔξηση τοῦ κατώτατου μισθοῦ καί στόν ἀριθμό τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων

ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ τῆς ἀναπτύξεως στήν Ἑλλάδα προβλέπει ὁ Ὀργανισμός Οἰκονομικῆς Συνεργασίας καί Ἀναπτύξεως, σέ εἰδική ἔκθεση γιά τήν ἑλληνική οἰκονομία, ἡ ὁποία ἐδημοσιοποιήθη λίγη ὥρα μετά τό μνημόνιο κατανοήσεως γιά τήν ἵδρυση κέντρου τοῦ ΟΟΣΑ στήν Κρήτη, πού ὑπέγραψαν ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καί ὁ γενικός γραμματεύς τοῦ Ὀργανισμοῦ Ματίας Κόρμαν.

Συμφώνως πρός τόν ΟΟΣΑ, ἡ αὔξησις τῶν τιμῶν ἐνέργειας καί τροφίμων μετά τόν πόλεμο στήν Οὐκρανία ὁδηγεῖ σέ σημαντική ἐπιβράδυνση τοῦ ρυθμοῦ ἀναπτύξεως, μέ τόν ΟΟΣΑ νά προβλέπει ὅτι θά διαμορφωθεῖ ἐφέτος στό 1,1% καί τό 2024 στό 1,8% ἀπό 5,1% τό 2022. Ὅσον ἀφορᾶ στόν πληθωρισμό, προβλέπεται μεγάλη ἀποκλιμάκωσίς του στό 3,7% σέ μέσα ἐπίπεδα τό 2023 καί στό 2,3% τό 2024 ἀπό 9,5% πέρυσι. Ταυτοχρόνως ὁ Ὀργανισμός τίθεται κατά τῶν μεγάλων αὐξήσεων τοῦ κατώτατου μισθοῦ, ὑποστηρίζοντας ὅτι οἱ προηγούμενες αὐξήσεις δέν εἶχαν ἀντίστοιχα ἀποτελέσματα στήν παραγωγικότητα τῆς ἐργασίας.

Ἀντιθέτως, στήν πράξη, ἐπισημαίνει ὁ Ὀργανισμός, εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα σήμερα, ὁ κατώτατος μισθός νά εἶναι σημαντικά ὑψηλός, συγκριτικῶς πρός τόν μέσο καί τόν διάμεσο μισθό τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέως, ὅσο καί μέ τήν παραγωγικότητα ἀνά ὥρᾳ ἐργασίας. Ὁ ΟΟΣΑ πού παραδέχεται ἐπίσης ὅτι ὁ κατώτατος μισθός τῆς χώρας μας εἶναι ὁ δεύτερος πιό κοντά στό ὅριο τῆς φτώχειας, καί συστήνει ἕνα σύστημα κοινωνικῆς στηρίξεως καί μεγαλύτερη εὐελιξία στήν ἀγορά ἐργασίας.

Οἱ σημαντικώτερες συστάσεις πού κάνει εἶναι:

• Ἐπιστροφή σέ πρωτογενές πλεόνασμα ἀπό τό 2023 καί διατήρησις τοῦ πλεονάσματος στήν συνέχεια τοὐλάχιστον στό 1,5% ἕως 2% τοῦ ΑΕΠ.

• Ἀποφυγή τῆς αὐξήσεως τοῦ συνολικοῦ ἀριθμοῦ τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων.

• Ἑστίασις τῶν μελλοντικῶν ἀλλαγῶν τοῦ φορολογικοῦ συντελεστοῦ στήν διατήρηση τῶν ἐσόδων, μέ τήν παράλληλη διεύρυνση τῆς φορολογικῆς βάσεως. Τακτική δημοσίευσις ὁλοκληρωμένων ἐκθέσεων γιά τό κόστος καί τά ὀφέλη ὅλων τῶν φορολογικῶν δαπανῶν καί ἐπιδοτήσεων.

• Προώθησις τῆς συμμετοχῆς τῶν γυναικῶν στήν ἀμειβόμενη ἀπασχόληση, μέσῳ, μεταξύ ἄλλων, τῆς ἐνθαρρύνσεως πιό εὐέλικτων μορφῶν ἐργασίας.

• Ἐνίσχυσις τῆς χρήσεως τῶν συλλογικῶν διαπραγματεύσεων σέ κλαδικό ἐπίπεδο.

• Νά ἐνθαρρυνθοῦν οἱ τράπεζες νά «χτίσουν» τήν κεφαλαιακή βάση τους, μέσῳ τῆς ὀργανικῆς αὐξήσεως τῶν κερδῶν καί ἐξετάζοντας τήν αὔξηση τῶν ἀπαιτούμενων «μαξιλαριῶν» κεφαλαίων.

• Μεσοπρόθεσμα, αὔξησις τῆς τιμῆς τῶν ἐκπομπῶν ρύπων. • Αὔξησις τῶν ἐπενδύσεων στά μέσα μαζικῆς μεταφορᾶς, μέ βάση ἀναλύσεις κόστους/ὠφελείας.

• Καθορισμός ἑνός χρονοδιαγράμματος γιά αὐστηροποίηση τῶν προτύπων ἐλάχιστης ἐνεργειακῆς ἀποδόσεως, πού νά ἐφαρμοσθοῦν σέ ὅλα τά ὑπάρχοντα κτίρια ἕως τό 2050.

• Ὑποχρεωτική ἀσφάλισις περιουσίας γιά ἀκραῖα καιρικά φαινόμενα, ὑποχρεωτική γιά ὅλα τά κτίρια.

Ειδήσεις / Άρθρα

Την Κυριακή 12.02 με την Εστία: Σημαία βασιλευόμενης δημοκρατίας

Εφημερίς Εστία
Στις 12.02 η Εστία της Κυριακής προσφέρει την Σημαία η οποία κυμάτιζε κατά την βασιλευόμενη δημοκρατία! 

Διγλωσσία ΗΠΑ γιά τά τουρκικά F-16

Εφημερίς Εστία
Τό State Department παρακάμπτει τό Κογκρέσσο καί ἐπιμένει στήν πώληση τῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν πρός τήν Τουρκία, χωρίς τόν ὅρο νά μήν κάνουν ὑπερπτήσεις πάνω ἀπό τά νησιά τοῦ Αἰγαίου – Ἡ μετάθεσις τῆς συναντήσεως 3+1, γιά νά μήν ἐνοχληθεῖ ὁ Ἐρντογάν, καί ἡ ἀποχή Ἱερουσαλήμ ἀπό τήν πολυεθνική ἄσκηση «Ἡνίοχος»

Χρόνου φείδου

Εφημερίς Εστία
ΕΧΩ στό γραφεῖο μου μιά παλιά carte postal μέ θέμα τό (Δελφικό) γνωμικό τοῦ τίτλου –σέ ἐπεξεργασία– ὡς ἑξῆς: «Εἶναι πιό ἀργά ἀπό ὅσο νομίζεις».

Ὑπέρ τῶν ὑποκλοπῶν ὁ σύμβουλος τῆς ἀντιπροεδρίας κ. Ψαριανός

Εφημερίς Εστία
MIA ἀμφιλεγόμενη ἑρμηνεία τοῦ ρόλου πού πρέπει νά ἔχει ἡ ΕΥΠ ἔδωσε ὁ στενός συνεργάτης τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως Παναγιώτη Πικραμμένου καί πρώην βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τοῦ Ποταμιοῦ καί τῆς ΔΗΜΑΡ, Γρηγόρης Ψαριανός.

Ἡ Ναυτιλία στηρίζει τήν δημόσια Ὑγεία

Δημήτρης Καπράνος
Θά ἀσχοληθοῦμε σήμερα μέ τόν χῶρο τῆς Ναυτιλίας, τῆς μεγάλης δυνάμεως τῆς χώρας καί εἰδικότερα μέ τό κοινωνικό ἔργο, τό ὁποῖο προσφέρει στήν πατρίδα ὁ κόσμος, τοῦ κλάδου στόν ὁποῖο ἡ μικρή πατρίδα μας κατέχει τά πρωτεῖα παγκοσμίως, προκαλῶντας τόν θαυμασμό ἀλλά καί τόν ὑποβόσκοντα φθόνο σέ ὅσους προσπαθοῦν, ἀλλά δέν μποροῦν, νά τήν φθάσουν…