Ὑποχωρεῖ ἡ ἀνάπτυξις στήν Ἑλλάδα τό 2023

Βάζει φρένο σέ μεγάλη αὔξηση τοῦ κατώτατου μισθοῦ καί στόν ἀριθμό τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων

ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ τῆς ἀναπτύξεως στήν Ἑλλάδα προβλέπει ὁ Ὀργανισμός Οἰκονομικῆς Συνεργασίας καί Ἀναπτύξεως, σέ εἰδική ἔκθεση γιά τήν ἑλληνική οἰκονομία, ἡ ὁποία ἐδημοσιοποιήθη λίγη ὥρα μετά τό μνημόνιο κατανοήσεως γιά τήν ἵδρυση κέντρου τοῦ ΟΟΣΑ στήν Κρήτη, πού ὑπέγραψαν ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καί ὁ γενικός γραμματεύς τοῦ Ὀργανισμοῦ Ματίας Κόρμαν.

Συμφώνως πρός τόν ΟΟΣΑ, ἡ αὔξησις τῶν τιμῶν ἐνέργειας καί τροφίμων μετά τόν πόλεμο στήν Οὐκρανία ὁδηγεῖ σέ σημαντική ἐπιβράδυνση τοῦ ρυθμοῦ ἀναπτύξεως, μέ τόν ΟΟΣΑ νά προβλέπει ὅτι θά διαμορφωθεῖ ἐφέτος στό 1,1% καί τό 2024 στό 1,8% ἀπό 5,1% τό 2022. Ὅσον ἀφορᾶ στόν πληθωρισμό, προβλέπεται μεγάλη ἀποκλιμάκωσίς του στό 3,7% σέ μέσα ἐπίπεδα τό 2023 καί στό 2,3% τό 2024 ἀπό 9,5% πέρυσι. Ταυτοχρόνως ὁ Ὀργανισμός τίθεται κατά τῶν μεγάλων αὐξήσεων τοῦ κατώτατου μισθοῦ, ὑποστηρίζοντας ὅτι οἱ προηγούμενες αὐξήσεις δέν εἶχαν ἀντίστοιχα ἀποτελέσματα στήν παραγωγικότητα τῆς ἐργασίας.

Ἀντιθέτως, στήν πράξη, ἐπισημαίνει ὁ Ὀργανισμός, εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα σήμερα, ὁ κατώτατος μισθός νά εἶναι σημαντικά ὑψηλός, συγκριτικῶς πρός τόν μέσο καί τόν διάμεσο μισθό τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέως, ὅσο καί μέ τήν παραγωγικότητα ἀνά ὥρᾳ ἐργασίας. Ὁ ΟΟΣΑ πού παραδέχεται ἐπίσης ὅτι ὁ κατώτατος μισθός τῆς χώρας μας εἶναι ὁ δεύτερος πιό κοντά στό ὅριο τῆς φτώχειας, καί συστήνει ἕνα σύστημα κοινωνικῆς στηρίξεως καί μεγαλύτερη εὐελιξία στήν ἀγορά ἐργασίας.

Οἱ σημαντικώτερες συστάσεις πού κάνει εἶναι:

• Ἐπιστροφή σέ πρωτογενές πλεόνασμα ἀπό τό 2023 καί διατήρησις τοῦ πλεονάσματος στήν συνέχεια τοὐλάχιστον στό 1,5% ἕως 2% τοῦ ΑΕΠ.

• Ἀποφυγή τῆς αὐξήσεως τοῦ συνολικοῦ ἀριθμοῦ τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων.

• Ἑστίασις τῶν μελλοντικῶν ἀλλαγῶν τοῦ φορολογικοῦ συντελεστοῦ στήν διατήρηση τῶν ἐσόδων, μέ τήν παράλληλη διεύρυνση τῆς φορολογικῆς βάσεως. Τακτική δημοσίευσις ὁλοκληρωμένων ἐκθέσεων γιά τό κόστος καί τά ὀφέλη ὅλων τῶν φορολογικῶν δαπανῶν καί ἐπιδοτήσεων.

• Προώθησις τῆς συμμετοχῆς τῶν γυναικῶν στήν ἀμειβόμενη ἀπασχόληση, μέσῳ, μεταξύ ἄλλων, τῆς ἐνθαρρύνσεως πιό εὐέλικτων μορφῶν ἐργασίας.

• Ἐνίσχυσις τῆς χρήσεως τῶν συλλογικῶν διαπραγματεύσεων σέ κλαδικό ἐπίπεδο.

• Νά ἐνθαρρυνθοῦν οἱ τράπεζες νά «χτίσουν» τήν κεφαλαιακή βάση τους, μέσῳ τῆς ὀργανικῆς αὐξήσεως τῶν κερδῶν καί ἐξετάζοντας τήν αὔξηση τῶν ἀπαιτούμενων «μαξιλαριῶν» κεφαλαίων.

• Μεσοπρόθεσμα, αὔξησις τῆς τιμῆς τῶν ἐκπομπῶν ρύπων. • Αὔξησις τῶν ἐπενδύσεων στά μέσα μαζικῆς μεταφορᾶς, μέ βάση ἀναλύσεις κόστους/ὠφελείας.

• Καθορισμός ἑνός χρονοδιαγράμματος γιά αὐστηροποίηση τῶν προτύπων ἐλάχιστης ἐνεργειακῆς ἀποδόσεως, πού νά ἐφαρμοσθοῦν σέ ὅλα τά ὑπάρχοντα κτίρια ἕως τό 2050.

• Ὑποχρεωτική ἀσφάλισις περιουσίας γιά ἀκραῖα καιρικά φαινόμενα, ὑποχρεωτική γιά ὅλα τά κτίρια.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἐθνική ἀλλοτρίωσις χωρίς ὅρια

Εφημερίς Εστία
Σιωπή στήν Ἀθήνα γιά τήν παράταση τῆς προφυλακίσεως Μπελέρη στά Τίρανα –  Παρουσιαστές τηλεοράσεως μέ τόν Μουσταφᾶ Κεμάλ στίς μπλοῦζες τους – Συνοριοφύλακες σέ κύκλωμα διακινήσεως παράνομων μεταναστῶν

Οἱ… φιλομαθεῖς κατάδικοι

Εφημερίς Εστία
ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ σέ ἰσόβιο κάθειρξη γιά φονική ἐπίθεση μέ τσεκούρι. Ἀπολογισμός, ἕνας νεκρός καί τρεῖς τραυματίες.

Στά ὕψη οἱ τιμές τῶν τροφίμων παρά τό φρένο στόν πληθωρισμό

Εφημερίς Εστία
ΦΡΕΝΟ τίθεται στόν πληθωρισμό, καθώς καί τόν Μάιο ἐσυνεχίσθη ἡ ἀποκλιμάκωσίς του τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρωζώνη, βάσει τῆς ἐκτιμήσεως γιά τόν Ἐναρμονισμένο Δείκτη Τιμῶν Καταναλωτοῦ πού δημοσιοποίησε ἡ Eurostat.

Κάτι δείχνει νά ἀλλάζει στό «κοσμοπολίτικο» Αἰγαῖο…

Δημήτρης Καπράνος
Διαβάσαμε ὅτι ἡ Μύκονος καί ἡ Σαντορίνη τόν Μάιο εἶχαν κατά 15-20% λιγώτερη κίνηση ἀπ’ ὅ,τι τόν ἀντίστοιχο περυσινό μῆνα.

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΠΑΘΗΜΑ