Ὑποχωρεῖ ἡ ἀνάπτυξις στήν Ἑλλάδα τό 2023

Βάζει φρένο σέ μεγάλη αὔξηση τοῦ κατώτατου μισθοῦ καί στόν ἀριθμό τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων

ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ τῆς ἀναπτύξεως στήν Ἑλλάδα προβλέπει ὁ Ὀργανισμός Οἰκονομικῆς Συνεργασίας καί Ἀναπτύξεως, σέ εἰδική ἔκθεση γιά τήν ἑλληνική οἰκονομία, ἡ ὁποία ἐδημοσιοποιήθη λίγη ὥρα μετά τό μνημόνιο κατανοήσεως γιά τήν ἵδρυση κέντρου τοῦ ΟΟΣΑ στήν Κρήτη, πού ὑπέγραψαν ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καί ὁ γενικός γραμματεύς τοῦ Ὀργανισμοῦ Ματίας Κόρμαν.

Συμφώνως πρός τόν ΟΟΣΑ, ἡ αὔξησις τῶν τιμῶν ἐνέργειας καί τροφίμων μετά τόν πόλεμο στήν Οὐκρανία ὁδηγεῖ σέ σημαντική ἐπιβράδυνση τοῦ ρυθμοῦ ἀναπτύξεως, μέ τόν ΟΟΣΑ νά προβλέπει ὅτι θά διαμορφωθεῖ ἐφέτος στό 1,1% καί τό 2024 στό 1,8% ἀπό 5,1% τό 2022. Ὅσον ἀφορᾶ στόν πληθωρισμό, προβλέπεται μεγάλη ἀποκλιμάκωσίς του στό 3,7% σέ μέσα ἐπίπεδα τό 2023 καί στό 2,3% τό 2024 ἀπό 9,5% πέρυσι. Ταυτοχρόνως ὁ Ὀργανισμός τίθεται κατά τῶν μεγάλων αὐξήσεων τοῦ κατώτατου μισθοῦ, ὑποστηρίζοντας ὅτι οἱ προηγούμενες αὐξήσεις δέν εἶχαν ἀντίστοιχα ἀποτελέσματα στήν παραγωγικότητα τῆς ἐργασίας.

Ἀντιθέτως, στήν πράξη, ἐπισημαίνει ὁ Ὀργανισμός, εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα σήμερα, ὁ κατώτατος μισθός νά εἶναι σημαντικά ὑψηλός, συγκριτικῶς πρός τόν μέσο καί τόν διάμεσο μισθό τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέως, ὅσο καί μέ τήν παραγωγικότητα ἀνά ὥρᾳ ἐργασίας. Ὁ ΟΟΣΑ πού παραδέχεται ἐπίσης ὅτι ὁ κατώτατος μισθός τῆς χώρας μας εἶναι ὁ δεύτερος πιό κοντά στό ὅριο τῆς φτώχειας, καί συστήνει ἕνα σύστημα κοινωνικῆς στηρίξεως καί μεγαλύτερη εὐελιξία στήν ἀγορά ἐργασίας.

Οἱ σημαντικώτερες συστάσεις πού κάνει εἶναι:

• Ἐπιστροφή σέ πρωτογενές πλεόνασμα ἀπό τό 2023 καί διατήρησις τοῦ πλεονάσματος στήν συνέχεια τοὐλάχιστον στό 1,5% ἕως 2% τοῦ ΑΕΠ.

• Ἀποφυγή τῆς αὐξήσεως τοῦ συνολικοῦ ἀριθμοῦ τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων.

• Ἑστίασις τῶν μελλοντικῶν ἀλλαγῶν τοῦ φορολογικοῦ συντελεστοῦ στήν διατήρηση τῶν ἐσόδων, μέ τήν παράλληλη διεύρυνση τῆς φορολογικῆς βάσεως. Τακτική δημοσίευσις ὁλοκληρωμένων ἐκθέσεων γιά τό κόστος καί τά ὀφέλη ὅλων τῶν φορολογικῶν δαπανῶν καί ἐπιδοτήσεων.

• Προώθησις τῆς συμμετοχῆς τῶν γυναικῶν στήν ἀμειβόμενη ἀπασχόληση, μέσῳ, μεταξύ ἄλλων, τῆς ἐνθαρρύνσεως πιό εὐέλικτων μορφῶν ἐργασίας.

• Ἐνίσχυσις τῆς χρήσεως τῶν συλλογικῶν διαπραγματεύσεων σέ κλαδικό ἐπίπεδο.

• Νά ἐνθαρρυνθοῦν οἱ τράπεζες νά «χτίσουν» τήν κεφαλαιακή βάση τους, μέσῳ τῆς ὀργανικῆς αὐξήσεως τῶν κερδῶν καί ἐξετάζοντας τήν αὔξηση τῶν ἀπαιτούμενων «μαξιλαριῶν» κεφαλαίων.

• Μεσοπρόθεσμα, αὔξησις τῆς τιμῆς τῶν ἐκπομπῶν ρύπων. • Αὔξησις τῶν ἐπενδύσεων στά μέσα μαζικῆς μεταφορᾶς, μέ βάση ἀναλύσεις κόστους/ὠφελείας.

• Καθορισμός ἑνός χρονοδιαγράμματος γιά αὐστηροποίηση τῶν προτύπων ἐλάχιστης ἐνεργειακῆς ἀποδόσεως, πού νά ἐφαρμοσθοῦν σέ ὅλα τά ὑπάρχοντα κτίρια ἕως τό 2050.

• Ὑποχρεωτική ἀσφάλισις περιουσίας γιά ἀκραῖα καιρικά φαινόμενα, ὑποχρεωτική γιά ὅλα τά κτίρια.

Ειδήσεις / Άρθρα

Την Κυριακή 03.03 με την Εστία: Οδηγός επιβίωσης σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 03.03 με την Εστία της Κυριακής: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ & ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΕΩΝ! 

Βόμβα Τσακαλώτου: Ἡ τρόικα μᾶς πίεζε νά παρέμβουμε στήν δίκη γιά τό ἔλλειμμα!

Εφημερίς Εστία
Στό «φῶς» οἱ μεθοδεύσεις γιά τήν ἀθώωση τοῦ πρώην Διοικητοῦ τῆς ΕΛΣΤΑΤ Ἀνδρέα Γεωργίου, ὁ ὁποῖος κατηγορεῖται ὅτι «φούσκωσε» τό ἔλλειμμα τοῦ 2009 γιά νά ὁδηγηθεῖ ἡ χώρα στό δεύτερο μνημόνιο καί στό κούρεμα τῶν ὁμολόγων (PSI) – Παυλόπουλος γιά Δεκέμβριο 2008: Κάποιοι ἤθελαν δεύτερο νεκρό γιά νά χρησιμοποιήσουμε «δικτατορικά μέσα» καί νά ὁδηγηθοῦμε σέ «οἱονεί ἐμφύλιο» – Ἡ Δημοκρατία ὑπονομεύεται ἐκ τῶν ἔσω

Νηστεία στά Πάθη Τόπο στήν Ὀργή

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΑΡΘΡΟ τοῦ ἀρχιδιακόνου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν πατέρα Ἰωάννη Μπούτση στήν «Ἑστία», μέ τό ὁποῖο ἄσκησε κριτική στήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας γιά τήν ἀντιθεσμική στάση της στό ζήτημα τοῦ γάμου τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, προκάλεσε μεγάλη αἴσθηση καί ἀνάγκασε τόν Ἀρχιεπίσκοπο νά λάβει μερικές ἐσωτερικές ἀποφάσεις γιά νά κρατήσει τίς ἰσορροπίες καί νά διαχειριστεῖ τήν σοβοῦσα θεσμική κρίση μεταξύ Ἐκκλησίας καί Πολιτείας.

Διαγραφές φοιτητῶν γιά τίς καταλήψεις ζητεῖ ὁ Πρωθυπουργός

Εφημερίς Εστία
ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ φοιτητῶν ἀπό τά μητρῶα τῶν πανεπιστημίων ὅταν συμμετέχουν σέ καταλήψεις ζήτησε ὁ Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλῶντας στό συνέδριο τῆς «Καθημερινῆς» «Μεταπολίτευση: 50 χρόνια μετά» τόνισε μέ ἔμφαση ὅτι ἔχει φθάσει ἡ ὥρα νά ἀλλάξει ὁ πειθαρχικός κανονισμός τῶν ΑΕΙ, ὁ ὁποῖος πρέπει νά προβλέπει τήν διαγραφή ἐκείνων πού ἐμποδίζουν τήν ὁμαλή λειτουργία τοῦ Ἱδρύματος.

Ὑπανάπτυκτη σιδηροδρομικῶς χώρα τῆς Εὐρώπης

Δημήτρης Καπράνος
Δέν θά ὑπεισέλθουμε στά θέματα τά ὁποῖα ἅπτοναι τῶν ἐρευνῶν τίς ὁποῖες καθοδηγεῖ ἡ Ἑλληνική Δικαιοσύνη.