Ὑπό αἵρεσιν ἡ ἰσχύς τῆς ρυθμίσεως γιά τίς τριετίες

ΤΟ ΠΟΛΥΔΙΑΦΗΜΙΣΜΕΝΟ ξεπάγωμα τῶν τριετιῶν δέν εἶναι μόνιμο, ὅπως προκύπτει ἀπό τήν τροπολογία-προσθήκη πού κατέθεσε ὁ ὑπουργός Ἐργασίας, Ἄδωνις Γεωργιάδης, στό ὑπό συζήτησιν, στήν ἁρμόδια Ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς, ἐργασιακό νομοσχέδιο.

Συγκεκριμένα, ὅπως προβλέπεται στήν τροπολογία, ἀπό τήν 1η Ἰανουαρίου 2027, ἐάν τό ποσοστό τῆς ἀνεργίας ὑπερβεῖ τό δέκα τοῖς ἑκατό (10%), καί μέχρι νά διαμορφωθεῖ σέ ποσοστό κάτω τοῦ 10%, ἀναστέλλεται αὐτοδικαίως ἡ ἰσχύς τῶν διατάξεων πού ἀναφέρονται στό ξεπάγωμα τῶν τριετιῶν. Ἀναφέρει ἡ σχετική τροπολογία: «Ἀπό τήν 1η.1.2027, ἄν τό ποσοστό τῆς ἀνεργίας ὑπερβεῖ τό δέκα τοῖς ἑκατό (10%), καί μέχρι νά διαμορφωθεῖ σέ ποσοστό κάτω τοῦ δέκα τοῖς ἑκατό (10%), ἀναστέλλεται αὐτοδικαίως ἡ ἰσχύς τῶν διατάξεων πού ἀναφέρονται στήν παρ. 1. Γιά τήν ἐφαρμογή τοῦ πρώτου ἐδαφίου λαμβάνεται ὑπόψη ὁ μέσος ὅρος τοῦ ἐθνικοῦ ποσοστοῦ ἀνεργίας τῶν τελευταίων τεσσάρων τριμήνων, ὅπως αὐτός ἀποτυπώνεται στήν Ἔρευνα Ἐργατικοῦ Δυναμικοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Στατιστικῆς Ἀρχῆς».

Στήν τροπολογία προβλέπεται ὅτι γιά τήν ἐφαρμογή τοῦ ἐκ νέου παγώματος τῶν τριετιῶν λαμβάνεται ὑπ’ ὄψιν ὁ μέσος ὅρος τοῦ ἐθνικοῦ ποσοστοῦ ἀνεργίας τῶν τελευταίων τεσσάρων τριμήνων, ὅπως αὐτός ἀποτυπώνεται στήν Ἔρευνα Ἐργατικοῦ Δυναμικοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Στατιστικῆς Ἀρχῆς. Οὐσιαστικά δηλαδή, τό ξεπάγωμα τῶν τριετιῶν εἶναι ἕνα «στοίχημα» τό ὁποῖο γιά νά κερδηθεῖ θά πρέπει τό ποσοστό ἀνεργίας ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 2026 καί μετά νά εἶναι μονοψήφιο. Οἱ μακροοικονομικές προβλέψεις πάντως τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, δείχνουν ὅτι ἡ τάσις τῆς ἀνεργίας θά εἶναι πτωτική μέσα στήν 4ετία καί ὅτι τό ποσοστό θά γίνει μονοψήφιο ἤδη ἀπό τό 2025. Ἄρα θεωρητικῶς ἡ συγκεκριμένη ρύθμισις μπῆκε περισσότερο ὡς «δικλίδα ἀσφαλείας». Στήν ἴδια τροπολογία προβλέπεται χορήγησις ἀσφαλιστικῆς ἱκανότητος μέχρι 28/2/2024 στούς κατοίκους τῶν περιοχῶν πού ἐπλήγησαν ἀπό τίς πρόσφατες φυσικές καταστροφές.

Ειδήσεις / Άρθρα

Την Κυριακή 10.12 με την Εστία: Σύνταγμα Χωροφυλακής Αθηνών

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 10.12 με την Εστία της Κυριακής: ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ • Το έπος της μάχης του Μακρυγιάννη!

Κυριάκο, χάσαμε

Εφημερίς Εστία
Ἡ Οὐάσιγκτων ἐγκαταλείπει τό Κίεβο ἀναγγέλλοντας ἐμμέσως τήν διακοπή τῆς χρηματοδοτήσεως, ἐνῷ τό ΝΑΤΟ προαναγγέλλει διά τοῦ Στόλτενμπεργκ τήν ἧττα τῆς Οὐκρανίας στό μέτωπο! – Τί ἐκέρδισε ἡ Ἑλλάς πού στάθηκε στήν σωστή πλευρά τῆς ἱστορίας;

Θά τά «δώσουμε», μιά μέρα, ξαφνικά

Μανώλης Κοττάκης
Διαπραγμάτευση κάτω ἀπό τό τραπέζι λόγῳ πολιτικοῦ κόστους

Πρεμιέρα τῆς «Νέας Ἀριστερᾶς» μέ ψῆφο πρός τούς τραπεζῖτες

Εφημερίς Εστία
ΟΙ 11 ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀνεκοίνωσαν χθές τό ὄνομα τοῦ φορέως τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος πού συνεκρότησαν καί φέρει τήν ὀνομασία «Νέα Ἀριστερά».

Ἕνας ἀνήσυχος γεωπόνος τοῦ Μοντεβιδέο

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Ρομπέρτο Οὐάσιγκτων Καλκατέρα εἶναι γεωπόνος ἀπό τήν Οὐρουγουάη. Ὑπῆρξε διεθνής ποδοσφαιριστής, ἔπαιξε στήν Νασιονάλ τοῦ Μοντεβιδέο καί ὁ Δημήτριος Καρέλλας τόν ἔφερε νά παίξει, τό 1974, στήν «Νασιονάλ» (Ἐθνικός) τοῦ Πειραιῶς.