Ὑπό αἵρεσιν ἡ ἰσχύς τῆς ρυθμίσεως γιά τίς τριετίες

ΤΟ ΠΟΛΥΔΙΑΦΗΜΙΣΜΕΝΟ ξεπάγωμα τῶν τριετιῶν δέν εἶναι μόνιμο, ὅπως προκύπτει ἀπό τήν τροπολογία-προσθήκη πού κατέθεσε ὁ ὑπουργός Ἐργασίας, Ἄδωνις Γεωργιάδης, στό ὑπό συζήτησιν, στήν ἁρμόδια Ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς, ἐργασιακό νομοσχέδιο.

Συγκεκριμένα, ὅπως προβλέπεται στήν τροπολογία, ἀπό τήν 1η Ἰανουαρίου 2027, ἐάν τό ποσοστό τῆς ἀνεργίας ὑπερβεῖ τό δέκα τοῖς ἑκατό (10%), καί μέχρι νά διαμορφωθεῖ σέ ποσοστό κάτω τοῦ 10%, ἀναστέλλεται αὐτοδικαίως ἡ ἰσχύς τῶν διατάξεων πού ἀναφέρονται στό ξεπάγωμα τῶν τριετιῶν. Ἀναφέρει ἡ σχετική τροπολογία: «Ἀπό τήν 1η.1.2027, ἄν τό ποσοστό τῆς ἀνεργίας ὑπερβεῖ τό δέκα τοῖς ἑκατό (10%), καί μέχρι νά διαμορφωθεῖ σέ ποσοστό κάτω τοῦ δέκα τοῖς ἑκατό (10%), ἀναστέλλεται αὐτοδικαίως ἡ ἰσχύς τῶν διατάξεων πού ἀναφέρονται στήν παρ. 1. Γιά τήν ἐφαρμογή τοῦ πρώτου ἐδαφίου λαμβάνεται ὑπόψη ὁ μέσος ὅρος τοῦ ἐθνικοῦ ποσοστοῦ ἀνεργίας τῶν τελευταίων τεσσάρων τριμήνων, ὅπως αὐτός ἀποτυπώνεται στήν Ἔρευνα Ἐργατικοῦ Δυναμικοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Στατιστικῆς Ἀρχῆς».

Στήν τροπολογία προβλέπεται ὅτι γιά τήν ἐφαρμογή τοῦ ἐκ νέου παγώματος τῶν τριετιῶν λαμβάνεται ὑπ’ ὄψιν ὁ μέσος ὅρος τοῦ ἐθνικοῦ ποσοστοῦ ἀνεργίας τῶν τελευταίων τεσσάρων τριμήνων, ὅπως αὐτός ἀποτυπώνεται στήν Ἔρευνα Ἐργατικοῦ Δυναμικοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Στατιστικῆς Ἀρχῆς. Οὐσιαστικά δηλαδή, τό ξεπάγωμα τῶν τριετιῶν εἶναι ἕνα «στοίχημα» τό ὁποῖο γιά νά κερδηθεῖ θά πρέπει τό ποσοστό ἀνεργίας ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 2026 καί μετά νά εἶναι μονοψήφιο. Οἱ μακροοικονομικές προβλέψεις πάντως τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, δείχνουν ὅτι ἡ τάσις τῆς ἀνεργίας θά εἶναι πτωτική μέσα στήν 4ετία καί ὅτι τό ποσοστό θά γίνει μονοψήφιο ἤδη ἀπό τό 2025. Ἄρα θεωρητικῶς ἡ συγκεκριμένη ρύθμισις μπῆκε περισσότερο ὡς «δικλίδα ἀσφαλείας». Στήν ἴδια τροπολογία προβλέπεται χορήγησις ἀσφαλιστικῆς ἱκανότητος μέχρι 28/2/2024 στούς κατοίκους τῶν περιοχῶν πού ἐπλήγησαν ἀπό τίς πρόσφατες φυσικές καταστροφές.

Ειδήσεις / Άρθρα

Tη Δευτέρα 20.05 με την Εστία: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη

Εφημερίς Εστία
Τη Δευτέρα 20.05 η Εστία τιμά την μάχη της Κρήτης: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη • 1941-1945

Ἄλλο ἡ «κυριαρχία» καί ἄλλο τά «κυριαρχικά δικαιώματα», κ. Πρωθυπουργέ!

Εφημερίς Εστία
Πῶς ὁ κ. Μητσοτάκης «παίζει» μέ τίς λέξεις γιά νά κρύβει τήν ὀπισθοχώρησή του στό θέμα τῶν θαλασσίων πάρκων στίς Κυκλάδες, στήν καρδιά τοῦ Αἰγαίου – Διαβεβαιώνει ὅτι δέν διαπραγματεύεται τήν «κυριαρχία» μας, ἀλλά θέματα πού ἀφοροῦν στήν ἁλιεία καί τό περιβάλλον συνδέονται μέ τήν ΑΟΖ καί τά κυριαρχικά δικαιώματα

Αὐτός θά γίνει ἡγέτης

Μανώλης Κοττάκης
Συνέβησαν καί τά δύο τήν ἴδια μέρα.

Προβοκάτσιες μέ ἑλληνικές σημαῖες στήν Κομοτηνή!

Εφημερίς Εστία
Νά προκαλέσουν ἐπεισόδιο μεταξύ χριστιανῶν καί μουσουλμάνων πού διαμένουν στήν Κομοτηνή ἐπιχειροῦν ὁρισμένα ἄτομα, τά ὁποῖα εὑρίσκονται στό στόχαστρο τῆς Ἀστυνομίας.

Ὅταν ἡ Ἀφρική «πασπαλίζει» τίς χῶρες τῆς Μεσογείου

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι πλέον παρατηρημένο. Ὅποτε πᾶς τό αὐτοκίνητό σου στό πλυντήριο, τήν ἑπομένη τό πρωί θά τό βρεῖς «στολισμένο» ἀπό τό μεῖγμα βροχῆς καί ἀφρικανικῆς σκόνης!