Ὑπέρ ΛΟΑΤΚΙ+, κατά Οὑγγαρίας, ἡ Κυβέρνησις, μαζί μέ ἄλλες 14 χῶρες

ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΕΤΩΠΙΔΑ ὑπερασπίσεως τῶν δικαιωμάτων τῶν ἀτόμων ΛΟΑΤΚΙ+ ἐτέθη χθές ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις, στρεφόμενη κατά τοῦ Βίκτωρος Ὀρμπάν γιά τήν υἱοθέτηση σχετικοῦ νομοθετικοῦ πλαισίου στήν χώρα του.

Στήν συμμαχία κατά τῆς Οὑγγαρίας συνασπίσθηκαν, ἔτσι, δεκαπέντε χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, οἱ ὁποῖες ὑποστηρίζουν τήν προσφυγή πού κατετέθη ἐνώπιον τῆς εὐρωπαϊκῆς δικαιοσύνης ἀπό τήν Κομμισσιόν. Ἡ προσφυγή ὑποστηρίζεται ἐπίσης ἀπό τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καί ἀναλυτικῶς, ἀπό τά ἑξῆς κράτη μέλη: Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Λουξεμβοῦργο, Ὁλλανδία, Αὐστρία, Ἰρλανδία, Μάλτα, Δανία, Πορτογαλία, Ἱσπανία, Σουηδία, Σλοβενία, Φινλανδία καί Ἑλλάς. Στήν κίνηση αὐτή, πού εἶναι μᾶλλον σπάνια γιά τά εὐρωπαϊκά πολιτικά δεδομένα, πρωτοστατοῦν (ἀλλοίμονο!) καί Μή Κυβερνητικές Ὀργανώσεις. «Αὐτός ὁ ἱστορικός συνασπισμός εὐρωπαϊκῶν θεσμῶν καί κρατῶν μελῶν στέλνει ἕνα ἰσχυρό μήνυμα στόν Βίκτωρα Ὀρμπάν ἀναφορικῶς μέ τήν ὑπεράσπιση τῶν θεμελιωδῶν ἀξιῶν μας, τῆς ἰσότητος, τῆς συμπεριλήψεως καί τοῦ κράτους δικαίου» ἐδήλωσε ἡ βελγική ΜΚΟ Forbidden Colours («Ἀπαγορευμένα χρώματα»).

Ἐξ ἄλλου, «δεκαπέντε κράτη μέλη καί τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο –ὁ θεσμός τοῦ εὐρωπαϊκοῦ λαοῦ– λαμβάνουν ξεκάθαρα θέση μέ τό μέρος τῆς ἐλευθερίας» ἐσημείωσε, ἀπό τήν πλευρά του, ὁ Γάλλος εὐρωβουλευτής Πιέρ Καρλεσκίντ (Renew Europe), ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς διακοινοβουλευτικπῆς ὁμάδος ΛΟΑΤΚΙ+ στό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ἡ Οὑγγαρία υἱοθέτησε τόν Ἰούνιο 2021 ἕναν νόμο πού ἀπαγορεύει «τήν παρουσίαση ἤ τήν προώθηση» τῆς ὁμοφυλοφιλίας καί τῆς ἀλλαγῆς φύλου σέ ἀνηλίκους, προκαλῶντας ὀργισμένες ἀντιδράσεις, ἰδιαίτερα ἀπό πλευρᾶς Εὐρωπαίων ἡγετῶν… Ἀκολούθως, τό ἐκτελεστικό ὄργανο τῆς ΕΕ ἐκκίνησε διαδικασία ἐπί παραβάσει εἰς βάρος τῆς Οὑγγαρίας, ἡ ὁποία ὁδήγησε σέ προσφυγή τόν Δεκέμβριο τοῦ 2022 στό Δικαστήριο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἐθνική ἀλλοτρίωσις χωρίς ὅρια

Εφημερίς Εστία
Σιωπή στήν Ἀθήνα γιά τήν παράταση τῆς προφυλακίσεως Μπελέρη στά Τίρανα –  Παρουσιαστές τηλεοράσεως μέ τόν Μουσταφᾶ Κεμάλ στίς μπλοῦζες τους – Συνοριοφύλακες σέ κύκλωμα διακινήσεως παράνομων μεταναστῶν

Οἱ… φιλομαθεῖς κατάδικοι

Εφημερίς Εστία
ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ σέ ἰσόβιο κάθειρξη γιά φονική ἐπίθεση μέ τσεκούρι. Ἀπολογισμός, ἕνας νεκρός καί τρεῖς τραυματίες.

Στά ὕψη οἱ τιμές τῶν τροφίμων παρά τό φρένο στόν πληθωρισμό

Εφημερίς Εστία
ΦΡΕΝΟ τίθεται στόν πληθωρισμό, καθώς καί τόν Μάιο ἐσυνεχίσθη ἡ ἀποκλιμάκωσίς του τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρωζώνη, βάσει τῆς ἐκτιμήσεως γιά τόν Ἐναρμονισμένο Δείκτη Τιμῶν Καταναλωτοῦ πού δημοσιοποίησε ἡ Eurostat.

Κάτι δείχνει νά ἀλλάζει στό «κοσμοπολίτικο» Αἰγαῖο…

Δημήτρης Καπράνος
Διαβάσαμε ὅτι ἡ Μύκονος καί ἡ Σαντορίνη τόν Μάιο εἶχαν κατά 15-20% λιγώτερη κίνηση ἀπ’ ὅ,τι τόν ἀντίστοιχο περυσινό μῆνα.

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΠΑΘΗΜΑ