Ὑπέρ ΛΟΑΤΚΙ+, κατά Οὑγγαρίας, ἡ Κυβέρνησις, μαζί μέ ἄλλες 14 χῶρες

ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΕΤΩΠΙΔΑ ὑπερασπίσεως τῶν δικαιωμάτων τῶν ἀτόμων ΛΟΑΤΚΙ+ ἐτέθη χθές ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις, στρεφόμενη κατά τοῦ Βίκτωρος Ὀρμπάν γιά τήν υἱοθέτηση σχετικοῦ νομοθετικοῦ πλαισίου στήν χώρα του.

Στήν συμμαχία κατά τῆς Οὑγγαρίας συνασπίσθηκαν, ἔτσι, δεκαπέντε χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, οἱ ὁποῖες ὑποστηρίζουν τήν προσφυγή πού κατετέθη ἐνώπιον τῆς εὐρωπαϊκῆς δικαιοσύνης ἀπό τήν Κομμισσιόν. Ἡ προσφυγή ὑποστηρίζεται ἐπίσης ἀπό τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καί ἀναλυτικῶς, ἀπό τά ἑξῆς κράτη μέλη: Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Λουξεμβοῦργο, Ὁλλανδία, Αὐστρία, Ἰρλανδία, Μάλτα, Δανία, Πορτογαλία, Ἱσπανία, Σουηδία, Σλοβενία, Φινλανδία καί Ἑλλάς. Στήν κίνηση αὐτή, πού εἶναι μᾶλλον σπάνια γιά τά εὐρωπαϊκά πολιτικά δεδομένα, πρωτοστατοῦν (ἀλλοίμονο!) καί Μή Κυβερνητικές Ὀργανώσεις. «Αὐτός ὁ ἱστορικός συνασπισμός εὐρωπαϊκῶν θεσμῶν καί κρατῶν μελῶν στέλνει ἕνα ἰσχυρό μήνυμα στόν Βίκτωρα Ὀρμπάν ἀναφορικῶς μέ τήν ὑπεράσπιση τῶν θεμελιωδῶν ἀξιῶν μας, τῆς ἰσότητος, τῆς συμπεριλήψεως καί τοῦ κράτους δικαίου» ἐδήλωσε ἡ βελγική ΜΚΟ Forbidden Colours («Ἀπαγορευμένα χρώματα»).

Ἐξ ἄλλου, «δεκαπέντε κράτη μέλη καί τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο –ὁ θεσμός τοῦ εὐρωπαϊκοῦ λαοῦ– λαμβάνουν ξεκάθαρα θέση μέ τό μέρος τῆς ἐλευθερίας» ἐσημείωσε, ἀπό τήν πλευρά του, ὁ Γάλλος εὐρωβουλευτής Πιέρ Καρλεσκίντ (Renew Europe), ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς διακοινοβουλευτικπῆς ὁμάδος ΛΟΑΤΚΙ+ στό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ἡ Οὑγγαρία υἱοθέτησε τόν Ἰούνιο 2021 ἕναν νόμο πού ἀπαγορεύει «τήν παρουσίαση ἤ τήν προώθηση» τῆς ὁμοφυλοφιλίας καί τῆς ἀλλαγῆς φύλου σέ ἀνηλίκους, προκαλῶντας ὀργισμένες ἀντιδράσεις, ἰδιαίτερα ἀπό πλευρᾶς Εὐρωπαίων ἡγετῶν… Ἀκολούθως, τό ἐκτελεστικό ὄργανο τῆς ΕΕ ἐκκίνησε διαδικασία ἐπί παραβάσει εἰς βάρος τῆς Οὑγγαρίας, ἡ ὁποία ὁδήγησε σέ προσφυγή τόν Δεκέμβριο τοῦ 2022 στό Δικαστήριο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.

Ειδήσεις / Άρθρα

Βόμβα στά θεμέλια τοῦ Κράτους: Ἀξιωματικοί τοῦ Στρατοῦ …τρομοκράτες!

Εφημερίς Εστία
Λίγες ἡμέρες μετά τήν ἐμπλοκή ἀνδρῶν τῶν ΟΥΚ σέ ὑπόθεση τῆς «Συνωμοσίας Πυρήνων τῆς Φωτιᾶς», νέο κροῦσμα συμμετοχῆς στρατιωτικῶν σέ τρομοκρατική ὀργάνωση

Στις 3 Μαρτίου ξεκινά το Κυνήγι Τρούφας στα Μετέωρα

Εφημερίς Εστία
Η νέα περίοδος του Κυνηγιού Τρούφας στα Μετέωρα ξεκινά στις 3 Μαρτίου και ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου του 2024.

Τό «Σημεῖο Τήξεως» τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ λαός, μέ ἀρχηγό μιά μάνα, νέα ἀξιωματική ἀντιπολίτευση Θεία Δίκη γιά τήν Κυβέρνηση πού προσέβαλε τήν μητρότητα

1.000.000 ὑπογραφές πολιτῶν κατά τῆς ἀσυλίας πολιτικῶν

Εφημερίς Εστία
ΟΛΗ ἡ χώρα ἀπέτισε χθές φόρο τιμῆς στά 57 θύματα τῆς τραγωδίας τῶν Τεμπῶν.

Περί ἡρώων καί μή, καί περί ἐθνικῶν ἐπετείων

Δημήτρης Καπράνος
Ἕνα κείμενο ἐπάνω σέ σκέψεις τοῦ ἀξέχαστου «φιλοσόφου τῆς Ναυτιλίας» Σπύρου Ράνη.