Ὅμηρος τοῦ ἀριστεροῦ λαϊκιστοῦ Μελανσόν ὁ Μακρόν

Βυθίζουν τήν Γαλλία στό τέλμα τῆς ἀκυβερνησίας οἱ ἀφύσικες συμμαχίες

ΣΕ ΑΔΥΝΑΜΙΑ σχηματισμοῦ κυβερνήσεως ὁδηγεῖται ἡ Γαλλία, ὅπως δείχνουν οἱ πρῶτες ἐκτιμήσεις τῶν ἀποτελεσμάτων τοῦ δευτέρου γύρου τῶν βουλευτικῶν ἐκλογῶν στήν Γαλλία. Τό μόνο βέβαιον εἶναι ὅτι καταγράφεται μιά ἧττα τοῦ Προέδρου Μακρόν, ὁ ὁποῖος εἶναι καί ὁ ὑπαίτιος τῶν ἐξελίξεων, ἀφοῦ δική του ἀπόφασις ἦταν ἡ προκήρυξις τῶν προώρων ἐκλογῶν. Ἐπιπροσθέτως τό κόμμα του, μετά τήν ἧττα του στίς εὐρωεκλογές, ἀπέτυχε καί στούς δύο γύρους τῶν βουλευτικῶν ἐκλογῶν. Στόν πρῶτο ὑποσκελίσθηκε ἀπό τόν Ἐθνικό Συναγερμό τῆς Μαρίν Λέ Πέν καί στόν δεύτερο ἀπό τό Νέο Λαϊκό Μέτωπο τοῦ Ζάν Λύκ Μελανσόν. Ὁ τελευταῖος μάλιστα, ὁ ὁποῖος πρῶτος ἔσπευσε νά κάνει δηλώσεις μετά τήν δημοσιοποίηση τῶν exit polls, ἐκάλεσε τόν Ἐμμανυέλ Μακρόν νά παραδεχθεῖ τήν ἧττα του καί τήν κυβέρνηση τῆς Γαλλίας νά παραιτηθεῖ. Ἐτόνισε ἐξ ἄλλου ὅτι «ἡ ἀκροδεξιά ἀπέχει πολύ ἀπό τοῦ νά κατακτήσει τήν πλειοψηφία» ἐνῷ παρεδέχθη ὅτι «ἡ ἔκβασις τῶν ἐκλογῶν ἦταν ἀποτέλεσμα μιᾶς ἐντυπωσιακῆς κινητοποιήσεως.» Πράγματι ἡ συμμετοχή τῶν ψηφοφόρων ἦταν ὑψηλότερη ἀπό κάθε ἄλλη ἐκλογική ἀναμέτρηση τῶν τελευταίων δεκαετιῶν, ἴσως ἡ μεγαλύτερη ἀπό τό 1981. Τό γεγονός ὅμως πώς περισσότεροι ἀπό 200 ὑποψηφίους τοῦ δευτέρου γύρου ἀπεσύρθησαν προκειμένου νά δημιουργηθεῖ πόλωσις κατά τοῦ Ἐθνικοῦ Συναγερμοῦ, εἶναι ἐνδεικτικό τοῦ γεγονότος ὅτι τά ἀποτελέσματα δέν ἀπηχοῦν τήν πραγματική δύναμη τῶν κομμάτων, ἀφοῦ μεγάλη μερίς ψηφοφόρων δέν ἐψήφισε μέ βάση αὐτό πού θέλει, ἀλλά αὐτό πού δέν θέλει. Ὅπως καί νά ἔχει, ὁ Μαλανσόν ἔσπευσε νά ζητήσει ἐντολή σχηματισμοῦ κυβερνήσεως ἄν καί οὔτε ἀπόλυτη πλειοψηφία ἐξασφαλίζει, οὔτε ὑπάρχουν δυνάμεις μέ τίς ὁποῖες θά μποροῦσε νά συμπήξει συνασπισμό. Ἀπ’ ἐναντίας ἔχει καταστήσει σαφές ὅτι δέν προτίθεται νά μετάσχει σέ συνασπισμό μέ τό κόμμα τοῦ Μακρόν, τό ὁποῖο στά exit poll ἐνεφανίζετο δεύτερο.

Ἔτσι, ὁ ὑπαίτιος τῆς καταστάσεως Ἐμμανυέλ Μακρόν καλεῖται σήμερα νά γίνει ὁ διευθέτης τῆς προσπαθείας δημιουργίας βιωσίμου κυβερνητικοῦ συνασπισμοῦ, μεταξύ κομμάτων τά ὁποῖα ἔχουν χαώδεις διαφορές πολιτικῆς μεταξύ τους. Εἶναι βέβαιον ὅτι οἱ προσπάθειες συνεργασίας θά ὁδηγήσουν τήν Γαλλία σέ παρατεταμένη ἀκυβερνησία, ἡ κατάστασις αὐτή θά ὁδηγήσει νομοτελειακῶς στήν ἀπόλυτη ἀπαξίωσή τους, ἀφήνοντας ἀνοικτά ὅλα τά ἐνδεχόμενα καί γιά τήν Μαρίν Λέ Πεν ἐν ὄψει τῶν ἑπομένων προεδρικῶν ἐκλογῶν μετά τρία ἔτη. Τό μόνο βέβαιον εἶναι ὅτι τότε θά ὁδηγηθεῖ σέ ταπεινωτική ἀποχώρηση ὁ Πρόεδρος Μακρόν.

Ἡ σύνθεσις τῆς νέας ἐθνοσυνελεύσεως, μέ βάση τίς πρῶτες ἐκτιμήσεις, φαίνεται νά διαμορφώνεται ὡς ἑξῆς: Τό Νέο Λαϊκό Μέτωπο ἔρχεται πρῶτο μέ 172 ἕως 192 ἕδρες. Ἡ παράταξις Μακρόν «Μαζί» προβλέπεται νά κερδίσει ἀπό 150 ἕως 170 ἕδρες, ἐνῷ ὁ Ἐθνικός Συναγερμός τῆς Μαρίν Λέ Πέν καί οἱ σύμμαχοί της (βουλευτές τῶν Ρεπουμπλικανῶν πού ἠκολούθησαν τόν πρόεδρο τοῦ κόμματος, Ἐρίκ Σιοττί) ἐκτιμᾶται ὅτι θά λάβουν ἀπό 132 ἕως 152 ἕδρες. Οἱ Ρεπουμπλικανοί τέλος ὑπολογίζεται ὅτι καταλαμβάνουν ἀπό 57 ἕως 67 ἕδρες.

Εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ στήν Εὐρώπη, τό πρῶτο καί σημαντικώτερο ζήτημα γιά τούς ἑταίρους εἶναι ὁ προϋπολογισμός τῆς ΕΕ, σημαντικό περιορισμό τοῦ ὁποίου ζητοῦν τόσον ἡ Μαρίν Λέ Πέν ὅσο καί ὁ Ζάν Λύκ Μελανσόν. Τό δεύτερο ζήτημα εἶναι τῆς Οὐκρανίας καί ἡ ἐξωτερική πολιτική. Ἡ στήριξις χωρίς ὅρια πού παρεῖχε ὁ Μακρόν στό Κίεβο εἶναι κάτι τό ὁποῖο ἐπίσης δέν ὑποστηρίζεται οὔτε ἀπό τόν Ἐθνικό Συναγερμό οὔτε ἀπό τό Νέο Λαϊκό Μέτωπο.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.

Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε» ἤ «Τά παράπονά σας στόν δήμαρχο».

ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 12 Ἰουλίου 1924