Ὁλοκληρωτική ἡ καταστροφή σέ Πεντέλη καί Παλλήνη

Καίγονται σπίτια στά Μέγαρα πού πλήττονται ἀπό νέα πυρκαϊά

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ πυρκαϊά στήν Πεντέλη δέν θεωρεῖται αὐτό πού οἱ ἐπιστήμονες ἀποκαλοῦν mega fires, ὅπως οἱ περυσινές στήν Πάρνηθα καί τήν Εὔβοια, ἀλλά εἶναι βέβαιο ὅτι ἦταν ἀπό τίς πλέον «ταχύτατες φωτιές, ἀντίστοιχη μέ ἐκείνη στό Μάτι. Οἱ ἄνεμοι ἔφθασαν ἀκόμη καί τά 11 μπωφόρ, καθιστῶντας ἀδύνατη κάθε προσπάθεια νά περιορισθεῖ ἀπό τίς πυροσβεστικές δυνάμεις, πού ἦταν ἀδύνατον νά ἐλέγξουν τά δεκάδες πύρινα μέτωπα πού ξεσποῦσαν ἀπό πλαγιά σέ πλαγιά. Χθές τά ξημερώματα ἦταν τόσο μεγάλη ἡ σφοδρότης τῶν ἀνέμων, πού οἱ φλόγες σέ διάστημα δέκα λεπτῶν κάλυψαν ἀπόσταση ἕξι χιλιομέτρων. Πυροσβέστες, ἀστυνομικοί, ἐθελοντές καί κάτοικοι μέ κόπο στέκονταν ὄρθιοι, γιά νά μήν τούς ρίξει ὁ ἄνεμος κάτω. Σπίτια ἔγιναν παρανάλωμα τοῦ πυρός, ὅπως ἀκριβῶς καί στό Μάτι. Οἱ ἐπάνω ὄροφοι κάηκαν καί τό ἰσόγειο ἤ τό ὑπόγειο ἔμειναν ἀνέπαφα. Τό ἴδιο καί μέ τά δέντρα, ὅπου κάηκαν οἱ κορυφές καί ἔμειναν ἀνέπαφα τά κλαδιά κοντά στό ἔδαφος! Δυστυχῶς, ἕνας ἡλικιωμένος ἄνδρας δέν μπόρεσε νά ἀντέξει νά βλέπει τό καμένο σπίτι του καί ἔδωσε τέλος στήν ζωή του μέ ἕνα περίστροφο. Ἀκόμη δέν ἔχει γίνει ἡ ἀποτίμησις τῶν ζημιῶν, καθώς οἱ ἐκτάσεις πού ἀποτεφρώθηκαν εἶναι μεγάλες καί τά σπίτια πού ἔχουν καεῖ εἶναι διάσπαρτα σέ διαφορετικούς δήμους. Πολύ μεγάλος εἶναι ὁ ἀριθμός τῶν αὐτοκινήτων πού κάηκαν, ὅπως καί ἐπιχειρήσεις κοντά στήν λ. Μαραθῶνος καί στήν Ἀττική Ὁδό. Ἡ Ἀστυνομία πρόλαβε ἐγκαίρως νά διακόψει τήν κυκλοφορία, γιατί ἦσαν πολλοί ἐκεῖνοι πού ἐπιχείρησαν νά πλησιάσουν στίς περιοχές πού διαμένουν. Ἀρκετοί, ὅμως, παρέμειναν μέσα στό πύρινο μέτωπο μέ κίνδυνο τήν ζωή τους. Ὅπως κατέθεσαν, ἐάν εἶχαν φύγει, τά σπίτια τους καί οἱ περιουσίες τους θά γίνονταν στάχτη, ἀφοῦ οἱ πυροσβεστικές δυνάμεις δέν μποροῦσαν νά εἶναι μέσα σέ κάθε αὐλή. Δέν ὑπάκουσαν στά μηνύματα τοῦ 112, ὅπως καί πέρυσι οἱ κάτοικοι στήν Εὔβοια, καί ὁρισμένοι κατάφεραν νά βγοῦν νικητές. Τραγικές εἰκόνες ἐσημειώθησαν ὅταν ὅσοι εἶχαν ἀπομακρυνθεῖ ἐπέστρεψαν ἐκεῖ πού κάποτε εἶχαν τό σπίτι τους, τά κατοικίδιά τους ἤ τό κατάστημά τους.

Αὐτό πού συνέβη στό Νοσοκομεῖο Παίδων Πεντέλης, μόνο σάν «μάχη» ἐναντίον τῆς φύσεως μπορεῖ νά χαρακτηρισθεῖ. Οἱ πυροσβέστες καί οἱ ἐθελοντές κυριολεκτικά ἔπεσαν μέσα στίς φλόγες γιά νά σώσουν τό πολύτιμο νοσοκομεῖο, πού εἶχε ἐγκαίρως ἐκκενωθεῖ. Οἱ πυροσβέστες, ὁ ἕνας δίπλα στόν ἄλλον, κρατοῦσαν τίς μάνικες, γιατί ὁ ἄνεμος τίς παρέσερνε. Σχεδόν ὅλα τά δέντρα καί οἱ θάμνοι πέριξ τοῦ νοσοκομείου ἔγιναν κάρβουνο. Συνολικῶς 34 ἄνθρωποι εἰσήχθησαν στά νοσοκομεῖα μέ ἐγκαύματα καί ἀναπνευστικά προβλήματα, χωρίς εὐτυχῶς ἡ κατάστασις τῆς ὑγείας τους νά εἶναι πολύ σοβαρή. Ὁ ἱππικός ὅμιλος Παλλήνης καταστράφηκε ὁλοσχερῶς γιά δεύτερη φορά καί μόνο θλίψη προκάλεσαν οἱ εἰκόνες μέ ἄλογα νά τρέχουν ἀλαφιασμένα νά σωθοῦν. Καί τά 30 ἄλογα μετεφέρθησαν σῷα στό Μαρκόπουλο.

Αὐτό πού καταγγέλλουν ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς Πεντέλης, εἶναι ὅτι δέν εἶχε γίνει ἀποψίλωσις τῶν οἰκοπέδων, τῶν ρεμάτων καί γενικώτερα τῆς δασικῆς ἐκτάσεως. Ἀπορρίμματα διάσπαρτα στούς δρόμους, κλαδιά κομμένα καί στοιβαγμένα χωρίς κανένα μέτρο προφυλάξεως. Οἱ πολῖτες ἀναφέρουν ὅτι εἶναι δαιδαλώδης ἡ γραφειοκρατία, προκειμένου νά λάβουν ἄδεια νά κόψουν ἐπικίνδυνα κλαδιά, χόρτα καί ξεραμένους θάμνους. Οἱ δημοτικές Ἀρχές δέν ἔχουν τήν δυνατότητα νά καθαρίσουν χιλιάδες στρέμματα δάσους, ὅμως σέ πολλές περιπτώσεις καί οἱ κάτοικοι ἀδιαφοροῦν νά καθαρίσουν τούς φράκτες καί τά πεζοδρόμια μπροστά στά σπίτια καί τά οἰκόπεδά τους. Ἡ ἀρχή πρέπει νά γίνει μέ τό ποιός θά ἔχει τήν εὐθύνη γιά ὅλα τά βουνά μέσα στόν ἀστικό ἱστό, ποιός θά δίνει τίς ἐντολές καί τίς ἄδειες, ποιός θά κάνει ἐλέγχους καί ποιός θά ἐπιβάλει πρόστιμα.

Δυστυχῶς, ἡ πύρινη λαίλαπα δέν ἔπληξε μόνο τήν Πεντέλη, ἀλλά καί τά Μέγαρα καί τήν Σαλαμῖνα. Οἱ φλόγες ἔκαψαν μεγάλη δασική ἔκταση ἔξω ἀπό τό Ἀλεποχώρι, ἐνῷ ἀγροτικές καί παραθεριστικές κατοικίες ἔγιναν παρανάλωμα τοῦ πυρός. Στήν Σαλαμῖνα ξέσπασαν ταυτοχρόνως τρία μέτωπα κοντά στήν πόλη καί ἐκκενώθηκαν κοντινοί οἰκισμοί.

Ειδήσεις / Άρθρα

Αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων από την Παγκρήτια Τράπεζα

Εφημερίς Εστία
Σε αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων προχωρά η Παγκρήτια Τράπεζα, ακολουθώντας τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η άνοδος του Euribor στην Ευρωπαϊκή αγορά χρήματος.

Ἡ σημαία τῆς Σμύρνης τοῦ 1922 εὑρέθη σέ ἀποθήκη στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ στό Κιλκίς!

Εφημερίς Εστία
Ἐντοπίσθηκε σέ «κιβώτιο διοικητοῦ», εἶναι 2,2×3,8 μ., καί σήμερα φυλάσσεται στίς Οἰνοῦσσες, στήν Σχολή Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ

Τί πᾶς νά κάνεις στήν Μακεδονία, Ἀλέξη;

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης Ἀλέξης Τσίπρας…

Σύγκρουσις γιά τίς παρακολουθήσεις στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις

Εφημερίς Εστία
«Μῦθοι τοῦ Αἰσώπου» ἀπαντᾶ ἡ Κυβέρνησις στόν ΣΥΡΙΖΑ

Ἀγνοεῖται ἡ νηφάλια καί ἐποικοδομητική κριτική

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ἀσκεῖς ἐπί σχεδόν πενῆντα χρόνια τό ἐπάγγελμα τοῦ δημοσιογράφου…