Ὁ Τσίπρας ἔδωσε τό κόμμα στήν «Ὀμπρέλα»

Νέα γραμματεύς ἡ κ. Ρ. Σβίγγου

ΤHN ΠΡΩΤΗ γυναῖκα γραμματέα ἀπέκτησε χθές ὁ ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται γιά τήν Ράνια Σβίγγου, πού ἦταν προσωπική ἐπιλογή τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα, ἡ ὁποία προεκάλεσε ἐντύπωση σέ ὅλα τά μέλη τῆς νέας Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς. Καί αὐτό διότι ἡ κ. Σβίγγου προέρχεται ἀπό τήν «Ὀμπρέλα», τήν ἐσωκομματική ἀντιπολίτευση στόν ΣΥΡΙΖΑ, πού οὐκ ὀλίγες φορές ἔχει ἀσκήσει δριμεῖα κριτική στίς ἐπιλογές τοῦ Προέδρου τοῦ κόμματος. Ἀναπληρωτής γραμματεύς εἶναι ὁ «προεδρικός» Γιῶργος Βασιλειάδης, μέ τόν ὁποῖο ὁ κ. Τσίπρας ἐπιχειρεῖ νά τηρήσει μιά ἰσορροπία μέσα στό κόμμα. Ἡ ἡγεσία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ δέν ἐπιθυμεῖ, λίγους μῆνες πρίν ἀπό τίς ἐκλογές, νά ἔχει ἀνοικτά μέτωπα, ὅπως διεφάνησαν στό πρόσφατο συνέδριο τοῦ κόμματος. Οἱ κ. Σβίγγου καί Ἀλεξιάδης θά ἀναλάβουν τόν δύσκολο ρόλο τοῦ «εἰρηνοποιοῦ» μεταξύ κορυφαίων στελεχῶν ὅπως τῶν κ. Φίλη καί Πολάκη. Μόνο τυχαῖο δέν εἶναι ὅτι ὁ κ. Τσίπρας ἀπεφάσισε χθές νά μήν περιλάβει τό ὄνομα τοῦ πρώην ὑπουργοῦ Παιδείας στά πρόσωπα πού θά συγκροτήσουν τήν Πολιτική Γραμματεία! Ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ γιά νά δικαιολογήσει τίς ἐπιλογές του, εἶπε ὅτι ὁ γραμματεύς καί ὁ ἀναπληρωτής δέν πρέπει νά εἶναι βουλευτές καί πρέπει νά δεσμευθοῦν ὅτι δέν θά εἶναι ὑποψήφιοι στήν ἑπόμενη ἐκλογική ἀναμέτρηση διεκδικῶντας τόν σταυρό. «Νά μείνουν στό κόμμα γιά νά δουλέψουν ἀποκλειστικά γιά αὐτό μέχρι τή λήξη τῆς θητείας τους στό ἑπόμενο συνέδριο, δηλαδή νά μή συμμετέχουν στό ἑπόμενο κυβερνητικό σχῆμα μετά τήν νίκη μας στίς ἑπόμενες ἐκλογές» σημείωσε. Ἐγγυήθηκε προσωπικά γιά τό ἦθος καί τήν ἀνιδιοτέλεια τῶν δύο νέων στελεχῶν, λέγοντας ὅτι τά γνωρίζει ἀπό παιδιά καί εἶναι καί οἱ δύο «δοκιμασμένοι καί μπαρουτοκαπνισμένοι». Ὑπενθυμίζεται ὅτι μέ ἀπόφαση τοῦ τελευταίου Συνεδρίου ὑπάρχει ποσόστωσις τῶν γυναικῶν 50% στά κομματικά ὄργανα.

Τελικῶς οἱ δύο ὑποψήφιοι τοῦ κ. Τσίπρα συγκέντρωσαν τό 77% τῶν ψήφων. Ἐπιφυλάξεις γιά τήν κ. Σβίγκου ἐξέφρασε ὁ κ. Πολάκης ὑπενθυμίζοντας ὅτι ἦταν κατά τῆς διευρύνσεως τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, καί ὁ κ. Δρίτσας ἤθελε νά προηγηθεῖ συζήτησις. Ὁ κ. Τσίπρας ἐνοχλημένος τούς ἀπήντησε ὅτι κανείς δέν μπορεῖ νά ὁμιλεῖ ὡς ἐκπρόσωπος τῶν 170.000 μελῶν ἐνῶ ἐξέφρασε ἔκπληξη πού ἀντί γιά χαρούμενα πρόσωπα βλέπει πρόσωπα στεναχωρημένα.

Ειδήσεις / Άρθρα

Πρός κήρυξη καταστάσεως ἐκτάκτου ἀνάγκης ἡ Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Λόγω τῆς διακοπῆς τοῦ ρωσσικοῦ ἀερίου – Ἕως τό φθινόπωρο – Ὁ Ντράγκι πιέζει, ἀλλά ἡ Γερμανία καθυστερεῖ τίς ἀποφάσεις γιά νά θωρακισθεῖ καί νά δανεισθεῖ λιγώτερα – Αὔξησις τῶν μελλοντικῶν ὑποχρεώσεων τῆς Ἑλλάδος

Σόφια: Κατέρρευσε ἡ κυβέρνησις τοῦ Harvard

Εφημερίς Εστία
Κατεψηφίσθη ἡ νέα βουλγαρική Κυβέρνησις ἀπό…

Μήπως νά τυπώσουμε καί τούς δικούς μας;

Δημήτρης Καπράνος
«Θέλει ὁ Ἐρντογάν νά κρυφτεῖ καί ἡ χαρά δέν τόν ἀφήνει»…

Σάββατον, 23 Ἰουνίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ὁ Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ἀποκαλύπτει: «Τυπικῶς ΝΔ» ἡ νέα κυβερνητική πλειοψηφία!

Εφημερίς Εστία
Τί δήλωσε σέ ἱστότοπο: Ἡ ἀποχή στίς γαλλικές ἐκλογές καί ἡ παραλυσία ἐπιταχύνουν τίς ἀποφάσεις – «Προσοχή στά τεκταινόμενα στήν Γαλλία» ἐτόνισε