Ὁ Τσακαλῶτος «προσχωρεῖ» στό κόμμα Βαρουφάκη

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ, «τό μάθημα ἔγινε πάθημα», φαίνεται ὅτι δέν τό γνωρίζουν στόν ΣΥΡΙΖΑ, ἀφοῦ ἐν ἔτει 2023 ἐπαναφέρουν προτάσεις πού παρ’ ὀλίγον νά στοιχίσουν ἀνεπανόρθωτα στήν χώρα τήν ἐποχή πού κινδυνεύαμε, μέ ἔξοδο ἀπό τό εὐρώ καί ὁλοκληρωτική οἰκονομική καταστροφή.

Ἡ ὁμάς «53+» μέ κορυφαῖα στελέχη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ὅπως οἱ κ.κ. Τσακαλῶτος, Φωτίου, Ψυχογιός, Ξανθός καί Κατριβάνου, πρότεινε μεταξύ ἄλλων τήν εἰσαγωγή τοπικῶν, παραλλήλων νομισμάτων ἕως τήν ἐπανακρατικοποίηση τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης! Ἡ πρότασις ἔλαβε ἐπίσημο χαρακτῆρα, ἐδημοσιεύθη σέ ἱστοσελίδες καί σέ ἐφημερίδες, ἀλλά τελικῶς δέν περιελήφθη στό κυβερνητικό πρόγραμμα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Ἔκαναν προτάσεις ἀκόμη καί γιά τό μεταναστευτικό καί ἀποδεικνύεται ὅτι πολλά πολιτικά στελέχη δέν ἔχουν λάβει μαθήματα ἀπό τήν πρόσφατη ἱστορία. Φθάνουν κάποια στελέχη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νά προτείνουν ὅτι ἡ Τουρκία πρέπει νά ἀποχαρακτηρισθεῖ ὡς «ἀσφαλής χώρα» καί οἱ μετανάστες νά παραμένουν μόνιμα στά ἑλληνικά νησιά!

Ἡ ἔκδοσις παραλλήλου νομίσματος συνδέεται μέ ἐπαναδιαπραγμάτευση γιά τήν μείωση τοῦ δημόσιου χρέους, τήν διαγραφή χρεῶν καί τήν χρηματοδότηση τῆς περιφερειακῆς ἀναπτύξεως. «Τό δημόσιο χρέος θά ἀποτελέσει ἀντικείμενο διαπραγμάτευσης μέ σκοπό τή μείωσή του. Ἡ αὔξηση τῆς φορολόγησης ὑψηλῶν εἰσοδημάτων θά ἀποτελέσει μιά πηγή πόρων γιά τή χρηματοδότηση δημόσιων καί κοινωνικῶν πολιτικῶν. Τά χρέη τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων θά μειωθοῦν καί ἡ βιωσιμότητά τους θά ἐξετάζεται καί θά διαμορφώνεται στό πλαίσιο τοῦ τοπικοῦ ἀναπτυξιακοῦ σχεδιασμοῦ. Σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τή χρηματοδότηση τῆς περιφερειακῆς ἀνάπτυξης σέ ὅλους τούς τομεῖς, θά υἱοθετηθεῖ ἡ χρησιμοποίηση τοπικῶν μέσων πληρωμῆς (τοπικά, συμπληρωματικά νομίσματα), ἔτσι ὥστε νά καλυφθοῦν τά κενά διαθέσιμων τραπεζικῶν χρηματοδοτήσεων, γιά τήν αὔξηση τῆς παραγωγῆς ἀγαθῶν, τίς νέες ὑποδομές παραγωγῆς ἠλεκτρισμοῦ καί προστασίας ἀπό ἀκραῖα φαινόμενα καί τήν προσφορά κοινωνικῶν ὑπηρεσιῶν» ἀναφέρει χαρακτηριστικά ἡ πρότασις τῶν «53+» πού μόνο δυσάρεστες ἀναμνήσεις μᾶς φέρνει.

Ὁ ρόλος τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης εἶναι ἐξ ἴσου σημαντικός στήν δημιουργία ἑνός δημοσίου πυλῶνος στό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Δέν πρόκειται γιά κρατικοποίηση ἀλλά γιά «ἄσκηση δικαιώματος». «Μέ δεδομένη λοιπόν τήν ὀλιγοπωλιακή μορφή ἀγορᾶς πού ἐπικράτησε στό ἑλληνικό τραπεζικό σύστημα, εἶναι προφανής πλέον ἡ ἀνάγκη μιᾶς “δημόσιας παρουσίας” στό ἑλληνικό τραπεζικό σύστημα, ἡ ὁποία θά ἀποτρέψει τίς ὑφιστάμενες “τιμολογιακές” καί λοιπές “συντρέχουσες πρακτικές”. Κατά συνέπεια, ἡ συγκρότηση ἑνός “δημόσιου πυλῶνα” στό χρηματοπιστωτικό σύστημα τῆς χώρας ἀποτελεῖ κυρίαρχο ζητούμενο. Διευκρινίζεται ὅτι δέν πρόκειται γιά κρατικοποίηση, ἁπλά γίνεται “ἄσκηση δικαιώματος”» ἀναφέρεται χαρακτηριστικά στήν πρόταση. Οἱ ἀλλαγές στήν μεταναστευτική πολιτικῆς ἐξ ἴσου ρηξικέλευθες. Πρέπει νά καταργηθοῦν οἱ κλειστές δομές στά νησιά, γιατί λειτουργοῦν ὡς φυλακές καί νά δημιουργηθοῦν μικρές ἀνοικτές δομές μέ κανόνες λειτουργίας, ὅπου θά ἐπισπευσθοῦν οἱ διαδικασίες ταυτοποιήσεως καί ἀπονομῆς ἀσύλου. Οἱ μετανάστες πρέπει ὅλοι νά μεταφερθοῦν στήν ἐνδοχώρα καί ἀπό ἐκεῖ νά μετεγκατασταθοῦν σέ χῶρες τῆς Εὐρώπης.

Ειδήσεις / Άρθρα

Πρόεδρος τῆς Ἀρχῆς Ἀναπαραγωγῆς ἡ συντάκτις τοῦ νόμου γιά τά ὁμόφυλα

Εφημερίς Εστία
Ὁμαδικές ἀποχωρήσεις καί ἀντικαταστάσεις βουλευτῶν τῆς Νέας Δημοκρατίας ὅπως οἱ Εὐριπίδης Στυλιανίδης, Γιάννης Ἀδριανός καί Ξενοφῶν Μπαρολιάκος ἀπό τήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν – Ὁ κ. Μητσοτάκης προκαλεῖ τήν βάση τῆς Νέας Δημοκρατίας

Σέ δίνη διαρκείας ἡ Ἑλλάς

Μανώλης Κοττάκης
Τέσσερα παγωτά ἀπό τό ψυγεῖο περιπτέρου, δύο μικροί «πύραυλοι» καί δύο ξυλάκια, 10,80 εὐρώ τό σύνολο.

Τί ἀπαντᾶ ὁ Πρωθυπουργός στούς κ.κ. Καραμανλῆ καί Σαμαρᾶ

Εφημερίς Εστία
Πολιτικά μηνύματα καί ἀπαντήσεις σέ ὅσους τοῦ ἀσκοῦν κριτική γιά τήν κυβερνητική πολιτική καί τήν πορεία πού ἔχει χαράξει ἡ ΝΔ ἔστειλε χθές βράδυ ὁ Πρωθυπουργός.

Ἱσπανοί εἰς πανί σχεδιάζουν ἱσπανικά

Δημήτρης Καπράνος
Σέ μιά ἀπό τίς πολύ λίγες συζητήσεις πού εἶχα μέ τόν Δημήτρη Καρέλα, τόν ἄνθρωπο πού ἐπεδίωξε, στά μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ ΄50, νά ἀπογειώσει τό ἑλληνικό (μίζερο τότε καί ἄγνωστο διεθνῶς) ποδόσφαιρο μέ τήν ἔνταξη στόν ἱστορικό Ἐθνικό Πειραιῶς τῶν μεγάλων Οὕγγρων ποδοσφαιριστῶν πού εἶχαν καταπλήξει τήν ὑφήλιο μέ τήν ἐθνική τους ὁμάδα (Πούσκας, Λόραντ, Τσίμπορ, Χιντεγκούτι, Ντόλγκος κ.ἄ.) μοῦ εἶχε πεῖ μέ πικρία:

Παρασκευή, 17 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΑ «ΚΡΙΣ-ΚΡΑΦΤ»