Ὁ Μητσοτάκης θέτει στόν Μπάιντεν τίς τουρκικές ὑπερπτήσεις στό Αἰγαῖο

Η «ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ» προκλητική συμπεριφορά τῆς Τουρκίας στό Αἰγαῖο θά…

… τεθεῖ ἀπό τόν Πρωθυπουργό στόν Ἀμερικανό Πρόεδρο κατά τήν συνάντηση πού θά ἔχουν στίς 16 Μαΐου στήν Οὐάσιγκτων. Ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν Ἀλέξανδρος Παπαϊωάννου, μία ἑβδομάδα μετά τό ρεκόρ ὑπερπτήσεων τουρκικῶν μαχητικῶν πάνω ἀπό ἑλληνικά νησιά, τόνισε ὅτι σέ αὐτή τήν κρίσιμη καί δύσκολη συγκυρία γιά τήν Εὐρώπη καί τό ΝΑΤΟ, ἡ συμπεριφορά τῆς Τουρκίας ἀντιβαίνει θεμελιώδεις κανόνες διεθνοῦς δικαίου καί ἐπηρεάζει τήν συνοχή τοῦ ΝΑΤΟ. Ὑπενθύμισε ὅτι μέσα σέ μία ἡμέρα εἴχαμε 168 παραβιάσεις τοῦ ἐναερίου χώρου καί 42 ὑπερπτήσεις.

Ὁ προηγούμενος μεγαλύτερος ἀριθμός ὑπερπτήσεων σέ μιά ἡμέρα ἦταν 23, δηλαδή οἱ μισές, καί εἶχαν γίνει τό 2020. Κατά συνέπεια ὅλα αὐτά θά τά παρουσιάσει ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης στόν Τζό Μπάιντεν καί θά τοῦ ἐξηγήσει ὅτι ἡ τουρκική στάσις ἔρχεται σέ πλήρη ἀντίθεση μέ τό κλῖμα καλῆς γειτονίας πού ἡ Ἑλλάς προσπαθεῖ νά δημιουργήσει. Κατέστησε σαφές ὅτι ἡ σαφής παραβίασις τῆς ἑλληνικῆς κυριαρχίας δέν μπορεῖ νά μείνει ἀναπάντητη, καί γι’ αὐτό μάλιστα ἔγιναν δύο διαδοχικά διαβήματα μέσα σέ δύο ἡμέρες ἀπό τόν γενικό γραμματέα τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν στόν Τοῦρκο πρέσβη. Ἐπί πλέον ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν εἶχε ἐπαφές μέ πρέσβεις στήν Ἀθήνα γιά νά τούς παρουσιάσει τήν κατάσταση, ἐνῶ ἔγιναν καί παράλληλα ἐνημερώσεις στόν ΟΗΕ, στήν ΕΕ καί τό ΝΑΤΟ καί μετεφέρθη ἡ δυσαρέσκεια τῆς χώρας μας. Τό μήνυμα πού ἀπηύθυνε ἡ Ἑλλάς σέ ἑταίρους καί συμμάχους εἶναι νά πέσει ἡ ἔντασις. Ὁ κ. Παπαϊωάννου δήλωσε ὅτι ἡ συμπεριφορά τῆς Τουρκίας εἶναι «καταδικαστέα καί ἀπαράδεκτη», ἰδιαίτερα δέ τώρα πού ἡ προσοχή τῆς διεθνοῦς κοινότητος εἶναι στραμμένη στήν Οὐκρανία.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ Ἑλλάς ἐπαινεῖ τήν Τουρκία καί ἐκείνη ἐπιτίθεται μέ συκοφαντίες

Εφημερίς Εστία
Ἐμεῖς ὀνειρευόμαστε ἑλληνο-τουρκικό σύμφωνο φιλίας ὅπως ἔκαναν τό 1930 οἱ Βενιζέλος – Κεμάλ καί διακηρύττουμε ὅτι ἡ γείτων εἶναι «σημαντική χώρα» – Αὐτοί μᾶς κατηγοροῦν γιατί θωρακίζουμε ἀμυντικῶς τά νησιά μας!

Τά Ἔθνη ἔχουν ἀξιοπρέπεια

Μανώλης Κοττάκης
(ἤ πῶς κερδίζεις τήν εἰρήνη)

Αὔξησις τελῶν διελεύσεως σέ Σουέζ καί Βόσπορο

Εφημερίς Εστία
ΑΥΞΗΣΗ τοῦ κόστους ταξιδίων στά πλοῖα…

Εὐτυχῶς ἡ Τρίπολη θυμᾶται καλύτερα…

Δημήτρης Καπράνος
Στόν ὑπολογιστή μου -καί ὄχι ἀπ’ εὐθείας σέ ἐθνικό δίκτυο- παρακολούθησα τήν χθεσινή παρέλαση στήν Τρίπολη…

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ