ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023

Ὁ Μητσοτάκης θέτει στόν Μπάιντεν τίς τουρκικές ὑπερπτήσεις στό Αἰγαῖο

Η «ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ» προκλητική συμπεριφορά τῆς Τουρκίας στό Αἰγαῖο θά…

… τεθεῖ ἀπό τόν Πρωθυπουργό στόν Ἀμερικανό Πρόεδρο κατά τήν συνάντηση πού θά ἔχουν στίς 16 Μαΐου στήν Οὐάσιγκτων. Ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν Ἀλέξανδρος Παπαϊωάννου, μία ἑβδομάδα μετά τό ρεκόρ ὑπερπτήσεων τουρκικῶν μαχητικῶν πάνω ἀπό ἑλληνικά νησιά, τόνισε ὅτι σέ αὐτή τήν κρίσιμη καί δύσκολη συγκυρία γιά τήν Εὐρώπη καί τό ΝΑΤΟ, ἡ συμπεριφορά τῆς Τουρκίας ἀντιβαίνει θεμελιώδεις κανόνες διεθνοῦς δικαίου καί ἐπηρεάζει τήν συνοχή τοῦ ΝΑΤΟ. Ὑπενθύμισε ὅτι μέσα σέ μία ἡμέρα εἴχαμε 168 παραβιάσεις τοῦ ἐναερίου χώρου καί 42 ὑπερπτήσεις.

Ὁ προηγούμενος μεγαλύτερος ἀριθμός ὑπερπτήσεων σέ μιά ἡμέρα ἦταν 23, δηλαδή οἱ μισές, καί εἶχαν γίνει τό 2020. Κατά συνέπεια ὅλα αὐτά θά τά παρουσιάσει ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης στόν Τζό Μπάιντεν καί θά τοῦ ἐξηγήσει ὅτι ἡ τουρκική στάσις ἔρχεται σέ πλήρη ἀντίθεση μέ τό κλῖμα καλῆς γειτονίας πού ἡ Ἑλλάς προσπαθεῖ νά δημιουργήσει. Κατέστησε σαφές ὅτι ἡ σαφής παραβίασις τῆς ἑλληνικῆς κυριαρχίας δέν μπορεῖ νά μείνει ἀναπάντητη, καί γι’ αὐτό μάλιστα ἔγιναν δύο διαδοχικά διαβήματα μέσα σέ δύο ἡμέρες ἀπό τόν γενικό γραμματέα τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν στόν Τοῦρκο πρέσβη. Ἐπί πλέον ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν εἶχε ἐπαφές μέ πρέσβεις στήν Ἀθήνα γιά νά τούς παρουσιάσει τήν κατάσταση, ἐνῶ ἔγιναν καί παράλληλα ἐνημερώσεις στόν ΟΗΕ, στήν ΕΕ καί τό ΝΑΤΟ καί μετεφέρθη ἡ δυσαρέσκεια τῆς χώρας μας. Τό μήνυμα πού ἀπηύθυνε ἡ Ἑλλάς σέ ἑταίρους καί συμμάχους εἶναι νά πέσει ἡ ἔντασις. Ὁ κ. Παπαϊωάννου δήλωσε ὅτι ἡ συμπεριφορά τῆς Τουρκίας εἶναι «καταδικαστέα καί ἀπαράδεκτη», ἰδιαίτερα δέ τώρα πού ἡ προσοχή τῆς διεθνοῦς κοινότητος εἶναι στραμμένη στήν Οὐκρανία.

Ειδήσεις / Άρθρα

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;