Ὁ “Guardian” γιά τήν κόντρα Μητσοτάκη – Μαρινάκη

Μέ τό ἐπονομαζόμενο, ἀπό τόν ἐγχώριο Τύπο…

… ἑλληνικό Watergate ἠσχολήθη ἐχθές ἡ βρεταννική ἐφημερίς “The Guardian”. Μία ματιά στίς τρεῖς φωτογραφίες πού συνοδεύουν τό κείμενο, ἀρκεῖ γιά νά γίνει σαφές ποῦ πέφτει τό βάρος τοῦ ρεπορτάζ. Ἡ πρώτη ἀπεικονίζει ἕναν Ἀθηναῖο πολίτη νά διαβάζει ἐφημερίδα καί νά ἐνημερώνεται γιά τίς ἐξελίξεις ἀναφορικῶς μέ τήν ὑπόθεση τῶν ὑποκλοπῶν, ἡ δεύτερη τόν ἐπιχειρηματία Βαγγέλη Μαρινάκη καί ἡ τρίτη τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ὁμοῦ μέ τόν Γερμανό ὁμόλογό του, Ὄλαφ Σόλτς, κατά τήν πρόσφατη ἐπίσκεψη τοῦ τελευταίου στήν Ἀθήνα (ἡ φωτογραφία εἶναι ἀπό τά Προπύλαια). Ἡ ἐφημερίς παραθέτει τίς πρόσφατες ἐξελίξεις, μέ τίς λίστες παρακολουθουμένων ἀτόμων, ἀλλά δέν μένει ἐκεῖ μόνον. Μεταφέρει τίς εἰκόνες ἀπό τό ντέρμπυ Παναθηναϊκοῦ – Ὀλυμπιακοῦ καί, ἀμέσως μετά, τίς καταγγελίες ἀπό τήν διοίκηση τῆς κόκκινης ὁμάδος γιά «φασιστικό παρακράτος» καί «ἐγκληματική ὀργάνωση, πού λειτουργεῖ ἐδῶ καί τρία χρόνια».

Ἡ βρεταννική ἐφημερίς, ἐν συνεχείᾳ, ἀναφέρεται στήν δικαστική ἔρευνα γιά τόν Β. Μαρινάκη, ἀναφορικῶς μέ τήν σύσταση ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως, πού διακινοῦσε τήν μεγαλυτέρα ποσότητα ἡρωίνης πού ἔχει κατασχεθεῖ ποτέ στήν Εὐρώπη. Ὁ κ. Μαρινάκης ἀρνεῖται κατηγορηματικῶς τίς κατηγορίες, μάλιστα οἱ ἐφημερίδες του κάνουν λόγο γιά ἕνα παιγνίδι πού διαρκεῖ ἐπί πολλά ἔτη.

Παρά τούς παραπάνω ἰσχυρισμούς, ὅμως, ὁ ἐπιχειρηματίας ἐκινήθη καί «ἠγόρασε ἕνα μεγάλο κομμάτι μέσων ἐνημερώσεως στήν Ἑλλάδα, τήν Nottingham Forest FC στό Ἡνωμένο Βασίλειο, συνεχώνευσε τόν στόλο τῶν τάνκερ του μέ ἐκεῖνον τοῦ πρώην ὑπουργοῦ Ἐμπορίου τῆς Κυβερνήσεως Ντόναλντ Τράμπ καί ἐκέρδισε προσοδοφόρα συμβόλαια, γιά νά διαχειρισθεῖ τή μεταφορά τοῦ κρατικοῦ πετρελαίου τοῦ Ἰράκ ἀπό τόν Περσικό Κόλπο».
Τώρα ὁ Β. Μαρινάκης στρέφεται κατά τοῦ κράτους πού τόν ἐρευνᾶ, ἀναφέρει ὁ “Guardian”, καἱ ἀντιτείνει πώς οἱ ἐνδοκυβερνητικές φατρίες ἀποτελοῦν τήν πραγματική ἐγκληματική ὀργάνωση. Θυμίζει, ἐξ ἄλλου, ὅτι ἡ μιντιακή αὐτοκρατορία Μαρινάκη συνέβαλε στήν ἐκλογική νίκη τοῦ Κ. Μητσοτάκη τό 2019, ὑπογραμμίζει, ἀπό τήν ἄλλη, τό μήνυμα τῶν ὀπαδῶν τοῦ Ὀλυμπιακοῦ γιά ἐπικείμενο «ραντεβού στίς κάλπες», ὅπως καί τίτλους τῆς ἐφημερίδος «Τά Νέα» γιά τίς ὑποκλοπές.

Κατά τόν “Guardian”, ὅλα κατατείνουν στό ἐρώτημα, «ποιός ἐκβιάζει ποιόν, ἐδῶ;». Ἡ Κυβέρνησις τόν μεγιστᾶνα ἤ ὁ ὀλιγάρχης τό κράτος; Συμφώνως, δέ, μέ κάποιες πλευρές, «τό ἐπίκεντρο τοῦ σκανδάλου ἔχει μετατοπισθεῖ, χωρίς πλέον νά ἀφορᾶ τίς ὑποκλοπές αὐτές καθ’ αὐτές, ἀλλά τό πῶς λειτουργεῖ στήν πραγματικότητα τό ἑλληνικό κράτος», ἐπισημαίνεται στό ἴδιο δημοσίευμα. Ἐξ ἄλλου, «ἡ Ἑλλάς μπορεῖ νά εἶναι μία μικρή χώρα –τό ΑΕΠ της μικρότερο ἀπό αὐτό τοῦ Περοῦ– ἀλλά οἱ πλουσιότερες οἰκογένειές της διαθέτουν τεραστία περιουσία καί μεγάλη ἐπιρροή».

Παραλλήλως, ἡ ἐφημερίς ἀναδεικνύει τό βάθος κάποιων οἰκογενειῶν στήν χώρα μας. Ἐπί παραδείγματι, ὁ Β. Μαρινάκης «ἀνέλαβε τόν στόλο τῶν δεξαμενόπλοιων τοῦ πατέρα του», ἐνῷ καί ὁ Κ. Μητσοτάκης «ἀνέλαβε τό πολιτικό κόμμα τοῦ πατέρα του: ἡ σχέσις τῶν δύο δυναστειῶν –οἱ γόνοι τῶν ὁποίων ἰσχυρίζονται τώρα ὅτι εἶναι θύματα τῆς ἐκμεταλλεύσεως καί τοῦ ἐκβιασμοῦ τοῦ ἄλλου– πηγαίνει πίσω τοὐλάχιστον 40 χρόνια». Κατά τήν κρίση τοῦ συντάκτη Alexander Clapp, ρεπορτάζ τοῦ ὁποίου εἶχε δημοσιευθεῖ καί στήν ἀμερικανική ἐφημερίδα “New York Times” μέ τίτλο «Ἡ σαπίλα στή καρδιά τῆς Ἑλλάδας εἶναι πλέον ὁλοφάνερη», «δέν εἶναι περίεργο πού οἱ κρίσεις ὑποκλοπῶν ἐπαναλαμβάνονται στήν Ἑλλάδα ἐδῶ καί δεκαετίες». Μέ τό δημοσίευμα νά καταλήγει, κάνοντας χρήση δύο ποδοσφαιρικῶν εἰκόνων: ὁ μέν Πρωθυπουργός κουτσαίνει ἔξω ἀπό τό γήπεδο, ὁ δέ ἐπιχειρηματίας χαμογελάει ἀπό τόν πάγκο. Ἐνῷ τήν ἴδια ὥρα, οἱ ἁπλοῖ Ἕλληνες περιμένουν νά τελειώσει ὁ ἀγῶνας καί νά ἔρθουν οἱ ἀπαντήσεις.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ὁ κρυφός ρυθμιστής τῶν ἐκλογῶν

Μανώλης Κοττάκης
Γιατί τό ΚΚΕ δέν ἐπιθυμεῖ τήν παλινόρθωση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί προσπαθεῖ νά θέσει ἐκτός Βουλῆς τό MέΡΑ25 τοῦ Γιάνη Βαρουφάκη – Ποιόν θά ὠφελήσει ἡ ἀνακατανομή τῆς ἀριστερῆς ψήφου Ἡ ἀφαίρεσις τῆς σκουριᾶς καί τά νέα καθήκοντα στίς νέες συνθῆκες

Ἀκαταδίωκτο ἀπό τίς Ἐρινύες δέν ὑπάρχει

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ἡ λέξις «ἐπιτροπή» εἶναι σέ πολλές περιπτώσεις συνώνυμη μέ τήν ἀνευθυνότητα.

Τό ἕνα τρίτο τῶν πολιτῶν συμφωνεῖ μέ τήν πρόταση Ἀνδρουλάκη

Εφημερίς Εστία
ΤΟ 31,6% τῶν ψηφοφόρων συμφωνεῖ μέ τήν πρόταση τοῦ κ. Νίκου Ἀνδρουλάκη γιά Πρωθυπουργό Χ. Τό ποσοστό αὐτό, δηλαδή, ἀπορρίπτει τόσο τόν κ. Μητσοτάκη ὅσο καί τόν κ. Τσίπρα.

Ἡ πολιτική ὀρθότης καί ὁ νέος ὁλοκληρωτισμός

Δημήτρης Καπράνος
Ἀποτροπιασμό προκαλεῖ πλέον ἡ πολιτική ὀρθότης, ἡ μέθοδος, δηλαδή, μέ τήν ὁποία ἡ σημερινή, στεῖρα ἕως ἀρνητική σέ παραγωγή ἰδεῶν καί ἔργων ἐποχή, ἔχει παρέμβει γιά νά ἀποκαταστήσει τήν τάξη.

Σάββατον, 30 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
O KΟΣΜΟΣ ΤΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑΙ