ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Ὁ φόβος φυλάει τά ἔρημα γιά τήν ἐπενδυτική βαθμίδα

Μέ πολύ προσεκτικές κινήσεις κινεῖται ἡ Κυβέρνησις τήν ἑπομένη ἡμέρα, μέ στόχο νά μήν διαταραχθεῖ τό διακύβευμα τῆς ἀνακτήσεως τῆς ἐπενδυτικῆς βαθμίδος.

Μέ τό βλέμμα τῶν ἀγορῶν καρφωμένο στίς ἐξαγγελίες τῆς Κυβερνήσεως, ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τήν ἐπίσκεψή του στό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν, ἀνεκοίνωσε ὅτι στό πρῶτο οἰκονομικό νομοσχέδιο θά περιληφθοῦν μόνον τά μέτρα καί οἱ παροχές πού ἔχουν ἰσχύ ἀπό 1-1-2024. Ἐπεσήμανε, ὡστόσο, ὅτι στίς προγραμματικές δηλώσεις θά ἐνσωματωθοῦν ὅλες οἱ δεσμεύσεις σέ εὖρος τετραετίας. Πηγές τοῦ ΥΠΟΙΚ ἐδήλωσαν ὅτι πιθανότατα στό νέο ν/σ θά ἐνσωματώνονται οἱ διατάξεις γιά τήν ΕΥΔΑΠ/ΕΥΑΘ. Ἐπεσημάνθη ὅτι οἱ προγραμματικές δηλώσεις θά ἀρχίσουν τήν ἑπομένη Πέμπτη.

Ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τό πέρας τῆς συναντήσεως ἀνέφερε ὅτι ὑπῆρξε μία πολύ παραγωγική συζήτησις μέ τήν ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Οἰκονομίας. «Εἴμαστε αἰσιόδοξοι γιά τήν πορεία τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας» εἶπε χαρακτηριστικῶς, ἐνῷ ἀνεφέρθη σέ ὑψηλό ρυθμό ἀνόδου τοῦ ΑΕΠ, τό ὁποῖο θά ἐπιτρέψει τήν εἰσοδηματική σύγκλιση.

Ἐπεσήμανε, ἀκόμα, πώς «εἴμαστε αἰσιόδοξοι γιά τήν σταδιακή μετατροπή τοῦ οἰκονομικοῦ μοντέλου τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, ὥστε νά γίνει πιό παραγωγικό, πιό ἐξωστρεφές, πιό καινοτόμο καί εἴμαστε πεπεισμένοι ὅτι αὐτό θά ἔχει θετικό ἀντίκτυπο στά εἰσοδήματα τῶν πολιτῶν, κυρίως τῶν χαμηλόμισθων συμπολιτῶν μας».

Τά μέτρα πού ἐντάσσονται στό νομοσχέδιο, εἶναι τά ἀκόλουθα:

1. Τό νέο μισθολόγιο τοῦ Δημοσίου μέ ἔμφαση στούς μισθούς τῶν νεοεισερχομένων ἀλλά καί ὅσων κατέχουν θέσεις εὐθύνης. Τό διαθέσιμο ποσό εἶναι 500 ἑκατ. εὐρώ καί ἡ μισθολογική δαπάνη στό Δημόσιο φθάνει στά 12-13 δισ. εὐρώ.

2. Αὔξησις τοῦ ἀφορολογήτου κατά 1.000 εὐρώ γιά μισθωτούς, συνταξιούχους καί ἀγρότες μέ παιδιά ἀπό τήν 1η Ἰανουαρίου 2024. Μέ τά νέα δεδομένα, τό ἀφορολόγητο ὅριο γιά φορολογουμένους χωρίς παιδιά παραμένει στά 8.633 εὐρώ, γιά οἰκογένειες μέ ἕνα παιδί αὐξάνεται ἀπό τά 9.000 εὐρώ στά 10.000 εὐρώ, μέ δύο παιδιά ἀπό τά 10.000 στά 11.000 εὐρώ, μέ τρία παιδιά στά 12.000 εὐρώ καί μέ τέσσερα παιδιά στά 13.000 εὐρώ.

3. Αὔξησις ἀπό 1-1-2024 κατά 8% τοῦ ἐλαχίστου ἐγγυημένου εἰσοδήματος. Θά διαμορφωθεῖ στά 216 εὐρώ ἀπό 200 εὐρώ πού εἶναι σήμερα γιά μονοπρόσωπο νοικοκυριό.

4. Αὔξησις τοῦ ἐπιδόματος μητρότητος στούς ἐλευθέρους ἐπαγγελματίες καί ἀγρότες μέ κόστος 40 ἑκατ. εὐρώ ἐτησίως.

5. Μονιμοποίησις τῆς ἀπαλλαγῆς τῶν πρώην δικαιούχων Ε.Κ.Α.Σ. ἀπό τήν συμμετοχή τους στήν φαρμακευτική δαπάνη μέ κόστος 38 ἑκατ. εὐρώ ἐτησίως.

6. Youth pass γιά τούς νέους πού ἐνηλικιώνονται μέ κόστος 30 ἑκατ. εὐρώ ἐτησίως καί ἔτος πρώτης ἐφαρμογῆς τό 2024.

7. Μείωσις τοῦ ΕΝΦΙΑ κατά 10% γιά σπίτια πού ἀσφαλίζονται γιά φυσικές καταστροφές, μέ τό κόστος νά ἐκτιμᾶται περί τά 40 ἑκατ. εὐρώ ἐτησίως καί ἔτος πρώτης ἐφαρμογῆς νά εἶναι τό 2024 μέ βάση τά ἀσφαλιστήρια τοῦ 2023.

8. Αὔξησις τῆς οἰκογενειακῆς παροχῆς γιά τούς δημοσίους ὑπαλλήλους. Τό ἐπίδομα γιά ἕνα παιδί θά αὐξηθεῖ ἀπό τά 50 στά 70 εὐρώ, γιά δύο παιδιά ἀπό τά 70 στά 120 εὐρώ, γιά τρία παιδιά στά 170 εὐρώ καί γιά τά τέσσερα παιδιά στά 220 εὐρώ.

Ειδήσεις / Άρθρα

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ