Ὁ φόβος φυλάει τά ἔρημα γιά τήν ἐπενδυτική βαθμίδα

Μέ πολύ προσεκτικές κινήσεις κινεῖται ἡ Κυβέρνησις τήν ἑπομένη ἡμέρα, μέ στόχο νά μήν διαταραχθεῖ τό διακύβευμα τῆς ἀνακτήσεως τῆς ἐπενδυτικῆς βαθμίδος.

Μέ τό βλέμμα τῶν ἀγορῶν καρφωμένο στίς ἐξαγγελίες τῆς Κυβερνήσεως, ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τήν ἐπίσκεψή του στό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν, ἀνεκοίνωσε ὅτι στό πρῶτο οἰκονομικό νομοσχέδιο θά περιληφθοῦν μόνον τά μέτρα καί οἱ παροχές πού ἔχουν ἰσχύ ἀπό 1-1-2024. Ἐπεσήμανε, ὡστόσο, ὅτι στίς προγραμματικές δηλώσεις θά ἐνσωματωθοῦν ὅλες οἱ δεσμεύσεις σέ εὖρος τετραετίας. Πηγές τοῦ ΥΠΟΙΚ ἐδήλωσαν ὅτι πιθανότατα στό νέο ν/σ θά ἐνσωματώνονται οἱ διατάξεις γιά τήν ΕΥΔΑΠ/ΕΥΑΘ. Ἐπεσημάνθη ὅτι οἱ προγραμματικές δηλώσεις θά ἀρχίσουν τήν ἑπομένη Πέμπτη.

Ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τό πέρας τῆς συναντήσεως ἀνέφερε ὅτι ὑπῆρξε μία πολύ παραγωγική συζήτησις μέ τήν ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Οἰκονομίας. «Εἴμαστε αἰσιόδοξοι γιά τήν πορεία τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας» εἶπε χαρακτηριστικῶς, ἐνῷ ἀνεφέρθη σέ ὑψηλό ρυθμό ἀνόδου τοῦ ΑΕΠ, τό ὁποῖο θά ἐπιτρέψει τήν εἰσοδηματική σύγκλιση.

Ἐπεσήμανε, ἀκόμα, πώς «εἴμαστε αἰσιόδοξοι γιά τήν σταδιακή μετατροπή τοῦ οἰκονομικοῦ μοντέλου τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, ὥστε νά γίνει πιό παραγωγικό, πιό ἐξωστρεφές, πιό καινοτόμο καί εἴμαστε πεπεισμένοι ὅτι αὐτό θά ἔχει θετικό ἀντίκτυπο στά εἰσοδήματα τῶν πολιτῶν, κυρίως τῶν χαμηλόμισθων συμπολιτῶν μας».

Τά μέτρα πού ἐντάσσονται στό νομοσχέδιο, εἶναι τά ἀκόλουθα:

1. Τό νέο μισθολόγιο τοῦ Δημοσίου μέ ἔμφαση στούς μισθούς τῶν νεοεισερχομένων ἀλλά καί ὅσων κατέχουν θέσεις εὐθύνης. Τό διαθέσιμο ποσό εἶναι 500 ἑκατ. εὐρώ καί ἡ μισθολογική δαπάνη στό Δημόσιο φθάνει στά 12-13 δισ. εὐρώ.

2. Αὔξησις τοῦ ἀφορολογήτου κατά 1.000 εὐρώ γιά μισθωτούς, συνταξιούχους καί ἀγρότες μέ παιδιά ἀπό τήν 1η Ἰανουαρίου 2024. Μέ τά νέα δεδομένα, τό ἀφορολόγητο ὅριο γιά φορολογουμένους χωρίς παιδιά παραμένει στά 8.633 εὐρώ, γιά οἰκογένειες μέ ἕνα παιδί αὐξάνεται ἀπό τά 9.000 εὐρώ στά 10.000 εὐρώ, μέ δύο παιδιά ἀπό τά 10.000 στά 11.000 εὐρώ, μέ τρία παιδιά στά 12.000 εὐρώ καί μέ τέσσερα παιδιά στά 13.000 εὐρώ.

3. Αὔξησις ἀπό 1-1-2024 κατά 8% τοῦ ἐλαχίστου ἐγγυημένου εἰσοδήματος. Θά διαμορφωθεῖ στά 216 εὐρώ ἀπό 200 εὐρώ πού εἶναι σήμερα γιά μονοπρόσωπο νοικοκυριό.

4. Αὔξησις τοῦ ἐπιδόματος μητρότητος στούς ἐλευθέρους ἐπαγγελματίες καί ἀγρότες μέ κόστος 40 ἑκατ. εὐρώ ἐτησίως.

5. Μονιμοποίησις τῆς ἀπαλλαγῆς τῶν πρώην δικαιούχων Ε.Κ.Α.Σ. ἀπό τήν συμμετοχή τους στήν φαρμακευτική δαπάνη μέ κόστος 38 ἑκατ. εὐρώ ἐτησίως.

6. Youth pass γιά τούς νέους πού ἐνηλικιώνονται μέ κόστος 30 ἑκατ. εὐρώ ἐτησίως καί ἔτος πρώτης ἐφαρμογῆς τό 2024.

7. Μείωσις τοῦ ΕΝΦΙΑ κατά 10% γιά σπίτια πού ἀσφαλίζονται γιά φυσικές καταστροφές, μέ τό κόστος νά ἐκτιμᾶται περί τά 40 ἑκατ. εὐρώ ἐτησίως καί ἔτος πρώτης ἐφαρμογῆς νά εἶναι τό 2024 μέ βάση τά ἀσφαλιστήρια τοῦ 2023.

8. Αὔξησις τῆς οἰκογενειακῆς παροχῆς γιά τούς δημοσίους ὑπαλλήλους. Τό ἐπίδομα γιά ἕνα παιδί θά αὐξηθεῖ ἀπό τά 50 στά 70 εὐρώ, γιά δύο παιδιά ἀπό τά 70 στά 120 εὐρώ, γιά τρία παιδιά στά 170 εὐρώ καί γιά τά τέσσερα παιδιά στά 220 εὐρώ.

Ειδήσεις / Άρθρα

Tη Δευτέρα 20.05 με την Εστία: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη

Εφημερίς Εστία
Τη Δευτέρα 20.05 η Εστία τιμά την μάχη της Κρήτης: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη • 1941-1945

Ἄλλο ἡ «κυριαρχία» καί ἄλλο τά «κυριαρχικά δικαιώματα», κ. Πρωθυπουργέ!

Εφημερίς Εστία
Πῶς ὁ κ. Μητσοτάκης «παίζει» μέ τίς λέξεις γιά νά κρύβει τήν ὀπισθοχώρησή του στό θέμα τῶν θαλασσίων πάρκων στίς Κυκλάδες, στήν καρδιά τοῦ Αἰγαίου – Διαβεβαιώνει ὅτι δέν διαπραγματεύεται τήν «κυριαρχία» μας, ἀλλά θέματα πού ἀφοροῦν στήν ἁλιεία καί τό περιβάλλον συνδέονται μέ τήν ΑΟΖ καί τά κυριαρχικά δικαιώματα

Αὐτός θά γίνει ἡγέτης

Μανώλης Κοττάκης
Συνέβησαν καί τά δύο τήν ἴδια μέρα.

Προβοκάτσιες μέ ἑλληνικές σημαῖες στήν Κομοτηνή!

Εφημερίς Εστία
Νά προκαλέσουν ἐπεισόδιο μεταξύ χριστιανῶν καί μουσουλμάνων πού διαμένουν στήν Κομοτηνή ἐπιχειροῦν ὁρισμένα ἄτομα, τά ὁποῖα εὑρίσκονται στό στόχαστρο τῆς Ἀστυνομίας.

Ὅταν ἡ Ἀφρική «πασπαλίζει» τίς χῶρες τῆς Μεσογείου

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι πλέον παρατηρημένο. Ὅποτε πᾶς τό αὐτοκίνητό σου στό πλυντήριο, τήν ἑπομένη τό πρωί θά τό βρεῖς «στολισμένο» ἀπό τό μεῖγμα βροχῆς καί ἀφρικανικῆς σκόνης!