ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023

Ὁ Ἕλλην φορολογούμενος θά πληρώσει 7 ἑκατομμύρια εὐρώ τῶν καναλαρχῶν

Μέ ὑπογραφή Μπρατάκου

ΕΝΑ ἀκόμη θεόσταλτο δῶρο ἔλαβαν ἀπό τήν Κυβέρνηση οἱ τηλεοπτικοί σταθμοί ἐθνικῆς ἐμβελείας, χαρίζοντάς τους τίς εἰσφορές ἑνός ἔτους πρός τόν Δημοσιογραφικό Ὀργανισμό Ἐπικουρικῆς Ἀσφαλίσεως καί Περιθάλψεως! Ὁ ὑφυπουργός παρά τῷ Πρωθυπουργῷ κ. Ἄγγελος Μπρατάκος ὑπέγραψε τήν σχετική ἀπόφαση πού ἤδη ἐδημοσιεύθη στό Φύλλο τῆς Κυβερνήσεως, μέ τήν αἰτιολογία, ὅτι οἱ τηλεοπτικοί σταθμοί ἐπλήγησαν ἀπό τόν πόλεμο στήν Οὐκρανία. Τήν ὥρα πού ἀκόμη οἱ πλημμυροπαθεῖς στήν Θεσσαλία δίδουν μάχη γιά νά λάβουν τήν πενιχρή βοήθεια τοῦ κράτους καί οἱ πυρόπληκτοι τοῦ περασμένου καλοκαιριοῦ ἔχουν κυριολεκτικῶς ξεχασθεῖ, ἡ Κυβέρνησις θά δώσει ἀπ’ εὐθείας στά κανάλια περίπου ἑπτά ἑκατομμύρια εὐρώ, ἀφοῦ εἶχαν ἤδη καταβάλει τίς εἰσφορές πού ἀφοροῦσαν στό 2022. Στό ἔγγραφο ἀναφέρονται τά ἀκριβῆ ποσά πού θά δοθοῦν στούς σταθμούς. Συγκεκριμένα στό Star Channel 1,175 ἑκατ. εὐρώ, Open 400.926 εὐρώ, Μακεδονία TV 78.291 εὐρώ, ΑΝΤ1 1,878 ἑκατ. εὐρώ, Alpha 1,304 ἑκατ. εὐρώ, Σκάι 1,045 ἑκατ. εὐρώ καί Mega 957.240 εὐρώ.

Ἡ ἀπόφασις εἶχε ληφθεῖ κατά τήν προεκλογική περίοδο, τόν περασμένο Ἀπρίλιο, καί ἔφερε τίς ὑπογραφές τοῦ τότε ἀναπληρωτοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν κ. Θεόδωρου Σκυλακάκη καί τοῦ τότε ὑφυπουργοῦ παρά τῷ Πρωθυπουργῷ κ. Γιάννη Οἰκονόμου. Στό αἰτιολογικό τῆς ἀποφάσεως γίνεται ἀναφορά στήν ἀνάγκη νά στηριχθοῦν οἰκονομικῶς οἱ ἐπιχειρήσεις παρόχων περιεχομένου ἐπίγειας ψηφιακῆς τηλεοπτικῆς εὐρυεκπομπῆς ἐλεύθερης λήψεως ἐθνικῆς ἐμβέλειας, «καθώς προάγουν τήν πολυφωνία, τόν πλουραλισμό καί τήν ποιότητα στό δημόσιο διάλογο.» Ἐπίσης δικαιολογεῖται ἀπό «τό γεγονός ὅτι οἱ ὡς ἄνω ἐπιχειρήσεις πλήγησαν ἰδιαιτέρως κατά τήν πρόσφατη οἰκονομική διαταραχή πού προκλήθηκε ἀπό τήν ρωσσική ἐπίθεση κατά τῆς Οὐκρανίας καί τίς κυρώσεις πού ἐπιβλήθηκαν ἀπό τήν ΕΕ καί τούς διεθνεῖς ἑταίρους, καθώς καί ἀπό τά ἀντίμετρα πού ἐλήφθησαν. Καί τήν ἀνάγκη στήριξης τῶν ἐργαζομένων πού ἀπασχολοῦνται στίς ὡς ἄνω ἐπιχειρήσεις, τῆς διατήρησης τῶν ὑφιστάμενων θέσεων ἀπασχόλησης καί τῆς ἀποτροπῆς ἐπιδείνωσης τοῦ ἐργασιακοῦ περιβάλλοντος στό ὡς ἄνω πεδίο οἰκονομικῆς δραστηριότητας, ἐξ αἰτίας τῶν ἰδιαίτερων συνθηκῶν πού διαμορφώθηκαν ἀπό τήν ἐνεργειακή κρίση πού προκλήθηκε ἐξ αἰτίας τῆς εἰσβολῆς τῆς Ρωσσίας στήν Οὐκρανία.»

Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ πλειονότης τῶν καναλιῶν ἔχουν ἤδη καταβάλει τίς εἰσφορές στόν ΕΔΟΕΑΠ γιά τό 2022, γεγονός πού σημαίνει ὅτι τά χρήματα αὐτά θά ἐπιστρέψουν στούς σταθμούς καί θά πληρωθοῦν ἀπό τό κράτος.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις

Ἡ ἀπόρρητη μελέτη τοῦ Π.Ν. γιά τά 12 μίλια

Εφημερίς Εστία
ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ κατά καιρούς τό ζήτημα τῆς ἐπεκτάσεως ἤ μή τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων στό Αἰγαῖο, ἀπό τά 6 στά 12 μίλια. Ἀκούσαμε ἀκόμη ἀπό τόν κ. Ροζάκη ὅτι κάτι τέτοιο θά ἦταν παράνομο!

Ἐξυλοκόπησαν φοιτητή στήν ΑΣΟΕΕ ἐπειδή φοροῦσε σταυρό!

Εφημερίς Εστία
Η ΑΝΟΜΙΑ ἐξακολουθεῖ νά ἐπικρατεῖ στούς πανεπιστημιακούς χώρους. Οὔτε Ἀστυνομία οὔτε Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία ἔχουν κατορθώσει νά ἐλέγξουν τήν κατάσταση.

Μία ἑκατονταετία στά χρώματα τῆς σημαίας

Δημήτρης Καπράνος
Σήμερα, στό Δημοτικό Θέατρο Πειραιῶς, ἑορτάζει τά ἑκατό του χρόνια ἕνας ἱστορικός ἀθλητικός σύλλογος, ὁ γαλανόλευκος Ἐθνικός Πειραιῶς, ὁ σύλλογος τόν ὁποῖον ἵδρυσαν, τό 1923, οἱ ἀστοί τοῦ πρώτου λιμένος τῆς χώρας.

Η ΚΑΚΟΓΛΩΣΣΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 2 Δεκεμβρίου 1923