Ὁ Ἕλλην φορολογούμενος θά πληρώσει 7 ἑκατομμύρια εὐρώ τῶν καναλαρχῶν

Μέ ὑπογραφή Μπρατάκου

ΕΝΑ ἀκόμη θεόσταλτο δῶρο ἔλαβαν ἀπό τήν Κυβέρνηση οἱ τηλεοπτικοί σταθμοί ἐθνικῆς ἐμβελείας, χαρίζοντάς τους τίς εἰσφορές ἑνός ἔτους πρός τόν Δημοσιογραφικό Ὀργανισμό Ἐπικουρικῆς Ἀσφαλίσεως καί Περιθάλψεως! Ὁ ὑφυπουργός παρά τῷ Πρωθυπουργῷ κ. Ἄγγελος Μπρατάκος ὑπέγραψε τήν σχετική ἀπόφαση πού ἤδη ἐδημοσιεύθη στό Φύλλο τῆς Κυβερνήσεως, μέ τήν αἰτιολογία, ὅτι οἱ τηλεοπτικοί σταθμοί ἐπλήγησαν ἀπό τόν πόλεμο στήν Οὐκρανία. Τήν ὥρα πού ἀκόμη οἱ πλημμυροπαθεῖς στήν Θεσσαλία δίδουν μάχη γιά νά λάβουν τήν πενιχρή βοήθεια τοῦ κράτους καί οἱ πυρόπληκτοι τοῦ περασμένου καλοκαιριοῦ ἔχουν κυριολεκτικῶς ξεχασθεῖ, ἡ Κυβέρνησις θά δώσει ἀπ’ εὐθείας στά κανάλια περίπου ἑπτά ἑκατομμύρια εὐρώ, ἀφοῦ εἶχαν ἤδη καταβάλει τίς εἰσφορές πού ἀφοροῦσαν στό 2022. Στό ἔγγραφο ἀναφέρονται τά ἀκριβῆ ποσά πού θά δοθοῦν στούς σταθμούς. Συγκεκριμένα στό Star Channel 1,175 ἑκατ. εὐρώ, Open 400.926 εὐρώ, Μακεδονία TV 78.291 εὐρώ, ΑΝΤ1 1,878 ἑκατ. εὐρώ, Alpha 1,304 ἑκατ. εὐρώ, Σκάι 1,045 ἑκατ. εὐρώ καί Mega 957.240 εὐρώ.

Ἡ ἀπόφασις εἶχε ληφθεῖ κατά τήν προεκλογική περίοδο, τόν περασμένο Ἀπρίλιο, καί ἔφερε τίς ὑπογραφές τοῦ τότε ἀναπληρωτοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν κ. Θεόδωρου Σκυλακάκη καί τοῦ τότε ὑφυπουργοῦ παρά τῷ Πρωθυπουργῷ κ. Γιάννη Οἰκονόμου. Στό αἰτιολογικό τῆς ἀποφάσεως γίνεται ἀναφορά στήν ἀνάγκη νά στηριχθοῦν οἰκονομικῶς οἱ ἐπιχειρήσεις παρόχων περιεχομένου ἐπίγειας ψηφιακῆς τηλεοπτικῆς εὐρυεκπομπῆς ἐλεύθερης λήψεως ἐθνικῆς ἐμβέλειας, «καθώς προάγουν τήν πολυφωνία, τόν πλουραλισμό καί τήν ποιότητα στό δημόσιο διάλογο.» Ἐπίσης δικαιολογεῖται ἀπό «τό γεγονός ὅτι οἱ ὡς ἄνω ἐπιχειρήσεις πλήγησαν ἰδιαιτέρως κατά τήν πρόσφατη οἰκονομική διαταραχή πού προκλήθηκε ἀπό τήν ρωσσική ἐπίθεση κατά τῆς Οὐκρανίας καί τίς κυρώσεις πού ἐπιβλήθηκαν ἀπό τήν ΕΕ καί τούς διεθνεῖς ἑταίρους, καθώς καί ἀπό τά ἀντίμετρα πού ἐλήφθησαν. Καί τήν ἀνάγκη στήριξης τῶν ἐργαζομένων πού ἀπασχολοῦνται στίς ὡς ἄνω ἐπιχειρήσεις, τῆς διατήρησης τῶν ὑφιστάμενων θέσεων ἀπασχόλησης καί τῆς ἀποτροπῆς ἐπιδείνωσης τοῦ ἐργασιακοῦ περιβάλλοντος στό ὡς ἄνω πεδίο οἰκονομικῆς δραστηριότητας, ἐξ αἰτίας τῶν ἰδιαίτερων συνθηκῶν πού διαμορφώθηκαν ἀπό τήν ἐνεργειακή κρίση πού προκλήθηκε ἐξ αἰτίας τῆς εἰσβολῆς τῆς Ρωσσίας στήν Οὐκρανία.»

Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ πλειονότης τῶν καναλιῶν ἔχουν ἤδη καταβάλει τίς εἰσφορές στόν ΕΔΟΕΑΠ γιά τό 2022, γεγονός πού σημαίνει ὅτι τά χρήματα αὐτά θά ἐπιστρέψουν στούς σταθμούς καί θά πληρωθοῦν ἀπό τό κράτος.

Ειδήσεις / Άρθρα

Την Κυριακή 21.07 με την Εστία: Κύπρος – 50 χρόνια από την εισβολή

Εφημερίς Εστία
Στις 21.07 η Εστία της Κυριακής θυμάται: ΚΥΠΡΟΣ 1974 – 50 ΧΡΟΝΙΑ από την εισβολή

Το Σάββατο 20.07 με την Εστία: Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΕΛΔΥΚ

Εφημερίς Εστία
Το Σάββατο 20.07 η Εστία θυμάται την εισβολή στην Μεγαλόνησο: 50 χρόνια μετά – To χρονικό της μάχης της ΕΛΔΥΚ

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.