Ὁ Ἐρντογάν κηρύσσει τήν λήξη τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης!

ΜΕΤΑ μία τρίωρη συνεδρίαση τοῦ Συμβουλίου Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας τῆς Τουρκίας, ὁ Ταγίπ Ἐρντογάν ἐκήρυξε οὐσιαστικῶς τήν λήξη ἰσχύος τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης.

Πολύ χαρακτηριστικά, ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος ἀνεφέρθη στήν Συνθήκη μιλῶντας στόν ἀόριστο, σάν νά ἔπλεκε τό ἐγκώμιο μιᾶς συμφωνίας πού ἔχει ὁλοκληρώσει τόν κύκλο της. Εἶπε συγκεκριμένα ὁ Ἐρντογάν: «Κατά τήν 100ή ἐπέτειο τῆς Συνθήκης Εἰρήνης τῆς Λωζάννης, πού ὑπεγράφη στό τέλος τοῦ ἐθνικοῦ μας ἀγῶνα, ὁ ὁποῖος ἐστέφθη μέ ἐπιτυχία μετά ἀπό ἀπαράμιλλες θυσίες, ἐδηλώθη ὅτι ἐκπληρώθηκαν οἱ ὑποχρεώσεις πού εἶχε ἐπιβάλει ἡ ἱστορία στήν Δημοκρατία τῆς Τουρκίας μέ πλήρη εὐαισθησία. Ἐπιβεβαιώθηκε ἡ ἀποφασιστικότης νά ἑδραιωθεῖ ἡ τάξις πού καθιερώθηκε μέ τήν Συνθήκη, ἡ ὁποία ἀπετέλεσε τήν βάση τῆς εἰρήνης καί τῆς σταθερότητος στήν περιοχή μας ἐδῶ κι ἕναν αἰῶνα, σύμφωνα μέ τά συμφέροντα τοῦ ἔθνους μας».

Ἐπισημαίνεται ὅτι ὁ Πρόεδρος τῆς Τουρκίας ὁμιλεῖ γιά «τάξη πού καθιερώθηκε» ζητῶν ἡ «τάξις» αὐτή νά ἑδραιωθεῖ, προφανῶς μέ περαιτέρω ἐνέργειες. Ἐνέργειες ἐκτός, ἤ πέρα ἀπό τήν Συνθήκη τῆς Λωζάννης. Κατόπιν τούτου, δέν πρέπει νά ὑπάρχουν ἀμφιβολίες γιά τίς προθέσεις τῆς Τουρκίας καί τούς περαιτέρω σχεδιασμούς της.

Ἄλλως τε κατά τό τελευταῖο διάστημα ἡ Ἄγκυρα διαστρεβλώνει τό περιεχόμενο τῆς Συνθήκης κατά τρόπο πού δείχνει ὅτι οἱ προθέσεις της εἶναι ἐπεκτατικές.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ Δέσποινα πού δέν σώπασε ἀλλά πολυδακρύζει

Εφημερίς Εστία
Τό ὄχι τῆς δημοφιλοῦς τραγουδίστριας κ. Βανδῆ νά μετάσχει σέ ἐκδήλωση ὑπό τό βλέμμα τοῦ Κεμάλ γεμίζει ὑπερηφάνεια τούς Ἕλληνες καί ἐκθέτει τήν πολιτική ἡγεσία τῆς χώρας

Θά σᾶς ξεχνᾶμε κάθε μέρα

Μανώλης Κοττάκης
Ἕνα πολύ ὡραῖο μυθιστόρημα τοῦ ἀείμνηστου Ἕλληνος «Παριζιάνου» συγγραφέως Βασίλη Ἀλεξάκη, τά κείμενα τοῦ ὁποίου κυκλοφοροῦν στήν Ἑλλάδα ἀπό τίς ἐκδόσεις «Μεταίχμιο», φέρει τόν τίτλο «Θά σέ ξεχνάω κάθε μέρα».

Ἐπανεξελέγη ἡ Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν λόγῳ Οὐκρανίας

Εφημερίς Εστία
Βρυξέλλες.– Ἡ Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν ἐπανεξελέγη στήν προεδρία τῆς Κομμισσιόν μετά τήν σχετική ψηφοφορία στό Εὐρωκοινοβούλιο, μέ γνώμονα τήν θέληση τῶν εὐρωπαϊκῶν δυνάμεων οἱ ὁποῖες ἐπιθυμοῦν τήν συνέχιση τῆς ἐμπλοκῆς στήν Οὐκρανία.

Στήν Ἑλλάδα τῆς θάλασσας, ἀγνοοῦν τήν ναυτιλία

Δημήτρης Καπράνος
Kι ὅμως! Στήν Ἑλλάδα, χώρα τῆς ὁποίας οἱ μεγαλύτεροι τηλεοπτικοί δίαυλοι ἀνήκουν σέ ἐπιφανεῖς Ἕλληνες πλοιοκτῆτες, μόλις τό 13% τῶν πολιτῶν γνωρίζει ὅτι ἡ χώρα μας εἶναι πρώτη στόν πίνακα τῆς παγκοσμίου ναυτιλίας.

Σάββατον, 18 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ Ο ΡΟΥΚΤΙΣΟΝ