ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Ὁ Ἐρντογάν κηρύσσει τήν λήξη τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης!

ΜΕΤΑ μία τρίωρη συνεδρίαση τοῦ Συμβουλίου Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας τῆς Τουρκίας, ὁ Ταγίπ Ἐρντογάν ἐκήρυξε οὐσιαστικῶς τήν λήξη ἰσχύος τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης.

Πολύ χαρακτηριστικά, ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος ἀνεφέρθη στήν Συνθήκη μιλῶντας στόν ἀόριστο, σάν νά ἔπλεκε τό ἐγκώμιο μιᾶς συμφωνίας πού ἔχει ὁλοκληρώσει τόν κύκλο της. Εἶπε συγκεκριμένα ὁ Ἐρντογάν: «Κατά τήν 100ή ἐπέτειο τῆς Συνθήκης Εἰρήνης τῆς Λωζάννης, πού ὑπεγράφη στό τέλος τοῦ ἐθνικοῦ μας ἀγῶνα, ὁ ὁποῖος ἐστέφθη μέ ἐπιτυχία μετά ἀπό ἀπαράμιλλες θυσίες, ἐδηλώθη ὅτι ἐκπληρώθηκαν οἱ ὑποχρεώσεις πού εἶχε ἐπιβάλει ἡ ἱστορία στήν Δημοκρατία τῆς Τουρκίας μέ πλήρη εὐαισθησία. Ἐπιβεβαιώθηκε ἡ ἀποφασιστικότης νά ἑδραιωθεῖ ἡ τάξις πού καθιερώθηκε μέ τήν Συνθήκη, ἡ ὁποία ἀπετέλεσε τήν βάση τῆς εἰρήνης καί τῆς σταθερότητος στήν περιοχή μας ἐδῶ κι ἕναν αἰῶνα, σύμφωνα μέ τά συμφέροντα τοῦ ἔθνους μας».

Ἐπισημαίνεται ὅτι ὁ Πρόεδρος τῆς Τουρκίας ὁμιλεῖ γιά «τάξη πού καθιερώθηκε» ζητῶν ἡ «τάξις» αὐτή νά ἑδραιωθεῖ, προφανῶς μέ περαιτέρω ἐνέργειες. Ἐνέργειες ἐκτός, ἤ πέρα ἀπό τήν Συνθήκη τῆς Λωζάννης. Κατόπιν τούτου, δέν πρέπει νά ὑπάρχουν ἀμφιβολίες γιά τίς προθέσεις τῆς Τουρκίας καί τούς περαιτέρω σχεδιασμούς της.

Ἄλλως τε κατά τό τελευταῖο διάστημα ἡ Ἄγκυρα διαστρεβλώνει τό περιεχόμενο τῆς Συνθήκης κατά τρόπο πού δείχνει ὅτι οἱ προθέσεις της εἶναι ἐπεκτατικές.

Ειδήσεις / Άρθρα

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ