ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Ὁ Ἐρντογάν διώχνει ἕνα ἑκατομμύριο Σύρους πρόσφυγες

Ενα Εκατομμύριο Σύρων προσφύγων θά…

… πάρει τόν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς στήν πατρίδα τους: αὐτό δήλωσε ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ἐρντογάν, ὑπογραμμίζοντας τόν… οἰκειοθελῆ χαρακτῆρα τοῦ ἐπαναπατρισμοῦ των, παρ’ ὅτι ὅλοι συνδέουν τήν ἀπόφασή του αὐτή μέ τίς ἐπικείμενες ἐκλογές καί τήν προσπάθειά του νά ἀνακάμψει δημοσκοπικῶς. Πολλῷ μᾶλλον πού ἡ τουρκική κοινωνία καί μάλιστα τά πιό εὐάλωτα οἰκονομικῶς στρώματα διάκεινται ἐχθρικῶς πρός τό φθηνό ἐργατικό δυναμικό πού εἶναι οἱ πρόσφυγες ἐκ τῆς Συρίας.

Περί τίς 500.000 ἔχουν ἤδη ἐπιστρέψει στήν πατρίδα τους, ἐδήλωσε ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος, ἐνῶ συμφώνως μέ στοιχεῖα πού ἔδωσε στήν δημοσιότητα τό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν τόν περασμένο Φεβρουάριο, στήν Τουρκία ζοῦν ἐπισήμως 3,7 ἑκατομμύρια πρόσφυγες ἀπό τήν γειτονική της χώρα (ἀνεπισήμως ἄνω τῶν 4 ἑκατ.).

Τό νέο κῦμα ἐπαναπατρισθέντων προγραμματίζεται νά ἐγκατασταθεῖ στίς συνοριακές περιοχές τῆς βόρειας Συρίας, τίς ὁποῖες ἔχει καταλάβει ἡ Ἄγκυρα.

Ὑπενθυμίζεται ὅτι δέν ἔχουν λείψει βίαια ἐπεισόδια εἰς βάρος Σύρων, καταστροφές τῶν κατοικιῶν τους καί τῶν ἐπιχειρήσεών τους, στήν Ἄγκυρα, συνήθως γιά ἀσήμαντη ἀφορμή, ἐνῶ ἀξίζει νά ἐπισημανθεῖ ὅτι τό κόμμα τῆς ἀξιωματικῆς αντιπολιτεύσεως (CHP) τηρεῖ σκληρότερη στάση ὑποσχόμενη στό ἐκλογικό σῶμα ὅτι θά στείλει ὅλους τούς Σύρους πίσω στήν χώρα τους, εἰς τήν περίπτωσιν, ἀσφαλῶς, ἐκλογικῆς νίκης του. Ἄλλως τε, ἡ ἐφημερίς Cumhuriyet εἶχε γράψει τίς προάλλες ὅτι ὁ κ. Ἐρντογάν ὑποχρεώθηκε νά ταυτισθεῖ μέ τίς ἀπόψεις τοῦ προέδρου τοῦ Ρεπουμπλικανικοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ὁ ὁποῖος εἶχε κατηγορήσει τήν κυβέρνηση ὅτι «γέμισε τή χώρα μέ Σύρους πρόσφυγες.»

Πρό ἑβδομάδος ἐξ ἄλλου, ὁ κυβερνητικός ἑταῖρος τοῦ Τούρκου Προέδρου Ντεβλέτ Μπαχτσελί εἶχε ζητήσει νά ἀπαγορευθεῖ ἡ εἴσοδος στήν Τουρκία ὅσων προσφύγων ἐπισκεφθοῦν τήν Συρία κατά τή διάρκεια τῆς θρησκευτικῆς ἑορτῆς τῶν μουσουλμάνων (σ.σ. Μπαϊράμι) στίς ἀρχές Μαΐου. «Πρέπει νά σκεφτοῦμε τήν δημογραφική θέση μας καί τό μέλλον τῆς χώρας μας» δήλωνε χαρακτηριστικῶς.

Ἤδη ἑκατοντάδες χιλιάδες Σῦροι ἔχουν λάβει τήν τουρκική ἰθαγένεια, ὡστόσο τίς τελευταῖες ἡμέρες ὑπάρχουν ἀναφορές «παγώματος» αὐτῆς τῆς διαδικασίας, ἐνῶ ἀπορρίπτονται καί πολλές αἰτήσεις ἀνανεώσεως ἀδειῶν παραμονῆς. Πολιτικοί ἀναλυτές ἐκτιμοῦσαν πώς αὐτή ἡ «στροφή» τῆς τουρκικῆς κυβερνήσεως μπορεῖ νά προκαλέσει ἕνα νέο προσφυγικό κῦμα πρός τήν Ἑλλάδα, δεδομένου ὅτι πολλοί Σύροι δέν θά ἤθελαν νά ἐπιστρέψουν στή χώρα τους, λόγῳ πολιτικῶν ἀντιθέσεων μέ τό καθεστώς Ἄσσαντ, ἀλλά καί τοῦ γεγονότος ὅτι εἶναι κατεστραμμένες οἱ ὑποδομές της.

Τά ἐπίσημα στοιχεῖα ἀναφέρουν ὅτι 540.000 Σύροι ζοῦν στήν Κωνσταντινούπολη καί ἄλλοι 462.000 στήν πόλη Γκαζίαντεπ. Ὅμως, σέ ἕνα ἑκατομμύριο ὑπολογίζονται τά παιδιά Σύρων προσφύγων, τά ὁποῖα εἶναι κάτω τῶν 10 ἐτῶν, καί δέν ἔχουν δεῖ ποτέ τήν χώρα τους!

Ειδήσεις / Άρθρα

Διάλογος κωφῶν στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἐπιστολές, τά ὀνόματα καί οἱ… «κουμπάρες» – Ἀπόρρητα καί «τρομοκρατία» Μένουμε Εὐρώπη, μένετε Μαδοῦρο – Τά χρέη τῶν κομμάτων καί τό σπίτι τοῦ Βολταίρου

Δικαιοσύνη καί Διοίκησις

Εφημερίς Εστία
ΔΕΝ ΓΙΝΑΜΕ σοφώτεροι παρακολουθῶντας τήν τριήμερη συνεδρίαση τῆς Βουλῆς, πού συζητοῦσε τήν πρόταση μομφῆς τῆς ἀντιπολιτεύσεως σχετικά μέ τήν ὑπόθεση τῶν ὑποκλοπῶν.

Μέ 143 «ναί»,156 «ὄχι», ἀπερρίφθη ἡ πρότασις δυσπιστίας

Εφημερίς Εστία
ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ μέ 156 «ὄχι» καί 143 «ναί» ἡ πρότασις δυσπιστίας πού ὑπέβαλε κατά τῆς Κυβερνήσεως ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί ἡ Κοινοβουλευτική Ὁμάς τοῦ κόμματος.

Ἡ «μάχη τῶν μαχῶν» καί τά χαρακώματα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁλοκληρώθηκε λοιπόν ἡ περιλάλητη συζήτηση γιά τήν πρόταση δυσπιστίας τήν ὁποία ὑπέβαλε ὁ ἄσπιλος καί ἀμόλυντος Σύριζα ἐναντίον τῆς κυβερνήσεως.

ΤΑ ΕΥΘΥΜΑ ΤΟΥ ΛΥΣΣΙΑΤΡΕΙΟΥ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 30 Ἰανουαρίου 1923