ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023

Ὁ Ἄρειος Πάγος δικαιώνει τήν «Ἑστία» γιά τά φράγματα

Εἰς τό στόχαστρον τῆς Εἰσαγγελέως περιφερειάρχης καί δήμαρχοι

ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ τῆς Δικαιοσύνης προεκάλεσαν καταγγελίες καί δημοσιεύματα γιά πιθανή διάθεση κονδυλίων γιά ἀντιπλημμυρικά ἔργα σέ ἄλλους τομεῖς, μέ «πρωταγωνιστές» τοπικούς παράγοντες τῆς Θεσσαλίας. Ἡ παραγγελία τῆς Εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Γεωργίας Ἀδειλίνη στούς εἰσαγγελεῖς Πρωτοδικῶν Βόλου, Καρδίτσης, Λαρίσης καί Τρικάλων νά ἐρευνήσουν ἐάν τά χρήματα πῆγαν σέ ἀντιπλημμυρικά ἔργα ἤ ἐχάθησαν στόν δρόμο ἐπιβεβαιώνει δημοσίευμα τῆς «Ἑστίας» ὑπό τόν τίτλο «“Ἔπνιξαν” τά χωριά γιά νά σωθοῦν οἱ πόλεις!». Ἡ «Ἑστία» ἔλαβε καταγγελίες, ὅτι ἡ Κυβέρνησις ἐπέλεξε νά ἀφήσει νά πνιγοῦν τά χωριά, προκειμένου νά προστατευθεῖ ἡ πόλις τῆς Καρδίτσης. «Ἐκεῖ ὁδήγησε ἡ ἐνίσχυσις τῶν ἀναχωμάτων στόν ποταμό Καράμπαλη» ἀνέφερε τό δημοσίευμα.

Εἰδικώτερα, ἡ εἰσαγγελεύς ζητεῖ νά ἐρευνηθεῖ ἐάν ἀληθεύουν οἱ καταγγελίες ὅτι ἡ περιφέρεια Θεσσαλίας ἤ ὁ Δῆμος Καρδίτσης (ἤ ἀπό κοινοῦ) προχώρησαν σέ παρέμβαση στό φράγμα τοῦ ποταμοῦ Καράμπαλη ἤ ὁπουδήποτε ἀλλοῦ, προκειμένου νά προστατεύσουν ἀπό τήν πλημμύρα τόν Δῆμο Καρδίτσης, ὅπως ζητεῖ νά ἐρευνηθεῖ καί ἄν τά ἔργα πού ἔγιναν ἀπό τήν περιφέρεια Θεσσαλίας καί τούς Δήμους Καρδίτσης καί Βόλου μετά τόν «Ἰανό» ἦταν ἐντεταγμένα σέ μιά συνολική μελέτη πού νά συνδέει τά ἐπί μέρους ἔργα μέ τόν σκοπό τῆς ὁλικῆς ἀντιμετωπίσεως τοῦ προβλήματος τῶν πλημμυρῶν, ἤ ἀποσπασματικῶς, μικρῆς κλίμακος, καί χωρίς ἔλεγχο!

Οἱ τέσσερεις εἰσαγγελεῖς θά διακριβώσουν τήν ὕπαρξη «τυχόν αὐτεπαγγέλτως διωκομένων ἀξιοποίνων πράξεων, ὅπως τῆς πλημμύρας (μέ ἐνδεχόμενο δόλο ἤ ἀπό ἀμέλεια), τῆς ἀνθρωποκτονίας ἀπό ἀμέλεια διά παραλείψεως κατά συρροή, τῆς παράβασης καθήκοντος, τῆς ἀπιστίας, τῆς ἔκθεσης κ.λπ.».

Εἰδικώτερα, ἡ κ. Ἀδειλίνη παρήγγειλε στούς εἰσαγγελεῖς νά διερευνήσουν «ποιά ἀκριβῶς μέτρα ἔλαβαν, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ἁρμόδιοι Ἀντιπεριφερειάρχες Μαγνησίας, Καρδίτσας, Τρικάλων καί Λάρισας, θεματικός Ἀντιπεριφερειάρχης κλιματικῆς κρίσης καί πολιτικῆς προστασίας, Δήμαρχος Βόλου καί ἁρμόδιοι Ἀντιδήμαρχοι, Δήμαρχος Καρδίτσας καί ἁρμόδιοι Ἀντιδήμαρχοι, μετά τήν κακοκαιρία “Ἰανός” τό 2020, σέ ἐπίπεδο πρόληψης, ἤτοι ἐκτέλεσης ἀντιπλημμυρικῶν ἔργων, ἀλλά καί μετά τήν ἀκριβῆ πρόβλεψη τῆς ἔκτασης τοῦ φαινομένου “Daniel” ἀπό τήν ΕΜΥ, προκειμένου νά ἀποφευχθοῦν ἤ τοὐλάχιστον νά μειωθοῦν οἱ ἐπιπτώσεις του καί, κυρίως, νά προστατευθοῦν οἱ ζωές τῶν συμπολιτῶν τους. Πρίν δηλαδή τό φαινόμενο, ἀλλά καί κατά τή διάρκεια τοῦ φαινομένου, σέ ἐπίπεδο συντονισμοῦ τῶν ἁρμοδίων γιά τήν πολιτική προστασία ὑπηρεσιῶν τους.» Ἐπί πλέον ζητεῖ νά ἐρευνηθεῖ τό ἀκριβές ποσόν γιά τά ἀντιπλημμυρικά ἔργα ἀπό τήν Περιφέρεια Θεσσαλίας καί τούς Δήμους Βόλου καί Καρδίτσης, τήν τριετία 2020-2023, «καθώς καί τά διατεθέντα γιά ἄλλους σκοπούς ποσά, ὅπως π.χ. γιά ἔργα ὁδοποιίας καί ἀθλητισμοῦ ἤ γιά ἐπικοινωνία καί ἄν τά ἀντιπλημμυρικά ἔργα ἔγιναν ἀπό τήν περιφέρεια Θεσσαλίας.»

Εἰδική μνεία κάνει ἡ εἰσαγγελεύς στήν γέφυρα τοῦ χειμάρρου Ξηριά στόν Ἁλμυρό Μαγνησίας πού κατέρρευσε γιά δεύτερη φορά μετά τήν καταιγίδα «Ἰανός» (εἶχε ἀνακατασκευασθεῖ στά τέλη τοῦ 2022.) Ἡ κ. Ἀδειλίνη ζητεῖ νά ἐρευνηθεῖ ἐάν ἡ κατασκευή τῶν ἀντιπλημμυρικῶν ἔργων ἦταν σύμφωνη μέ τούς κανόνες «τῆς τέχνης καί τῆς ἐπιστήμης.» Ἡ ἔρευνα περιλαμβάνει καί τούς ἀναδόχους τῶν συγκεκριμένων ἔργων.

Ἐν τῷ μεταξύ, πηγές τῆς Νέας Δημοκρατίας ἐπισημαίνουν ὅτι τό κόμμα στηρίζει τόν ὑποψήφιο γιά τήν Περιφέρεια Θεσσαλίας κ. Κώστα Ἀγοραστό. Ὅπως λένε στελέχη τοῦ κυβερνῶντος κόμματος, ὁ κ. Ἀγοραστός εἶναι ἀπό τήν πρώτη στιγμή ἐπί τοῦ πεδίου γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν συνεπειῶν τῆς καταστροφῆς. «Εἶναι συνεχῶς στό συντονιστικό κέντρο, συνεχῶς στήν πρώτη γραμμή καί κατ’ ἐπέκταση δέν τίθεται κανένα θέμα μέ τό χρῖσμα του γιά τήν ὑποψηφιότητα στήν Περιφέρεια Θεσσαλίας» καταλήγουν.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀνταρσία στό Ὑπουργικό Συμβούλιο

Εφημερίς Εστία
Ἐξέγερσις τεσσάρων Ὑπουργῶν γιά τό νέο σύστημα διορισμοῦ διοικητῶν πού ἐξεπόνησε ἡ «ἐκσυγχρονίστρια» ὑφυπουργός Βιβή Χαραλαμπογιάννη – Θεωροῦν ἐξευτελιστικό τό «τέστ δεξιοτήτων» στό ὁποῖο θά ὑποβάλλονται πτυχιοῦχοι φημισμένων ξένων ΑΕΙ γιά νά καταλάβουν δημόσια θέση – Ἐνόχλησις καί ἀπό τήν ἀφαίρεση τῆς ἁρμοδιότητος νά παύουν διοικητές

Ἄδωνις, Σπυράκη, Καϊλῆ στό στόχαστρο τῶν «New York Times» γιά σχέσεις μέ τήν κινεζική Huawei

Εφημερίς Εστία
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ γιά τίς «περίεργες» σχέσεις πού εἶχε συνάψει μέ ὑπουργούς καί εὐρωβουλευτές ὁ κινεζικός κολοσσός τηλεπικοινωνιῶν Huawei εἶναι τό δημοσίευμα τῆς ἀμερικανικῆς ἐφημερίδος New York Times.

Ὅταν ἡ ἀμετροέπεια «κόβει» τήν μπεσαμέλ

Δημήτρης Καπράνος
Κάποια στιγμή, πού ἡ λογική θά ἐπικρατήσει τῆς εἰκόνας, ἴσως ἐκεῖνοι πού θά μελετοῦν τότε τήν συμπεριφορά τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς μας να ὑπογραμμίσουν μιά λέξη ἡ ὁποία χαρακτηρίζει σήμερα τούς περισσότερους ἀπό ἐμᾶς: «Ἀμετροέπεια»!

Σάββατον, 28 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΡΡΗΚΤΟΥ

Σέ γραμμή ΣΥΡΙΖΑ ἡ ΝΔ γιά ἐθνικό ὕμνο-ἔπαρση σημαίας!

Εφημερίς Εστία
Ἡ κ. Δόμνα Μιχαηλίδου ἀρνήθηκε νά ἀναθεωρήσει τήν ρύθμιση Γαβρόγλου, μέ τήν ὁποία ἡ Ἀριστερά κατήργησε τόν «Ὕμνο εἰς τήν Ἐλευθερίαν» καί τήν ἔπαρση τοῦ ἐθνικοῦ συμβόλου στά σχολεῖα! – Ἡ ὑφυπουργός Παιδείας χαρακτήρισε τό αἴτημα τῆς «Νίκης» «ἐπιστροφή στό χθές» καί εἶπε «ὅτι ἡ ἀποδοχή τῆς διαφορετικότητος καλλιεργεῖ τήν ἐθνική συνείδηση»