Ὁ Ἄρειος Πάγος δικαιώνει τήν «Ἑστία» γιά τά φράγματα

Εἰς τό στόχαστρον τῆς Εἰσαγγελέως περιφερειάρχης καί δήμαρχοι

ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ τῆς Δικαιοσύνης προεκάλεσαν καταγγελίες καί δημοσιεύματα γιά πιθανή διάθεση κονδυλίων γιά ἀντιπλημμυρικά ἔργα σέ ἄλλους τομεῖς, μέ «πρωταγωνιστές» τοπικούς παράγοντες τῆς Θεσσαλίας. Ἡ παραγγελία τῆς Εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Γεωργίας Ἀδειλίνη στούς εἰσαγγελεῖς Πρωτοδικῶν Βόλου, Καρδίτσης, Λαρίσης καί Τρικάλων νά ἐρευνήσουν ἐάν τά χρήματα πῆγαν σέ ἀντιπλημμυρικά ἔργα ἤ ἐχάθησαν στόν δρόμο ἐπιβεβαιώνει δημοσίευμα τῆς «Ἑστίας» ὑπό τόν τίτλο «“Ἔπνιξαν” τά χωριά γιά νά σωθοῦν οἱ πόλεις!». Ἡ «Ἑστία» ἔλαβε καταγγελίες, ὅτι ἡ Κυβέρνησις ἐπέλεξε νά ἀφήσει νά πνιγοῦν τά χωριά, προκειμένου νά προστατευθεῖ ἡ πόλις τῆς Καρδίτσης. «Ἐκεῖ ὁδήγησε ἡ ἐνίσχυσις τῶν ἀναχωμάτων στόν ποταμό Καράμπαλη» ἀνέφερε τό δημοσίευμα.

Εἰδικώτερα, ἡ εἰσαγγελεύς ζητεῖ νά ἐρευνηθεῖ ἐάν ἀληθεύουν οἱ καταγγελίες ὅτι ἡ περιφέρεια Θεσσαλίας ἤ ὁ Δῆμος Καρδίτσης (ἤ ἀπό κοινοῦ) προχώρησαν σέ παρέμβαση στό φράγμα τοῦ ποταμοῦ Καράμπαλη ἤ ὁπουδήποτε ἀλλοῦ, προκειμένου νά προστατεύσουν ἀπό τήν πλημμύρα τόν Δῆμο Καρδίτσης, ὅπως ζητεῖ νά ἐρευνηθεῖ καί ἄν τά ἔργα πού ἔγιναν ἀπό τήν περιφέρεια Θεσσαλίας καί τούς Δήμους Καρδίτσης καί Βόλου μετά τόν «Ἰανό» ἦταν ἐντεταγμένα σέ μιά συνολική μελέτη πού νά συνδέει τά ἐπί μέρους ἔργα μέ τόν σκοπό τῆς ὁλικῆς ἀντιμετωπίσεως τοῦ προβλήματος τῶν πλημμυρῶν, ἤ ἀποσπασματικῶς, μικρῆς κλίμακος, καί χωρίς ἔλεγχο!

Οἱ τέσσερεις εἰσαγγελεῖς θά διακριβώσουν τήν ὕπαρξη «τυχόν αὐτεπαγγέλτως διωκομένων ἀξιοποίνων πράξεων, ὅπως τῆς πλημμύρας (μέ ἐνδεχόμενο δόλο ἤ ἀπό ἀμέλεια), τῆς ἀνθρωποκτονίας ἀπό ἀμέλεια διά παραλείψεως κατά συρροή, τῆς παράβασης καθήκοντος, τῆς ἀπιστίας, τῆς ἔκθεσης κ.λπ.».

Εἰδικώτερα, ἡ κ. Ἀδειλίνη παρήγγειλε στούς εἰσαγγελεῖς νά διερευνήσουν «ποιά ἀκριβῶς μέτρα ἔλαβαν, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ἁρμόδιοι Ἀντιπεριφερειάρχες Μαγνησίας, Καρδίτσας, Τρικάλων καί Λάρισας, θεματικός Ἀντιπεριφερειάρχης κλιματικῆς κρίσης καί πολιτικῆς προστασίας, Δήμαρχος Βόλου καί ἁρμόδιοι Ἀντιδήμαρχοι, Δήμαρχος Καρδίτσας καί ἁρμόδιοι Ἀντιδήμαρχοι, μετά τήν κακοκαιρία “Ἰανός” τό 2020, σέ ἐπίπεδο πρόληψης, ἤτοι ἐκτέλεσης ἀντιπλημμυρικῶν ἔργων, ἀλλά καί μετά τήν ἀκριβῆ πρόβλεψη τῆς ἔκτασης τοῦ φαινομένου “Daniel” ἀπό τήν ΕΜΥ, προκειμένου νά ἀποφευχθοῦν ἤ τοὐλάχιστον νά μειωθοῦν οἱ ἐπιπτώσεις του καί, κυρίως, νά προστατευθοῦν οἱ ζωές τῶν συμπολιτῶν τους. Πρίν δηλαδή τό φαινόμενο, ἀλλά καί κατά τή διάρκεια τοῦ φαινομένου, σέ ἐπίπεδο συντονισμοῦ τῶν ἁρμοδίων γιά τήν πολιτική προστασία ὑπηρεσιῶν τους.» Ἐπί πλέον ζητεῖ νά ἐρευνηθεῖ τό ἀκριβές ποσόν γιά τά ἀντιπλημμυρικά ἔργα ἀπό τήν Περιφέρεια Θεσσαλίας καί τούς Δήμους Βόλου καί Καρδίτσης, τήν τριετία 2020-2023, «καθώς καί τά διατεθέντα γιά ἄλλους σκοπούς ποσά, ὅπως π.χ. γιά ἔργα ὁδοποιίας καί ἀθλητισμοῦ ἤ γιά ἐπικοινωνία καί ἄν τά ἀντιπλημμυρικά ἔργα ἔγιναν ἀπό τήν περιφέρεια Θεσσαλίας.»

Εἰδική μνεία κάνει ἡ εἰσαγγελεύς στήν γέφυρα τοῦ χειμάρρου Ξηριά στόν Ἁλμυρό Μαγνησίας πού κατέρρευσε γιά δεύτερη φορά μετά τήν καταιγίδα «Ἰανός» (εἶχε ἀνακατασκευασθεῖ στά τέλη τοῦ 2022.) Ἡ κ. Ἀδειλίνη ζητεῖ νά ἐρευνηθεῖ ἐάν ἡ κατασκευή τῶν ἀντιπλημμυρικῶν ἔργων ἦταν σύμφωνη μέ τούς κανόνες «τῆς τέχνης καί τῆς ἐπιστήμης.» Ἡ ἔρευνα περιλαμβάνει καί τούς ἀναδόχους τῶν συγκεκριμένων ἔργων.

Ἐν τῷ μεταξύ, πηγές τῆς Νέας Δημοκρατίας ἐπισημαίνουν ὅτι τό κόμμα στηρίζει τόν ὑποψήφιο γιά τήν Περιφέρεια Θεσσαλίας κ. Κώστα Ἀγοραστό. Ὅπως λένε στελέχη τοῦ κυβερνῶντος κόμματος, ὁ κ. Ἀγοραστός εἶναι ἀπό τήν πρώτη στιγμή ἐπί τοῦ πεδίου γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν συνεπειῶν τῆς καταστροφῆς. «Εἶναι συνεχῶς στό συντονιστικό κέντρο, συνεχῶς στήν πρώτη γραμμή καί κατ’ ἐπέκταση δέν τίθεται κανένα θέμα μέ τό χρῖσμα του γιά τήν ὑποψηφιότητα στήν Περιφέρεια Θεσσαλίας» καταλήγουν.

Ειδήσεις / Άρθρα

Tη Δευτέρα 20.05 με την Εστία: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη

Εφημερίς Εστία
Τη Δευτέρα 20.05 η Εστία τιμά την μάχη της Κρήτης: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη • 1941-1945

Ἄλλο ἡ «κυριαρχία» καί ἄλλο τά «κυριαρχικά δικαιώματα», κ. Πρωθυπουργέ!

Εφημερίς Εστία
Πῶς ὁ κ. Μητσοτάκης «παίζει» μέ τίς λέξεις γιά νά κρύβει τήν ὀπισθοχώρησή του στό θέμα τῶν θαλασσίων πάρκων στίς Κυκλάδες, στήν καρδιά τοῦ Αἰγαίου – Διαβεβαιώνει ὅτι δέν διαπραγματεύεται τήν «κυριαρχία» μας, ἀλλά θέματα πού ἀφοροῦν στήν ἁλιεία καί τό περιβάλλον συνδέονται μέ τήν ΑΟΖ καί τά κυριαρχικά δικαιώματα

Αὐτός θά γίνει ἡγέτης

Μανώλης Κοττάκης
Συνέβησαν καί τά δύο τήν ἴδια μέρα.

Προβοκάτσιες μέ ἑλληνικές σημαῖες στήν Κομοτηνή!

Εφημερίς Εστία
Νά προκαλέσουν ἐπεισόδιο μεταξύ χριστιανῶν καί μουσουλμάνων πού διαμένουν στήν Κομοτηνή ἐπιχειροῦν ὁρισμένα ἄτομα, τά ὁποῖα εὑρίσκονται στό στόχαστρο τῆς Ἀστυνομίας.

Ὅταν ἡ Ἀφρική «πασπαλίζει» τίς χῶρες τῆς Μεσογείου

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι πλέον παρατηρημένο. Ὅποτε πᾶς τό αὐτοκίνητό σου στό πλυντήριο, τήν ἑπομένη τό πρωί θά τό βρεῖς «στολισμένο» ἀπό τό μεῖγμα βροχῆς καί ἀφρικανικῆς σκόνης!