ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023

Ὀργή ἀριστερῶν γιά τά «τουρνικέ» στό ΑΠΘ

Ἐπιθυμοῦν τήν διαιώνιση τοῦ καθεστῶτος ἀσυδοσίας στά ΑΕΙ

ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ἵδρυμα ὅπου τά τελευταῖα χρόνια καταγράφονται τά περισσότερα καί πιό ἐπικίνδυνα ἐπεισόδια μέ πρωταγωνιστές ἀναρχικούς ἀλλά καί κοινούς ἐγκληματίες ἐτοποθετήθησαν τά πρῶτα τουρνικέ. Στίς εἰσόδους τοῦ κτιρίου Διοικήσεως τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἀπό χθές ἐτοποθετήθησαν τά πρῶρα τουρνικέ, δηλαδή ὁ περιστρεφόμενος μηχανισμός ἀπό ὅπου εἰσέρχεται κάποιος σέ ἕναν συγκεκριμένο χῶρο (ἀνάλογα μέ ἐκεῖνα σέ γήπεδα, μετρό καί ἑταιρεῖες), ἀφοῦ πρῶτα ἐπιδείξει τά ἀπαραίτητα στοιχεῖα. Στό ΑΠΘ, ὅπως καί στά ἄλλα πανεπιστήμια, ὁ ἔλεγχος θά γίνεται ψηφιακῶς.

Μόλις ἔγινε γνωστό ὅτι ἐτοποθετήθησαν τά πρῶτα τουρνικέ, σήμανε συναγερμός στίς τάξεις τῶν ἀριστερῶν φοιτητικῶν παρατάξεων, ἐνῶ εἶναι βέβαιο ὅτι θά ὑπάρξει «ἀπάντησις» καί ἀπό περιθωριακά στοιχεῖα πού λυμαίνονται τό κάμπους τοῦ πανεπιστημίου ἐδῶ καί χρόνια. Δέν ἀποκλείεται νά προκαλέσουν ἐπεισόδια ἀκόμη καί τό Σαββατοκύριακο. Ἤδη χαρακτηρίζουν τόν πρύτανι τοῦ ΑΠΘ Νῖκο Παπαϊωάννου «δεκανίκι» τῶν ΜΑΤ καί προαναγγέλλουν δυναμικές κινητοποιήσεις. Ὁ Ἀνάστασης Παπαστουγιαννούδης, μέλος φοιτητικοῦ συλλόγου Ψυχολογίας στό ΑΠΘ, ἐξέφρασε τήν ἀντίθεσή του στό μέτρο καί ὑπαινίχθηκε ὅτι ὅλα ἔγιναν σκοπίμως τώρα, παραμονές Δεκαπενταυγούστου πού λείπουν οἱ περισσότεροι φοιτητές. «Οἱ πρυτανικές Ἀρχές, συνεχίζοντας πιστά τό ἔργο τοῦ προχωρήματος τῶν κυβερνητικῶν σχεδίων γιά τό πανεπιστήμιό μᾶς, ἔδωσαν ἐντολή γιά τοποθέτηση τουρνικέ ἐντός τοῦ κτιρίου διοίκησης ΑΠΘ, κάτι πού ἀποτελεῖ ἐφαρμογή τοῦ νόμου Κεραμέως – Χρυσοχοΐδη στό πλαίσιο τοῦ καθολικῆς ἐλεγχόμενης εἰσόδου στά πανεπιστήμια» εἶπε ὁ φοιτητής. Τό ἑπόμενο διάστημα θά γίνουν γενικές συνελεύσεις καί προανήγγειλε κινητοποιήσεις.

Ἐνδεχομένως τώρα τά ΜΑΤ νά κληθοῦν νά «προστατεύσουν» καί τά τουρνικέ, ὅπως εἶχε συμβεῖ μέ τήν βιβλιοθήκη πού ἐκτίσθη στήν θέση τῆς καταλήψεως πού ἐκκενώθηκε ἐν μέσῳ σφοδρῶν συγκρούσεων. «Δέν εἶναι τυχαῖο πού ταυτόχρονα μέ αὐτές τίς ἀλλαγές ψήφισαν μέσα στό καλοκαίρι τό νέο νόμο-πλαίσιο πού ἀχρηστεύει τά πτυχία μας.» Ὅπως ἀνέφερε τό μέλος τοῦ φοιτητικοῦ συλλόγου, «οἱ σύλλογοι ἔδειξαν τήν περασμένη χρονιά ὅτι δέν θά ἐπιτρέψουν αὐτή τήν καθημερινότητα νά γίνει κανονικότητα μέσα στό πανεπιστήμιο, ἴσα ἴσα θά βάλουν μπροστά τά αἰτήματα. Θά συνεχίσουμε δυναμικά ὅλο τό ἑπόμενο διάστημα μέ γενικές συνελεύσεις καί κινητοποιήσεις.» «Ἀπαιτοῦμε ἡ πρυτανεία νά βγάλει τά συστήματα ἐλεγχόμενης εἰσόδου ἀπό τό κτήριο διοίκησης καί νά μή διανοηθεῖ νά τοποθετήσει σέ κανένα ἄλλο σημεῖο τοῦ πανεπιστημίου» κατέληξε.

Ἀπό τό Τμῆμα Ἱστορικοῦ Ἀρχαιολογικοῦ, ἡ φοιτήτρια Σαμπίνα Κουρίδου δήλωσε ὅτι «εἶναι ἀδιανόητο ἐν μέσῳ καλοκαιριοῦ μέ τό πανεπιστήμιο νά παραμένει κλειστό, ἡ πρυτανεία νά προχωρᾶ σέ ἐγκατάσταση τουρνικέ καί συστημάτων ἀσφαλείας. Πρόκειται γιά μιά κίνηση ἡ ὁποία συνέβη κρυφά ἀκόμα ἀπό τά ἴδια τά μέλη τῆς συγκλήτου, ἀλλά καί τό σύνολο τῆς ἀκαδημαϊκῆς κοινότητας.»

Πρός ἔκπληξιν ὅλων, ὁρισμένοι φοιτητικοί σύλλογοι θεωροῦν ὅτι ἡ ἐλεγχόμενη εἴσοδος βάλλει κατά τῆς δωρεάν Παιδείας (!) καί τοῦ δημοκρατικοῦ χαρακτῆρος τοῦ πανεπιστημίου. «Πρόκειται γιά μιά κίνηση πού ἐπιχειρεῖ νά πατάξει τούς ἀγῶνες τῶν φοιτητῶν καί τῆς ἀκαδημαϊκῆς κοινότητας γιά τήν ὑπεράσπιση τῶν δικαιωμάτων, τῶν ἐλευθεριῶν καί τῆς προοπτικῆς μας» ἰσχυρίζονται οἱ φοιτητές.

Ειδήσεις / Άρθρα

Σέ γραμμή ΣΥΡΙΖΑ ἡ ΝΔ γιά ἐθνικό ὕμνο-ἔπαρση σημαίας!

Εφημερίς Εστία
Ἡ κ. Δόμνα Μιχαηλίδου ἀρνήθηκε νά ἀναθεωρήσει τήν ρύθμιση Γαβρόγλου, μέ τήν ὁποία ἡ Ἀριστερά κατήργησε τόν «Ὕμνο εἰς τήν Ἐλευθερίαν» καί τήν ἔπαρση τοῦ ἐθνικοῦ συμβόλου στά σχολεῖα! – Ἡ ὑφυπουργός Παιδείας χαρακτήρισε τό αἴτημα τῆς «Νίκης» «ἐπιστροφή στό χθές» καί εἶπε «ὅτι ἡ ἀποδοχή τῆς διαφορετικότητος καλλιεργεῖ τήν ἐθνική συνείδηση»

Εὐχάριστα νέα γιά τήν ΝΔ

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΝΕΟΣ ἀρχηγός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει πελαγωμένος στά πρῶτα του βήματα. Ἤξερε πῶς νά φθάσει στήν νίκη, δέν εἶναι ὅμως καθόλου βέβαιον ὅτι ξέρει τί νά τήν κάνει τήν νίκη.

Βόμβα Θεοχάρη: «Κόφτες» καί στά ἐπιδόματα γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες

Εφημερίς Εστία
ΡΙΖΙΚΕΣ ἀνατροπές ἔρχονται γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες πού ἀφοροῦν ὄχι μόνο στό καθεστώς φορολογήσεώς τους ἀλλά καί στήν δυνατότητα νά λαμβάνουν μία σειρά ἀπό ἐπιδόματα.

Ἡ σκέψη μας εἶναι κοντά στό Ἀρτσάχ

Δημήτρης Καπράνος
Αὐτά πού συμβαίνουν στό Ἀρτσάχ, δηλαδή ἡ ἐθνοκάθαρση τήν ὁποία ἐπιχειροῦν οἱ Τουρκαζέροι εἰς βάρος τῶν Ἀρμενίων, δείχνουν τήν εὐρωπαϊκή χρεοκοπία καί τήν ἀδυναμία τοῦ μορφώματος πού ἀκόμη ἀποκαλοῦμε «Εὐρωπαϊκή Ἕνωση» νά διαδραματίσει ἀποφασιστικό ρόλο στό διεθνές στερέωμα.

Σάββατον, 28 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΓΕΡΙΝΟΙ!