Ὀργή ἀριστερῶν γιά τά «τουρνικέ» στό ΑΠΘ

Ἐπιθυμοῦν τήν διαιώνιση τοῦ καθεστῶτος ἀσυδοσίας στά ΑΕΙ

ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ἵδρυμα ὅπου τά τελευταῖα χρόνια καταγράφονται τά περισσότερα καί πιό ἐπικίνδυνα ἐπεισόδια μέ πρωταγωνιστές ἀναρχικούς ἀλλά καί κοινούς ἐγκληματίες ἐτοποθετήθησαν τά πρῶτα τουρνικέ. Στίς εἰσόδους τοῦ κτιρίου Διοικήσεως τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἀπό χθές ἐτοποθετήθησαν τά πρῶρα τουρνικέ, δηλαδή ὁ περιστρεφόμενος μηχανισμός ἀπό ὅπου εἰσέρχεται κάποιος σέ ἕναν συγκεκριμένο χῶρο (ἀνάλογα μέ ἐκεῖνα σέ γήπεδα, μετρό καί ἑταιρεῖες), ἀφοῦ πρῶτα ἐπιδείξει τά ἀπαραίτητα στοιχεῖα. Στό ΑΠΘ, ὅπως καί στά ἄλλα πανεπιστήμια, ὁ ἔλεγχος θά γίνεται ψηφιακῶς.

Μόλις ἔγινε γνωστό ὅτι ἐτοποθετήθησαν τά πρῶτα τουρνικέ, σήμανε συναγερμός στίς τάξεις τῶν ἀριστερῶν φοιτητικῶν παρατάξεων, ἐνῶ εἶναι βέβαιο ὅτι θά ὑπάρξει «ἀπάντησις» καί ἀπό περιθωριακά στοιχεῖα πού λυμαίνονται τό κάμπους τοῦ πανεπιστημίου ἐδῶ καί χρόνια. Δέν ἀποκλείεται νά προκαλέσουν ἐπεισόδια ἀκόμη καί τό Σαββατοκύριακο. Ἤδη χαρακτηρίζουν τόν πρύτανι τοῦ ΑΠΘ Νῖκο Παπαϊωάννου «δεκανίκι» τῶν ΜΑΤ καί προαναγγέλλουν δυναμικές κινητοποιήσεις. Ὁ Ἀνάστασης Παπαστουγιαννούδης, μέλος φοιτητικοῦ συλλόγου Ψυχολογίας στό ΑΠΘ, ἐξέφρασε τήν ἀντίθεσή του στό μέτρο καί ὑπαινίχθηκε ὅτι ὅλα ἔγιναν σκοπίμως τώρα, παραμονές Δεκαπενταυγούστου πού λείπουν οἱ περισσότεροι φοιτητές. «Οἱ πρυτανικές Ἀρχές, συνεχίζοντας πιστά τό ἔργο τοῦ προχωρήματος τῶν κυβερνητικῶν σχεδίων γιά τό πανεπιστήμιό μᾶς, ἔδωσαν ἐντολή γιά τοποθέτηση τουρνικέ ἐντός τοῦ κτιρίου διοίκησης ΑΠΘ, κάτι πού ἀποτελεῖ ἐφαρμογή τοῦ νόμου Κεραμέως – Χρυσοχοΐδη στό πλαίσιο τοῦ καθολικῆς ἐλεγχόμενης εἰσόδου στά πανεπιστήμια» εἶπε ὁ φοιτητής. Τό ἑπόμενο διάστημα θά γίνουν γενικές συνελεύσεις καί προανήγγειλε κινητοποιήσεις.

Ἐνδεχομένως τώρα τά ΜΑΤ νά κληθοῦν νά «προστατεύσουν» καί τά τουρνικέ, ὅπως εἶχε συμβεῖ μέ τήν βιβλιοθήκη πού ἐκτίσθη στήν θέση τῆς καταλήψεως πού ἐκκενώθηκε ἐν μέσῳ σφοδρῶν συγκρούσεων. «Δέν εἶναι τυχαῖο πού ταυτόχρονα μέ αὐτές τίς ἀλλαγές ψήφισαν μέσα στό καλοκαίρι τό νέο νόμο-πλαίσιο πού ἀχρηστεύει τά πτυχία μας.» Ὅπως ἀνέφερε τό μέλος τοῦ φοιτητικοῦ συλλόγου, «οἱ σύλλογοι ἔδειξαν τήν περασμένη χρονιά ὅτι δέν θά ἐπιτρέψουν αὐτή τήν καθημερινότητα νά γίνει κανονικότητα μέσα στό πανεπιστήμιο, ἴσα ἴσα θά βάλουν μπροστά τά αἰτήματα. Θά συνεχίσουμε δυναμικά ὅλο τό ἑπόμενο διάστημα μέ γενικές συνελεύσεις καί κινητοποιήσεις.» «Ἀπαιτοῦμε ἡ πρυτανεία νά βγάλει τά συστήματα ἐλεγχόμενης εἰσόδου ἀπό τό κτήριο διοίκησης καί νά μή διανοηθεῖ νά τοποθετήσει σέ κανένα ἄλλο σημεῖο τοῦ πανεπιστημίου» κατέληξε.

Ἀπό τό Τμῆμα Ἱστορικοῦ Ἀρχαιολογικοῦ, ἡ φοιτήτρια Σαμπίνα Κουρίδου δήλωσε ὅτι «εἶναι ἀδιανόητο ἐν μέσῳ καλοκαιριοῦ μέ τό πανεπιστήμιο νά παραμένει κλειστό, ἡ πρυτανεία νά προχωρᾶ σέ ἐγκατάσταση τουρνικέ καί συστημάτων ἀσφαλείας. Πρόκειται γιά μιά κίνηση ἡ ὁποία συνέβη κρυφά ἀκόμα ἀπό τά ἴδια τά μέλη τῆς συγκλήτου, ἀλλά καί τό σύνολο τῆς ἀκαδημαϊκῆς κοινότητας.»

Πρός ἔκπληξιν ὅλων, ὁρισμένοι φοιτητικοί σύλλογοι θεωροῦν ὅτι ἡ ἐλεγχόμενη εἴσοδος βάλλει κατά τῆς δωρεάν Παιδείας (!) καί τοῦ δημοκρατικοῦ χαρακτῆρος τοῦ πανεπιστημίου. «Πρόκειται γιά μιά κίνηση πού ἐπιχειρεῖ νά πατάξει τούς ἀγῶνες τῶν φοιτητῶν καί τῆς ἀκαδημαϊκῆς κοινότητας γιά τήν ὑπεράσπιση τῶν δικαιωμάτων, τῶν ἐλευθεριῶν καί τῆς προοπτικῆς μας» ἰσχυρίζονται οἱ φοιτητές.

Ειδήσεις / Άρθρα

Τόν Νοέμβριο παραδίδεται στούς πιστούς ὁ νέος Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Σημεῖο Μηδέν μετά 21 χρόνια

Εφημερίς Εστία
Ὁ Πρόεδρος τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀποπερατώσεως τοῦ Ναοῦ Ἄντριου Βενιόπουλος μίλησε στήν «ΕτΚ» γιά τό ὅραμά του νά γίνει ὁ ναός ὁ «Παρθενώνας τῆς Ὀρθοδοξίας», ἀπευθύνοντας πρόσκληση στούς πιστούς ὅλων τῶν θρησκειῶν νά προσευχηθοῦν καί νά διαλογισθοῦν ἐντός τῶν πυλῶν του.

Τζώρτζ Τζιτζίκος: Ὁ Ἑλληνοαμερικανός πού ἡγεῖται τῆς προσπάθειας διασώσεως τῶν Χριστιανῶν ἀνά τόν κόσμο

Εφημερίς Εστία
Ἡ «Ετκ» συνάντησε τόν πρόεδρο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐπιτροπῆς Δημοσίων Ὑποθέσεων (OPAC) Τζώρτζ Τζιτζίκο στήν Ἀθήνα καί συνωμίλησε μαζί του γιά τήν ἀνάγκη προστασίας τῶν χριστιανῶν πού εὑρίσκονται ὑπό διωγμόν, ἀλλά καί τήν διάδοση τῆς Ὀρθοδοξίας στά βάθη τῆς Ἀνατολῆς – Ὁ Ἑλληνοαμερικανός ἐπιχειρηματίας ὑπῆρξε στενός συνεργάτης τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, τοῦ πατέρα καί υἱοῦ Μπούς καί ἄλλων Ρεπουμπλικανῶν ὑποψηφίων γιά τήν προεδρία.

Την Κυριακή 02.10 με την Εστία της Κυριακής: Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ • 1944

Εφημερίς Εστία
Όλη η ιστορική αλήθεια για  την Απελευθέρωση της Αθήνας από τους Γερμανούς κατακτητές, μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα.

Ὁ παραπαίων καί ὁ ἀδίστακτος

Εφημερίς Εστία
«Χαμένος στό διάστημα» μετά ἀπό κάθε ὁμιλία του ὁ Πρόεδρος Μπάιντεν, ἐνῶ ἡ Δύσις ἀναζητεῖ ἐναγωνίως ἡγεσία – Μέ τήν πλάτη στόν τοῖχο ὁ Πούτιν ἀπειλεῖ τόν πλανήτη μέ πυρηνικό ὁλοκαύτωμα καί ὑπόσχεται διαγραφές δανείων σέ ὅσους ἐπιστρατεύονται

Μητσοτάκης: Νά τά βροῦμε ὅπως ὁ Βενιζέλος μέ τόν Κεμάλ

Εφημερίς Εστία
ΧΕΙΡΑ φιλίας στόν τουρκικό λαό ἔτεινε χθές τό βράδυ ἀπό…