Ὀκτώ μνηστῆρες γιά τήν Ἀττική Ὁδό

Ἰσχυρές συμμαχίες γιά τόν διαγωνισμό τῆς δεκαετίας

ΜΕΓΑΛΟ ὅπως ἀνεμένετο ἦταν τό ἐνδιαφέρον γιά τήν Ἀττική Ὁδό ἀφοῦ ὀκτώ ἐνδιαφερόμενοι ὑπέβαλαν φακέλους ἐκδηλώσεως ἐνδιαφέροντος γιά τή νέα σύμβαση παραχωρήσεως γιά τήν χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση καί ἐκμετάλλευσή της γιά 25 ἔτη. Ἡ ἀγορά προδικάζει ὅτι θά εἶναι ὁ διαγωνισμός τῆς δεκαετίας καθώς πρόκειται γιά μία ἀπό τίς σημαντικώτερες ὁδικές ὑποδομές τῆς χώρας ἐνῶ ὑπόσχεται μεγάλες ἀποδόσεις. Ἡ ὑποβολή τῶν οἰκονομικῶν προσφορῶν ἀναμένεται στίς ἀρχές τοῦ νέου ἔτους, ἐνῶ μέσα στούς ἑπόμενους μῆνες ἀναμένεται νά ξεκαθαριστοῦν πολλά θέματα ὅπως γιά παράδειγμα ἄν στήν σύμβαση παραχωρήσεως θά ἐνταχθοῦν καί ἐπεκτάσεις τοῦ αὐτοκινητοδρόμου. Ξεχωρίζουν συμμαχίες μεταξύ μεγάλων ἐγχώριων ἐπιχειρήσεων καί διεθνῶν κατασκευαστικῶν ὁμίλων. Ὅπως ἀνεκοίνωσε τό Ταμεῖο Ἀξιοποιήσεως Ἰδιωτικῆς Περιουσίας τοῦ Δημοσίου, ἑταιρεία μέλος τοῦ ὑπερ-Ταμείου, ἐνδιαφέρον ἐξεδήλωσαν:

ABERTIS INFRAE STRUCTURAS S.A.

GRUPPO FININC – INC SpA

Ἕνωσις προσώπων ἀποτελούμενη ἀπό τίς ἑταιρεῖες «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» καί «FS ARK HOLDCO S.a.r.l.»

Ἕνωσις προσώπων «VINCI HIGHWAYS S.A.S. – VINCI CONCESSIONS S.A.S. – ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – MOBILITY PARTNER S.A.S.»

Ἕνωσις προσώπων «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. – ΑΒΑΞ Α.Ε. – ADRIAN INFRASTRUCTURE»

Κοινοπραξία ἀποτελούμενη ἀπό τίς ἑταιρεῖες «BRISA – AUTO ESTRADAS de PORTUGAL S.A.» καί «RUBICONE BIDCO S.A.»

Κοινοπραξία ἀποτελούμενη ἀπό τίς ἑταιρεῖες «MACQUARIE ASSET MANAGEMENT MOTORWAY HOLDINGS S.AR.L.» καί «FINCOP INFRASTRUCTURE LTD»

Κοινοπραξία ἀποτελούμενη ἀπό τίς ἑταιρεῖες «VAUBAN» – «DIF» – «EGIS»

Ἡ Ἀττική Ὁδός εἶναι ἕνας σύγχρονος αὐτοκινητόδρομος μήκους περίπου 70 χλμ., πού κατεσκευάσθη τήν δεκαετία τοῦ 1990 μέ τήν μέθοδο τῆς παραχωρήσεως. Ἀποτελεῖ τόν περιφερειακό τῆς εὐρύτερης μητροπολιτικῆς περιοχῆς τῆς Ἀθήνας καί τμῆμα τῆς σπονδυλικῆς στήλης τοῦ ὁδικοῦ δικτύου τοῦ Νομοῦ Ἀττικῆς. Ἀπό τούς ξένους ἐνδιαφερομένους, ἡ ἱσπανική Abertis εἶναι κορυφαῖος διεθνής διαχειριστής στήν ἀνάπτυξη καί διαχείριση δρόμων ὑψηλῆς χωρητικότητος καί ποιότητος, μέ περίπου 8.000 χλμ. σέ 16 χῶρες σέ Εὐρώπη, Ἀμερική καί Ἀσία.

Ἡ γαλλκή Ardian εἶναι ἕνας κορυφαῖος διεθνής ἰδιωτικός ἐπενδυτικός οἶκος μέ συνολικά κεφάλαια $125 δισ., πρός διαχείρισιν ἤ παροχή συμβουλευτικῶν ὑπηρεσιῶν στήν Εὐρώπη, τήν Ἀμερική καί τήν Ἀσία.

Ἡ DIF Capital Partners κατέχει ἡγετική θέση παγκοσμίως ὡς ἀνεξάρτητος διαχειριστής ἐπενδύσεων, μέ κεφάλαια ὑπό διαχείρισιν ὕψους περίπου €10 δισ.

Ἡ Egis εἶναι μία διεθνής ἑταιρεία πού δραστηριοποιεῖται ἐνεργά στήν παροχή συμβουλευτικῶν ὑπηρεσιῶν, καθώς καί στούς τομεῖς τῶν κατασκευαστικῶν ἔργων καί μεταφορῶν.

Ἡ Vauban εἶναι ἕνας κορυφαῖος διαχειριστής ἐπενδυτικῶν κεφαλαίων, ὁ ὁποῖος εἰδικεύεται στίς ἐπενδύσεις ὑποδομῶν στήν Εὐρώπη καί ἀποτελεῖ συνδεδεμένο μέρος τῆς Natixis Investment Managers.

Ἡ Brisa εἶναι ὁ μεγαλύτερος ἰδιωτικός διαχειριστής αὐτοκινητοδρόμων στήν Πορτογαλία καί διακρίνεται τόσο σέ ἐθνικό ὅσο καί σέ διεθνές ἐπίπεδο.

Ἡ αὐστραλιανή Macquarie ἔγινε γνωστή μέσῳ τῆς ἀποκτήσεως τοῦ ΔΕΔΔΗΕ.

Ἡ Igneo (πρώην First Sentier Investors) εἶναι ἕνας ἀπό τούς μεγαλύτερους ἄμεσους ἐπενδυτές ὑποδομῶν στόν κόσμο ἔχοντας προβεῖ σέ 60 ἐξαγορές ἀπό τό 1994.

Ἡ INC SpA ἀποτελεῖ μία ἀπό τίς μεγαλύτερες ἑταιρεῖες ὑποδομῶν στήν Ἰταλία.

Ειδήσεις / Άρθρα

«Ἀπεταξάμην» τήν δεξιά

Εφημερίς Εστία
Ἀπέρριψε τήν ἐπιστροφή στίς ρίζες τῆς παρατάξεως καί προανήγγειλε περικοπές στό κοινωνικό κράτος καί ἀλλαγές στήν φορολόγηση τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν – Ὑπαινίχθηκε τήν κατάργηση τοῦ ἐπιδόματος ἀνεργίας – Αὐτοκριτική γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ὁ ὁποῖος «στεναχώρησε τόν κόσμο μας περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι ἐκτιμήσαμε» – «Ἀνακουφισμένος» καί «λυτρωμένος» ἀπό τό 28% – Αἴσθησις ἀπό τούς συνεχεῖς ἀστεϊσμούς καί γέλωτες, πού πρόδιδαν ἀμηχανία

Τί δέν καταλάβατε;

Εφημερίς Εστία
ΑΠΟ ΠΡΟΧΘΕΣ τό βράδυ, ἀκούω καί βλέπω περισπούδαστες ἀναλύσεις διάφορων ἀνευθυνοϋπευθύνων, ὅσον ἀφορᾶ στά συμπεράσματα πού πρέπει νά ἐξαχθοῦν ἀπό τίς εὐρωεκλογές. Τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρώπη.

Ἀρχηγός ὅλης τῆς γαλλικῆς Δεξιᾶς ἡ Μαρίν Λέ Πέν

Εφημερίς Εστία
Παρίσι.– Ὁ Ἐθνικός Συναγερμός τῆς Μαρίν Λέ Πέν ὁδεύει πρός ἕνα δεύτερο ἐκλογικό θρίαμβο, λίγες μόλις ἑβδομάδες μετά τίς εὐρωεκλογές στίς ὁποῖες ἐπέβαλε ταπεινωτική ἧττα στό κόμμα τοῦ Προέδρου Ἐμμανυέλ Μακρόν.

Λιμνάζει ἐπικινδύνως τό πολιτικό σκηνικό

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι ἀναμφισβήτητο ὅτι τά τελευταῖα χρόνια ἔχει σημειωθεῖ σοβαρή μεταστροφή σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στήν διαστρωμάτωση τῶν προτιμήσεων τῶν πολιτῶν.

Παρασκευή, 12 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΦΙΛΟΔΟΞΑ ΣΧΕΔΙΑ