ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022

Ὀκτώ μνηστῆρες γιά τήν Ἀττική Ὁδό

Ἰσχυρές συμμαχίες γιά τόν διαγωνισμό τῆς δεκαετίας

ΜΕΓΑΛΟ ὅπως ἀνεμένετο ἦταν τό ἐνδιαφέρον γιά τήν Ἀττική Ὁδό ἀφοῦ ὀκτώ ἐνδιαφερόμενοι ὑπέβαλαν φακέλους ἐκδηλώσεως ἐνδιαφέροντος γιά τή νέα σύμβαση παραχωρήσεως γιά τήν χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση καί ἐκμετάλλευσή της γιά 25 ἔτη. Ἡ ἀγορά προδικάζει ὅτι θά εἶναι ὁ διαγωνισμός τῆς δεκαετίας καθώς πρόκειται γιά μία ἀπό τίς σημαντικώτερες ὁδικές ὑποδομές τῆς χώρας ἐνῶ ὑπόσχεται μεγάλες ἀποδόσεις. Ἡ ὑποβολή τῶν οἰκονομικῶν προσφορῶν ἀναμένεται στίς ἀρχές τοῦ νέου ἔτους, ἐνῶ μέσα στούς ἑπόμενους μῆνες ἀναμένεται νά ξεκαθαριστοῦν πολλά θέματα ὅπως γιά παράδειγμα ἄν στήν σύμβαση παραχωρήσεως θά ἐνταχθοῦν καί ἐπεκτάσεις τοῦ αὐτοκινητοδρόμου. Ξεχωρίζουν συμμαχίες μεταξύ μεγάλων ἐγχώριων ἐπιχειρήσεων καί διεθνῶν κατασκευαστικῶν ὁμίλων. Ὅπως ἀνεκοίνωσε τό Ταμεῖο Ἀξιοποιήσεως Ἰδιωτικῆς Περιουσίας τοῦ Δημοσίου, ἑταιρεία μέλος τοῦ ὑπερ-Ταμείου, ἐνδιαφέρον ἐξεδήλωσαν:

ABERTIS INFRAE STRUCTURAS S.A.

GRUPPO FININC – INC SpA

Ἕνωσις προσώπων ἀποτελούμενη ἀπό τίς ἑταιρεῖες «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» καί «FS ARK HOLDCO S.a.r.l.»

Ἕνωσις προσώπων «VINCI HIGHWAYS S.A.S. – VINCI CONCESSIONS S.A.S. – ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – MOBILITY PARTNER S.A.S.»

Ἕνωσις προσώπων «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. – ΑΒΑΞ Α.Ε. – ADRIAN INFRASTRUCTURE»

Κοινοπραξία ἀποτελούμενη ἀπό τίς ἑταιρεῖες «BRISA – AUTO ESTRADAS de PORTUGAL S.A.» καί «RUBICONE BIDCO S.A.»

Κοινοπραξία ἀποτελούμενη ἀπό τίς ἑταιρεῖες «MACQUARIE ASSET MANAGEMENT MOTORWAY HOLDINGS S.AR.L.» καί «FINCOP INFRASTRUCTURE LTD»

Κοινοπραξία ἀποτελούμενη ἀπό τίς ἑταιρεῖες «VAUBAN» – «DIF» – «EGIS»

Ἡ Ἀττική Ὁδός εἶναι ἕνας σύγχρονος αὐτοκινητόδρομος μήκους περίπου 70 χλμ., πού κατεσκευάσθη τήν δεκαετία τοῦ 1990 μέ τήν μέθοδο τῆς παραχωρήσεως. Ἀποτελεῖ τόν περιφερειακό τῆς εὐρύτερης μητροπολιτικῆς περιοχῆς τῆς Ἀθήνας καί τμῆμα τῆς σπονδυλικῆς στήλης τοῦ ὁδικοῦ δικτύου τοῦ Νομοῦ Ἀττικῆς. Ἀπό τούς ξένους ἐνδιαφερομένους, ἡ ἱσπανική Abertis εἶναι κορυφαῖος διεθνής διαχειριστής στήν ἀνάπτυξη καί διαχείριση δρόμων ὑψηλῆς χωρητικότητος καί ποιότητος, μέ περίπου 8.000 χλμ. σέ 16 χῶρες σέ Εὐρώπη, Ἀμερική καί Ἀσία.

Ἡ γαλλκή Ardian εἶναι ἕνας κορυφαῖος διεθνής ἰδιωτικός ἐπενδυτικός οἶκος μέ συνολικά κεφάλαια $125 δισ., πρός διαχείρισιν ἤ παροχή συμβουλευτικῶν ὑπηρεσιῶν στήν Εὐρώπη, τήν Ἀμερική καί τήν Ἀσία.

Ἡ DIF Capital Partners κατέχει ἡγετική θέση παγκοσμίως ὡς ἀνεξάρτητος διαχειριστής ἐπενδύσεων, μέ κεφάλαια ὑπό διαχείρισιν ὕψους περίπου €10 δισ.

Ἡ Egis εἶναι μία διεθνής ἑταιρεία πού δραστηριοποιεῖται ἐνεργά στήν παροχή συμβουλευτικῶν ὑπηρεσιῶν, καθώς καί στούς τομεῖς τῶν κατασκευαστικῶν ἔργων καί μεταφορῶν.

Ἡ Vauban εἶναι ἕνας κορυφαῖος διαχειριστής ἐπενδυτικῶν κεφαλαίων, ὁ ὁποῖος εἰδικεύεται στίς ἐπενδύσεις ὑποδομῶν στήν Εὐρώπη καί ἀποτελεῖ συνδεδεμένο μέρος τῆς Natixis Investment Managers.

Ἡ Brisa εἶναι ὁ μεγαλύτερος ἰδιωτικός διαχειριστής αὐτοκινητοδρόμων στήν Πορτογαλία καί διακρίνεται τόσο σέ ἐθνικό ὅσο καί σέ διεθνές ἐπίπεδο.

Ἡ αὐστραλιανή Macquarie ἔγινε γνωστή μέσῳ τῆς ἀποκτήσεως τοῦ ΔΕΔΔΗΕ.

Ἡ Igneo (πρώην First Sentier Investors) εἶναι ἕνας ἀπό τούς μεγαλύτερους ἄμεσους ἐπενδυτές ὑποδομῶν στόν κόσμο ἔχοντας προβεῖ σέ 60 ἐξαγορές ἀπό τό 1994.

Ἡ INC SpA ἀποτελεῖ μία ἀπό τίς μεγαλύτερες ἑταιρεῖες ὑποδομῶν στήν Ἰταλία.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀστυνομικός πληροφοριοδότις τῶν ἀντιεξουσιαστῶν!

Εφημερίς Εστία
Ἤ ποιός θά μᾶς φυλάξει ἀπό τούς φύλακες; Ἱστορίες ἱλαρότητος στήν ΕΛ.ΑΣ. Τά ΜΑΤ «φυλάσσουν» τήν Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία!

Ὅμηρος τῆς κλεπτοκρατίας ἡ Ἑλλάς

Μανώλης Κοττάκης
ΓΙΑΤΙ μπήκαμε στά μνημόνια; Γιατί ἐκτός ἀπό τό γεγονός ὅτι…

Σάλος μέ τήν ἐπίθεση τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ CDU κατά «τουριστῶν» Οὐκρανῶν

Εφημερίς Εστία
Γιά …«προνοιακό τουρισμό» στήν Γερμανία κατηγόρησε τούς…

Στήν Ἑλλάδα τοῦ 2022, «βάλτε νά πᾶνε»…

Δημήτρης Καπράνος
Βρισκόμαστε, λοιπόν, στήν Ἑλλάδα τοῦ 2022

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ