Ἰσχυρό πλῆγμα στίς ἐξαγωγές ἀπό τήν θεομηνία

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ τῶν καταστροφικῶν πυρκαϊῶν καί τῶν ἀκραίων καιρικῶν φαινομένων πού ἔπληξαν τό φετινό καλοκαίρι διάφορες περιοχές τῆς χώρας μετριάζουν τίς προσδοκίες γιά τίς θετικές ἐπιδόσεις τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, ὅπως ἐπισημαίνει ἡ Alpha Bank στό Ἑβδομαδιαῖο Δελτίο Οἰκονομικῶν Ἐξελίξεων.

Εἰδικώτερα, εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ στήν περιφέρεια Θεσσαλίας, οἱ πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες ἀποτελοῦν μία ἰδιαίτερα δυσμενῆ ἐξέλιξη, μέ κοινωνικές καί οἰκονομικές προεκτάσεις. Προκειμένου νά ἐκτιμηθεῖ τό μέγεθος τῆς ζημίας θά πρέπει νά ληφθοῦν ὑπ’ ὄψιν ἀφ’ ἑνός οἱ καταστροφές στίς ὑποδομές καί τήν ἀγροτική καί κτηνοτροφική παραγωγή καί ἀφ’ἑτέρου οἱ ἐπιπτώσεις πού θά ἔχει στήν οἰκονομική δραστηριότητα τό γεγονός ὅτι οἱ ἀγροτικές ἐκτάσεις δέν δύνανται νά ἐπανέλθουν ἄμεσα στήν προτέρα κατάσταση.

Ὡστόσο, βραχυπρόθεσμα, εἶναι πιθανό νά ἀσκηθοῦν ἀνοδικές πιέσεις στίς τιμές τῶν τροφίμων, ἐνῷ, μεσοπρόθεσμα, ἐνδέχεται νά ἐπέλθει ἐπιδείνωσις τοῦ ἐμπορικοῦ ἰσοζυγίου τόσο λόγῳ μειώσεως τῶν ἐξαγωγῶν ἀγαθῶν ὅσο καί λόγῳ ἀναπληρώσεως, μέσῳ εἰσαγωγῶν ἀγαθῶν, τῆς ἀπολεσθείσας ἀγροτικῆς καί κτηνοτροφικῆς παραγωγῆς πού προορίζετο γιά ἐγχώρια κατανάλωση. Ἐπί πλέον, ἡ μείωσις τοῦ κεφαλαίου πού χρησιμοποιεῖται στήν παραγωγική διαδικασία (κτήρια, μηχανήματα, γῆ) ἀποτελεῖ, μακροπρόθεσμα, τήν σημαντικώτερη πρόκληση, καθώς ἐπηρεάζει δυσμενῶς τίς παραγωγικές δυνατότητες τῆς οἰκονομίας καί, κατά συνέπεια, τό δυνητικό προϊόν.

Συμφώνως πρός τήν μελέτη, σημαντικός παράγων κινδύνου γιά τήν οἰκονομική δραστηριότητα στήν χώρα μας τά ἑπόμενα τρίμηνα συνιστοῦν οἱ τάσεις ἐξασθενήσεως τῆς οἰκονομικῆς δραστηριότητος στήν Βόρεια Εὐρώπη καί κυρίως στήν Γερμανία, πού ἐνδέχεται νά συμπιέσουν τήν ἐξωτερική ζήτηση γιά ἀγαθά καί ὑπηρεσίες.

Ταυτοχρόνως, ὁ τουρισμός, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ βαρόμετρο γιά τήν ἑλληνική οἰκονομία καί ἡ πορεία τοῦ ὁποίου ἐχαρακτηρίζετο ἀπό ἀβεβαιότητα στίς ἀρχές τοῦ ἔτους ἐξ αἰτίας τῶν δυσμενῶν ἐπιπτώσεων τῶν συνεχιζόμενων πληθωριστικῶν πιέσεων στό εἰσόδημα τῶν εὐρωπαϊκῶν νοικοκυριῶν, κατέγραψε ἰσχυρές ἐπιδόσεις, τό πρῶτο ἑξάμηνο τοῦ 2023. Τά τελευταῖα διαθέσιμα στοιχεῖα τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, γιά τό διάστημα Ἰανουαρίου-Ἰουνίου, ἔδειξαν ὅτι οἱ ταξιδιωτικές ἀφίξεις (ἐκτός τῆς κρουαζιέρας) καί οἱ εἰσπράξεις σημείωσαν ἐτήσια αὔξηση ὕψους 26% καί 23,9%, ἀντιστοίχως, ὑπερβαίνοντας τίς ἐπιδόσεις τοῦ 2019 κατά 7% καί 14,1%.

Ἐπί πλέον, οἱ ἐνδείξεις γιά τήν βραχυπρόθεσμη πορεία τοῦ τουρισμοῦ τό καλοκαίρι εἶναι θετικές, καθώς τόν Ἰούλιο καί τόν Αὔγουστο οἱ διεθνεῖς τουριστικές ἀφίξεις στόν Διεθνῆ Ἀερολιμένα Ἀθηνῶν ἦταν κατά 17,9% καί 17% περισσότερες ἀπό τίς περυσινές καί κατά 9,8% καί 7% ὑψηλότερες ἀπό τίς ἀντίστοιχες τοῦ 2019. Σημειώνεται ὅτι, σύμφωνα μέ προβλέψεις τοῦ World Travel and Tourism Council (Greece 2023 Annual Research: Key Highlights, May 2023), ἡ συνολική συνεισφορά τοῦ τουρισμοῦ στήν Ἑλλάδα ἀναμένεται νά ἀνέλθει σέ 39,2 δισ. εὐρώ τό 2023 (19,3% τοῦ ΑΕΠ), σημειώνοντας ἐτήσια αὔξηση κατά 3,6%.

Ειδήσεις / Άρθρα

«Τενεκές» καί ὁ κ. Γκρῆνμπεργκ;

Εφημερίς Εστία
Ἀπελύθη ἀπό τήν ΝΔ ὁ ἀρχιτέκτων τῆς νίκης τῶν ἐθνικῶν ἐκλογῶν τοῦ 2023 Ἀμερικανός σύμβουλος – Μαρινάκης: «Ἦταν συμβασιοῦχος» – Ἐπιχείρησις ἐπιρρίψεως εὐθυνῶν γιά τήν ἧττα στόν ἐπικοινωνιολόγο – Ἠρνήθη νά γίνει «μαῦρο πρόβατο» ὁ Κωστῆς Χατζηδάκης, μετακινούμενος στό ΥΠΕΞ

Ἡ φρόνιμος Ἐκκλησία σκύβει τό κεφάλι

Μανώλης Κοττάκης
ΣΕ προηγούμενο σημείωμά μας ἐπικεντρωθήκαμε στήν φθορά πού ὑπέστησαν σέ αὐτές τίς εὐρωεκλογές ὁρισμένοι «θεσμοί» ὅπως τά κόμματα, τά Μέσα Ἐνημερώσεως καί οἱ ἑταιρεῖες δημοσκοπήσεων.

Ἀλέξης Πατέλης: Δραματικές περικοπές στά ἐπιδόματα τουρισμοῦ, τέκνων, μητρότητος

Εφημερίς Εστία
ΜΑΧΑΙΡΙ στό ἐποχικό ἐπίδομα πού λαμβάνουν οἱ ἐργαζόμενοι στόν τουρισμό ἐν ὀνόματι τῆς αὐξήσεως τῶν θέσεων ἐργασίας καί πλήρη ἀναθεώρηση τῆς ἐπιδοματικῆς πολιτικῆς σχεδιάζει ἡ Κυβέρνησις.

Ἀπό τήν Μελβούρνη ἐπί κοντῷ μέχρι τήν Ρώμη

Δημήτρης Καπράνος
Πολύ δυνατός ἀθλητής ὁ Ἐμμανουήλ Καραλῆς.

Σάββατον, 13 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΘΑΝΑΣΙΜΟΣ ΠΛΑΝΗ