ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Ἰμάμογλου κατά σουλτάνων

Ἀκολουθεῖ, ὅμως, τήν πεπατημένη τοῦ Ἐρντογάν!

Παρά τό γεγονός ὅτι ἀπομένουν περίπου τέσσερεις μῆνες μέχρι τίς τουρκικές ἐκλογές, ὁ δήμαρχος τῆς Κωνσταντινουπόλεως, Ἐκρέμ Ἰμάμογλου, καί μέχρι πρό τινος πιθανός ὑποψήφιος τῆς ἀντιπολιτεύσεως, βρῆκε τόν χρόνο νά ἔλθει στήν Ἀθήνα καί νά ἐπιτεθεῖ, μέ φόντο τήν Ἀκρόπολη, στόν πολιτικό του ἀντίπαλο, Ταγίπ Ἐρντογάν. Πολλοί στήν Ἑλλάδα ἐκφράζονται μέ θετικά λόγια ὑπέρ τοῦ δημάρχου, θεωρῶντας ὅτι, ἐάν ἐκλεγεῖ –σέ περίπτωση πού δεχθεῖ τό χρῖσμα τῆς ἀντιπολιτεύσεως καί λάβει τό πράσινο φῶς ἀπό τήν τουρκική Δικαιοσύνη– θά σταματήσει τίς ὑβριδικές ἐπιθέσεις κατά τῆς χώρας μας. Ἀκούγοντάς τον στήν

Σύνοδο τοῦ Δικτύου Βαλκανικῶν Πόλεων Β40 καί βλέποντάς τον νά παραδίδει τήν σκυτάλη στόν Κώστα Μπακογιάννη ἐν μέσῳ ἀγκαλιῶν, χειροκροτημάτων καί φιλοφρονήσεων, τόν ἔχουν ἀναγάγει ἤδη σέ «σύμμαχο» τῆς Ἑλλάδος. Ὁ Ἰμάμογλου ἐπεσήμανε στήν χθεσινή του ὁμιλία ὅτι «ὅταν κοιτάζω τά Βαλκάνια, δέν βλέπω τό “χθές”, ὅταν κυβερνοῦσαν βασιλιᾶδες, καίσαρες καί σουλτᾶνοι. Βλέπω τό ἰσότιμο, πλούσιο, χαρούμενο καί δημοκρατικό αὔριο, πού χτίζεται ἀπό δημιουργικούς ἀνθρώπους κάθε ἐθνότητας καί θρησκείας. Ἔχουμε πεῖ πώς μαζί εἴμαστε πιό δυνατοί. Βάλαμε τά θεμέλια γιά μιά βιώσιμη συνεργασία, πού ἔχει προτεραιότητα τήν ἰσότητα καί τήν δημοκρατία. Μοιραζόμαστε τίς κοινές ἀξίες πού ἀντιπροσωπεύει ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, τῆς πλουραλιστικῆς δημοκρατίας. Ἡ Κωνσταντινούπολις καί ἡ Ἀθήνα εἶναι ἀδελφές πόλεις, τό ἴδιο καί οἱ πλατεῖες Ταξίμ καί Συντάγματος, τό ἴδιο καί οἱ ἄνθρωποι πού γεμίζουν αὐτές τίς πλατεῖες».

Στά μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ 1990, καί ὁ τότε δήμαρχος Κωνσταντινουπόλεως, Ταγίπ Ἐρντογάν, ἔκαμε παρόμοιες δηλώσεις. Τήν περίοδο 1994-98, ὅταν διετέλεσε καί ἐκεῖνος δήμαρχος τῆς Πόλεως, ἀνέπτυξε φιλίες μέ Ἕλληνες, τίς ὁποῖες κράτησε ἕως τά πρῶτα χρόνια τῆς Προεδρίας του. Μετά ὅμως… Τό παρελθόν τοῦ Ἐρντογάν καί τοῦ Ἰμάμογλου εἶναι παρόμοιο. Καί οἱ δύο ἔπαιξαν ποδόσφαιρο μέ ἐπιτυχία στά νιάτα τους. Καί οἱ δύο προέρχονται ἀπό τόν Πόντο. Στήν παραδοσιακά συντηρητική Τραπεζοῦντα, ὅπου μεγάλωσε ὁ Ἰμάμογλου, συμμετεῖχε στό μάθημα τοῦ Κορανίου, ἐνῷ ἐσπούδασε στά κατεχόμενα τῆς Κύπρου.

Ἐπίσης, ὁ Ἰμάμογλου εἶναι ἀπό τό 2019 δήμαρχος Κωνσταντινουπόλεως, ὅπως καί πρίν ἀπό περίπου 30 χρόνια ὁ πολιτικός του ἀντίπαλος. Ἐάν ἐπιβληθεῖ στόν Ἰμάμογλου πολιτική ἀπαγόρευσις, τότε θά ἔχουν ἀκόμη ἕνα κοινό στοιχεῖο. Τούς τελευταίους μῆνες προωθεῖ μέ ἐπιτυχία, γιά τήν ἐκλογική του βάση, τό πνεῦμα συναδελφώσεως καί ἑνότητος μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας. Γιά νά κερδίσει καί τούς ἀναποφάσιστους, πρέπει νά δείξει ὅτι διαφέρει σέ ὅλα μέ τόν Ἐρντογάν, κυρίως δέ στήν ἐξωτερική πολιτική. «Μόνο ἄν παραμείνουμε μαζί, ἀλληλέγγυοι, μποροῦμε νά προστατεύσουμε τά δημοκρατικά ἐπιτεύγματα. Διότι σήμερα ὁ ἀγώνας γιά τήν δημοκρατία δέν εἶναι ἐθνικός, ἀλλά διεθνής. Διότι ἡ δημοκρατία γεννήθηκε σέ πόλεις ὅπως ἡ Ἀθήνα, καί εἶναι αὐτές οἱ ἴδιες πόλεις στίς ὁποῖες σήμερα δίνεται ὁ ἀγώνας γιά δημοκρατία», ἀνέφερε χθές ὁ Ἰμάμογλου, λέξεις πού φαντάζουν οὐτοπικές στά βάθη τῆς Τουρκίας ἤ στήν γενέτειρά του, ὅπου ἑκατοντάδες χιλιάδες Ἕλληνες σφαγιάστηκαν ἀπό τούς Νεότουρκους.

«Παραδίδω τήν θητεία τῆς προεδρίας τοῦ Δικτύου Β40 στόν φίλο μου, Κώστα Μπακογιάννη, μέ μεγάλη χαρά καί ἀνακούφιση», προσέθεσε ὁ δήμαρχος τῆς μεγαλυτέρας πόλεως τῆς Τουρκίας. Ἐν συνεχείᾳ, μαζί μέ μερικούς δημάρχους βαλκανικῶν πόλεων ἐκάθισαν σέ ἕνα παγκάκι στήν Τεχνόπολη –τό ὁποῖο εἶχε δωρίσει ὁ Ἰμάμογλου πέρυσι στήν Ἀθήνα– καί ἔβγαλαν περιχαρεῖς φωτογραφίες. Ὁ κ. Μπακογιάννης ἐτόνισε ὅτι «φυγόκεντρες δυνάμεις κυριαρχοῦν στά Βαλκάνια» καί ἀναχρονιστικές καί ἀναθεωρητικές μεθοδεύσεις, μικροπολιτικές καί λαϊκίστικα ἀφηγήματα δέν ἐκφράζουν τούς λαούς. «Πόσῳ μᾶλλον δέν τούς ἐκφράζουν τά “νταϊλίκια” καί οἱ ἀπειλές. Ἀλλά Βαλκάνια δέν σημαίνει μόνο ἀντιπαράθεση. Βαλκάνια δέν σημαίνει μόνο ἔνταση», κατέληξε ὁ δήμαρχος Ἀθηναίων.

Ειδήσεις / Άρθρα

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ

Faux στά δεξιά

Μανώλης Κοττάκης
Η ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ἐκλογή τοῦ Στέφανου Κασσελάκη στήν Προεδρία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει κάνει τά μέλη τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος τῆς ΝΔ νά ἀναθαρρήσουν!

Ὑπό αἵρεσιν ἡ ἰσχύς τῆς ρυθμίσεως γιά τίς τριετίες

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΠΟΛΥΔΙΑΦΗΜΙΣΜΕΝΟ ξεπάγωμα τῶν τριετιῶν δέν εἶναι μόνιμο, ὅπως προκύπτει ἀπό τήν τροπολογία-προσθήκη πού κατέθεσε ὁ ὑπουργός Ἐργασίας, Ἄδωνις Γεωργιάδης, στό ὑπό συζήτησιν, στήν ἁρμόδια Ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς, ἐργασιακό νομοσχέδιο.

Λιγώτερο φῶς, λιγώτερες παρέες, λιγώτερα ὅλα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ παλιός φίλος καί συνεργάτης στήν ΕΡΤ μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς, πού κατοικεῖ τόν τελευταῖο καιρό μονίμως στήν Πάτρα, δημοσίευσε μιά φωτογραφία τῆς ὁδοῦ Πανεπιστημίου, στήν περιοχή τῶν Σινεμά καί τοῦ θεάτρου Rex.