Ἡ ζωή τοῦ Ἰωάννη Κεφαλογιάννη εἶχε ὡς ἐπίκεντρο τόν ἄνθρωπο

Νοιώθω μεγάλη συγκίνηση πού βρίσκομαι σήμερα ἐδῶ, σέ αὐτόν τόν μοναδικό χῶρο… Νοιώθω τιμή πού βρίσκομαι ἀνάμεσά σας… Ἀνάμεσα σέ ὅλους καί ὅλες ἐσᾶς πού μοιραζόμαστε τίς ἴδιες ρίζες… Τίς ἴδιες ἀξίες… Τά ἴδια ἰδανικά… Νοιώθω τιμή πού βρίσκομαι στήν πατρίδα μου… Στόν τόπο πού γεννήθηκε, μεγάλωσε καί πολιτεύτηκε ὁ Ἰωάννης Κεφαλογιάννης.

τῆς Ὄλγας Κεφαλογιάννη*

Θέλω νά εὐχαριστήσω ἀπό καρδιᾶς τόν Δήμαρχο Ανωγείων Σωκράτη Κεφαλογιάννη γιά τήν πρωτοβουλία αὐτῆς τῆς ξεχωριστῆς ἐκδήλωσης στήν μνήμη τοῦ Ἰωάννη Κεφαλογιάννη, μέ ἀφορμή τήν συμπλήρωση 10 ἐτῶν ἀπό τότε πού ἔφυγε ἀπό κοντά μας.

Νά εὐχαριστήσω ἰδιαίτερα, μέσα ἀπό τήν καρδιά μου, τόν πρώην πρωθυπουργό, τόν Πρόεδρο Κώστα Καραμανλῆ, πού τιμᾶ τήν σημερινή ἐκδήλωση ὡς κεντρικός ὁμιλητής. Ἡ παρουσία του, ὁ λόγος, τό ἦθος του προσδίδουν μιά μοναδική ἀξία στή συνάντησή μας… Ἀποτελοῦν ἕνα διαρκές σημεῖο ἀναφορᾶς… Ὑπενθυμίζουν μιά σχέση ἐμπιστοσύνης καί ἀποδοχῆς, πού ἀγγίζει τήν πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων.

Εἶναι γνωστό ὅτι μέ τόν Γιάννη Κεφαλογιάννη τούς συνέδεαν στενοί δεσμοί φιλίας, ἐκτίμησης καί ἀλληλοσεβασμοῦ. Μά, πάνω ἀπό ὅλα, τούς συνέδεε ἕνας ἀκόμα ἰσχυρός δεσμός. Ἡ βαθειά τους ἀγάπη γιά τήν πατρίδα καί τόν ἑλληνικό λαό. Γιά αὐτό, ἄλλωστε, ὁ πάντα διορατικός Ἰωάννης Κεφαλογιάννης πίστεψε, πρότεινε καί στήριξε τό 1997 τήν ἀνάδειξη τοῦ Κώστα Καραμανλῆ ὡς προέδρου τῆς Νέας Δημοκρατίας. Καί δικαιώθηκε ἀπόλυτα γιά αὐτήν του τήν πολιτική πρωτοβουλία.

Θά πρέπει ὅμως νά εὐχαριστήσω ὅλους καί ὅλες ἐσᾶς, πού ἀνταποκριθήκατε σέ αὐτό τό κάλεσμα τιμῆς. Γιατί ἐσεῖς εἶστε ἡ ζωντανή μνήμη τοῦ ἀνθρώπου πού μέ κάθε τρόπο, ὡς γιατρός, βουλευτής, ὑπουργός, ὑπηρέτησε καί τίμησε τόν λαό καί τόν τόπο του. Χτίζοντας μία πανίσχυρη σχέση σεβασμοῦ καί ἀφοσίωσης. Ἐσεῖς, εἶστε αὐτοί πού γνωρίζετε καλύτερα ἀπό όλους τήν πορεία, τό ἔργο, τό πάθος, τήν προσφορά του…

Γνωρίζετε ὅτι ἀπό τίς 11 Μαΐου τοῦ 1958, τήν ἡμέρα πού οἱ πολῖτες τοῦ Νομοῦ Ρεθύμνης ἐμπιστεύτηκαν μέ τήν ψῆφο τους τόν Ἰωάννη Κεφαλογιάννη, ἐκεῖνος δέν σταμάτησε οὔτε στιγμή νά δίνει ἀνένδοτες πολιτικές μάχες… Μάχες-σταθμούς γιά τήν πατρίδα καί τήν Δημοκρατία. Γιά τό κοινό καλό τοῦ τόπου του καί τοῦ συνόλου τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Ὡς βουλευτής 14 συναπτῶν κοινοβουλευτικῶν θητειῶν καί ὡς ὑπουργός τῶν κυβερνήσεων τῆς παράταξής μας, πορεύθηκε πάντα μέ ὅραμα, πίστη καί πάθος. Συνώνυμα τῆς ἰσχυρῆς του προσωπικότητας… Ἀπόλυτα εὐθυγραμμισμένος, μέ τήν συνέπεια καί τήν ὑπευθυνότητα πού τόν διέκριναν… Μά πάνω ἀπό ὅλα σταθερός στίς ἠθικές του ἀξίες, γιά ἀλληλεγγύη, δικαιοσύνη, πρόοδο καί προκοπή. Ἀξίες μέ τίς ὁποῖες περιέβαλλε καί τήν πολυαγαπημένη του οἰκογένεια… Τήν σύζυγό του Ἑλένη καί ἐμᾶς, τίς τρεῖς του κόρες… Θέλοντας πάντα νά πορευτοῦμε στήν ζωή μας μέ ἐφόδια τήν μόρφωση, τήν συγκρότηση καί τήν ἐντιμότητα. Ὡς πατέρας, μᾶς δίδαξε τόν σεβασμό μέ αὐστηρότητα, ἀλλά πάντα μέ ἀπεριόριστη στοργικότητα καί ἀγάπη.

Ἡ ζωή τοῦ Ἰωάννη Κεφαλογιάννη εἶχε ὡς ἐπίκεντρο τόν ἄνθρωπο. Γιά αὐτό καί, παρά τήν μεγάλη πολιτική του διαδρομή, παρέμεινε ὁ γιατρός πού νοιαζόταν γιά τόν συνάνθρωπό του. Παρέμεινε, επίσης, ἀμετακίνητα, βαθειά δημοκράτης, ἀφοσιωμένος στίς ἀρχές καί τίς ἀξίες τῆς παράταξης, τήν ὁποία πίστευε καί ἀγαποῦσε. Πρῶτα τῆς ΕΡΕ καί κατόπιν, μεταπολιτευτικά, τῆς ΝΔ, ἀκολουθῶντας πάντα καί συνειδητά τόν Κωνσταντῖνο Καραμανλῆ καί τίς ἀξίες του.

Γιατί ἦταν ἀπόλυτα βέβαιος ὅτι αὐτές οἱ ἀξίες ἦταν, εἶναι καί θά εἶναι πάντα ἡ μόνη ἐγγύηση γιά τήν ἀνάπτυξη, τήν δικαιοσύνη, τήν πρόοδο καί τήν εὐημερία τοῦ τόπου. Εἶναι οἱ ἴδιες διαχρονικές ἀξίες γύρω ἀπό τίς ὁποῖες συγκροτεῖται καί τό σύγχρονο ὅραμα τῆς κεντροδεξιᾶς παράταξης. Γιά νά μπορέσουμε νά ἀντιμετωπίσουμε τίς νέες, σύνθετες προκλήσεις.

Μέσα σέ ἕνα περιβάλλον παγκόσμιας ἀποσταθεροποίησης, θά πρέπει νά δείξουμε ἰσχυρά ἀντανακλαστικά, πάντοτε ὅμως μέ ἐπίκεντρο τόν ἄνθρωπο.

Γιατί αὐτή εἶναι ἡ παράταξή μας. Εἶναι ὁ ἐκφραστής ὅλων τῶν δημιουργικῶν δυνάμεων τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, ὁ ὑπερασπιστής τῆς συλλογικῆς ἀλληλεγγύης, ὁ θεματοφύλακας τοῦ κοινωνικοῦ κράτους, ὁ ἐγγυητής τοῦ κράτους δικαίου. Εἶναι ἡ δύναμη τῆς προόδου καί τῆς εὐημερίας. Ὁ ἀμετακίνητος ἐκφραστής τοῦ εὐρωπαϊκοῦ προσανατολισμοῦ τῆς χώρας. Ὅπως αὐτός διατυπώθηκε ἀπό τόν ἱδρυτή Κωνσταντῖνο Καραμανλῆ καί ὅπως αὐτός ὁρίζεται σήμερα, μέσα στίς νέες, ἐπικίνδυνες συνθῆκες ἀνακατάταξης.

Θά πρέπει, λοιπόν, νά στεκόμαστε διαρκῶς στό ὕψος τῶν περιστάσεων. Νά τολμᾶμε νά κοιτᾶμε πάντα στά μάτια τόν ἑλληνικό λαό. Προστατεύοντας, πάνω ἀπό ὅλα, τούς θεσμούς τῆς Δημοκρατίας καί τοῦ κράτους δικαίου. Γιατί μόνο ἔτσι μποροῦμε νά ἐλπίζουμε σέ ἕνα καλύτερο αὔριο. Γιατί δέν ὑπάρχει ἄλλος δρόμος γιά νά κοιτάξουμε τό μέλλον μέ αἰσιοδοξία. Δέν ὑπάρχει ἄλλος δρόμος νά ξεπεράσουμε καί αὐτήν τήν δύσκολη συγκυρία.

Τό παρελθόν μᾶς διδάσκει… Οἱ ἄνθρωποί του μᾶς ἐμπνέουν… Ἡ μνήμη, ὁ ἀγῶνας κόντρα στήν λήθη, ἡ ἀπόδοση τιμῶν σέ πολιτικούς πού σημάδεψαν τόν δημόσιο βίο μέ τό πέρασμά τους, ἀποκτᾶ σήμερα μοναδική ἀξία. Τιμή, λοιπόν, σέ ὅσους ἀγωνίστηκαν γιά τόν ἄνθρωπο, τήν πατρίδα καί τήν Δημοκρατία. Ἡ μνήμη τους ὀφείλει νά ἐμπνέει τό σήμερα γιά ἕνα καλύτερο αὔριο.

Τιμή στόν πολιτικό, τόν οἰκογενειάρχη, τόν Ἀνωγειανό Ἰωάννη Κεφαλογιάννη…

*Χαιρετισμός στήν ἐκδήλωση πρός τιμήν τοῦ Ι. Κεφαλογιάννη στά Ἀνώγεια

Ειδήσεις / Άρθρα

Πολῖτες ἀπειλοῦν νά πυρπολήσουν τούς διαχειριστές τῶν κόκκινων δανείων!

Εφημερίς Εστία
Ὀργή καί ἀγανάκτησις γιά τίς αὐξήσεις 25% στίς μηνιαῖες δόσεις συμβάσεων τῆς τελευταίας πενταετίας – Ἀνησυχία στούς λεγόμενους “servicers” – Ζητοῦν προστασία ἀπό τήν Κυβέρνηση

Ὁ ἐπιδοματικός καπιταλισμός

Μανώλης Κοττάκης
ΑΚΟΥΓΑ χθές τό πρωί, στήν ἐκπομπή τοῦ Παύλου Τσίμα, στόν «Σκάι», τόν πρώην ὑπουργό Οἰκονομικῶν Νῖκο Χριστοδουλάκη μέ τόν ὁποῖο μᾶς δένουν σχέσεις ἀμοιβαίας ἐκτίμησης, νά ἀναλύει τά βασικά προβλήματα τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Ἧττα Πλεύρη γιά τούς ἀνεμβολίαστους

Εφημερίς Εστία
Τό ΣτΕ ἄναψε τό «πράσινο φῶς» γιά τήν ἐπιστροφή ἀνεμβολίαστων ὑγειονομικῶν

Πανικός στήν Ἄγκυρα: Τό «Ἀμπντουλχαμίντ Χάν» στό Αἰγαῖο μετά τό ἑλληνο-αιγυπτιακό μνημόνιο καί τήν καταδίκη τῆς Τουρκίας ἀπό τήν Εὐρωβουλή

Εφημερίς Εστία
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πανικό ὑποδηλοῖ ἡ κίνησις τῆς Τουρκίας νά βγάλει στήν Μεσόγειο τό πλωτό γεωτρύπανο Ἀμπντουλχαμίντ Χάν, τό ὁποῖο ὅλο τό προηγούμενο διάστημα ἦταν ἀγκυροβολημένο λόγῳ ἐργασιῶν συντηρήσεως.

Ἕνα Παγκόσμιο Κύπελλο μέ καλοριφέρ!

Δημήτρης Καπράνος
Δέν θά μποροῦσα νά μείνω ἀδιάφορος ἀπέναντι στό Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου, ἀκόμη καί ἄν αὐτό διεξάγεται σέ μιά χώρα ἡ ὁποία δέν θέλει οὔτε νά ἀκούσει γιά ἀνθρώπινα δικαιώματα, ἀκόμη καί ἄν διεξάγεται χειμῶνα καί δέν μπορεῖς νά ἀπολαύσεις τό θέαμα στό μπαλκόνι ἤ τήν βεράντα, συντροφιά μέ τούς ντελιβεράδες τῆς περιοχῆς!