ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Ἡ Βρεταννία δέν εἶναι πιά χριστιανική χώρα

Η Μεγάλη Βρεταννία δέν μπορεῖ, πλέον, νά χαρακτηρίζεται ὡς χριστιανική χώρα, παραδέχονται τά 3/4 τῶν κληρικῶν τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας, σέ μεγάλη δημοσκόπηση πού ἐπραγματοποιήθη γιά λογαριασμό τῶν «Times».

Ἡ μέτρησις αὐτή ἔρχεται ὡς συνέχεια, βεβαίως, τοῦ σόκ τοῦ περασμένου Νοεμβρίου, τότε πού ἔγινε γνωστό ὅτι οἱ χριστιανοί εἶναι κάτω τοῦ 50% τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ, συμφώνως μέ τήν ἀπογραφή τοῦ 2021.

Ἐπανερχόμενοι στήν χθεσινή δημοσκόπηση τῆς ἐγκρίτου βρεταννικῆς ἐφημερίδος, μόλις τό 24% τῶν κληρικῶν ἀπήντησε πώς ἡ Μεγάλη Βρεταννία δύναται νά συνεχίσει νά χαρακτηρίζεται χριστιανική χώρα. Στόν ἀντίποδα, τό 64% ἔχει τήν γνώμη ὅτι ἡ χώρα τους μπορεῖ νά χαρακτηρίζεται χριστιανική, ἀλλά μόνο μέ ἱστορικούς καί ὄχι τρέχοντες ὅρους. Ἀκόμη πιό κατηγορηματικό, τό 9% ἀπήντησε, χωρίς ἐνδοιασμούς, ὅτι ἡ πατρίδα τους δέν μπορεῖ, πλέον, νά λογίζεται ὡς χριστιανική χώρα.

Ἡ ἐν λόγῳ ἔρευνα τῆς κοινῆς γνώμης ἐμπεριέχει καί ἄλλες σοκαριστικές διαπιστώσεις. Καταγράφει, εἰδικώτερα, τήν ἰσχυρή ἐπιθυμία τῶν Ἀγγλικανῶν κληρικῶν γιά σημαντικές ἀλλαγές στό δόγμα τῆς Ἐκκλησίας τους ἐπί θεμάτων ὅπως τό σέξ, ὁ σεξουαλικός προσανατολισμός, ὁ γάμος καί ὁ ρόλος τῆς γυναίκας στό ἱερατεῖο. Ζητοῦν, μέ ἄλλα λόγια, ἡ ἐπίσημε ἐκκλησιαστική θέσις στά παραπάνω ζητήματα νά εὐθυγραμμισθεῖ περισσότερο μέ τίς κυρίαρχες κοινωνικές ἀπόψεις… Ἡ πλειονοψηφία τῶν κληρικῶν θέλει, ἔτσι, νά ἐγκριθεῖ ἡ τέλεσις θρησκευτικῶν γάμων μεταξύ ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου, ἐπίσης νά τερματισθεῖ ἡ ἐναντίωσις στό προγαμιαῖο καί ὁμοφυλοφιλικό σέξ.

Εἶχε προηγηθεῖ, στίς 29 Νοεμβρίου 2022, ἡ δημοσιοποίησις τῆς ἀπογραφῆς τοῦ 2021. Ὅπως εἶχε ἀποκαλυφθεῖ τότε, γιά πρώτη φορά οἱ κάτοικοι τῆς Ἀγγλίας καί τῆς Οὐαλλίας, οἱ ὁποῖοι ταυτοποιοῦνται ὡς χριστιανοί, ἔπεσαν κάτω τοῦ 50%, στό 46,2%. Δευτέρα πληθυσμιακή ὁμάς –καί μέ τήν μεγαλυτέρα αὔξηση– εἶναι αὐτή, ἡ ὁποία δηλώνει ἄθρησκη. Συγκεκριμένως, οἱ μή ἔχοντες θρησκεία συγκροτοῦν, πλέον, τό 37,5% τοῦ πληθυσμοῦ, ποσοστό τριπλάσιο ἐν σχέσει μέ τήν ἀπογραφή τοῦ 2001.

Εἶναι ἡ πρώτη φορά, κατά τήν ὁποίαν ἡ ἐπίσημη θρησκεία τῆς χώρας ἀκολουθεῖται ἀπό τήν μειονοψηφία τοῦ πληθυσμοῦ. Καί τά ἀποτελέσματα τῆς ἀπογραφῆς ἤλθαν στήν δημοσιότητα, σχεδόν ἕναν μῆνα μετά τήν ἀνάρρηση τοῦ Ρίσι Σούνακ στήν Πρωθυπουργία.

Ἀναλυτικῶς, τό 46,2% τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Ἀγγλίας καί τῆς Οὐαλλίας περιέγραψε τόν ἑαυτό του ὡς μέλος τῆς χριστιανικῆς ἐκκλησίας, ἐν συγκρίσει μέ τό 59,3% μία δεκαετία ἐνωρίτερα.

Αὔξησις, ὅμως, κατεγράφη καί στόν μουσουλμανικό πληθυσμό. Ἀπό τό 4,9%, δέκα ἔτη πρίν, τώρα ἀνῆλθε στό 6,5%. Ἐπίσης, τό 1,7% χαρακτήρισε τόν ἑαυτό του ὡς ἰνδουιστή, ἀπό 1,5%.

Περισσότεροι ἀπό 1 στούς 3 ἀνθρώπους – 37,5%– ἐδήλωσαν ὅτι δέν ἔχουν κάποια θρησκεία, ἐν σχέσει μέ τό 25% τό 2011.

Τά ἀποτελέσματα τῆς ἀπογραφῆς, πρῶτα, καί τῆς δημοσκοπήσεως, τώρα, ἐκτιμᾶται πώς θά ἀποτελέσουν τόν προάγγελο τῆς ἐν γένει ὑποχωρήσεως τοῦ ρόλου τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας.

Οἱ ἐχθροί τῆς ὁποίας ἐπισημαίνουν ὅτι ὁ Μονάρχης εἶναι «ὑπερασπιστής τῆς πίστεως» καί ἀνώτατος κυβερνήτης τῆς Ἐκκλησίας. Ὅπως καί ὅτι οἱ Ἀγγλικανοί Ἐπίσκοποι κάθονται στό ἀνώτερο τμῆμα τῆς Βουλῆς τῶν Λόρδων, ἤ ὅτι λειτουργοῦν σχολεῖα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀγγλίας, τά ὁποῖα εἶναι κρατικῶς χρηματοδοτούμενα. Χαρακτηριστικῶς, ὁ Ἄντριου Κόπσον, διευθύνων σύμβουλος τῆς φιλανθρωπικῆς ὀργανώσεως Humanists U.K., ἐδήλωσε ὅτι «ἡ δραματική αὔξησις τῶν μή θρησκευομένων» ἔχει καταστήσει τό Ἡνωμένο Βασίλειο «σχεδόν σίγουρα μία ἀπό τίς λιγώτερο θρησκευόμενες χῶρες στήν Γῆ.»

Ειδήσεις / Άρθρα

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ