Ἡ τουρκική ἀντιπολίτευσις ὑπέρ Ἐρντογάν γιά τήν κατάληψη νησιῶν

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ μόνον ὁ Ἐρντογάν καί τό κόμμα του, τό ΑΚΡ…

… πού ἐδῶ καί μῆνες διαδίδει σενάρια περί ἀποστρατιωτικοποιήσεως ἀλλά καί ἀλλαγῆς κυριαρχίας τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν. Ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου κάλεσε οὐσιαστικῶς τόν Τοῦρκο Πρόεδρο νά κάνει τό ἑπόμενο βῆμα καί νά στείλει στρατιῶτες στά 14 νησιά πού ἔχει «γκριζάρει» ὁ Τσαβούσογλου. Ὁ ἐπί κεφαλῆς τοῦ Ρεπουμπλικανικοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος, τοῦ δεύτερου κόμματος συμφώνως πρός τήν τελευταία δημοσκόπηση, βλέποντας ὅτι τό κόμμα τοῦ Ἐρντογάν κέρδισε τρεῖς μονάδες στήν τελευταία μέτρηση μετά τήν σφοδρή ἐπίθεση σέ Ἑλλάδα καί Μητσοτάκη, ὄχι ἁπλῶς ἀνέβασε τούς τόνους ἀλλά δήλωσε ἀνοικτά ὅτι θά στηρίξει πιθανή ἐπιχείρηση ἐπανακαταλήψεως τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν! Συγκεκριμένα, ὁ Κιλιτσντάρογλου εἶπε: «Εἶναι ἐπιτακτική ἀνάγκη νά αὐξήσουμε τήν πίεση σέ Μεσόγειο καί Αἰγαῖο. Αὐτές οἱ δουλειές δέν γίνονται βγάζοντας τό πλοῖο καί μετά ἀποσύροντάς το νά λές: “Μακάρι νά μέ καλέσει ὁ Μπάιντεν”. Ἄν ἔχεις ψυχή κάνε ἕνα βῆμα γιά τά νησιά τά ὁποῖα κατελήφθησαν καί γιά τά στρατιωτικοποιημένα νησιά. Θά σέ στηρίξουμε».

Καθημερινῶς, ὅμως, ὁ Ἐρντογάν διαπιστώνει ὅτι σχηματίζεται ἕνα τεῖχος ἀπέναντι στά ἐχθρικά του σχέδια. Μετά τίς ΗΠΑ, τήν Γαλλία, τήν Γερμανία καί ἡ Κομμισσιόν κατεδίκασε χωρίς ἀστερίσκους τήν τουρκική παραβατική συμπεριφορά στό Αἰγαῖο. Ἀπαντῶντας σέ ἐπίκαιρη ἐρώτηση τοῦ εὐρωβουλευτοῦ τῆς ΝΔ Μιχάλη Κεφαλογιάννη, ἡ Ἐπιτροπή κατέστησε σαφές ὅτι «οἱ πτήσεις στρατιωτικῶν ἀεροσκαφῶν πάνω ἀπό ἑλληνικές κατοικημένες περιοχές ἀποτελοῦν παραβίαση τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου.» Ἀνέφερε ὅτι ἔχει ἐπίγνωση τῆς πρόσφατης αὐξήσεως τῶν παραβιάσεων τοῦ ἑλληνικοῦ ἐναέριου χώρου ἀπό τουρκικά μαχητικά ἀεροσκάφη καθώς καί ἀπό UAV καί σημείωσε ὅτι ἡ Τουρκία «ὀφείλει νά δεσμευθεῖ ρητά ὑπέρ τῶν σχέσεων καλῆς γειτονίας, τῶν διεθνῶν συμφωνιῶν καί τῆς εἰρηνικῆς ἐπίλυσης τῶν διαφορῶν μέ προσφυγή ἐφ’ ὅσον ἀπαιτεῖται στό Διεθνές Δικαστήριο.» Καί κατέληξε ὅτι θά συνεχίσει νά ἀπαιτεῖ ἀπό τήν Ἄγκυρα νά σταματήσει ὅλες τίς ἀπειλές καί τίς ἐνέργειες πού βλάπτουν τίς σχέσεις καλῆς γειτονίας καθώς καί νά σέβεται τήν κυριαρχία ὅλων τῶν κρατῶν μελῶν τῆς ΕΕ.

Ειδήσεις / Άρθρα

Πρός κήρυξη καταστάσεως ἐκτάκτου ἀνάγκης ἡ Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Λόγω τῆς διακοπῆς τοῦ ρωσσικοῦ ἀερίου – Ἕως τό φθινόπωρο – Ὁ Ντράγκι πιέζει, ἀλλά ἡ Γερμανία καθυστερεῖ τίς ἀποφάσεις γιά νά θωρακισθεῖ καί νά δανεισθεῖ λιγώτερα – Αὔξησις τῶν μελλοντικῶν ὑποχρεώσεων τῆς Ἑλλάδος

Σόφια: Κατέρρευσε ἡ κυβέρνησις τοῦ Harvard

Εφημερίς Εστία
Κατεψηφίσθη ἡ νέα βουλγαρική Κυβέρνησις ἀπό…

Μήπως νά τυπώσουμε καί τούς δικούς μας;

Δημήτρης Καπράνος
«Θέλει ὁ Ἐρντογάν νά κρυφτεῖ καί ἡ χαρά δέν τόν ἀφήνει»…

Σάββατον, 23 Ἰουνίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ὁ Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ἀποκαλύπτει: «Τυπικῶς ΝΔ» ἡ νέα κυβερνητική πλειοψηφία!

Εφημερίς Εστία
Τί δήλωσε σέ ἱστότοπο: Ἡ ἀποχή στίς γαλλικές ἐκλογές καί ἡ παραλυσία ἐπιταχύνουν τίς ἀποφάσεις – «Προσοχή στά τεκταινόμενα στήν Γαλλία» ἐτόνισε