Ἡ Τουρκία πυροβολεῖ τούς μετανάστες!

ΣΕ ξεκάθαρη παραβίαση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί…

… τοῦ διεθνοῦς δικαίου προβαίνει συστηματικῶς ἡ Τουρκία ὅσον ἀφορᾶ στήν μεταχείριση τῶν μεταναστῶν πού πλησιάζουν τό ἔδαφός της. Μία ἀπό τίς μεγαλύτερες ΜΚΟ τοῦ κόσμου, ἡ Human Rights Watch, δημοσίευσε ἔκθεση κόλαφο γιά τήν κυβέρνηση τοῦ Ἐρντογάν, καταγγέλλοντας χρήση βίας, ὅπλων, ξυλοδαρμούς καί παράνομες ἐπαναπροωθήσεις μεταναστῶν. Οἱ ἀπελαθέντες Σύροι εἶπαν στό Παρατηρητήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων ὅτι Τοῦρκοι ἀξιωματοῦχοι τούς συνέλαβαν στά σπίτια, τούς χώρους ἐργασίας ἀκόμη καί στόν δρόμο, τούς κρατοῦσαν ὑπό κακές συνθῆκες, τούς κτυποῦσαν, κακοποιοῦσαν καί τούς ἠνάγκασαν νά ὑπογράψουν ἔντυπα οἰκειοθελοῦς ἐπιστροφῆς στήν Συρία. Ἀρκετούς τούς ὁδήγησαν σέ συνοριακά σημεῖα διελεύσεως μέ τήν βόρεια Συρία, καί τούς ἠνάγκασαν νά περάσουν ὑπό τήν ἀπειλή ὅπλου!

«Κατά παράβασιν τοῦ διεθνοῦς δικαίου, οἱ τουρκικές Ἀρχές ἔχουν συγκεντρώσει ἑκατοντάδες Σύρους πρόσφυγες, ἀκόμη καί ἀσυνόδευτα παιδιά, καί τούς ἀνάγκασαν νά ἐπιστρέψουν στήν βόρεια Συρία» δήλωσε ἡ Νάντια Χάρντμαν, ἐρευνήτρια τῆς Human Rights Watch. «Παρ’ ὅλο πού ἡ Τουρκία παρεῖχε προσωρινή προστασία σέ 3,6 ἑκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες, φαίνεται τώρα ὅτι ἡ Τουρκία προσπαθεῖ νά μετατρέψει τήν βόρεια Συρία σέ χωματερή προσφύγων» σημείωσε.

Τόν Μάιο τοῦ 2022, ὁ Ἐρντογάν ἀνεκοίνωσε ὅτι σκοπεύει νά ἐγκαταστήσει ἕνα ἑκατομμύριο πρόσφυγες στήν βόρεια Συρία, σέ περιοχές πού δέν ἐλέγχονται ἀπό τήν κυβέρνηση, παρ’ ὅλο πού ἡ Συρία παραμένει μή ἀσφαλής χώρα γιά τούς πρόσφυγες πού ἐπιστρέφουν.

Ἡ ἔκθεσις ἀποκαλύπτει ὅτι οἱ τουρκικές ἀρχές συνέλαβαν, κράτησαν καί ἀπήλασαν αὐθαίρετα ἑκατοντάδες Σύρους πρόσφυγες ἄνδρες καί ἀγόρια μέ τήν χρήση βίας καί ὑπό τήν ἀπειλή ὅπλων στήν Συρία μεταξύ Φεβρουαρίου καί Ἰουλίου 2022. Ἀναφέρει ἀκόμη ὅτι ἡ Τουρκία δέ συνιστᾶ ἀσφαλῆ τρίτη χώρα γιά τούς πρόσφυγες. Τά τελευταῖα δύο χρόνια ἔχει σημειωθεῖ αὔξησις τῶν ρατσιστικῶν καί ξενοφοβικῶν ἐπιθέσεων κατά ἀλλοδαπῶν, ἰδίως κατά Σύριων. Στίς 11 Αὐγούστου 2021, ὁμάδες Τούρκων κατοίκων ἐπετέθησαν σέ χώρους ἐργασίας καί σπίτια Σύριων σέ μιά γειτονιά στήν Ἄγκυρα, μία ἡμέρα μετά τήν ἐπίθεση μέ μαχαίρι ἀπό ἕναν Σύρο σέ ἕναν νεαρό Τοῦρκο. Ὅσοι Σύροι μετανάστες συνελήφθησαν, ὁδηγήθηκαν σέ τοπικά ἀστυνομικά τμήματα γιά σύντομο χρονικό διάστημα καί ἀπό ἐκεῖ σέ κέντρα ἀπομακρύνσεως στήν Κωνσταντινούπολη. Σέ ὅλες τίς περιπτώσεις, Τοῦρκοι ἀξιωματοῦχοι κατέσχεσαν τηλέφωνα, πορτοφόλια καί ἄλλα προσωπικά ἀντικείμενα τῶν Σύρων, ἐνῶ ἀπέρριψαν τά αἰτήματα τῶν προσφύγων νά καλέσουν τά μέλη τῆς οἰκογενείας τους ἤ τούς δικηγόρους τους.

Ἡ ΜΚΟ ἀπευθύνει συστάσεις στήν Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή, διατυπώνοντας ὅμως κατηγορίες κατά τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία ἐφαρμόζει τά θεσμοθετημένα ἀπό τήν Εὐρώπη, ζητῶντας της νά τά ἀλλάξει! «Διευκρινίστε δημόσια ὅτι ἡ Τουρκία δέν εἶναι ἀσφαλής τρίτη χώρα σύμφωνα μέ τά κριτήρια πού ὁρίζονται στό ἄρθρο 38 τῆς Ὁδηγίας τῆς ΕΕ γιά τίς Διαδικασίες Ἀσύλου» ἀναφέρει, ἀποκρύπτοντας ὅμως ὅτι αὐτό πού τήν καθιστᾶ μή ἀσφαλῆ εἶναι ἡ κυβέρνησις καί οἱ ὑπηρεσίες της. Καί ἀντί νά ζητεῖ νά πιεσθεῖ ἡ Ἄγκυρα ζητεῖ νά πιεσθεῖ ἡ Ἑλλάς: «Πιέστε τήν Ἑλλάδα νά ἀκυρώσει τήν Κοινή Ὑπουργική Ἀπόφαση πού θεωρεῖ τήν Τουρκία ἀσφαλῆ τρίτη χώρα καί ἐάν δέν τό πράξει σέ εὔλογο χρονικό διάστημα, κινηθεῖτε νομικά. Καλέστε δημόσια τήν Ἑλλάδα νά ἐπανεξετάσει ὅλες τίς ἀπαράδεκτες ἀποφάσεις πού βασίζονται στήν ἔννοια τῆς ἀσφαλοῦς τρίτης χώρας σέ σχέση μέ ὅλους τούς Σύρους αἰτοῦντες ἄσυλο. Ἀναπτύξτε μιά δημόσια ἐκτίμηση ἐπιπτώσεων στά ἀνθρώπινα δικαιώματα καί πιέστε τήν Τουρκία νά ἐπιτρέψει ἕναν ἀνεξάρτητο μηχανισμό ἀναφορᾶς γιά νά διασφαλίσει ὅτι ἡ χρηματοδότησις τῆς ΕΕ γιά τήν διαχείριση τῶν συνόρων καί γιά τά κέντρα ἀπομακρύνσεως τῆς Τουρκίας δέν συμβάλλει ἤ διαιωνίζει τίς παραβιάσεις τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων».

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ Δέσποινα πού δέν σώπασε ἀλλά πολυδακρύζει

Εφημερίς Εστία
Τό ὄχι τῆς δημοφιλοῦς τραγουδίστριας κ. Βανδῆ νά μετάσχει σέ ἐκδήλωση ὑπό τό βλέμμα τοῦ Κεμάλ γεμίζει ὑπερηφάνεια τούς Ἕλληνες καί ἐκθέτει τήν πολιτική ἡγεσία τῆς χώρας

Θά σᾶς ξεχνᾶμε κάθε μέρα

Μανώλης Κοττάκης
Ἕνα πολύ ὡραῖο μυθιστόρημα τοῦ ἀείμνηστου Ἕλληνος «Παριζιάνου» συγγραφέως Βασίλη Ἀλεξάκη, τά κείμενα τοῦ ὁποίου κυκλοφοροῦν στήν Ἑλλάδα ἀπό τίς ἐκδόσεις «Μεταίχμιο», φέρει τόν τίτλο «Θά σέ ξεχνάω κάθε μέρα».

Ἐπανεξελέγη ἡ Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν λόγῳ Οὐκρανίας

Εφημερίς Εστία
Βρυξέλλες.– Ἡ Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν ἐπανεξελέγη στήν προεδρία τῆς Κομμισσιόν μετά τήν σχετική ψηφοφορία στό Εὐρωκοινοβούλιο, μέ γνώμονα τήν θέληση τῶν εὐρωπαϊκῶν δυνάμεων οἱ ὁποῖες ἐπιθυμοῦν τήν συνέχιση τῆς ἐμπλοκῆς στήν Οὐκρανία.

Στήν Ἑλλάδα τῆς θάλασσας, ἀγνοοῦν τήν ναυτιλία

Δημήτρης Καπράνος
Kι ὅμως! Στήν Ἑλλάδα, χώρα τῆς ὁποίας οἱ μεγαλύτεροι τηλεοπτικοί δίαυλοι ἀνήκουν σέ ἐπιφανεῖς Ἕλληνες πλοιοκτῆτες, μόλις τό 13% τῶν πολιτῶν γνωρίζει ὅτι ἡ χώρα μας εἶναι πρώτη στόν πίνακα τῆς παγκοσμίου ναυτιλίας.

Σάββατον, 18 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ Ο ΡΟΥΚΤΙΣΟΝ