Ἡ Τουρκία πυροβολεῖ τούς μετανάστες!

ΣΕ ξεκάθαρη παραβίαση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί…

… τοῦ διεθνοῦς δικαίου προβαίνει συστηματικῶς ἡ Τουρκία ὅσον ἀφορᾶ στήν μεταχείριση τῶν μεταναστῶν πού πλησιάζουν τό ἔδαφός της. Μία ἀπό τίς μεγαλύτερες ΜΚΟ τοῦ κόσμου, ἡ Human Rights Watch, δημοσίευσε ἔκθεση κόλαφο γιά τήν κυβέρνηση τοῦ Ἐρντογάν, καταγγέλλοντας χρήση βίας, ὅπλων, ξυλοδαρμούς καί παράνομες ἐπαναπροωθήσεις μεταναστῶν. Οἱ ἀπελαθέντες Σύροι εἶπαν στό Παρατηρητήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων ὅτι Τοῦρκοι ἀξιωματοῦχοι τούς συνέλαβαν στά σπίτια, τούς χώρους ἐργασίας ἀκόμη καί στόν δρόμο, τούς κρατοῦσαν ὑπό κακές συνθῆκες, τούς κτυποῦσαν, κακοποιοῦσαν καί τούς ἠνάγκασαν νά ὑπογράψουν ἔντυπα οἰκειοθελοῦς ἐπιστροφῆς στήν Συρία. Ἀρκετούς τούς ὁδήγησαν σέ συνοριακά σημεῖα διελεύσεως μέ τήν βόρεια Συρία, καί τούς ἠνάγκασαν νά περάσουν ὑπό τήν ἀπειλή ὅπλου!

«Κατά παράβασιν τοῦ διεθνοῦς δικαίου, οἱ τουρκικές Ἀρχές ἔχουν συγκεντρώσει ἑκατοντάδες Σύρους πρόσφυγες, ἀκόμη καί ἀσυνόδευτα παιδιά, καί τούς ἀνάγκασαν νά ἐπιστρέψουν στήν βόρεια Συρία» δήλωσε ἡ Νάντια Χάρντμαν, ἐρευνήτρια τῆς Human Rights Watch. «Παρ’ ὅλο πού ἡ Τουρκία παρεῖχε προσωρινή προστασία σέ 3,6 ἑκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες, φαίνεται τώρα ὅτι ἡ Τουρκία προσπαθεῖ νά μετατρέψει τήν βόρεια Συρία σέ χωματερή προσφύγων» σημείωσε.

Τόν Μάιο τοῦ 2022, ὁ Ἐρντογάν ἀνεκοίνωσε ὅτι σκοπεύει νά ἐγκαταστήσει ἕνα ἑκατομμύριο πρόσφυγες στήν βόρεια Συρία, σέ περιοχές πού δέν ἐλέγχονται ἀπό τήν κυβέρνηση, παρ’ ὅλο πού ἡ Συρία παραμένει μή ἀσφαλής χώρα γιά τούς πρόσφυγες πού ἐπιστρέφουν.

Ἡ ἔκθεσις ἀποκαλύπτει ὅτι οἱ τουρκικές ἀρχές συνέλαβαν, κράτησαν καί ἀπήλασαν αὐθαίρετα ἑκατοντάδες Σύρους πρόσφυγες ἄνδρες καί ἀγόρια μέ τήν χρήση βίας καί ὑπό τήν ἀπειλή ὅπλων στήν Συρία μεταξύ Φεβρουαρίου καί Ἰουλίου 2022. Ἀναφέρει ἀκόμη ὅτι ἡ Τουρκία δέ συνιστᾶ ἀσφαλῆ τρίτη χώρα γιά τούς πρόσφυγες. Τά τελευταῖα δύο χρόνια ἔχει σημειωθεῖ αὔξησις τῶν ρατσιστικῶν καί ξενοφοβικῶν ἐπιθέσεων κατά ἀλλοδαπῶν, ἰδίως κατά Σύριων. Στίς 11 Αὐγούστου 2021, ὁμάδες Τούρκων κατοίκων ἐπετέθησαν σέ χώρους ἐργασίας καί σπίτια Σύριων σέ μιά γειτονιά στήν Ἄγκυρα, μία ἡμέρα μετά τήν ἐπίθεση μέ μαχαίρι ἀπό ἕναν Σύρο σέ ἕναν νεαρό Τοῦρκο. Ὅσοι Σύροι μετανάστες συνελήφθησαν, ὁδηγήθηκαν σέ τοπικά ἀστυνομικά τμήματα γιά σύντομο χρονικό διάστημα καί ἀπό ἐκεῖ σέ κέντρα ἀπομακρύνσεως στήν Κωνσταντινούπολη. Σέ ὅλες τίς περιπτώσεις, Τοῦρκοι ἀξιωματοῦχοι κατέσχεσαν τηλέφωνα, πορτοφόλια καί ἄλλα προσωπικά ἀντικείμενα τῶν Σύρων, ἐνῶ ἀπέρριψαν τά αἰτήματα τῶν προσφύγων νά καλέσουν τά μέλη τῆς οἰκογενείας τους ἤ τούς δικηγόρους τους.

Ἡ ΜΚΟ ἀπευθύνει συστάσεις στήν Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή, διατυπώνοντας ὅμως κατηγορίες κατά τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία ἐφαρμόζει τά θεσμοθετημένα ἀπό τήν Εὐρώπη, ζητῶντας της νά τά ἀλλάξει! «Διευκρινίστε δημόσια ὅτι ἡ Τουρκία δέν εἶναι ἀσφαλής τρίτη χώρα σύμφωνα μέ τά κριτήρια πού ὁρίζονται στό ἄρθρο 38 τῆς Ὁδηγίας τῆς ΕΕ γιά τίς Διαδικασίες Ἀσύλου» ἀναφέρει, ἀποκρύπτοντας ὅμως ὅτι αὐτό πού τήν καθιστᾶ μή ἀσφαλῆ εἶναι ἡ κυβέρνησις καί οἱ ὑπηρεσίες της. Καί ἀντί νά ζητεῖ νά πιεσθεῖ ἡ Ἄγκυρα ζητεῖ νά πιεσθεῖ ἡ Ἑλλάς: «Πιέστε τήν Ἑλλάδα νά ἀκυρώσει τήν Κοινή Ὑπουργική Ἀπόφαση πού θεωρεῖ τήν Τουρκία ἀσφαλῆ τρίτη χώρα καί ἐάν δέν τό πράξει σέ εὔλογο χρονικό διάστημα, κινηθεῖτε νομικά. Καλέστε δημόσια τήν Ἑλλάδα νά ἐπανεξετάσει ὅλες τίς ἀπαράδεκτες ἀποφάσεις πού βασίζονται στήν ἔννοια τῆς ἀσφαλοῦς τρίτης χώρας σέ σχέση μέ ὅλους τούς Σύρους αἰτοῦντες ἄσυλο. Ἀναπτύξτε μιά δημόσια ἐκτίμηση ἐπιπτώσεων στά ἀνθρώπινα δικαιώματα καί πιέστε τήν Τουρκία νά ἐπιτρέψει ἕναν ἀνεξάρτητο μηχανισμό ἀναφορᾶς γιά νά διασφαλίσει ὅτι ἡ χρηματοδότησις τῆς ΕΕ γιά τήν διαχείριση τῶν συνόρων καί γιά τά κέντρα ἀπομακρύνσεως τῆς Τουρκίας δέν συμβάλλει ἤ διαιωνίζει τίς παραβιάσεις τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων».

Ειδήσεις / Άρθρα

«Βόμβες» Ἀναστασιάδη ἐναντίον Μητσοτάκη

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Κύπρου κατηγορεῖ τόν Πρωθυπουργό ὅτι προωθοῦσε τό αἴτημα τῶν ΗΠΑ γιά διακοπή (!) τῶν γεωτρήσεων τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ἐντός τῆς ΑΟΖ, προκειμένου νά προχωρήσει ὁ ἑλληνοτουρκικός διάλογος! – Γιά τόν ἴδιο λόγο προωθοῦσε τήν ἰδέα τῆς κατασκευῆς ἀγωγοῦ ἀερίου γιά ἀπ’ εὐθείας σύνδεση Ἀνατολικῆς Μεσογείου-Τουρκίας, μέ παράκαμψη τῆς Κύπρου! – Τί ἐξομολογήθηκε ὁ Κύπριος Πρόεδρος στόν ἐκδότη Κωστῆ Χατζηκωστῆ στό βιβλίο  «7 Προεδρικά Πορτραῖτα» – «Οἱ χαρακτηρισμοί Ἀναστασιάδη ἐξευτελίζουν τήν πολιτική ἀξιότητα τοῦ Ἕλληνα Πρωθυπουργοῦ γιά τά ἑλληνοτουρκικά» «Ἡ Κύπρος δέν εἶναι στίς προτεραιότητες τῆς ἑλληνικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς» – Ἔπαινοι γιά Νῖκο Δένδια καί Ἀλέξη Τσίπρα

Ὁ Kωνσταντῖνος Καραμανλῆς τό ἵδρυσε ὁ… Γιατρομανωλάκης τό κλείνει!

Εφημερίς Εστία
Λουκέτο στό ἱστορικό Ἑλληνικό Ἵδρυμα Πολιτισμοῦ μέ ἀπόφαση τοῦ ὑφυπουργοῦ, μέ τήν κάλυψη τῆς ὑπουργοῦ Λίνας Μενδώνη – Τό σπουδαῖο ἔργο του μέ παραρτήματα στήν Ἀλεξάνδρεια, τήν Τεργέστη, τήν Ὀδησσό, τό Βελιγράδι καί τά Τίρανα – Ἡ ἀνακαίνισις τοῦ Μουσείου Καβάφη στήν Ἀλεξάνδρεια

Ἔκθεσις-κόλαφος τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ γιά ὑποκλοπές – διαφθορά

Εφημερίς Εστία
ΜΕΤΑ τίς ἐκθέσεις διαφόρων διεθνῶν ὀργανισμῶν γιά τήν κατάσταση τῆς δημοκρατίας καί τῶν δικαιωμάτων στήν Ἑλλάδα, οἱ ὁποῖες ὅλες ἀπαξιώθηκαν μέ δριμύτητα ἀπό τόν Πρωθυπουργό καί τήν Κυβέρνηση, ἔρχεται ἡ ἐτήσια ἔκθεσις τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ νά ἐπιφέρει καίριο πλῆγμα στό ἀφήγημα τοῦ Μεγάρου Μαξίμου γιά τήν ἐλευθερία στήν χώρα.

Ἀνάγνωση σέ κάθε συνεδρίαση τῆς Ὁλομέλειας

Δημήτρης Καπράνος
Στίς 23 Μαρτίου 1821 οἱ Ἕλληνες ἐπαναστάτες κατέλαβαν, σχεδόν ἀμαχητί, τήν Καλαμάτα. Ἔπεσαν κάτι λιανοτούφεκα στά περίχωρα, ἀλλά χωρίς σπουδαιότητα.

Σάββατον, 23 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΧΕΣΕΙΣ