ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

Ἡ Τουρκία πυροβολεῖ τούς μετανάστες!

ΣΕ ξεκάθαρη παραβίαση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί…

… τοῦ διεθνοῦς δικαίου προβαίνει συστηματικῶς ἡ Τουρκία ὅσον ἀφορᾶ στήν μεταχείριση τῶν μεταναστῶν πού πλησιάζουν τό ἔδαφός της. Μία ἀπό τίς μεγαλύτερες ΜΚΟ τοῦ κόσμου, ἡ Human Rights Watch, δημοσίευσε ἔκθεση κόλαφο γιά τήν κυβέρνηση τοῦ Ἐρντογάν, καταγγέλλοντας χρήση βίας, ὅπλων, ξυλοδαρμούς καί παράνομες ἐπαναπροωθήσεις μεταναστῶν. Οἱ ἀπελαθέντες Σύροι εἶπαν στό Παρατηρητήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων ὅτι Τοῦρκοι ἀξιωματοῦχοι τούς συνέλαβαν στά σπίτια, τούς χώρους ἐργασίας ἀκόμη καί στόν δρόμο, τούς κρατοῦσαν ὑπό κακές συνθῆκες, τούς κτυποῦσαν, κακοποιοῦσαν καί τούς ἠνάγκασαν νά ὑπογράψουν ἔντυπα οἰκειοθελοῦς ἐπιστροφῆς στήν Συρία. Ἀρκετούς τούς ὁδήγησαν σέ συνοριακά σημεῖα διελεύσεως μέ τήν βόρεια Συρία, καί τούς ἠνάγκασαν νά περάσουν ὑπό τήν ἀπειλή ὅπλου!

«Κατά παράβασιν τοῦ διεθνοῦς δικαίου, οἱ τουρκικές Ἀρχές ἔχουν συγκεντρώσει ἑκατοντάδες Σύρους πρόσφυγες, ἀκόμη καί ἀσυνόδευτα παιδιά, καί τούς ἀνάγκασαν νά ἐπιστρέψουν στήν βόρεια Συρία» δήλωσε ἡ Νάντια Χάρντμαν, ἐρευνήτρια τῆς Human Rights Watch. «Παρ’ ὅλο πού ἡ Τουρκία παρεῖχε προσωρινή προστασία σέ 3,6 ἑκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες, φαίνεται τώρα ὅτι ἡ Τουρκία προσπαθεῖ νά μετατρέψει τήν βόρεια Συρία σέ χωματερή προσφύγων» σημείωσε.

Τόν Μάιο τοῦ 2022, ὁ Ἐρντογάν ἀνεκοίνωσε ὅτι σκοπεύει νά ἐγκαταστήσει ἕνα ἑκατομμύριο πρόσφυγες στήν βόρεια Συρία, σέ περιοχές πού δέν ἐλέγχονται ἀπό τήν κυβέρνηση, παρ’ ὅλο πού ἡ Συρία παραμένει μή ἀσφαλής χώρα γιά τούς πρόσφυγες πού ἐπιστρέφουν.

Ἡ ἔκθεσις ἀποκαλύπτει ὅτι οἱ τουρκικές ἀρχές συνέλαβαν, κράτησαν καί ἀπήλασαν αὐθαίρετα ἑκατοντάδες Σύρους πρόσφυγες ἄνδρες καί ἀγόρια μέ τήν χρήση βίας καί ὑπό τήν ἀπειλή ὅπλων στήν Συρία μεταξύ Φεβρουαρίου καί Ἰουλίου 2022. Ἀναφέρει ἀκόμη ὅτι ἡ Τουρκία δέ συνιστᾶ ἀσφαλῆ τρίτη χώρα γιά τούς πρόσφυγες. Τά τελευταῖα δύο χρόνια ἔχει σημειωθεῖ αὔξησις τῶν ρατσιστικῶν καί ξενοφοβικῶν ἐπιθέσεων κατά ἀλλοδαπῶν, ἰδίως κατά Σύριων. Στίς 11 Αὐγούστου 2021, ὁμάδες Τούρκων κατοίκων ἐπετέθησαν σέ χώρους ἐργασίας καί σπίτια Σύριων σέ μιά γειτονιά στήν Ἄγκυρα, μία ἡμέρα μετά τήν ἐπίθεση μέ μαχαίρι ἀπό ἕναν Σύρο σέ ἕναν νεαρό Τοῦρκο. Ὅσοι Σύροι μετανάστες συνελήφθησαν, ὁδηγήθηκαν σέ τοπικά ἀστυνομικά τμήματα γιά σύντομο χρονικό διάστημα καί ἀπό ἐκεῖ σέ κέντρα ἀπομακρύνσεως στήν Κωνσταντινούπολη. Σέ ὅλες τίς περιπτώσεις, Τοῦρκοι ἀξιωματοῦχοι κατέσχεσαν τηλέφωνα, πορτοφόλια καί ἄλλα προσωπικά ἀντικείμενα τῶν Σύρων, ἐνῶ ἀπέρριψαν τά αἰτήματα τῶν προσφύγων νά καλέσουν τά μέλη τῆς οἰκογενείας τους ἤ τούς δικηγόρους τους.

Ἡ ΜΚΟ ἀπευθύνει συστάσεις στήν Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή, διατυπώνοντας ὅμως κατηγορίες κατά τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία ἐφαρμόζει τά θεσμοθετημένα ἀπό τήν Εὐρώπη, ζητῶντας της νά τά ἀλλάξει! «Διευκρινίστε δημόσια ὅτι ἡ Τουρκία δέν εἶναι ἀσφαλής τρίτη χώρα σύμφωνα μέ τά κριτήρια πού ὁρίζονται στό ἄρθρο 38 τῆς Ὁδηγίας τῆς ΕΕ γιά τίς Διαδικασίες Ἀσύλου» ἀναφέρει, ἀποκρύπτοντας ὅμως ὅτι αὐτό πού τήν καθιστᾶ μή ἀσφαλῆ εἶναι ἡ κυβέρνησις καί οἱ ὑπηρεσίες της. Καί ἀντί νά ζητεῖ νά πιεσθεῖ ἡ Ἄγκυρα ζητεῖ νά πιεσθεῖ ἡ Ἑλλάς: «Πιέστε τήν Ἑλλάδα νά ἀκυρώσει τήν Κοινή Ὑπουργική Ἀπόφαση πού θεωρεῖ τήν Τουρκία ἀσφαλῆ τρίτη χώρα καί ἐάν δέν τό πράξει σέ εὔλογο χρονικό διάστημα, κινηθεῖτε νομικά. Καλέστε δημόσια τήν Ἑλλάδα νά ἐπανεξετάσει ὅλες τίς ἀπαράδεκτες ἀποφάσεις πού βασίζονται στήν ἔννοια τῆς ἀσφαλοῦς τρίτης χώρας σέ σχέση μέ ὅλους τούς Σύρους αἰτοῦντες ἄσυλο. Ἀναπτύξτε μιά δημόσια ἐκτίμηση ἐπιπτώσεων στά ἀνθρώπινα δικαιώματα καί πιέστε τήν Τουρκία νά ἐπιτρέψει ἕναν ἀνεξάρτητο μηχανισμό ἀναφορᾶς γιά νά διασφαλίσει ὅτι ἡ χρηματοδότησις τῆς ΕΕ γιά τήν διαχείριση τῶν συνόρων καί γιά τά κέντρα ἀπομακρύνσεως τῆς Τουρκίας δέν συμβάλλει ἤ διαιωνίζει τίς παραβιάσεις τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων».

Ειδήσεις / Άρθρα

H SCYTALYS διοργανώνει Bootcamp στην Ανάπτυξη Λογισμικού

Εφημερίς Εστία
Bootcamp for Software Engineers and Software Testers

Ἐξ οἰκείων τά βέλη γιά τόν Πρωθυπουργό: Βαθμός 5,85 γιά τό Κράτος Δικαίου

Εφημερίς Εστία
Τό Κέντρο Φιλελευθέρων Μελετῶν τῶν Μιράντας Ξαφᾶ, Ἀριστείδη Χατζῆ, Ἀλέξανδρου Σκούρα καί Γρηγόρη Βαλλιανάτου κατατάσσει τήν Ἑλλάδα 25η στούς «27» τῆς ΕΕ

Ποιός θά προστατέψει ἐπί τέλους τούς ψηφοφόρους ἀπό τούς πολιτικούς;

Μανώλης Κοττάκης
Τό ἀτόπημα τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας εἰς βάρος τοῦ Μητροπολίτου Ἰωαννίνων – Κυρά Ἀφροσύνη!

Ἡ Ἐλίζα Βόζεμπεργκ καταγγέλλει τήν Τουρκία καί «σπάει» τήν γραμμή Μαξίμου

Εφημερίς Εστία
Η ΑΚΡΩΣ προκλητική στάσις τῆς Τουρκίας τίς τελευταῖες ἡμέρες, μέ τίς παράνομες Navtex καί τίς ἀπειλές γιά ἀποστρατιωτικοποίηση τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν, κινητοποίησε τήν εὐρωβουλευτή τῆς Νέας Δημοκρατίας κ. Ἐλίζα Βόζεμπεργκ.

Περιδιαβαίνοντας τόν κόσμο τῆς τηλοψίας…

Δημήτρης Καπράνος
Καθηλωμένος στό κρεβάτι, ἔπειτα ἀπό μία αἰφνίδια περιπέτεια, ἐκ τῶν πραγμάτων ἀναγκάσθηκα νά ἔχω ἀνοιχτή τήν τηλεόραση.