Ἡ Τουρκία διέγραψε τήν ὑπογραφή τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχη ἀπό πρακτικά ∆ιεθνοῦς ∆ιασκέψεως!

H Τουρκία ἀποδεικνύει σχεδόν κάθε ἡμέρα ὅτι τίποτα δέν ἔχει ἀλλάξει στίς ἑλληνοτουρκικές σχέσεις πλήν τῶν παραβιάσεων στό Αἰγαῖο.

Καί μετανάστες στέλνει μέσῳ ἄλλων καναλιῶν, καί προκλητικές Navtex ἐκδίδει, καί τίς Ὀρθόδοξες ἐκκλησίες τίς μετατρέπει σέ τζαμιά, καί τήν «Γαλάζια Πατρίδα» τήν διδάσκει στούς μαθητές Δημοτικοῦ, καί ἀπειλεῖ ὅτι θά καοῦμε (Ἑλλάς καί Κύπρος) ἐάν συνεχίσουμε νά βοηθᾶμε τό Ἰσραήλ στήν μάχη μέ τήν Χεζμπολλάχ. Χθές ὅμως ἔγινε γνωστό ὅτι ἐνοχλεῖται καί γιά κάθε τί πού θυμίζει τήν παρουσία τῶν Ἑλλήνων στήν Πόλη καί παρακολουθεῖ τά πάντα, εἴτε συμβαίνουν ἐντός τῆς Τουρκίας εἴτε ἐκτός.

Ὁ Ταγίπ Ἐρντογάν ἀπαίτησε καί πέτυχε ἡ παρουσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου στήν Διεθνῆ Διάσκεψη γιά τήν Οὐκρανία, πού ἔγινε στήν Ἑλβετία, στήν οὐσία νά μήν ὑφίσταται. Ὁ κ.κ. Βαρθολομαῖος, ὁ ὁποῖος διατηρεῖ στενές σχέσεις μέ τήν οὐκρανική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, τήν ὁποία ἔχει ἀναγνωρίσει, ὑπέγραψε τήν κοινή διακήρυξη τῶν συμμετεχόντων στήν διάσκεψη. Ἡ τουρκική ἀποστολή ἔλαβε τήν λίστα μέ τίς ὑπογραφές καί ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ τουρκικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, Ὀνσού Κετσελί, ἀμέσως ζήτησε ἐξηγήσεις γιά ποιόν λόγο οἱ διοργανωτές ἐπέτρεψαν στόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη οὐσιαστικῶς νά δηλώσει ἐγγράφως ὅτι συμμετεῖχε στήν διάσκεψη. «Ὅταν προσετέθη ἡ ὑπογραφή τῆς Τουρκίας στήν κοινή δήλωση, ἡ ὑπογραφή τοῦ Ἑλληνικοῦ Πατριαρχείου (ἔτσι ἀποκαλοῦν οἱ Τοῦρκοι τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο) δέν ὑπῆρχε. Αὐτό ἦταν ἀδύνατον νά συμβεῖ, διότι (τό Πατριαρχεῖο) ἦταν παρατηρητής. Ἡ ὑπογραφή τοῦ Πατριαρχείου προσετέθη στήν Κοινή Διακήρυξη τῆς Συνόδου Κορυφῆς λίγες ἡμέρες μετά τό τέλος τῆς ἐκδηλώσεως. Ἀφοῦ τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν (τῆς Τουρκίας) ἔθεσε τό ζήτημα αὐτό, οἱ ἑλβετικές καί οὐκρανικές Ἀρχές ἀναγκάστηκαν νά δημοσιεύσουν νέο κατάλογο χωρίς τήν ὑπογραφή τοῦ Πατριαρχείου», ἐδήλωσε ὁ Τοῦρκος ἐκπρόσωπος.

Ἡ Τουρκία ἀνέδειξε τό ζήτημα, ἀφοῦ ἡ πολιτική της ἔναντι τῶν δικαιωμάτων τῶν θρησκευτικῶν μειονοτήτων ἀλλά καί τῶν θεσμῶν πού προϋπῆρχαν τῆς Ἁλώσεως, δέν ἔχει ἀλλάξει στό παραμικρό, παρά τά ὅσα εὐαγγελίζονται κάποιοι στήν Κυβέρνηση. Ἀρχικῶς, ὅπως ἀποκαλύπτει τό τουρκικό ΥΠΕΞ, οἱ σκέψεις τῆς Ἄγκυρας δέν εἰσακούσθηκαν ἀπό τούς διοργανωτές καί ἀκολούθησε ἡ συνήθης τακτική τῶν ἀπειλῶν. «Ἡ Τουρκική Δημοκρατία κινήθηκε ἀμέσως», ἦταν τό σχόλιο τοῦ ἐκπροσώπου. Ὁ Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος συμμετεῖχε στήν διάσκεψη γιά τήν Οὐκρανία, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε στίς 15-16 Ἰουνίου στό θέρετρο Μπέργκενστοκ τῆς Ἑλβετίας. Τό Πατριαρχεῖο ἐδήλωσε ὅτι ὑποστηρίζει τό κοινό ἀνακοινωθέν πού ὑιοθετήθηκε μετά τίς διασκέψεις καί ἦταν κανονικά στόν κατάλογο τῶν ὑπογραφόντων τοῦ ἐγγράφου. Ἀλλά ἡ Τουρκία δέν ἀναγνωρίζει τό οἰκουμενικό καθεστώς τοῦ Πατριαρχείου καί ἔχει ἀπαγορεύσει τήν συμμετοχή τοῦ Φαναρίου σέ ὁποιαδήποτε πολιτική δραστηριότητα, ἀνάλογη μέ ἐκείνη στήν Ἑλβετία.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.

Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε» ἤ «Τά παράπονά σας στόν δήμαρχο».

ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 12 Ἰουλίου 1924