ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Ἡ Τουρκία αἰφνιδιάζει τήν Ἀθήνα μέ τήν ἔναρξη ἐρευνῶν στήν Μεσόγειο

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Κυβέρνησις μπορεῖ σχεδόν νά πανηγυρίζει πού δέν ἔχουμε παραβιάσεις στό Αἰγαῖο, πού πιστεύει ὅτι ὁ Ταγίπ Ἐρντογάν ἔχει ξεχάσει τήν «Γαλάζια Πατρίδα» καί οἱ πολιτικοί δέν μιλοῦν ἀνοικτά ὅτι θά πνίξουν τούς Ἕλληνες στό Αἰγαῖο, ὡστόσο ἡ πραγματικότης καταδεικνύει γιά πολλοστή φορά ποιό εἶναι τό πραγματικό πρόσωπο τῆς Ἀγκύρας.

Βῆμα βῆμα, χωρίς καμμία παρέκκλιση ἀπό τά σχέδια πού ἔχει καταρτίσει, ἐνισχύει τήν παρουσία της στήν Λιβύη καί ἑτοιμάζεται νά κάνει πράξη τό τουρκολιβυκό μνημόνιο. Μπορεῖ στήν Ἑλλάδα κάποιοι καί κοιμοῦνται τόν ὕπνο τοῦ δικαίου, στήν Τρίπολη τῆς Λιβύης ὅμως, οἱ ἄνθρωποι τοῦ Ἐρντογάν, ὅπως ὁ Ἀλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, ὁ ὑπουργός Ἐνέργειας καί Φυσικῶν Πόρων, δήλωσε ὅτι εἶναι ὅλα ἕτοιμα γιά νά ἀξιοποιηθοῦν οἱ ἐνεργειακοί πόροι τῆς Λιβύης, μέσα στά ὅρια τοῦ δῆθεν «μνημονίου» συνεργασίας. Ὁ γαμπρός τοῦ Ἐρντογάν δήλωσε ὅτι ἡ Τουρκία καί ἡ Λιβύη θά συνεργαστοῦν σέ ἀνώτερο ἐπίπεδο καί σέ πολλά πεδία στόν τομέα τῆς ἐνέργειας. Κατά τήν Σύνοδο Κορυφῆς γιά τήν Ἐνέργεια καί τήν Οἰκονομία τῆς Λιβύης ἀνεκοίνωσε ὅτι ἡ Τουρκία εἶναι πανέτοιμη νά συνεργασθεῖ γιά τήν ἀξιοποίηση τοῦ ἐνεργειακοῦ δυναμικοῦ τῆς Λιβύης.

Ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις καί εἰδικά τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν πρέπει ἐπί τέλους νά λάβουν σοβαρά ὑπ’ ὄψιν τήν δήλωση τοῦ Τούρκου ὑπουργοῦ, ὅτι θά προχωρήσει σέ πετρελαϊκές ἔρευνες στήν Μεσόγειο στήν βάση τῶν συμφωνιῶν της μέ τήν Λιβύη:

«Στό πλαίσιο τῆς συμφωνίας μας γιά τίς ζῶνες θαλάσσιας δικαιοδοσίας, θέλουμε νά δραστηριοποιηθοῦμε στίς θαλάσσιες περιοχές τῆς Λιβύης. Δηλώσαμε ὅτι μέσῳ τῶν δικῶν μας πλοίων μποροῦμε νά ἐπιτύχουμε πολύ πιό οἰκονομικά, ἀποδοτικά καί ταχύτερα ἀποτελέσματα. Τήν προσεχῆ περίοδο, σέ πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θά στείλουμε μιά ὁμάδα ἐδῶ. Μποροῦμε νά δηλώσουμε ὅτι θά κάνουμε σημαντικά βήματα πρός αὐτή τήν κατεύθυνση μέ μιά πιό ἐντατική τεχνική ἐργασία».

Μέ τόν Μπαϊρακτάρ συνηντήθησαν ὁ «πρωθυπουργός» τῆς Λιβύης, ὁ ὑπουργός πετρελαίου, ἀρκετοί ἀξιωματοῦχοι καί ἐκπρόσωποι ἀπό τόν τομέα ἐνέργειας. «Ἐκφράσαμε πολύ σοβαρή ἀποφασιστικότητα γιά τήν ἑπόμενη περίοδο. Ἐλπίζω ὅτι θά λάβουμε τά ἀποτελέσματα αὐτῶν τῶν προσπαθειῶν. Ἡ Τουρκία καί ἡ Λιβύη θά συνεχίσουν τήν συνεργασία τους σέ πολλούς τομεῖς στόν τομέα τῆς ἐνέργειας μέ πιό μακροπρόθεσμο καί βιώσιμο τρόπο» τόνισε ὁ Τοῦρκος ὑπουργός. Ἀναφερόμενος στήν τουρκική παρουσία στήν Λιβύη, ὁ Μπαϊρακτάρ εἶπε ὅτι «οἱ στρατιωτικές συνεισφορές πού ἔχουμε κάνει ἐδῶ τά τελευταῖα χρόνια, ἡ ὑποστήριξις πού παρέχουμε στούς ἀδελφούς μας ἐδῶ, γίνεται στό πλαίσιο μιᾶς συνεργασίας ἀπό μιά βαθιά ριζωμένη σχέση 500 ἐτῶν μεταξύ Τουρκίας καί Λιβύης», γιά νά προσθέσει: «Οἱ δραστηριότητές μας στόν τομέα τῆς ἐνέργειας ἀπέκτησαν μεγάλη σημασία, ἰδίως μέ τήν “συμφωνία” γιά τήν ὁριοθέτηση τῆς θαλάσσιας δικαιοδοσίας τό 2019. Πέρυσι, δημιουργήσαμε ἕνα νομικό πλαίσιο συνεργασίας μέ ἕνα “μνημόνιο” κατανοήσεως στόν τομέα τῶν ὑδρογονανθράκων».

Ἡ Τουρκία εἶναι ἕτοιμη νά συμβάλλει στίς ἐνεργειακές ὑποδομές τῆς Λιβύης, στίς ὑποδομές μεταφορᾶς καί διανομῆς ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας καί στήν παραγωγή ἐνέργειας: «Ἔχουμε ἐπίσης ἐργασθεῖ πρός αὐτήν τήν κατεύθυνση. Οἱ ἁρμόδιοι φορεῖς μας καί οἱ ἑταιρεῖες πού εὑρίσκονται ἐδῶ, ἦρθαν σέ ἐπαφή. Ἐδῶ ὑπάρχει μιά πολύ σοβαρή προοπτική γιά τήν ἡλιακή ἐνέργεια καί μποροῦν νά ἐπωφεληθοῦν οἰκονομικά ἀπό τήν ἐμπειρία τῆς Τουρκίας στήν ἀξιοποίησή της. Παροτρύνουμε τίς ἑταιρεῖες μας στήν Τουρκία νά ἔρθουν ἐδῶ. […] Δέν ἀναφερόμαστε μόνο στούς ὑδρογονάνθρακες, πετρέλαιο καί φυσικό ἀέριο, ἐκφράζουμε ὅτι εἴμαστε ἀνοιχτοί σέ συνεργασία καί σέ ἄλλους τομεῖς»! Τό ἑπόμενο διάστημα ὁ Μπαϊρακτάρ θά ὀργανώσει ἀποστολή στήν Λιβύη, γιά νά ὑπενθυμίσει τά δικαιώματα τῆς Τουρκίας ὅσον ἀφορᾶ στά κοιτάσματα πετρελαίου καί φυσικοῦ ἀερίου στήν Ἀνατολική Μεσόγειο. «Θέλουμε νά διεξαγάγουμε ἔρευνες γιά πετρέλαιο καί φυσικό ἀέριο σέ τρίτες χῶρες» δήλωσε ὁ Μπαϊρακτάρ, τήν ὥρα πού στήν Ἑλλάδα ἔχουμε ξεχάσει ποῦ πέφτει στόν χάρτη ἡ Λιβύη.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ Ἑλλάδα ἀξίζει καλύτερα ὑποδείγματα

Μανώλης Κοττάκης
«ΠΟΙΑ εἶναι τά πρῶτα συμπεράσματα πού προκύπτουν ἀπό τά ἐρωτηματολόγια πού στείλατε στά μέλη σας;» ρώτησε ὁ Γιῶργος Κουβαρᾶς τόν Πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη στήν προχθεσινή συνέντευξή του στήν ΕΡΤ.

Μηνύσεις πολιτῶν κατά ΕΦΚΑ γιά λάθος ὑπολογισμό συντάξεων

Εφημερίς Εστία
ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ἀναφορά στόν Εἰσαγγελέα, εἰς βάρος τοῦ e-ΕΦΚΑ, κατέθεσε τό Ἑνιαῖο Δίκτυο Συνταξιούχων, γιά μή ἐφαρμογή τοῦ νόμου, καθώς ἐνετόπισε σειρά λαθῶν στόν ἐπανυπολογισμό τῶν συντάξεων.

Ἐκεῖνα πού χάσαμε γιά πάντα…

Δημήτρης Καπράνος
Ἔλαβα ἕνα μήνυμα στό κινητό μου τηλέφωνο ἀπό τήν τράπεζά μου.

Ἐτρώθη τό κῦρος τοῦ Ἀρείου Πάγου

Εφημερίς Εστία
Τελικῶς «συνεμορφώθη πρός τάς ὑποδείξεις» τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου – Τώρα δέχεται τίς συστάσεις του, καί παρατείνει τήν ἔρευνα γιά τά αἴτια τῆς ἐκρήξεως στήν ἐμπορική ἁμαξοστοιχία στά Τέμπη – Τήν προηγουμένη ἑβδομάδα ἡ Ὁλομέλειά του τό κατήγγειλε γιά παρέμβαση στά ἐσωτερικά τῆς Δικαιοσύνης

«Ἤμουν ὁδηγός τοῦ Κυριάκου στήν Νέα Ὑόρκη…»

Μανώλης Κοττάκης
ΠΡΩΤΑ ἡ πληροφορία: Ὅσο περνοῦν οἱ μέρες τόσο περισσότερο ἀνοίγουν τά στόματα γιά τήν συνεδρίαση τῆς περίφημης «Μπίλντεμπεργκ» τῶν Βορείων Προαστίων, μέ ἐπίτιμο προσκεκλημένο τόν κύριο Κασσελάκη καί ἀκροατήριο μεταξύ ἄλλων Ὑπουργούς τοῦ κυρίου Μητσοτάκη καί ἀξιωματούχους τοῦ μισοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ.