ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023

Ἡ Ρωσσία ἀπειλεῖ τήν Ἑλλάδα γιά τούς S-300

Απειλές κατά τῆς Ἑλλάδος ἐξεπάλυσε χθές ἡ Ρωσσία, προειδοποιῶντας ὅτι σέ περίπτωση πού παραδώσει στήν Οὐκρανία τούς S-300 πού ἔχει στήν Κρήτη, τότε θά θεωρηθεῖ ἐχθρική κίνησις!

Ἡ ἐκπρόσωπος τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν Μαρία Ζαχάροβα ἀνεκάλεσε τό ζήτημα τῶν ρωσσικῶν πυραύλων πού διαθέτει ἡ χώρα μας, λέγοντας ὅτι ἡ Ἑλλάς ἔχει δηλώσει τήν ἑτοιμότητά της νά στείλει τούς S-300 ἀπό τήν Κρήτη στήν Οὐκρανία. Προσέθεσε ὅτι ἡ χώρα μας δέν ἀνησυχεῖ γιά τούς κινδύνους νά καταστεῖ «ἄμεσος συνεργός» τῆς Οὐκρανίας στόν πόλεμο μέ τήν Ρωσσία. «Ὑπάρχει μιά πλήρης ἀδιαφορία ἀπό τήν ἑλληνική πλευρά γιά τούς διεθνεῖς περιορισμούς στό ἐμπόριο ὅπλων», εἶπε ἀκόμη, προειδοποιῶντας ὅτι ὅλος ὁ στρατιωτικός ἐξοπλισμός πού ἀποστέλλεται στήν Οὐκρανία θά παρακολουθεῖται καί θά καταστρέφεται ἀπό τόν ρωσσικό στρατό.

Κατά τήν Ζαχάροβα, ἡ Ἑλλάς περιμένει ἀπό τίς ΗΠΑ νά λάβει τήν ἔγκριση ἀπό τίς ΗΠΑ καί νά λάβει ἕνα ἀντίστοιχο ἀριθμό ἀμερικανικῶν ἀντιαεροπορικῶν συστημάτων Patriot γιά νά ἀντικαταστήσει τούς S-300. Συμφώνως πρός τήν ἐκπρόσωπο, «μιλᾶμε γιά κατάφωρη παραβίαση τῶν διατάξεων τῶν ρωσσοελληνικῶν διακυβερνητικῶν συμφωνιῶν γιά τήν στρατιωτικο-τεχνική συνεργασία τῆς 30ῆς Ὀκτωβρίου 1995 καί γιά τήν προμήθεια στρατιωτικῶν προϊόντων τῆς 3ης Δεκεμβρίου 2013, οἱ ὁποῖες ἀπαγορεύουν ἀπερίφραστα στήν Ἑλλάδα νά ἐπανεξαγάγει τόν παραδοθέντα στρατιωτικό ἐξοπλισμό σέ τρίτο μέρος χωρίς τήν συγκατάθεση τῆς Ρωσσίας.»

Νά σημειωθεῖ ὅτι ἀπό ἑλληνικῆς πλευρᾶς δέν ἔχει γίνει ἀναφορά σέ ἐνδεχομένη ἀποστολή τῶν S-300 στήν Οὐκρανία.

Ειδήσεις / Άρθρα

Την Κυριακή 12.02 με την Εστία: Σημαία βασιλευόμενης δημοκρατίας

Εφημερίς Εστία
Στις 12.02 η Εστία της Κυριακής προσφέρει την Σημαία η οποία κυμάτιζε κατά την βασιλευόμενη δημοκρατία! 

Διγλωσσία ΗΠΑ γιά τά τουρκικά F-16

Εφημερίς Εστία
Τό State Department παρακάμπτει τό Κογκρέσσο καί ἐπιμένει στήν πώληση τῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν πρός τήν Τουρκία, χωρίς τόν ὅρο νά μήν κάνουν ὑπερπτήσεις πάνω ἀπό τά νησιά τοῦ Αἰγαίου – Ἡ μετάθεσις τῆς συναντήσεως 3+1, γιά νά μήν ἐνοχληθεῖ ὁ Ἐρντογάν, καί ἡ ἀποχή Ἱερουσαλήμ ἀπό τήν πολυεθνική ἄσκηση «Ἡνίοχος»

Χρόνου φείδου

Εφημερίς Εστία
ΕΧΩ στό γραφεῖο μου μιά παλιά carte postal μέ θέμα τό (Δελφικό) γνωμικό τοῦ τίτλου –σέ ἐπεξεργασία– ὡς ἑξῆς: «Εἶναι πιό ἀργά ἀπό ὅσο νομίζεις».

Ὑπέρ τῶν ὑποκλοπῶν ὁ σύμβουλος τῆς ἀντιπροεδρίας κ. Ψαριανός

Εφημερίς Εστία
MIA ἀμφιλεγόμενη ἑρμηνεία τοῦ ρόλου πού πρέπει νά ἔχει ἡ ΕΥΠ ἔδωσε ὁ στενός συνεργάτης τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως Παναγιώτη Πικραμμένου καί πρώην βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τοῦ Ποταμιοῦ καί τῆς ΔΗΜΑΡ, Γρηγόρης Ψαριανός.

Ἡ Ναυτιλία στηρίζει τήν δημόσια Ὑγεία

Δημήτρης Καπράνος
Θά ἀσχοληθοῦμε σήμερα μέ τόν χῶρο τῆς Ναυτιλίας, τῆς μεγάλης δυνάμεως τῆς χώρας καί εἰδικότερα μέ τό κοινωνικό ἔργο, τό ὁποῖο προσφέρει στήν πατρίδα ὁ κόσμος, τοῦ κλάδου στόν ὁποῖο ἡ μικρή πατρίδα μας κατέχει τά πρωτεῖα παγκοσμίως, προκαλῶντας τόν θαυμασμό ἀλλά καί τόν ὑποβόσκοντα φθόνο σέ ὅσους προσπαθοῦν, ἀλλά δέν μποροῦν, νά τήν φθάσουν…