ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023

Ἡ προσχηματική συγγνώμη Ράμα στόν Πρωθυπουργό

«Πρόοδο» βλέπει ὁ κ. Μητσοτάκης στήν ὁριοθέτηση θαλασσίων ζωνῶν

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ἀπό τήν πρόοδο πού ἔχει ἐπιτευχθεῖ στίς συζητήσεις Ἑλλάδος καί Ἀλβανίας στό ζήτημα τῆς ὁριοθετήσεως ΑΟΖ ἐνεφανίσθη ὁ Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στήν Σύνοδο ΕΕ – Δυτικῶν Βαλκανίων πού διεξάγεται στά Τίρανα. Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἐξετίμησε ὅτι πλησιάζει ἡ ὥρα πού θά ὑπογραφεῖ τό σχετικό συνυποσχετικό γιά τήν παραπομπή τοῦ θέματος στό Διεθνές Δικαστήριο τῆς Χάγης. Ἐπέμεινε ὅτι ἡ χώρα μας ἔχει ἀποδείξει ὅτι μπορεῖ νά λύνει τέτοιες ἐκκρεμότητες μέ γνώμονα τό διεθνές δίκαιο, καί ὅπως εἶπε «αὐτό θά ἐπιδιώξουμε νά κάνουμε καί σέ αὐτή τήν περίπτωση.» Διάχυτη ὡστόσο ἦταν ἡ αἴσθησις ὅτι τό κλῖμα δέν ἦταν καί τό καλύτερο, ἀφοῦ ἐσημειώθησαν «παρατράγουδα» πού στιγμάτισαν τήν πρώτη ἐπίσκεψη Πρωθυπουργοῦ στά Τίρανα ἀπό τό 2009.

Γεγονός εἶναι ὅτι χθές ἀπέφυγε νά σχολιάσει τήν προσβλητική ἀπάντηση πού ἔδωσε ὁ Ἀλβανός Πρωθυπουργός γιά τόν τρόπο πού ἐνετάχθη ἡ χώρα μας στήν ΕΕ, δηλαδή ὅτι «ἐξηπάτησε τούς θεσμούς». Ἐνδεχομένως ἐκαλύφθη ἀπό τήν «συγγνώμη» πού ζήτησε ὁ Ράμα ἀπό τόν Μητσοτάκη, μετά ὅμως ἀπό τήν ζημία πού εἶχαν προκαλέσει. «Συγγνώμη γιά κάποιες περίεργες δηλώσεις πού εἶδα ὅτι ἀποδόθηκαν, δέν ἀντιπροσωπεύουν τήν κατάσταση φυσικά στήν Ἑλλάδα. Ἐλπίζω νά μήν ἐνοχληθήκατε» εἶπε ὁ Ἀλβανός Πρωθυπουργός καί συνεχίζοντας σημείωσε μέ παράξενο ὕφος: «Δέν εἴμαστε στήν ἴδια πολιτική παράταξη ὅπως μέ τόν Τσίπρα πού εἴμαστε φίλοι»!

Ἐπίσης ἐντύπωση προεκάλεσε ὅτι ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός δέν μπόρεσε νά πραγματοποιήσει τό ταξίδι στήν Βόρειο Ἤπειρο πού εἶχε κάνει ὁ πατέρας του πρίν ἀπό τρεῖς δεκαετίες. Αὐτό πού ἐπεκαλέσθη τελευταία στιγμή ἦταν οἱ κακές καιρικές συνθῆκες, οἱ ὁποῖες δέν θά ἐπέτρεπαν σήμερα νά πετάξει ἑλικόπτερο, ἐνῶ ἡ προσέγγισις τῶν ἑλληνικῶν περιοχῶν μέ αὐτοκίνητο δέν ἔγινε ἐφικτή ἀπό τήν στιγμή πού οἱ Ἀλβανοί δέν μποροῦσαν νά ἐγγυηθοῦν τήν ἀσφάλεια τῆς αὐτοκινητοπομπῆς. Πάντως ὑπεσχέθη ὅτι θά πρόκειται νά ἐπισκεφθεῖ τό συντομώτερο δυνατό τούς Βορειοηπειρῶτες, κάτι πού ἐάν συμβεῖ θά γίνει μετά τίς ἐκλογές, ἀφοῦ τό πρόγραμμά του θά εἶναι ἀρκετά «σφικτό».

Εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τήν προοπτική ἐνσωματώσεως τῶν κρατῶν τῶν Δυτ ικῶνΒαλκανίων στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, ὁ κ. Μητσοτάκης ἐξέφρασε τήν ἱκανοποίησή του, γιατί ὅπως εἶπε γιά πρώτη φορά τέτοια Σύνοδος φιλοξενεῖται σέ χώρα ὑποψήφια πρός ἔνταξη, ἐνῶ ὑπενθύμισε ὅτι ἡ ὅλη διαδικασία ἐκκίνησε ἀπό τήν Θεσσαλονίκη τό 2003. «Ἡ Ἑλλάδα ἐξακολουθεῖ νά στηρίζει τήν εὐρωπαϊκή προοπτική τῶν Δυτικῶν Βαλκανίων» τόνισε, ἐνῶ γιά τίς διμερεῖς μας σχέσεις μέ τήν Ἀλβανία ὁ κ. Μητσοτάκης ἐπεσήμανε ὅτι ἡ βούλησίς του εἶναι νά μποῦν σέ τροχιά ἀκόμη μεγαλύτερης προσεγγίσεως.

Ὁ κ. Μητσοτάκης εἶχε τήν εὐκαιρία νά συναντηθεῖ μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀλβανίας κ.κ. Ἀναστάσιο, στόν ὁποῖο εἶπε ὅτι ἡ θέσις τῶν Δυτικῶν Βαλκανίων καί τῆς Ἀλβανίας εὑρίσκεται στήν καρδιά τῆς Εὐρώπης. Τόν συνεχάρη γιά τό πολύ σπουδαῖο ἔργο του καί τόνισε χαρακτηριστικά: «Εἶστε γέφυρα συμφιλίωσης μεταξύ τῶν δύο χωρῶν καί ἀποκούμπι γιά τήν ἑλληνική ἐθνική μειονότητα πού ἤθελα νά ἐπισκεφθῶ αὔριο, ἀλλά ὁ καιρός δέ μᾶς τό ἐπέτρεψε» ἐπεσήμανε ὁ Πρωθυπουργός. Προσέθεσε ὅτι κάποια στιγμή θά μεταβεῖ στίς περιοχές πού διαβιοῖ ἡ ἑλληνική μειονότης, «καθώς αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη νά βρεθῶ δίπλα στούς ὁμοεθνεῖς μας πού ζοῦν καί διαπρέπουν ἐδῶ, ὥστε νά τούς παρέχουμε τήν μέγιστη στήριξη ἀπό τό ἑλληνικό κράτος.»

Ὁ κ.κ. Ἀναστάσιος κάλεσε τόν Πρωθυπουργό νά συνεχίσει τό ἔργο τῆς συμφιλιώσεως στήν Βαλκανική χερσόνησο καί τόνισε: «Εἶμαι 30 χρόνια κοντά στό λαό. Σέ μιά ἐποχή μέ ἀμφίβολες διαθέσεις ἐμεῖς φωνάζαμε ὅτι ἡ θέση τῆς Ἀλβανίας εἶναι στήν Εὐρώπη. Αἰσθάνομαι ἰδιαίτερη χαρά ὅταν ἀκούω ὅτι γίνονται βήματα στήν κατεύθυνση τῆς ἔνταξης».

Ειδήσεις / Άρθρα

Την Κυριακή 12.02 με την Εστία: Σημαία βασιλευόμενης δημοκρατίας

Εφημερίς Εστία
Στις 12.02 η Εστία της Κυριακής προσφέρει την Σημαία η οποία κυμάτιζε κατά την βασιλευόμενη δημοκρατία! 

Διγλωσσία ΗΠΑ γιά τά τουρκικά F-16

Εφημερίς Εστία
Τό State Department παρακάμπτει τό Κογκρέσσο καί ἐπιμένει στήν πώληση τῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν πρός τήν Τουρκία, χωρίς τόν ὅρο νά μήν κάνουν ὑπερπτήσεις πάνω ἀπό τά νησιά τοῦ Αἰγαίου – Ἡ μετάθεσις τῆς συναντήσεως 3+1, γιά νά μήν ἐνοχληθεῖ ὁ Ἐρντογάν, καί ἡ ἀποχή Ἱερουσαλήμ ἀπό τήν πολυεθνική ἄσκηση «Ἡνίοχος»

Χρόνου φείδου

Εφημερίς Εστία
ΕΧΩ στό γραφεῖο μου μιά παλιά carte postal μέ θέμα τό (Δελφικό) γνωμικό τοῦ τίτλου –σέ ἐπεξεργασία– ὡς ἑξῆς: «Εἶναι πιό ἀργά ἀπό ὅσο νομίζεις».

Ὑπέρ τῶν ὑποκλοπῶν ὁ σύμβουλος τῆς ἀντιπροεδρίας κ. Ψαριανός

Εφημερίς Εστία
MIA ἀμφιλεγόμενη ἑρμηνεία τοῦ ρόλου πού πρέπει νά ἔχει ἡ ΕΥΠ ἔδωσε ὁ στενός συνεργάτης τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως Παναγιώτη Πικραμμένου καί πρώην βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τοῦ Ποταμιοῦ καί τῆς ΔΗΜΑΡ, Γρηγόρης Ψαριανός.

Ἡ Ναυτιλία στηρίζει τήν δημόσια Ὑγεία

Δημήτρης Καπράνος
Θά ἀσχοληθοῦμε σήμερα μέ τόν χῶρο τῆς Ναυτιλίας, τῆς μεγάλης δυνάμεως τῆς χώρας καί εἰδικότερα μέ τό κοινωνικό ἔργο, τό ὁποῖο προσφέρει στήν πατρίδα ὁ κόσμος, τοῦ κλάδου στόν ὁποῖο ἡ μικρή πατρίδα μας κατέχει τά πρωτεῖα παγκοσμίως, προκαλῶντας τόν θαυμασμό ἀλλά καί τόν ὑποβόσκοντα φθόνο σέ ὅσους προσπαθοῦν, ἀλλά δέν μποροῦν, νά τήν φθάσουν…