Ἡ παράνομη μετανάστευσις ἐνισχύει τήν ἐγκληματικότητα

Θεοδωρικάκος: Μέλη τοῦ ὀργανωμένου ἐγκλήματος ἐπιχειροῦν νά εἰσέλθουν στήν χώρα

Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ μετανάστευσις ἔχει συμβάλει καθοριστικά στήν αὔξηση τῆς ἐγκληματικότητος. Ἀπαντῶντας σέ ἐπίκαιρη ἐρώτηση τοῦ βουλευτοῦ τοῦ ΠΑΣΟΚ Χάρη Καστανίδη γιά τήν διαρκῶς αὐξανόμενη ἐγκληματικότητα, ὁ ὑπουργός Προστασίας τοῦ Πολίτου Τάκης Θεοδωρικάκος εἶπε ὅτι «βασική πηγή ἐγκληματικότητας προέρχεται ἀπό τούς παράνομους μετανάστες», καί μόνο τό 2022 ἔχουν συλληφθεῖ 35.000 παράνομοι μετανάστες. Ἐπικαλούμενος στοιχεῖα τῆς ΕΛ.ΑΣ. εἶπε ὅτι ἡ χαμηλή καί ἡ μεσαία ἐγκληματικότητα, ἡ ὁποία ἀφορᾶ στήν μέση ἑλληνική οἰκογένεια, ἔχει μειωθεῖ μεσοσταθμικά ἄνω τοῦ 25% σέ σχέση μέ τήν περίοδο 2015-2019. Κάλεσε τήν ἀντιπολίτευση νά μήν παρασύρεται ἀπό τήν ἐπικαιρότητα καί τίς εἰδήσεις γιατί ἡ ἀπογραφή τῆς ἐγκληματικότητος ἀναδεικνύει τήν πραγματικότητα. Ἐξετίμησε ὅτι τό ἑπόμενο χρονικό διάστημα μπορεῖ νά βελτιωθεῖ ἀκόμη ἡ κατάστασις παρά τήν μεγάλη ροπή σέ ἀκραῖες καί ἐπιθετικές συμπεριφορές, ὅπως ἡ ἐνδοοικογενειακή βία. Ἀπορρίπτοντας τούς ἰσχυρισμούς τοῦ κ. Καστανίδη ὅτι «δέν ὑπάρχει σήμερα σοβαρή καί συγκροτημένη ἀντιεγκληματική πολιτική», ὁ ὑπουργός Προστασίας τοῦ Πολίτου ὑπεγράμμισε ὅτι ἡ κυβέρνησις ὑλοποιεῖ ἕνα σημαντικό καί στοχευμένο πρόγραμμα τό ὁποῖο ἔχει φέρει ἀποτέλεσμα.

Ὁ κ. Καστανίδης ἀντέτεινε ὅτι τά στοιχεῖα τῆς ΕΛ.ΑΣ. δείχνουν ὅτι τό 2016 ἐξιχνιάσθηκε τό 81% τῶν ἀνθρωποκτονιῶν, τό 2018 ἐξιχνιάσθηκε τό 78,53% καί τό 2021 μόλις τό 47,24% τῶν ἀνθρωποκτονιῶν. Γιά τά κακουργήματα γενετησίας ἐλευθερίας τό 2015, ἐξιχνιάσθηκε τό 86,5% τῶν κακουργημάτων ἤτοι ἀπό τά 482 τελεσθέντα, ἐξιχνιάσθηκαν τά 418. Τό 2018, ἀπό τά 402 κακουργήματα, ἐξιχνιάσθηκαν τά 306, δηλαδή τό 76,11%, ἐνῶ τό 2021 ἀπό τά 545 κακουργήματα κατά τῆς γενετησίας ἐλευθερίας, μόλις 252, δηλαδή τό 46,23%. «Ὑπάρχει σαφέστατη πτώση τῆς ἐπίδοσης τῆς ἑλληνικῆς ἀστυνομίας διότι κάνατε ἐπιλογές πού δέν ἀντέχουν στήν κοινή λογική» σχολίασε ὁ κ. Καστανίδης.

«Δέν ἐπιτρέπεται νά μιλᾶμε γιά ἀντιεγκληματική πολιτική γιά τήν ἀντιμετώπιση σοβαροῦ ἐγκλήματος στή χώρα, ἐν ἔτει 2022, ἀλλά καί ὅλα τά προηγούμενα χρόνια, καί νά μήν βάζουμε στό κέντρο τῆς προσοχῆς μας τόν παράγοντα τῆς παράνομης μετανάστευσης» ἀντέδρασε ὁ ὑπουργός. Ὑπεστήριξε ὅτι εἰδικά γιά τίς ἐξιχνιάσεις ἐγκλημάτων κατά ζωῆς, δολοφονίες ἤ ἀπόπειρα δολοφονίας, τό 2022 εἶναι 90%, συμφώνως πρός τά στοιχεῖα τῆς ΕΛ.ΑΣ. Καί συνέχισε κατηγορῶντας τούς μετανάστες: «Ἀποτελεῖ τεράστιο θέμα τό πρόβλημα τῆς παράνομης μετανάστευσης γιά δύο λόγους. Πρῶτον, διότι ἀποτελεῖ ἐξ ἀντικειμένου σημαντικό παράγοντα ἐγκληματικότητας. Δεύτερον, διότι τά τμήματα αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων εἶναι τμήματα ὀργανωμένων ἐγκληματικῶν ὁμάδων μέ διασυνδέσεις».

Ἐξήγησε ὅτι δέν χρησιμοποιεῖ ὡς ἄλλοθι τούς παράνομους μετανάστες, ἀναγνωρίζοντας ὅτι ὑπάρχουν ἀδυναμίες πού πρέπει νά ἐξετασθοῦν καί μήν «βάζουμε κάτω ἀπό τό χαλί τά προβλήματα.»

Τέλος, ἀνέφερε ὅτι ἡ Κυβέρνησις καί ἡ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτου ἐξετάζουν τό ἐνδεχόμενο νά χαρακτηρισθεῖ τό ἐπάγγελμα τοῦ ἀστυνομικοῦ ὡς ἐπικίνδυνο. Πρόκειται, ὅπως εἶπε, γιά ἕνα πάγιο αἴτημα πού δέν ἔλυσε οὔτε ἡ Κυβέρνησις τοῦ ΠΑΣΟΚ οὔτε τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.

Ειδήσεις / Άρθρα

Παγκρήτια Τράπεζα: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας»

Εφημερίς Εστία
Η Παγκρήτια Τράπεζα ανακοινώνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας» με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας συγχώνευσής τους με απορρόφηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας από την Παγκρήτια ή με όποιον άλλο τρόπο κριθεί κατάλληλος.

Θνῆσκε ὑπέρ Πατρίδος

Εφημερίς Εστία
110 χρόνια ἀπό τόν θάνατο τοῦ ποιητοῦ Λορέντζου Μαβίλη στό πεδίο τῆς μάχης «Ὁ πόλεμος μοῦ ἐπιφύλαξε τήν τιμή νά θυσιάσω τή ζωή μου γιά τήν Ἑλλάδα»

Δικαιοῦνται ἑλληνικό διαβατήριο οἱ μετανάστες, ἀλλά ὄχι ὁ Κωνσταντῖνος;

Μανώλης Κοττάκης
ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ θά πρέπει νά συμφιλιωθοῦμε μέ τήν ἱστορία μας

Συσκότισις στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφανείας

Εφημερίς Εστία
Ἡ παρουσία Δημητριάδη καί τά γραπτά ὑπομνήματα

Κοινωνική δικτύωση καί σκληρή λογοκρισία

Δημήτρης Καπράνος
Τελικά, τί εἶναι τό “Facebook”; Τί σκοπούς ἐξυπηρετεῖ;