ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023

Ἡ Μπέρμποκ ἔσφαξε μέ τό βαμβάκι τόν Τσαβούσογλου

«Δέν εἶναι ὅτι θέλουμε νά ἐπιτεθοῦμε ἐναντίον σας, ἀλλά ἔχουμε ἀρχές»

ΑΛΛΑΓΗ στήν γερμανική ἐξωτερική πολιτική εἰς ὅ,τι ἔχει νά κάνει μέ τήν στάση τοῦ Βερολίνου στά ἑλληνοτουρκικά διαφαίνεται τά τελευταῖα 24ωρα. Ἡ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Ἀνναλένα Μπέρμποκ ἔδειξε ὅτι κάτι ἀλλάζει ἀπό τήν ἐποχή τῆς Μέρκελ, ἀφοῦ μέσα στήν Ἄγκυρα, ἀπήντησε στήν ἐπίθεση πού ἐδέχθη ἀπό τόν Τοῦρκο ὁμόλογό της καί ξεκαθάρισε ποῦ εἶναι τά εὐρωπαϊκά σύνορα. Ἡ δήλωσις τῆς Γερμανίδος ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν ὅτι «τά νησιά τοῦ Αἰγαίου εἶναι ἑλληνικό ἔδαφος καί κανένας δέν ἔχει δικαίωμα νά τό ἀμφισβητήσει αὐτό», ὄχι μόνο δέν ἱκανοποίησε τόν Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ἀλλά τόν ἐξενεύρισε καί τόν ὤθησε νά ἀφήσει αἰχμές γιά ἔλλειψη ἰσορροπίας ἐκ μέρους τοῦ Βερολίνου. «Δέν πρέπει νά παίζετε τό παιγνίδι τῶν ἑλληνικῶν καί κυπριακῶν προκλήσεων καί προπαγάνδας» εἶπε στήν συνέντευξη Τύπου. Πιστεύοντας ὅτι ἡ Μπέρμποκ θά υἱοθετοῦσε τήν τακτική τῶν προκατόχων της καί ἁπλῶς θά ἄφηνε νά ξεχασθεῖ ἡ δημόσια πρόκλησις, ὁ Τσαβούσογλου δέν περίμενε νά λάβει ἀποστομωτική ἀπάντηση. Ἡ Μπέρμποκ δήλωσε ὅτι θά ἤθελε νά πιστεύει ὅτι ἔγινε λάθος μετάφρασις καί ξεκαθάρισε ὅτι ἡ Γερμανία δέν εἶναι θῦμα προπαγάνδας. «Δέν εἶναι ὅτι θέλουμε νά ἐπιτεθοῦμε ἐναντίον σας, ἀλλά ἔχουμε ὁρισμένες πολιτικές ἀρχές καί ἐπιμένουμε σέ αὐτές… Ἐμεῖς δέν κάνουμε προπαγάνδα. Ὡς μεγαλύτερη χώρα τῆς Εὐρώπης ἐνδιαφερόμαστε καί γιά τά σύνορα τῆς χώρας ἀλλά καί τῆς ΕΕ» εἶπε, προσθέτοντας ὅτι «δέν μποροῦμε νά λύσουμε τό ζήτημα τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου αὐξάνοντας τήν ἔνταση.»

Ἀναπολῶντας τήν ἐποχή τῆς Μέρκελ, ὁ Τσαβούσογλου δήλωσε ὅτι «στό παρελθόν ἡ Γερμανία εἶχε ἀναλάβει ἕναν ἔντιμο διαμεσολαβητικό ρόλο. Εἶχε τηρήσει μιά ἰσορροπημένη στάση. Δυστυχῶς, βλέπουμε πώς τό τελευταῖο διάστημα ἔχει χαθεῖ αὐτή ἡ ἰσορροπία. Πρέπει νά ἀκοῦν καί τίς δύο πλευρές, νά παίρνουν πληροφορίες καί ἀπό τίς δύο πλευρές, δίχως προκαταλήψεις. Ἐπειδή κάποια χώρα εἶναι μέλος τῆς ΕΕ, δέν πρέπει νά θεωρεῖται πώς λέει ὁπωσδήποτε τήν ἀλήθεια. Δέν εἶναι ἔντιμο νά θεωρεῖται κάτι λάθος ἐπειδή τό λέει ἡ Τουρκία»! Ὅταν συνειδητοποίησε ὅτι ἡ Μπέρμποκ δέν θά ὑπέκυπτε στήν τουρκική γοητεία ἄρχισε καί αὐτός νά κάνει λόγο γιά ἐνδεχόμενο λάθος στήν μετάφραση, ὅπως τοῦ ἀπέδωσαν τίς δηλώσεις τῆς Γερμανίδος ὁμολόγου του. «Ἐγώ δέν εἶπα ὅτι ἡ Γερμανία κάνει προπαγάνδα, ἀλλά ὅτι ἡ Γερμανία γίνεται θῦμα προπαγάνδας τῆς Ἑλλάδος» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ἡ Deutche Welle μετέδωσε τοποθετήσεις Γερμανῶν διπλωματῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπισημαίνουν ὅτι ἡ Μπέρμποκ εἶναι διαφορετική –«οἱ Πράσινοι εἶναι διαφορετικοί». Ἀποτελεῖ ἔκπληξη ὅτι ἡ γερμανική Κυβέρνησις ἐκτός ἀπό τά θέματα τῆς Οὐκρανίας, στήν κορυφή τῆς ἀτζέντας ἔχει τά ἑλληνοτουρκικά καί τήν Ἀνατολική Μεσόγειο, εἰδικά δέ τήν ἀμφισβήτηση τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν. Ἡ DW τόνισε ὅτι τό ζήτημα τῶν τουρκικῶν ἀξιώσεων στό Αἰγαῖο, ὅπως φάνηκε ἀπό συζητήσεις μέ ἀνώτατες διπλωματικές πηγές τῆς Γερμανίας στό περιθώριο τῶν ἐπαφῶν, εἶναι ἕνα θέμα τό ὁποῖο μέχρι πρό τινος ἡ γερμανική πλευρά ὑποτιμοῦσε ἤ ἤλπιζε ὅτι πρόκειται ἁπλῶς καί μόνο γιά ἕνα «πολιτικό σώου ἐσωτερικῆς καταναλώσεως τοῦ Ταγίπ Ἐρντογάν ἐν ὄψει τῶν προεδρικῶν ἐκλογῶν τοῦ 2023» καί γιά μιά «ἐπιθετική ρητορική τοῦ Τούρκου Προέδρου» πού ὅμως σταματᾶ στά λόγια. Ὅμως μετά τό ταξίδι τῆς Μπέρμποκ σέ Ἀθήνα καί Κωνσταντινούπολη, λένε οἱ Γερμανοί διπλωμάτες, οἱ τουρκικές ἀμφισβητήσεις θά πρέπει νά ἀντιμετωπισθοῦν ὑπό ἄλλο πρῖσμα: ὡς ΜΊΑ συνειδητή στρατηγική ἐπιλογή τῆς Τουρκίας στό πεδίο τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς ἀπέναντι στήν Ἑλλάδα καί συνολικά τήν ΕΕ, μέ στόχο τήν διασάλευση τῆς ἀσφαλείας καί τῆς σταθερότητος στήν ἀνατολική Μεσόγειο, θέτοντας δυνητικά σέ κίνδυνο καί τήν εἰρήνη στήν περιοχή.

Ειδήσεις / Άρθρα

Στόν ἀστερισμό τῶν κοριῶν καί τῶν Εἰδικῶν Δικαστηρίων

Εφημερίς Εστία
Ὀξεῖα κοινοβουλευτική ἀντιπαράθεση Κυβερνήσεως – ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως πυροδοτεῖ ἡ πρότασις δυσπιστίας, πού κατέθεσε χθές ὁ ΣΥΡΙΖΑ Ἀντιπερισπασμός Γεραπετρίτη μέ Παππᾶ, Τουλουπάκη καί Novartis – Μητσοτάκης: Καλοδεχούμενη!

Συμψηφίζω, συμψηφίζεις, συμψηφίζει, καταψηφίζουμε, καταψηφίζετε, καταψηφίζουν

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ἔλεγε κάπως ἁπλοϊκά ὁ Εὐάγγελος Παπανοῦτσος, ἀλλά ἦταν ἀκριβής: «Στόν διάλογο δέν πᾶμε νά σώσουμε τίς ἰδέες μας, τήν ἀλήθεια πᾶμε νά σώσουμε».

Ἄμεσος ἀπάντησις Μητσοτάκη στό Συμβούλιο Ἀσφαλείας τῆς Τουρκίας

Εφημερίς Εστία
«Κάθε γιουρούσι μπορεῖ νά μετατραπεῖ σέ ἄτακτη ὄπισθεν πρός τήν ἀφετηρία του (ὑποχώρηση)», ἦταν τό ἠχηρό μήνυμα πού ἐξέπεμψε ὁ Πρωθυπουργός, λίγο μετά τήν προκλητική ἀνακοίνωση τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τῆς Τουρκίας.

Ἀναμνήσεις ἀπό ἕναν λαϊκό, θυμόσοφο δημιουργό

Δημήτρης Καπράνος
Σάν χθές, στίς 25 Ἰανουαρίου τοῦ 1925, γεννήθηκε ὁ σπουδαῖος μουσικός Γιῶργος Ζαμπέτας. Ἔχω διαβάσει συνεντεύξεις του, τήν «αὐτοβιογραφία» του, ἀλλά εἶχα τήν εὐτυχία, νεότατος, νά ἐργασθῶ γιά μία πενταετία ὡς ἐπαγγελματίας μουσικός, σπουδάζοντας παράλληλα.

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥΪΣΤ