Ἡ Μπέρμποκ ἔσφαξε μέ τό βαμβάκι τόν Τσαβούσογλου

«Δέν εἶναι ὅτι θέλουμε νά ἐπιτεθοῦμε ἐναντίον σας, ἀλλά ἔχουμε ἀρχές»

ΑΛΛΑΓΗ στήν γερμανική ἐξωτερική πολιτική εἰς ὅ,τι ἔχει νά κάνει μέ τήν στάση τοῦ Βερολίνου στά ἑλληνοτουρκικά διαφαίνεται τά τελευταῖα 24ωρα. Ἡ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Ἀνναλένα Μπέρμποκ ἔδειξε ὅτι κάτι ἀλλάζει ἀπό τήν ἐποχή τῆς Μέρκελ, ἀφοῦ μέσα στήν Ἄγκυρα, ἀπήντησε στήν ἐπίθεση πού ἐδέχθη ἀπό τόν Τοῦρκο ὁμόλογό της καί ξεκαθάρισε ποῦ εἶναι τά εὐρωπαϊκά σύνορα. Ἡ δήλωσις τῆς Γερμανίδος ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν ὅτι «τά νησιά τοῦ Αἰγαίου εἶναι ἑλληνικό ἔδαφος καί κανένας δέν ἔχει δικαίωμα νά τό ἀμφισβητήσει αὐτό», ὄχι μόνο δέν ἱκανοποίησε τόν Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ἀλλά τόν ἐξενεύρισε καί τόν ὤθησε νά ἀφήσει αἰχμές γιά ἔλλειψη ἰσορροπίας ἐκ μέρους τοῦ Βερολίνου. «Δέν πρέπει νά παίζετε τό παιγνίδι τῶν ἑλληνικῶν καί κυπριακῶν προκλήσεων καί προπαγάνδας» εἶπε στήν συνέντευξη Τύπου. Πιστεύοντας ὅτι ἡ Μπέρμποκ θά υἱοθετοῦσε τήν τακτική τῶν προκατόχων της καί ἁπλῶς θά ἄφηνε νά ξεχασθεῖ ἡ δημόσια πρόκλησις, ὁ Τσαβούσογλου δέν περίμενε νά λάβει ἀποστομωτική ἀπάντηση. Ἡ Μπέρμποκ δήλωσε ὅτι θά ἤθελε νά πιστεύει ὅτι ἔγινε λάθος μετάφρασις καί ξεκαθάρισε ὅτι ἡ Γερμανία δέν εἶναι θῦμα προπαγάνδας. «Δέν εἶναι ὅτι θέλουμε νά ἐπιτεθοῦμε ἐναντίον σας, ἀλλά ἔχουμε ὁρισμένες πολιτικές ἀρχές καί ἐπιμένουμε σέ αὐτές… Ἐμεῖς δέν κάνουμε προπαγάνδα. Ὡς μεγαλύτερη χώρα τῆς Εὐρώπης ἐνδιαφερόμαστε καί γιά τά σύνορα τῆς χώρας ἀλλά καί τῆς ΕΕ» εἶπε, προσθέτοντας ὅτι «δέν μποροῦμε νά λύσουμε τό ζήτημα τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου αὐξάνοντας τήν ἔνταση.»

Ἀναπολῶντας τήν ἐποχή τῆς Μέρκελ, ὁ Τσαβούσογλου δήλωσε ὅτι «στό παρελθόν ἡ Γερμανία εἶχε ἀναλάβει ἕναν ἔντιμο διαμεσολαβητικό ρόλο. Εἶχε τηρήσει μιά ἰσορροπημένη στάση. Δυστυχῶς, βλέπουμε πώς τό τελευταῖο διάστημα ἔχει χαθεῖ αὐτή ἡ ἰσορροπία. Πρέπει νά ἀκοῦν καί τίς δύο πλευρές, νά παίρνουν πληροφορίες καί ἀπό τίς δύο πλευρές, δίχως προκαταλήψεις. Ἐπειδή κάποια χώρα εἶναι μέλος τῆς ΕΕ, δέν πρέπει νά θεωρεῖται πώς λέει ὁπωσδήποτε τήν ἀλήθεια. Δέν εἶναι ἔντιμο νά θεωρεῖται κάτι λάθος ἐπειδή τό λέει ἡ Τουρκία»! Ὅταν συνειδητοποίησε ὅτι ἡ Μπέρμποκ δέν θά ὑπέκυπτε στήν τουρκική γοητεία ἄρχισε καί αὐτός νά κάνει λόγο γιά ἐνδεχόμενο λάθος στήν μετάφραση, ὅπως τοῦ ἀπέδωσαν τίς δηλώσεις τῆς Γερμανίδος ὁμολόγου του. «Ἐγώ δέν εἶπα ὅτι ἡ Γερμανία κάνει προπαγάνδα, ἀλλά ὅτι ἡ Γερμανία γίνεται θῦμα προπαγάνδας τῆς Ἑλλάδος» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ἡ Deutche Welle μετέδωσε τοποθετήσεις Γερμανῶν διπλωματῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπισημαίνουν ὅτι ἡ Μπέρμποκ εἶναι διαφορετική –«οἱ Πράσινοι εἶναι διαφορετικοί». Ἀποτελεῖ ἔκπληξη ὅτι ἡ γερμανική Κυβέρνησις ἐκτός ἀπό τά θέματα τῆς Οὐκρανίας, στήν κορυφή τῆς ἀτζέντας ἔχει τά ἑλληνοτουρκικά καί τήν Ἀνατολική Μεσόγειο, εἰδικά δέ τήν ἀμφισβήτηση τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν. Ἡ DW τόνισε ὅτι τό ζήτημα τῶν τουρκικῶν ἀξιώσεων στό Αἰγαῖο, ὅπως φάνηκε ἀπό συζητήσεις μέ ἀνώτατες διπλωματικές πηγές τῆς Γερμανίας στό περιθώριο τῶν ἐπαφῶν, εἶναι ἕνα θέμα τό ὁποῖο μέχρι πρό τινος ἡ γερμανική πλευρά ὑποτιμοῦσε ἤ ἤλπιζε ὅτι πρόκειται ἁπλῶς καί μόνο γιά ἕνα «πολιτικό σώου ἐσωτερικῆς καταναλώσεως τοῦ Ταγίπ Ἐρντογάν ἐν ὄψει τῶν προεδρικῶν ἐκλογῶν τοῦ 2023» καί γιά μιά «ἐπιθετική ρητορική τοῦ Τούρκου Προέδρου» πού ὅμως σταματᾶ στά λόγια. Ὅμως μετά τό ταξίδι τῆς Μπέρμποκ σέ Ἀθήνα καί Κωνσταντινούπολη, λένε οἱ Γερμανοί διπλωμάτες, οἱ τουρκικές ἀμφισβητήσεις θά πρέπει νά ἀντιμετωπισθοῦν ὑπό ἄλλο πρῖσμα: ὡς ΜΊΑ συνειδητή στρατηγική ἐπιλογή τῆς Τουρκίας στό πεδίο τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς ἀπέναντι στήν Ἑλλάδα καί συνολικά τήν ΕΕ, μέ στόχο τήν διασάλευση τῆς ἀσφαλείας καί τῆς σταθερότητος στήν ἀνατολική Μεσόγειο, θέτοντας δυνητικά σέ κίνδυνο καί τήν εἰρήνη στήν περιοχή.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ Δέσποινα πού δέν σώπασε ἀλλά πολυδακρύζει

Εφημερίς Εστία
Τό ὄχι τῆς δημοφιλοῦς τραγουδίστριας κ. Βανδῆ νά μετάσχει σέ ἐκδήλωση ὑπό τό βλέμμα τοῦ Κεμάλ γεμίζει ὑπερηφάνεια τούς Ἕλληνες καί ἐκθέτει τήν πολιτική ἡγεσία τῆς χώρας

Θά σᾶς ξεχνᾶμε κάθε μέρα

Μανώλης Κοττάκης
Ἕνα πολύ ὡραῖο μυθιστόρημα τοῦ ἀείμνηστου Ἕλληνος «Παριζιάνου» συγγραφέως Βασίλη Ἀλεξάκη, τά κείμενα τοῦ ὁποίου κυκλοφοροῦν στήν Ἑλλάδα ἀπό τίς ἐκδόσεις «Μεταίχμιο», φέρει τόν τίτλο «Θά σέ ξεχνάω κάθε μέρα».

Ἐπανεξελέγη ἡ Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν λόγῳ Οὐκρανίας

Εφημερίς Εστία
Βρυξέλλες.– Ἡ Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν ἐπανεξελέγη στήν προεδρία τῆς Κομμισσιόν μετά τήν σχετική ψηφοφορία στό Εὐρωκοινοβούλιο, μέ γνώμονα τήν θέληση τῶν εὐρωπαϊκῶν δυνάμεων οἱ ὁποῖες ἐπιθυμοῦν τήν συνέχιση τῆς ἐμπλοκῆς στήν Οὐκρανία.

Στήν Ἑλλάδα τῆς θάλασσας, ἀγνοοῦν τήν ναυτιλία

Δημήτρης Καπράνος
Kι ὅμως! Στήν Ἑλλάδα, χώρα τῆς ὁποίας οἱ μεγαλύτεροι τηλεοπτικοί δίαυλοι ἀνήκουν σέ ἐπιφανεῖς Ἕλληνες πλοιοκτῆτες, μόλις τό 13% τῶν πολιτῶν γνωρίζει ὅτι ἡ χώρα μας εἶναι πρώτη στόν πίνακα τῆς παγκοσμίου ναυτιλίας.

Σάββατον, 18 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ Ο ΡΟΥΚΤΙΣΟΝ