ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Ἡ μείωσις τοῦ πληθυσμοῦ ἀλλάζει τόν ἐκλογικό χάρτη

ΑΠΟΚΑΡΔΙΩΤΙΚΑ εἶναι τά στοιχεῖα τῆς Ἑλληνικῆς Στατιστικῆς Ὑπηρεσίας γιά τόν νόμιμο πληθυσμό τῆς χώρας, ἀφοῦ μέσα σέ μία δεκαετία ἐμειώθη σχεδόν κατά 200.000.

Παραλλήλως, ἡ σπουδή τοῦ ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν Μάκη Βορίδη νά συνταχθεῖ Προεδρικό Διάταγμα μέ τίς ἀλλαγές στόν ἐκλογικό χάρτη, ἐνισχύει τά σενάρια, ὅτι μπορεῖ οἱ ἐκλογές νά μήν εἶναι θέμα καλοκαιριοῦ ἀλλά νά ἔχουν πασχαλινό ἄρωμα. Συμφώνως μέ τά τελικά ἀποτελέσματα, ὁ νόμιμος πληθυσμός ἀνέρχεται σέ 9.716.889 ἄτομα. Τό 2011 ὁ πληθυσμός ἦταν 9.904.286 (διαφορά 187.397 ἄτομα).

Τά στοιχεῖα ἐστάλησαν στόν κ. Βορίδη, προκειμένου ἐντός μηνός νά καθορισθεῖ ἡ νέα κατανομή τῶν ἑδρῶν γιά τίς βουλευτικές ἐκλογές. Ὁ ὑπουργός ἔδωσε ἐντολή στήν Διεύθυνση Ἐκλογῶν νά συντάξει τό ταχύτερο δυνατόν τό Προεδρικό Διάταγμα μέ τίς ἀλλαγές στίς ἕδρες προκειμένου τό ΠΔ νά ἔχει ἐκδοθεῖ ἕως τίς 10 Ἰανουαρίου. Τό ΠΔ εἶναι ἀπαραίτητο γιά νά διεξαχθοῦν οἱ ἐκλογές, καί ἡ Κυβέρνησις εἶχε τονίσει ὅτι αὐτές θά γίνουν βάσει τῆς ἀπογραφῆς τοῦ 2021. Αὐτό πού προκαλεῖ ἐντύπωση, λόγῳ καί τῆς πολιτικῆς καταστάσεως, εἶναι ὅτι τό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν θέλει νά εἶναι ἕτοιμο τό Προεδρικό Διάταγμα σέ χρόνο ρεκόρ, καί ὄχι μέχρι τά τέλη Φεβρουαρίου πού ἔχει τό περιθώριο νά τό πράξει.

Συνολικά 16 βουλευτικές ἕδρες ἀλλάζουν νομό καί περιφέρεια. Βάσει τῶν στοιχείων 14 ἐκλογικές περιφέρειες χάνουν ἤ κερδίζουν μία ἤ δύο ἕδρες. Συγκεκριμένα, σέ ἕξι ἐκλογικές περιφέρειες ὑπάρχει αὔξησις τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἑδρῶν καί σέ ὀκτώ περιφέρειες μείωσις τῶν ἑδρῶν. Εἰδικώτερα, δύο ἕδρες κερδίζουν ὁ Νότιος Τομεύς τῆς Β΄ Ἀθηνῶν καί ἡ περιφέρεια Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς, ἐνῶ μία ἐπί πλέον ἔδρα θά ἔχουν ὁ Βόρειος Τομεύς τῆς Β΄ Ἀθηνῶν, ὁ Δυτικός Τομεύς τῆς Β΄ Ἀθηνῶν, ἡ Α΄ Θεσσαλονίκης καί ἡ Ἀχαΐα. Ἀντιθέτως, ἀπό μία ἕδρα χάνουν ἡ Α΄ Πειραιῶς, οἱ Σέρρες, ἡ Φθιώτις, ἡ Μαγνησία, ἡ Κοζάνη, ἡ Ἄρτα, ἡ Καστοριά καί ἡ Θεσπρωτία. Μάλιστα, οἱ δύο τελευταῖες καθίστανται, πλέον, μονοεδρικές περιφέρειες.

Συμφώνως πρός τά στοιχεῖα, οἱ κάτοικοι στόν Δῆμο Ἀθηναίων ἀνέρχονται στούς 430.362. Στήν περιφέρεια Ἀττικῆς Κεντρικοῦ Τομέως Ἀθηνῶν ὁ πληθυσμός ἀνέρχεται στούς 717.373 ἐνῶ στόν Βόρειο Τομέα στούς 481.758. Ἀναλυτικῶς, ὁ πληθυσμός στήν Ἀττική: Δυτικός Τομεύς Ἀθηνῶν 405.623, Νότιος Τομεύς Ἀθηνῶν 425.112, Ἀνατολικός Τομεύς Ἀθηνῶν 403.714.

Στήν περιφερειακή ἑνότητα Πειραιῶς ὁ πληθυσμός εἶναι 388.480 κάτοικοι, ἐνῶ στήν Περιφερειακή Ἑνότητα Θεσσαλονίκης 884.945. Στόν Δῆμο Θεσσαλονίκης οἱ κάτοικοι εἶναι 244.569. Στίς ὑπόλοιπες μεγάλες πόλεις οἱ κάτοικοι εἶναι: Περιφερειακή Ἑνότης Λαρίσης 268.451, Περιφερειακή Ἑνότης Ἀχαΐας 296.574 καί Περιφερειακή Ἑνότης Ἡρακλείου 285.528.

Ειδήσεις / Άρθρα

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ