Ἡ JPMorgan διασώζει τήν First Republic

H δεύτερη μεγαλύτερη τραπεζική πτώχευσις στήν ἱστορία τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς εἶναι ἀπό χθές πραγματικότης, μέ τήν τράπεζα First Republic νά περνᾶ στόν ἔλεγχο τῆς JPMorgan Chase.

Γιά τήν διάσωση τῆς τραπέζης, ὡστόσο, θά ἀπαιτηθοῦν καί κρατικά κεφάλαια, ὕψους 13 δισεκ. δολλαρίων. Ἡ χρεωκοπία τῆς ἐν λόγῳ τραπέζης ξυπνά μνῆμες τοῦ κράχ τοῦ 1929 (τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν καί τῶν οἰκονομικῶν μεγεθῶν ἀσφαλῶς), ἀφοῦ περισσότερα ἀπό 40 δισεκ. δολλάρια έγιναν… «ἀέρας», σέ διάστημα 1,5 ἔτους! Συμφώνως μέ οἰκονομικούς ἀναλυτές, ἡ ἄνοδος τῶν ἐπιτοκίων εἶναι τό αἴτιο γιά τά συνεχῆ πλήγματα στόν χῶρο τῶν τραπεζῶν, ἀρχῆς γενομένης ἀπό τόν Μάρτιο.

Στίς λεπτομέρειες τῆς ὑποθέσεως, ἀναλυτικῶς, οἱ ἀμερικανικές ἀρχές ἔλαβαν τήν ἀπόφαση νά θέσουν χθές ὑπό τόν ἔλεγχό τους τήν τράπεζα First Republic, μεταπωλῶντας τό μεγαλύτερο μέρος της στήν JPMorgan Chase. Τό ἵδρυμα ἐδέχετο ἰσχυρή πίεση μετά τίς πτωχεύσεις δύο ἱδρυμάτων παρομοίου προφίλ στίς ἀρχές Μαρτίου, τῆς Silicon Valley Bank καί τῆς Signature. Τήν λειτουργία τῶν ὁποίων ὑπενθυμίζεται ὅτι ἀνέλαβαν οἱ ρυθμιστικές ἀρχές ἔπειτα ἀπό μαζικές ἀποχωρήσεις πελατῶν πού ἀνησυχοῦσαν γιά τήν βιωσιμότητά τους.

Βάσει τοῦ ὕψους τοῦ ἐνεργητικοῦ (229 δισεκ. δολλάρια στίς 13 Ἀπριλίου) πρόκειται γιά τήν δεύτερη μεγαλύτερη τραπεζική πτώχευση στήν ἱστορία τῶν ΗΠΑ, μετά ἀπό ἐκείνη τῆς Washington Mutual τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2008. (Διευκρινίζεται ὅτι ἡ Lehman Brothers δέν συμπεριλαμβάνεται στόν ἐν λόγῳ κατάλογο, ἀφοῦ χαρακτηρίζεται τράπεζα ἐπενδύσεων.)

Βάσει τῆς συμφωνίας, ἡ JPMorgan θά πάρει ὅλες τίς καταθέσεις τῆς τραπέζης, καθώς καί σχεδόν ὅλο τό ἐνεργητικό της, συμφώνως μέ τήν ἀνακοίνωση τῆς κρατικῆς ἀρχῆς, πού εἶναι ἁρμόδια γιά τήν ἐγγύηση τῶν τραπεζικῶν καταθέσεων, τῆς Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Στό πλαίσιο, πάντως, τοῦ ἐγχειρήματος, τά δάνεια τῆς First Republic πρόκειται νά ἐπανεκτιμηθοῦν πρός τά κάτω, ἐνῷ καί ἡ FDIC ἐδέχθη νά ἀναλάβει μέρος αὐτῶν τῶν ἀπωλειῶν. Κατ’ ἐκτίμησιν ἡ ἐπιχείρησις αὐτή θά τῆς κοστίσει περί τά 13 δισεκ. δολλάρια. Σέ προγενέστερο τῆς χθεσινῆς συμφωνίας χρόνο, ἕνδεκα χρηματοπιστωτικά ἱδρύματα ἐδέχθησαν νά «βάλουν πλάτη» μέ ἄλλα 30 δισεκ. δολλάρια. Κάτι, ὅμως, πού δέν ἐστάθη ἀρκετό γιά νά καθησυχάσει τούς ἐπενδυτές, καί ἡ μετοχή συνέχισε νά πέφτει στήν Γουώλλ Στρήτ. Ἡ τράπεζα δέν ἐπέτυχε νά βρεῖ ἱκανοποιητικό σχέδιο διασώσεως καί, ὅταν ἐπιβεβαίωσε, τήν περασμένη Δευτέρα, πώς πολλοί πελάτες εἶχαν ἀποσύρει τίς καταθέσεις τους τό πρῶτο τρίμηνο τοῦ τρέχοντος ἔτους, συνολικῶς περισσότερα ἀπό 100 δισεκ. δολλάρια, ἡ μετοχή της σημείωσε κάθετη πτώση.

Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι στό κλείσιμο τοῦ χρηματιστηρίου τήν Παρασκευή ἡ ἀξία τῆς First Republic ἀποτιμᾶτο σέ 654 ἑκατ. δολλάρια, ἐνῷ στήν ἀρχή τῆς χρονιᾶς ἄξιζε περισσότερα ἀπό 20 δισεκ. δολλάρια καί περισσότερα ἀπό 40 δισεκ. στήν καλύτερη περίοδό της, τόν Νοέμβριο τοῦ 2021. Γιά τοῦτο καί ἡ FDIC σέ συνεργασία μέ τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν, στά μέσα τῆς περασμένης ἑβδομάδος, ἐζήτησαν ἀπό τράπεζες νά ἀναλάβουν τήν διάσωση τῆς «προβληματικῆς» First Republic.

Καί, τήν Παρασκευή ἐν κατακλεῖδι, ἐπέτρεψαν στούς ἐνδιαφερομένους νά ἔχουν πρόσβαση σέ περισσότερες χρηματοπιστωτικές πληροφορίες γιά τήν τράπεζα. Ἡ διαδικασία τῆς ὑποβολῆς προσφορῶν ἦταν «πολύ ἀνταγωνιστική», ἀνεκοίνωσε ἡ FDIC. Ἀπό τήν πλευρά τῆς JPMorgan καί ὁ Τζέιμι Ντάιμον, πρόεδρος καί διευθύνων σύμβουλος αὐτῆς, ἐδήλωσαν πώς «ἡ Κυβέρνησις μᾶς ἐκάλεσε ἐμᾶς καθώς καί ἄλλους, νά παρέμβουμε καί τό ἐπράξαμε. Ἡ χρηματοπιστωτική σταθερότης μας, οἱ δυνατότητές μας καί τό ἐπιχειρηματικό μοντέλο μας, μᾶς ἐπέτρεψαν νά προτείνουμε μία προσφορά πού ἐπιτρέπει νά ἐκτελέσουμε τήν συναλλαγή μέ τρόπο πού νά ἐλαχιστοποιεῖ τά κόστη γιά τό ταμεῖο ἀσφαλίσεως καταθέσεων» προσέθεσε.

Ειδήσεις / Άρθρα

Κάθαρσις μέ ἀστερίσκους γιά τήν δολοφονία Λυγγερίδη

Εφημερίς Εστία
Γιά σύσταση «ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως» κατηγοροῦνται 25 ἡγετικά στελέχη τῆς «Θύρας 7» τοῦ Ὀλυμπιακοῦ μετά ἀπό εἰσαγγελική ἔρευνα συνενώσεως δικογραφιῶν ὀπαδικῆς βίας κατά τό νομικό πρότυπο τῆς «Χρυσῆς Αὐγῆς» Ἤρθησαν τό τραπεζικό καί τό τηλεφωνικό ἀπόρρητο τῶν συλληφθέντων – Ἀνοικτό τό ἐνδεχόμενο γιά τό πόσο ψηλά θά φθάσει ἡ ἔρευνα ΕΛ.ΑΣ.-Δικαστῶν – Στοῦ Ρέντη τήν ὥρα τῶν προσαγωγῶν χθές ὁ κ. Μητσοτάκης

Τό σαμάρι καί ὁ γάιδαρος

Μανώλης Κοττάκης
Πῦρ Ομαδόν δέχεται ἀπό χθές στό διαδίκτυο ἡ προσχωρήσασα στήν ΝΔ ὑποψήφια εὐρωβουλευτής Εὔη Χριστοφιλοπούλου, ἐπειδή ὁμολόγησε τηλεοπτικῶς ὅτι ἡ ὑποψηφιότητα Μπελέρη δέν ἔχει ἐθνικό συμβολισμό ἀλλά στοχεύει κυρίως νά ἀνακόψει τίς διαρροές πού ἔχει ἡ ΝΔ στά δεξιά της.

Κλιμακώνει τίς προκλήσεις ἡ Τουρκία ἐκδίδοντας Navtex

Εφημερίς Εστία
Η Τουρκία ἀποδεικνύει ἐμπράκτως ὅτι δέν ἐπιδιώκει τήν ἐξομάλυνση τῶν ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων καί προκαλεῖ μέ κάθε εὐκαιρία τήν Ἑλλάδα, ἀδιαφορώντας ἐάν οἱ ἡγέτες τῶν δύο χωρῶν τόν ἑπόμενο μῆνα θά συναντηθοῦν στήν Ἄγκυρα.

Ἡ σημερινή «παραβατική» νεολαία καί ἐμεῖς

Δημήτρης Καπράνος
Πολλά διαβάζουμε καί περισσότερα ἀκοῦμε γιά τήν περίφημη «παραβατικότητα τῶν ἀνηλίκων».

Πέμπτη, 23 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗ ΜΕ ΚΑΤΣΙΚΙΑ!