ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023

Ἡ φορολόγησις τῶν μερισμάτων, ὁ ΟΟΣΑ καί τά κόμματα

Εἰς πεῖσμα τῶν συστάσεων τοῦ ΟΟΣΑ, ἡ Κυβέρνησις τῆς ΝΔ ἐπέμεινε στήν χαμηλή φορολόγηση τῶν μερισμάτων – ἀπό τήν χαμηλότερη στήν ΕΕ, ἀντιπαραβάλλοντας τήν ἀνάγκη τῆς χώρας νά εἶναι ἀνταγωνιστική καί πόλος ἕλξεως ξένων ἐπενδύσεων.

Ὁ ΟΟΣΑ ἔχει συστήσει στήν Ἑλλάδα νά αὐξήσει τόν συντελεστή φόρου ἐπί τῶν μερισμάτων, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται αὐτήν τήν στιγμή στό 5%. Τόν ἴδιο συντελεστή ἔχουν οἱ Βουλγαρία, Ρουμανία καί Σλοβενία, ἐνῷ τόν ὑψηλότερο συντελεστή μεταξύ τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν ἔχει ἡ Ἰρλανδία μέ 51%. Ἀκολουθοῦν ἡ Δανία καί ἡ Βρεταννία μέ 42% καί 39,4%, ἀντιστοίχως. Ὅπως τονίζεται στήν ἔκθεση τοῦ ΟΟΣΑ , ἡ χώρα μας ἔχει ἀπό τούς μικροτέρους συντελεστές στά μερίσματα μεταξύ τῶν χωρῶν τοῦ ΟΟΣΑ καί μία ἐνδεχομένη αὔξησίς τους θά μποροῦσε νά ὁδηγήσει στήν μείωση τῶν ἐπιβαρύνσεων τῆς μεσαίας τάξεως, ἡ ὁποία, ἐνῷ ἐσήκωσε τό βάρος τῆς δημοσιονομικῆς προσαρμογῆς τά χρόνια τῆς κρίσεως, στήν τελευταία μεταρρύθμιση τοῦ 2019 εἶχε τά λιγότερα ὀφέλη, ἐνῷ, ἀντιθέτως, οἱ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες ἦταν στούς κερδισμένους, καθώς οἱ ἐπιβαρύνσεις τους περιωρίσθησαν αἰσθητῶς.

Τίς τελευταῖες ἡμέρες, οἱ τοποθετήσεις στελεχῶν τοῦ ΠΑΣΟΚ γιά τήν αὔξηση στήν φορολόγηση τῶν μερισμάτων καί γενικώτερα τῶν κερδῶν πού ἐμφανίζουν οἱ ἐπιχειρήσεις, ἔχει προκαλέσει σωρεία δηλώσεων καί ἀντιπαραθέσεων μεταξύ τῶν τριῶν κομμάτων (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ). Ὁ πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ, ἀπαντῶντας στίς ἐπικρίσεις ὅτι ἔχει κρυφή ἀτζέντα στά φορολογικά, ὅπως αὔξηση τοῦ ΕΝΦΙΑ, ὑπεστήριξε ὅτι πρόκειται γιά ψεύδη, ἀφοῦ τό κόμμα του ἔχει ψηφίσει τρεῖς φορές τήν μείωσή του. Ἡ ἐκπρόσωπος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, κ. Πόπη Τσαπανίδου, ὡμίλησε γιά ἔκτακτη φορολόγηση 3,5 δισ. στίς ἐπιχειρήσεις («στά ὑπερέσοδα») καί αὐτό θά γίνει μέ πράξη νομοθετικοῦ περιεχομένου. Ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο, ἡ τοποθέτησίς της προεκάλεσε ἐκ νέου συζήτηση ἀπό τήν Κουμουνδούρου ἕως τήν Πειραιῶς, ὠθῶντας τήν κ. Τσαπανίδου νά προβεῖ σέ διευκρινιστική δήλωση. «Στήν Ἑλλάδα ὑπῆρξε ἀσυλία στά ὑπερκέρδη ἐλάχιστων ἑταιρειῶν καί ἀποδυνάμωση νοικοκυριῶν μέσῳ ὑψηλοῦ ΦΠΑ», ἐτόνισε ἡ κ. Τσαπανίδου, λέγοντας ὅτι θά φορολογηθοῦν τά ὑπερέσοδα τίς πρῶτες 50 ἡμέρες διακυβερνήσεως τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, σέ περίπτωση νίκης στίς ἐκλογές.

Ὁ δέ πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ, κ. Νῖκος Ἀνδρουλάκης, ὑπενθύμισε ὅτι θέσις τοῦ ΠΑΣΟΚ εἶναι ἡ μείωσις τοῦ ΕΝΦΙΑ γιά τούς εὐάλωτους Ἕλληνες καί τήν μεσαία τάξη καί ἡ προοδευτική μείωσις τῶν φόρων γενικώτερα. «Ὅταν τά 2/3 τῶν φόρων εἶναι ἔμμεσοι, ἄδικοι φόροι πού χτυποῦν τούς πιό εὐάλωτους καί τήν μεσαία τάξη. Συγχρόνως 150 εἰσηγμένες ἑταιρεῖες -μεγάλες ἑταιρεῖες- ἔχουν τριπλασιάσει τά κέρδη τους. Αὐτό δείχνει ὅτι οἱ φορολογικές ἐπιλογές τῆς ΝΔ ὑπερασπίζονται τούς λίγους καί ἰσχυρούς καί ὄχι τούς ἀδύναμους καί τήν μεσαία τάξη. Ἔχουμε ἄλλη ἀντίληψη καί καλῶς ἄνοιξε αὐτή ἡ συζήτηση», προσέθεσε ὁ ἀρχηγός τοῦ ΠΑΣΟΚ.

Ὅμως, ὁ ὑποψήφιος τοῦ ΠΑΣΟΚ κ. Στέφανος Παραστατίδης, ὡς νέος Κατρούγκαλος, ἔχει διαφορετική ἄποψη μέ ἐκείνη τῆς ἡγεσίας τοῦ κόμματος. Ἐρωτώμενος γιά τό ἐάν τό ΠΑΣΟΚ διατηρήσει τόν ΕΝΦΙΑ, ἀπήντησε: «Βεβαίως, αὐτοί πρέπει νά ἐνισχυθοῦν, γιά νά γίνει ἡ ἀναδιανομή καί αὐτό πού πρέπει νά γίνει, εἶναι νά μειωθοῦν οἱ ἔμμεσοι φόροι». Ἀντιθέτως, ὁ ὑποψήφιος βουλευτής τοῦ ΠΑΣΟΚ κ. Μανώλης Χριστοδουλάκης ἐδήλωσε ὅτι τό κόμμα του θά μειώσει τό ὅριο τοῦ ἀφορολογήτου στίς γονικές παροχές στό μισό. Ὁ κ. Παῦλος Χρηστίδης ἀνέφερε ὅτι τό ΠΑΣΟΚ ἐπιδιώκει στήν φορολόγηση τοῦ ὑπερκέρδους τῶν ἑταιρειῶν, δηλαδή στό ποσό πού ὑπερβαίνει τά λογικά κέρδη.

Ὁ ἐκπρόσωπος τῆς ΝΔ, κ. Ἄκης Σκέρτσος, ἐπαρουσίασε ἕναν κατάλογο μέ 10 fake news, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ φορολόγησις, κατηγορῶντας τό ΠΑΣΟΚ ὅτι μιμεῖται τόν ΣΥΡΙΖΑ. Ὑπεστήριξε ὅτι ἀπό τήν αὔξηση τῆς φορολογήσεως στίς γονικές παροχές καί στά μερίσματα τῶν ἑλληνικῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων, τό ΠΑΣΟΚ μπορεῖ νά ἐξοικονομήσει τό πολύ 100 ἑκατ. εὐρώ. «Τοῦ λείπουν, ὅμως, περίπου ἄλλα 11,9 δισ. εὐρώ. Τό ΠΑΣΟΚ προσπαθεῖ, λοιπόν, νά ἁλιεύσει ἀπό τήν φθορά τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Κινδυνεύει, ὅμως, νά γίνει τό ἴδιο ἕνα φθαρμένο προϊόν, ὅταν υἱοθετεῖ τήν ἀνευθυνότητα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ», εἶπε ὁ κ. Σκέρτσος.

Ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ ΠΑΣΟΚ, κ. Δημήτρης Μάντζος, ἀπήντησε στόν κ. Σκέρτσο, ὅτι ἡ ΝΔ ἐφρόντισε νά φορτώσει τούς Ἕλληνες» μέ τούς πιό ἄδικους φόρους, τούς ἔμμεσους φόρους, παίρνοντας ἀπό τήν τσέπη τους καί βάζοντας στά κρατικά ταμεῖα ἐπιπλέον 5 δισ. εὐρώ μέ τήν ἔκρηξη τῆς ἀκρίβειας».

Ειδήσεις / Άρθρα

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ