Ἡ Ἰνδία ξεπέρασε σέ πληθυσμό τήν Κίνα

Νέο Δελχί.- Ἐντός τοῦ τρέχοντος ἔτους, συγκεκριμένως τό ἀργότερο ἕως τά μέσα αὐτοῦ, ἡ Ἰνδία θά γίνει τό πολυπληθέστερο κράτος τοῦ κόσμου, ὑπερβαίνοντας ἀκόμη καί αὐτήν τήν Κίνα.

Συμφώνως πρός τίς ἐκτιμήσεις τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, πού ἐδόθησαν χθές στήν δημοσιότητα, ὁ ἰνδικός πληθυσμός θά φθάσει τό 1,4286 δισεκ. κατοίκους, ἔναντι 1,4257 δισεκ. τοῦ κινεζικοῦ πληθυσμοῦ. Εἰδικοί σέ δημογραφικά ζητήματα εἶχαν προβλέψει, χρησιμοποιῶντας προηγούμενα δεδομένα τοῦ ΟΗΕ, ὅτι ἡ Ἰνδία θά ξεπερνοῦσε σέ πληθυσμό τήν Κίνα κατά τόν τρέχοντα μῆνα. Ἡ τελευταία ἔκθεσις τοῦ παγκοσμίου ὀργανισμοῦ δέν διευκρινίζει, πάντως, τήν ἡμερομηνία κατά τήν ὁποία ὑπολογίζεται ὅτι θά γίνει ἡ… ὑπέρβασις.

Ἰνδία καί Κίνα ἐν συνόλῳ θά ἔχουν περισσότερο ἀπό τό ἕν τρίτον τοῦ παγκοσμίου πληθυσμοῦ, πού θά φθάσει κατ’ ἐκτίμηση τά 8,045 δισεκ. Ἀναλυτικῶς, ὁ πληθυσμός τῶν Ἰνδῶν αὐξάνεται μέ ἐπιβραδυνόμενο ρυθμό. Ἐν προκειμένῳ, ἡ ἐτησία αὔξησις τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Ἰνδίας κυμαίνεται κατά μέσο ὅρο στό 1,2% ἀπό τό 2011 ἐν συγκρίσει μέ 1,7% πού ἦταν τά 10 προηγούμενα χρόνια, συμφώνως μέ κυβερνητικά στοιχεῖα.

Πέρυσι, ὁ πληθυσμός τῆς Κίνας ἐμειώθη γιά πρώτη φορά τίς τελευταῖες ἕξι δεκαετίες· μία ἱστορική στροφή, πού ἀναμένεται νά σηματοδοτήσει τήν ἀπαρχή μίας μακρᾶς περιόδου μειώσεως τοῦ ἀριθμοῦ τῶν πολιτῶν της, μέ βαθεῖες συνέπειες γιά τήν οἰκονομία της καί τόν κόσμο.

Συμφώνως, πάντοτε, μέ τήν ἔκθεση γιά τόν παγκόσμιο πληθυσμό, πού ἐδημοσιοποιήθη ἀπό τό Ταμεῖο τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν γιά τόν Πληθυσμό, τρίτο κράτος ἀπό ἀπόψεως πληθυσμοῦ εἶναι οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες Ἀμερικῆς, μακράν, ὡστόσο, τῶν δύο πρώτων χωρῶν, μέ πληθυσμό 340 ἑκατ. Τά δεδομένα τῆς ἐκθέσεως βασίζονται σέ δεδομένα πού ἦσαν διαθέσιμα μέχρι τόν Φεβρουάριο τοῦ 2023.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀσυλία καί ἀκαταδίωκτο γιά τραπεζῖτες πού «κουρεύουν» δάνεια

Εφημερίς Εστία
Καί γιά ἀξιωματούχους πού ὑπογράφουν ἰδιωτικοποιήσεις ἐκποιῶντας μετοχές ΔΕΚΟ μέ χαμηλό τίμημα – Μόνο μετά ἀπό ἄδεια εἰδικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἡ ἄσκησις ποινικῆς διώξεως ἐναντίον τους – Τί προβλέπει ἡ τροπολογία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν πού κατετέθη στήν Βουλή

Οἱ ἰδέες ἔχουν δύναμη

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΒΡΑΔΥ τῶν ἐκλογῶν τῆς 9ης Ἰουνίου, οἱ ἄμεσοι συνεργάτες τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό Μέγαρο Μαξίμου ἑτοίμασαν μία δήλωση πού ἀπεῖχε πάρα πολύ ἀπό τήν ἐπικρατοῦσα πολιτική ἀτμόσφαιρα στήν χώρα.

Καραμανλῆς -Σαμαρᾶς θά μιλήσουν σέ παρουσίαση βιβλίου

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ἀναμένεται ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας» κ. Μανώλη Κοττάκη «Οἱ ἀπόρρητοι φάκελοι Καραμανλῆ», καθώς πρόκειται νά τοποθετηθοῦν δύο πρώην Πρωθυπουργοί.

Ὁ σπουδαῖος μουσικός Νῖκος Σαραγούδας

Δημήτρης Καπράνος
Ἔψαχνα στά σόσιαλ νά βρῶ τήν εἴδηση γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σπουδαίου μουσικοῦ Νίκου Σαραγούδα, ἀλλά δέν τήν εὕρισκα…

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!