ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023

Ἡ Ἑλλάς ἔχει ἤδη ἀντλήσει τό 50% τῶν δανειακῶν ἀναγκῶν τοῦ 2023

Ἐξησφάλισε 3,5 δισ. εὐρώ μέ τίς προσφορές νά ξεπερνοῦν τά 21,9 δισ. εὐρώ

ΟΙ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΕΣ προσφορές γιά τό νέο 10ετές ὁμόλογο πού ἐξέδωσε τό ἑλληνικό δημόσιο καί ξεπέρασαν τά 21,9 δισ. εὐρώ, ὁδήγησε τήν Ἀθήνα νά ἀντλήσει τελικῶς τό ποσόν τῶν 3,5 δισ. εὐρώ. Μέ τήν πρώτη ἔκδοση τοῦ 2023 τό Δημόσιο καλύπτει τό 50% τοῦ προγράμματος δανεισμοῦ τοῦ 2023 πρίν ἀπό τίς ἐκλογές, οἱ ὁποῖες ἐκτιμᾶται ὅτι μπορεῖ νά προκαλέσουν ἀστάθεια στήν ἀγορά, λόγῳ τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας ἐνῶ προλαβαίνει καί ὅποιες ἀναταράξεις προκαλέσουν στήν ἀγορά οἱ νέες αὐξήσεις ἐπιτοκίων ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Τό ἀποτέλεσμα τῆς μεγάλης ζητήσεως ἦταν τό ἐπιτόκιο τῆς ἐκδόσεως νά μειωθεῖ, ἀπό τά ἐπίπεδα τοῦ mid swaps +175 μονάδες βάσεως (ἤ περίπου 4,5%) πού ἦταν ἡ ἀρχική ἐκτίμησις, στίς 165 μονάδες βάσεως ἐπί τοῦ mid swaps, δηλαδή περίπου στό 4,4%. «Ἡ Ἑλλάδα προχώρησε σήμερα στήν ἔκδοση 10ετοῦς ὁμολόγου, ἀνοίγοντας τήν αὐλαία τοῦ δανειακοῦ προγράμματος γιά τό 2023. Ἡ ἔκδοση ἦταν ἐπιτυχής. Ὡς πρός τή ζήτηση, τήν ποιότητα τῶν κεφαλαίων καί τό κόστος δανεισμοῦ, λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψη τή μεταβλητότητα στό διεθνές περιβάλλον» δήλωσε σήμερα ὁ ὑπουργός Οἰκονομικῶν, Χρῆστος Σταϊκούρας.

Καί προσέθεσε: Ἡ Κυβέρνησις καί ὁ Ὀργανισμός Διαχειρίσεως Δημοσίου Χρέους κινούμαστε μέ ἀποφασιστικότητα καί διορατικότητα, συνεκτιμῶντας τίς ὑφιστάμενες καί μελλοντικές ἀποφάσεις τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τράπεζας στήν ἄσκηση νομισματικῆς πολιτικῆς.

Χτίζουμε ἰσχυρά ταμειακά διαθέσιμα, ἀκολουθοῦμε μιά συνετή δημοσιονομική πολιτική καί ἐφαρμόζουμε μεταρρυθμίσεις, ἔτσι ὥστε νά στηρίζουμε, γενναῖα, γιά ὅσο χρειαστεῖ, νοικοκυριά καί ἐπιχειρήσεις καί νά ἐνισχύσουμε, ἀκόμη περισσότερο, τή βιώσιμη ἀνάπτυξη τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Πρόθεσις τοῦ ΟΔΔΗΧ ἦταν νά ἐκμεταλλευθεῖ τό θετικό κλῖμα πού ὑπάρχει τό τελευταῖο διάστημα στήν ἑλληνική ἀγορά ὁμολόγων, καθώς κάποιοι οἶκοι προβλέπουν τήν ἀναβάθμιση τῆς Ἑλλάδος στήν ἐπενδυτική βαθμίδα ἀκόμη καί πρίν ἀπό τίς ἐκλογές.

Ειδήσεις / Άρθρα

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ

Faux στά δεξιά

Μανώλης Κοττάκης
Η ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ἐκλογή τοῦ Στέφανου Κασσελάκη στήν Προεδρία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει κάνει τά μέλη τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος τῆς ΝΔ νά ἀναθαρρήσουν!

Ὑπό αἵρεσιν ἡ ἰσχύς τῆς ρυθμίσεως γιά τίς τριετίες

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΠΟΛΥΔΙΑΦΗΜΙΣΜΕΝΟ ξεπάγωμα τῶν τριετιῶν δέν εἶναι μόνιμο, ὅπως προκύπτει ἀπό τήν τροπολογία-προσθήκη πού κατέθεσε ὁ ὑπουργός Ἐργασίας, Ἄδωνις Γεωργιάδης, στό ὑπό συζήτησιν, στήν ἁρμόδια Ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς, ἐργασιακό νομοσχέδιο.

Λιγώτερο φῶς, λιγώτερες παρέες, λιγώτερα ὅλα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ παλιός φίλος καί συνεργάτης στήν ΕΡΤ μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς, πού κατοικεῖ τόν τελευταῖο καιρό μονίμως στήν Πάτρα, δημοσίευσε μιά φωτογραφία τῆς ὁδοῦ Πανεπιστημίου, στήν περιοχή τῶν Σινεμά καί τοῦ θεάτρου Rex.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ