ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023

Ἡ Ἑλλάς ἔχει ἤδη ἀντλήσει τό 50% τῶν δανειακῶν ἀναγκῶν τοῦ 2023

Ἐξησφάλισε 3,5 δισ. εὐρώ μέ τίς προσφορές νά ξεπερνοῦν τά 21,9 δισ. εὐρώ

ΟΙ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΕΣ προσφορές γιά τό νέο 10ετές ὁμόλογο πού ἐξέδωσε τό ἑλληνικό δημόσιο καί ξεπέρασαν τά 21,9 δισ. εὐρώ, ὁδήγησε τήν Ἀθήνα νά ἀντλήσει τελικῶς τό ποσόν τῶν 3,5 δισ. εὐρώ. Μέ τήν πρώτη ἔκδοση τοῦ 2023 τό Δημόσιο καλύπτει τό 50% τοῦ προγράμματος δανεισμοῦ τοῦ 2023 πρίν ἀπό τίς ἐκλογές, οἱ ὁποῖες ἐκτιμᾶται ὅτι μπορεῖ νά προκαλέσουν ἀστάθεια στήν ἀγορά, λόγῳ τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας ἐνῶ προλαβαίνει καί ὅποιες ἀναταράξεις προκαλέσουν στήν ἀγορά οἱ νέες αὐξήσεις ἐπιτοκίων ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Τό ἀποτέλεσμα τῆς μεγάλης ζητήσεως ἦταν τό ἐπιτόκιο τῆς ἐκδόσεως νά μειωθεῖ, ἀπό τά ἐπίπεδα τοῦ mid swaps +175 μονάδες βάσεως (ἤ περίπου 4,5%) πού ἦταν ἡ ἀρχική ἐκτίμησις, στίς 165 μονάδες βάσεως ἐπί τοῦ mid swaps, δηλαδή περίπου στό 4,4%. «Ἡ Ἑλλάδα προχώρησε σήμερα στήν ἔκδοση 10ετοῦς ὁμολόγου, ἀνοίγοντας τήν αὐλαία τοῦ δανειακοῦ προγράμματος γιά τό 2023. Ἡ ἔκδοση ἦταν ἐπιτυχής. Ὡς πρός τή ζήτηση, τήν ποιότητα τῶν κεφαλαίων καί τό κόστος δανεισμοῦ, λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψη τή μεταβλητότητα στό διεθνές περιβάλλον» δήλωσε σήμερα ὁ ὑπουργός Οἰκονομικῶν, Χρῆστος Σταϊκούρας.

Καί προσέθεσε: Ἡ Κυβέρνησις καί ὁ Ὀργανισμός Διαχειρίσεως Δημοσίου Χρέους κινούμαστε μέ ἀποφασιστικότητα καί διορατικότητα, συνεκτιμῶντας τίς ὑφιστάμενες καί μελλοντικές ἀποφάσεις τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τράπεζας στήν ἄσκηση νομισματικῆς πολιτικῆς.

Χτίζουμε ἰσχυρά ταμειακά διαθέσιμα, ἀκολουθοῦμε μιά συνετή δημοσιονομική πολιτική καί ἐφαρμόζουμε μεταρρυθμίσεις, ἔτσι ὥστε νά στηρίζουμε, γενναῖα, γιά ὅσο χρειαστεῖ, νοικοκυριά καί ἐπιχειρήσεις καί νά ἐνισχύσουμε, ἀκόμη περισσότερο, τή βιώσιμη ἀνάπτυξη τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Πρόθεσις τοῦ ΟΔΔΗΧ ἦταν νά ἐκμεταλλευθεῖ τό θετικό κλῖμα πού ὑπάρχει τό τελευταῖο διάστημα στήν ἑλληνική ἀγορά ὁμολόγων, καθώς κάποιοι οἶκοι προβλέπουν τήν ἀναβάθμιση τῆς Ἑλλάδος στήν ἐπενδυτική βαθμίδα ἀκόμη καί πρίν ἀπό τίς ἐκλογές.

Ειδήσεις / Άρθρα

Την Κυριακή 12.02 με την Εστία: Σημαία βασιλευόμενης δημοκρατίας

Εφημερίς Εστία
Στις 12.02 η Εστία της Κυριακής προσφέρει την Σημαία η οποία κυμάτιζε κατά την βασιλευόμενη δημοκρατία! 

Διγλωσσία ΗΠΑ γιά τά τουρκικά F-16

Εφημερίς Εστία
Τό State Department παρακάμπτει τό Κογκρέσσο καί ἐπιμένει στήν πώληση τῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν πρός τήν Τουρκία, χωρίς τόν ὅρο νά μήν κάνουν ὑπερπτήσεις πάνω ἀπό τά νησιά τοῦ Αἰγαίου – Ἡ μετάθεσις τῆς συναντήσεως 3+1, γιά νά μήν ἐνοχληθεῖ ὁ Ἐρντογάν, καί ἡ ἀποχή Ἱερουσαλήμ ἀπό τήν πολυεθνική ἄσκηση «Ἡνίοχος»

Χρόνου φείδου

Εφημερίς Εστία
ΕΧΩ στό γραφεῖο μου μιά παλιά carte postal μέ θέμα τό (Δελφικό) γνωμικό τοῦ τίτλου –σέ ἐπεξεργασία– ὡς ἑξῆς: «Εἶναι πιό ἀργά ἀπό ὅσο νομίζεις».

Ὑπέρ τῶν ὑποκλοπῶν ὁ σύμβουλος τῆς ἀντιπροεδρίας κ. Ψαριανός

Εφημερίς Εστία
MIA ἀμφιλεγόμενη ἑρμηνεία τοῦ ρόλου πού πρέπει νά ἔχει ἡ ΕΥΠ ἔδωσε ὁ στενός συνεργάτης τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως Παναγιώτη Πικραμμένου καί πρώην βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τοῦ Ποταμιοῦ καί τῆς ΔΗΜΑΡ, Γρηγόρης Ψαριανός.

Ἡ Ναυτιλία στηρίζει τήν δημόσια Ὑγεία

Δημήτρης Καπράνος
Θά ἀσχοληθοῦμε σήμερα μέ τόν χῶρο τῆς Ναυτιλίας, τῆς μεγάλης δυνάμεως τῆς χώρας καί εἰδικότερα μέ τό κοινωνικό ἔργο, τό ὁποῖο προσφέρει στήν πατρίδα ὁ κόσμος, τοῦ κλάδου στόν ὁποῖο ἡ μικρή πατρίδα μας κατέχει τά πρωτεῖα παγκοσμίως, προκαλῶντας τόν θαυμασμό ἀλλά καί τόν ὑποβόσκοντα φθόνο σέ ὅσους προσπαθοῦν, ἀλλά δέν μποροῦν, νά τήν φθάσουν…