Ἡ Ἑλλάς ἔχει ἤδη ἀντλήσει τό 50% τῶν δανειακῶν ἀναγκῶν τοῦ 2023

Ἐξησφάλισε 3,5 δισ. εὐρώ μέ τίς προσφορές νά ξεπερνοῦν τά 21,9 δισ. εὐρώ

ΟΙ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΕΣ προσφορές γιά τό νέο 10ετές ὁμόλογο πού ἐξέδωσε τό ἑλληνικό δημόσιο καί ξεπέρασαν τά 21,9 δισ. εὐρώ, ὁδήγησε τήν Ἀθήνα νά ἀντλήσει τελικῶς τό ποσόν τῶν 3,5 δισ. εὐρώ. Μέ τήν πρώτη ἔκδοση τοῦ 2023 τό Δημόσιο καλύπτει τό 50% τοῦ προγράμματος δανεισμοῦ τοῦ 2023 πρίν ἀπό τίς ἐκλογές, οἱ ὁποῖες ἐκτιμᾶται ὅτι μπορεῖ νά προκαλέσουν ἀστάθεια στήν ἀγορά, λόγῳ τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας ἐνῶ προλαβαίνει καί ὅποιες ἀναταράξεις προκαλέσουν στήν ἀγορά οἱ νέες αὐξήσεις ἐπιτοκίων ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Τό ἀποτέλεσμα τῆς μεγάλης ζητήσεως ἦταν τό ἐπιτόκιο τῆς ἐκδόσεως νά μειωθεῖ, ἀπό τά ἐπίπεδα τοῦ mid swaps +175 μονάδες βάσεως (ἤ περίπου 4,5%) πού ἦταν ἡ ἀρχική ἐκτίμησις, στίς 165 μονάδες βάσεως ἐπί τοῦ mid swaps, δηλαδή περίπου στό 4,4%. «Ἡ Ἑλλάδα προχώρησε σήμερα στήν ἔκδοση 10ετοῦς ὁμολόγου, ἀνοίγοντας τήν αὐλαία τοῦ δανειακοῦ προγράμματος γιά τό 2023. Ἡ ἔκδοση ἦταν ἐπιτυχής. Ὡς πρός τή ζήτηση, τήν ποιότητα τῶν κεφαλαίων καί τό κόστος δανεισμοῦ, λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψη τή μεταβλητότητα στό διεθνές περιβάλλον» δήλωσε σήμερα ὁ ὑπουργός Οἰκονομικῶν, Χρῆστος Σταϊκούρας.

Καί προσέθεσε: Ἡ Κυβέρνησις καί ὁ Ὀργανισμός Διαχειρίσεως Δημοσίου Χρέους κινούμαστε μέ ἀποφασιστικότητα καί διορατικότητα, συνεκτιμῶντας τίς ὑφιστάμενες καί μελλοντικές ἀποφάσεις τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τράπεζας στήν ἄσκηση νομισματικῆς πολιτικῆς.

Χτίζουμε ἰσχυρά ταμειακά διαθέσιμα, ἀκολουθοῦμε μιά συνετή δημοσιονομική πολιτική καί ἐφαρμόζουμε μεταρρυθμίσεις, ἔτσι ὥστε νά στηρίζουμε, γενναῖα, γιά ὅσο χρειαστεῖ, νοικοκυριά καί ἐπιχειρήσεις καί νά ἐνισχύσουμε, ἀκόμη περισσότερο, τή βιώσιμη ἀνάπτυξη τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Πρόθεσις τοῦ ΟΔΔΗΧ ἦταν νά ἐκμεταλλευθεῖ τό θετικό κλῖμα πού ὑπάρχει τό τελευταῖο διάστημα στήν ἑλληνική ἀγορά ὁμολόγων, καθώς κάποιοι οἶκοι προβλέπουν τήν ἀναβάθμιση τῆς Ἑλλάδος στήν ἐπενδυτική βαθμίδα ἀκόμη καί πρίν ἀπό τίς ἐκλογές.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἐπιρρεπής στήν …ἀνοησία

Εφημερίς Εστία
Ὀξεῖα ἐπίθεσις τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως κ. Στέφανου Κασσελάκη κατά τῆς «Ἑστίας» μέ ἀπρεπεῖς χαρακτηρισμούς, γιατί ἀναδείξαμε τίς παλινωδίες του γιά τήν «Χαμάς»

Ὁ ἀντιαεροπορικός «θόλος»

Εφημερίς Εστία
ΜΕΡΙΚΕΣ πολιτικές κινήσεις θά μποροῦσαν νά χαρακτηρισθοῦν ὡς «κινήσεις πλακάτ».

Ὁ Κυρ. Μητσοτάκης ἀπαντᾶ γιά τήν ἀκρίβεια μέσῳ τοῦ Κων. Καραμανλῆ

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΥΨΗΛΟΥΣ τόνους πού σέ κάποιο σημεῖο ὁδήγησαν τόν Πρωθυπουργό νά ἀποχωρήσει ἀπό τήν αἴθουσα τῆς Ὁλομελείας διεξήχθη χθές ἡ πρό ἡμερησίας διατάξεως συζήτησις γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἀκρίβειας στήν Βουλή.

Εὐτυχῶς πού ὑπάρχει ὁ ἀθλητισμός καί τά σπόρ…

Δημήτρης Καπράνος
«Μά, καλά, θά αἰσθανθεῖς ἐθνικά ὑπερήφανος ἐάν μιά ἑλληνική ὁμάδα κατακτήσει τό πρωτάθλημα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ μπάσκετ στό Βερολῖνο ἤ ἐάν μιά ἄλλη ἑλληνική ὁμάδα κερδίσει τό “Κόνφερενς λήγκ” στό ποδόσφαιρο;» μέ ρώτησε ὁ καλός φίλος.

ΜΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 27 Μαΐου 1924