Ἡ «Ἑλλάδα 2021» δώρισε τηλεσκόπιο στό Ἀστεροσκοπεῖο Σκίνακα

Ενα ὑπερσύγχρονο τηλεσκόπιο, ἀξίας 520.000 εὐρώ…

… ἔκαμε δωρεά στό Ἀστεροσκοπεῖο τοῦ Σκίνακα στήν Κρήτη ἡ Ἐπιτροπή «Ἑλλάδα 2021». Ἡ ἐκδήλωσις ἀναγνωρίσεως τῆς χορηγίας ἔγινε στήν ἀσφυκτικά γεμάτη αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Ἰνστιτούτου Τεχνολογίας καί Ἐρεύνης (ΙΤΕ), στό Ἡράκλειο τῆς Κρήτης. Τό τηλεσκόπιο ἀνοίγει τόν δρόμο σέ χιλιάδες φοιτητές καί ἐρευνητές ἀπό τήν Ἑλλάδα καί τό ἐξωτερικό, ἐπιτρέποντάς τους νά ἔλθουν σέ ἐπαφή μέ τά «θαύματα» τοῦ οὐρανοῦ καί τοῦ σύμπαντος.

Ἡ χορηγία ἐπετεύχθη χάρη στό οἰκονομικό πλεόνασμα πού προέκυψε μέ τήν ὁλοκλήρωση τῆς ἐπετειακῆς χρονιᾶς καί ὑλοποιεῖ τήν δέσμευση τῆς Ἐπιτροπῆς γιά ἐνίσχυση καινοτόμων δράσεων καί πρωτοβουλιῶν, πού στοχεύουν στό νά ἀνοίξει ἕνα «παράθυρο στό μέλλον».

«Εἶμαι πολύ χαρούμενη πού βρίσκομαι σήμερα ἐδῶ, εἶναι συμβολικό, στό τέλος τῆς θητείας μου ὡς προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς “Ἑλλάδα 2021” καί στήν ἀρχή μιᾶς νέας ἐποχῆς γιά τό Ἀστεροσκοπεῖο τοῦ Ψηλορείτη, πού ἀνοίγει νέους δρόμους καί προοπτικές», ἀνέφερε ἡ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Γιάννα Ἀγγελοπούλου-Δασκαλάκη.

Στό ἴδιο κτίριο, πού 30 χρόνια πρίν ξεκίνησε ἡ διάδοσις τοῦ internet στήν Ἑλλάδα, ὁ διευθυντής τοῦ Ἀστεροσκοπείου Σκίνακα καί τοῦ Ἰνστιτούτου Ἀστροφυσικῆς τοῦ ΙΤΕ, Βασίλης Χαρμανδάρης, εὐχαρίστησε τήν Ἐπιτροπή καί προσωπικά τήν κα Ἀγγελοπούλου γιά τήν στήριξή της, σημειώνοντας: «Ἡ τεράστια σημασία τῆς χορηγίας αὐτῆς διαφαίνεται, ἄν ἀναλογιστοῦμε ὅτι εἶναι ἡ πρώτη φορά μετά ἀπό 27 ἔτη, πού γίνεται δυνατή μία σημαντική ἐπένδυση σέ ἕνα νέο τηλεσκόπιο, πού ἀνοίγει νέους ὁρίζοντες στήν ἐπιστήμη τῆς ἀστρονομίας στήν Κρήτη καί θά λειτουργήσει καταλυτικά σέ μία σειρά ἀπό δράσεις μέ σαφές κοινωνικό ἀντίκτυπο, συνεισφέροντας στή βελτίωση τῆς ποιότητας ζωῆς καί στή δημιουργία νέων θέσεων ἐργασίας».

Δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά πού ἡ Ἐπιτροπή εὑρέθη στό πλευρό τοῦ Ἀστεροσκοπείου Σκίνακα. Πρίν λίγους μῆνες καί κατά τήν διάρκεια τῆς ἐπετειακῆς χρονιᾶς, ἡ Ἐπιτροπή ἔδωσε τήν αἰγίδα της στήν πρόταση γιά τήν δημιουργία τοῦ «Ἀστεροσχολείου», ἔργο πού ἔχει ἐνταχθεῖ στό Πρόγραμμα «Ἀντώνης Τρίτσης», μέ χρηματοδότηση 983.000 εὐρώ.

Ἰδιαίτερη στιγμή τῆς ἐκδηλώσεως ἦταν ἡ «ἔκπληξις» τῆς προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς, ἡ ὁποία πρότεινε ὡς… νονά τοῦ νέου τηλεσκοπίου, νά τοῦ δοθεῖ τό ὄνομα «200 plus», «γιά νά θυμόμαστε ὅτι φτάσαμε ὥς ἐδῶ καί συνεχίζουμε, μετρᾶμε τίς δυνάμεις μας καί εἴμαστε ἀποφασισμένοι νά πᾶμε παρακάτω, πιό ἰσχυροί, πιό σίγουροι, πιό ἀνταγωνιστικοί, σέ ἕναν κόσμο πού ἀλλάζει διαρκῶς καί μᾶς χρειάζεται ὅλους ἀποφασισμένους νά μήν χάσουμε οὔτε ἕνα βῆμα».

Ειδήσεις / Άρθρα

Πρός κήρυξη καταστάσεως ἐκτάκτου ἀνάγκης ἡ Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Λόγω τῆς διακοπῆς τοῦ ρωσσικοῦ ἀερίου – Ἕως τό φθινόπωρο – Ὁ Ντράγκι πιέζει, ἀλλά ἡ Γερμανία καθυστερεῖ τίς ἀποφάσεις γιά νά θωρακισθεῖ καί νά δανεισθεῖ λιγώτερα – Αὔξησις τῶν μελλοντικῶν ὑποχρεώσεων τῆς Ἑλλάδος

Σόφια: Κατέρρευσε ἡ κυβέρνησις τοῦ Harvard

Εφημερίς Εστία
Κατεψηφίσθη ἡ νέα βουλγαρική Κυβέρνησις ἀπό…

Μήπως νά τυπώσουμε καί τούς δικούς μας;

Δημήτρης Καπράνος
«Θέλει ὁ Ἐρντογάν νά κρυφτεῖ καί ἡ χαρά δέν τόν ἀφήνει»…

Σάββατον, 23 Ἰουνίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ὁ Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ἀποκαλύπτει: «Τυπικῶς ΝΔ» ἡ νέα κυβερνητική πλειοψηφία!

Εφημερίς Εστία
Τί δήλωσε σέ ἱστότοπο: Ἡ ἀποχή στίς γαλλικές ἐκλογές καί ἡ παραλυσία ἐπιταχύνουν τίς ἀποφάσεις – «Προσοχή στά τεκταινόμενα στήν Γαλλία» ἐτόνισε