ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023

Ἡ ἁμαρτωλή σύμβασις 717 καί τά …καμπανάκια πού δέν ἄκουσε κανείς

ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ τῆς περασμένης Τρίτης, στόν σταθμό τοῦ Παλαιοφαρσάλου, τήν ὥρα πού κατέβαιναν οἱ ἐπιβάτες, ἐσημειώθη ἔκρηξις στά ἠλεκτροφόρα καλώδια, πού κρέμονται πάνω ἀπό τό τραῖνο, μέ ἀποτέλεσμα νά κοπεῖ καλώδιο τῶν 25.000 βόλτ καί νά πέσει πάνω στήν ἁμαξοστοιχία.

Ὁ συρμός ἔμεινε ἀκινητοποιημένος στόν σταθμό, χωρίς ἀρχικῶς νά ἐπιτρέπεται στούς ἐπιβάτες νά βγοῦν ἔξω, καθώς ὑπῆρχε μεγάλος κίνδυνος νά κτυπηθοῦν ἀπό τήν ὑψηλή τάση καί πιθανές διαρροές. Ἀπό τό περασμένο καλοκαίρι μέχρι καί τόν Ὀκτώβριο, ἔχουν καταγραφεῖ τρεῖς ἐκτροχιασμοί τραίνων. Στήν Τιθορέα Φθιώτιδος, στό Λιανοκλάδι, στήν Δράμα-Θεσσαλονίκη, χωρίς εὐτυχῶς θύματα. Τήν ἴδια στιγμή, τά συνεχόμενα κρούσματα κλοπῆς καλωδίων ἠλεκτροκινήσεως, τά ὁποῖα, ἐκτός ἀπό ἰδιαίτερα ἐπικίνδυνα γιά ἐπιβάτες, ἐργαζομένους ἀλλά καί δρᾶστες, προκαλοῦσαν στόν Ὀργανισμό τεράστια οἰκονομική ἐπιβάρυνση, δεν ὁδήγησαν σέ καμμία παρέμβαση ἀπό τήν πολιτεία.

Ἀντιθέτως, ἔφεραν ἀκόμη μεγαλύτερες καθυστερήσεις στήν ὁλοκλήρωση τῶν ἔργων καί σοβαρά κενά στήν ἀσφάλεια. Τό ὕψος τῆς ζημίας ἀποτιμᾶται μεταξύ 5 καί 10 ἑκατ. εὐρώ ἐτησίως, ἀνάλογα μέ τήν συχνότητα καί τήν ἔκταση τῶν περιστατικῶν. Ταυτόχρονα ἑκατοντάδες δρομολόγια τραίνων ἠκυρώνοντο κάθε ἑβδομάδα γιά διαφόρους λόγους ἐνῷ ἀλλαγές στίς φορές ἐπραγματοποιοῦντο μέ μεγάλη χρονική καθυστέρηση.

Μέσα σέ αὐτό τό σκηνικό τοῦ τρόμου εἶναι τοὐλάχιστον ὑποκριτικό ἀπό τήν πλευρά τῆς σημερινῆς Κυβερνήσεως τῶν …ἀρίστων νά ἀκούγεται κάθε λίγο καί λιγάκι γιά τό «ἀσημένιο βέλος» πού θά τρέχει μέ ἀσύλληπτες ταχύτητες καί θά κάνει τό ταξίδι Ἀθήνα – Θεσσαλονίκη σέ 2-3 ὧρες, ὅταν δέν ὑπάρχουν οἱ στοιχειώδεις ὑποδομές ἀσφαλείας.

Ὑποκριτικό γιά αὐτούς πού κάνουν λόγο γιά τήν ψηφιακή ἐπανάσταση πού ἐπετεύχθη τήν τελευταία τετραετία στήν χώρα μας, ὅταν τό περιβότητο ἔργο γιά «τήν Ἀνάταξη τοῦ συστήματος σηματοδότησης – τηλεδιοίκησης καί ἀντικατάσταση 70 ἀλλαγῶν τροχιᾶς σέ ἐντοπισμένα τμήματα τοῦ ἄξονα Ἀθήνα – Θεσσαλονίκη» –ἡ πηγή τῆς σημερινῆς καταστροφῆς γιά πολλούς πού ἔπρεπε νά ἔχει ὁλοκληρωθεῖ στίς 22 Ἰανουαρίου 2021, πῆρε νέα παράταση γιά 16 μῆνες ἀκόμη, ἐνῷ ὑπεγράφη νέα συμπληρωματική σύμβασις ὕψους 13,3 ἑκατ. εὐρώ.

Ἡ σύμβασις 717 πού εἶχε ἀναλάβει ἡ κοινοπραξία τῶν ἑταιρειῶν ΤΟΜΗ (θυγατρική τοῦ ΑΚΤΟΡΑ) καί τῆς γαλλικῆς Alstom εἶχε συνολικῶς 5 τροποποιήσεις, οἱ ὁποῖες ἄλλαξαν τόν προϋπολογισμό, τό φυσικό ἀντικείμενο καί τελικῶς τόν χρόνο παραδόσεως τοῦ ἔργου. Οἱ λόγοι τῆς καθυστερήσεως δέν εἶναι σαφεῖς, ἀλλά εἶναι γεγονός ὅτι ὑπῆρχαν στήν πορεία πολλές διαφωνίες μεταξύ τῶν ἀναδόχων καί τῆς ΕΡΓΟΣΕ γιά τόν προϋπολογισμό τοῦ ἔργου, οἱ ὁποῖες «ναρκοθέτησαν» τήν ἐκτέλεσή του.

Μέχρι καί πρόβλημα μέ ἀνταλλακτικά κατεγράφη, πού δέν μποροῦσαν νά ἐξευρεθοῦν ἀπό τόν Καναδᾶ, μέ ἀποτέλεσμα ἡ μία καθυστέρησις νά διαδέχεται τήν ἄλλη. Ἔτσι, ἡ ὁλοκλήρωσις τοῦ ἔργου μετετέθη στά μέσα τοῦ καλοκαιριοῦ τοῦ 2023, ἀργότερα, στά τέλη Σεπτεμβρίου 2023, ἀλλά ἡ πλήρης λειτουργία τοῦ νέου συστήματος σηματοδοτήσεως, στήν γραμμή Ἀθῆναι – Θεσσαλονίκη ἀλλά καί ἕως τήν Εἰδομένη καί τόν Προμαχῶνα, δέν ἀνεμένετο πρίν ἀπό τό τέλος τοῦ ἔτους, ἀρχές τοῦ ἑπομένου.

Τά ἐρωτήματα γιά τίς καθυστερήσεις, πού ἴσως ἀπέβησαν μοιραῖες, παραμένουν καί ζητοῦν ἀπαντήσεις. Ἐάν λειτουργοῦσαν τά συστήματα Τηλεδιοικήσεως-Σηματοδοτήσεως, τά μοιραῖα λάθη θά μποροῦσαν νά εἶχαν προβλεφθεῖ!

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀντίθετο τό ΣτΕ μέ τό τεκμήριο τῶν 10.920 εὐρώ γιά ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες

Εφημερίς Εστία
Βόμβα ἀπό τό Ἐπιστημονικό Συμβούλιο τῆς Βουλῆς – «Προβληματική ἡ ἐπίκλησις τῆς κοινῆς πείρας γιά τήν συναγωγή τεκμηρίου ἐλάχιστου καθαροῦ εἰσοδήματος» – «Τό εἰσόδημα μή μισθωτῶν ἐνδεχομένως νά εἶναι καί ἀρνητικό στήν βιοτεχνία καί τό ἐμπόριο» – Δέν συμβαδίζει μέ τήν νομολογία!

Παναγιώτης Λιάκος: Πρόσκληση στην εκδήλωση – παρουσίαση του βιβλίου του «Η αλήθεια για τον Ελευθέριο Βενιζέλο»

Εφημερίς Εστία
Ο δημοσιογράφος – συγγραφέας Παναγιώτης Λιάκος και η «ΑΜΜΩΝ» εκδοτική σας προσκαλούν στην παρουσίαση του αποκαλυπτικού βιβλίου «Η αλήθεια για τον Ελευθέριο Βενιζέλο».

Γιατί τόν καλέσαμε;

Μανώλης Κοττάκης
Ἐπαναφέρει Μαδρίτη – Ἑλσίνκι, ζωτικά συμφέροντα καί μεθοριακές διαφορές μέ συναφῆ θέματα ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος

Στά 657 δισ. εὐρώ τό χρέος τῆς Ἑλλάδος

Εφημερίς Εστία
Τί ὀφείλει τό κράτος καί ὁ ἰδιωτικός τομεύς

Δικό μας εἶναι τό Μουσεῖο, τό κλείνουμε τήν Τρίτη!

Δημήτρης Καπράνος
Εἴμαστε μιά οἰκογένεια πού διαβάζει πολύ. Ὁ πατέρας μας μοῦ εἶχε ἀποκαλύψει τό –κατά τήν ἄποψή του– τρίπτυχο προκειμένου νά φθάσεις ἐκεῖ πού ἐπιδιώκεις. «Διάβαζε, διάβαζε, διάβαζε!»