Ἡ ἀπειλή νέων «κόκκινων» δανείων λόγῳ πληθωρισμοῦ καί ἄρσεως μέτρων

ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ τοῦ συνεγερμοῦ γιά νέο κῦμα μή ἐξυπηρετούμενων δανείων…

… ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἀποσύρσεως μέτρων στηρίξεως γιά τήν πανδημία, κρούει ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, μέ τήν Ἔκθεση Χρηματοπιστωτικῆς Σταθερότητος. Ἐπί πλέον, ἡ ΤτΕ προειδοποιεῖ ὅτι οἱ ἐπιπτώσεις τοῦ πολέμου καί κυρίως ἡ αὔξησις τοῦ πληθωρισμοῦ, ἀποτελοῦν ἕναν πρόσθετο παράγοντα ἀβεβαιότητος γιά τήν ποιότητα τῶν δανειακῶν χαρτοφυλακίων τῶν τραπεζῶν. Καί τοῦτο λόγῳ τῆς μειώσεως τοῦ διαθεσίμου εἰσοδήματος τῶν νοικοκυριῶν καί τῆς αὐξήσεως τοῦ κόστους λειτουργίας τῶν ἐπιχειρήσεων. Στό πλαίσιο αὐτό προκλήσεις γιά τίς τράπεζες ἐντοπίζονται στό ἐπίπεδο τῆς κεφαλαιακῆς ἐπάρκειας, τό ὁποῖο ἐπηρεάζεται ἄμεσα ἀπό τίς ἐνέργειες ἐξυγιάνσεως τῶν ἰσολογισμῶν τῶν τραπεζῶν καί τήν σταδιακή ἐφαρμογή τοῦ Διεθνοῦς Προτύπου Χρηματοοικονομικῆς Ἀναφορᾶς, σέ συνδυασμό μέ τήν χαμηλή ποιότητα τῶν ἐποπτικῶν κεφαλαίων λόγῳ τοῦ ὑψηλοῦ ποσοστοῦ συμμετοχῆς τῆς ὁριστικῆς καί ἐκκαθαρισμένης ἀναβαλλομένης φορολογικῆς ἀπαιτήσεως καθώς καί τῆς διαρθρωτικά χαμηλῆς κερδοφορίας.

Ταυτοχρόνως, πηγή προβληματισμοῦ ἀποτελεῖ καί ὁ κίνδυνος ἐκ νέου αὐξήσεως τῆς διασυνδέσεως τοῦ τραπεζικοῦ τομέως μέ τό Κράτος, τονίζει ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος.

Ειδήσεις / Άρθρα

Λεφτά γιά τήν Οὐκρανία ὑπάρχουν! 2 δισ. εὐρώ ἀπό τήν Ἑλλάδα στόν Ζελένσκυ

Εφημερίς Εστία
Ἐνῷ γιά τήν μείωση τοῦ ΦΠΑ στά τρόφιμα γιά τήν καταπολέμηση τῆς ἀκρίβειας δέν ὑπάρχουν, ἐπειδή εἶπε ὁ Πρωθυπουργός ὅτι «ξεράθηκαν τά λεφτόδεντρα» – Ἕως πότε θά πληρώνει ὁ Ἕλλην φορολογούμενος τόν ἀδιέξοδο πόλεμο τῆς Συμμαχίας;

Εἶναι μειοψηφία στό κόμμα, ἀλλά ἀκόμη δέν τό ξέρει!

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ἀρτηριοσκληρωτισμός ὅλων τῶν δογματικῶν, φιλελευθέρων καί ἐκσυγχρονιστικῶν ρευμάτων πού ἐπικρατοῦν κατά καιρούς στήν πατρίδα μας, ἐκδηλώνεται πάντοτε στήν ἀρχή τῆς δεύτερης τετραετίας.

Κρίσις στό ΠΑΣΟΚ Ἀμφισβητεῖται ὁ Ν. Ἀνδρουλάκης

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ἀποτέλεσμα τῆς Κυριακῆς ἄνοιξε τόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου στό ΠΑΣΟΚ, μέ κορυφαῖα στελέχη νά ἀμφισβητοῦν εὐθέως τόν κ. Νῖκο Ἀνδρουλάκη καί νά ζητοῦν πρόωρες ἐσωκομματικές ἐκλογές γιά ἀνάδειξη νέου Προέδρου.

Ὅταν λείπει ὁ πατέρας, χορεύει ὁ υἱός

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Nῖκος Παπανδρέου, υἱός τοῦ Ἀνδρέα, ἐξελέγη εὐρωβουλευτής.

Σάββατον, 13 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΟΥΖΟ