ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Ἡ ἀπειλή νέων «κόκκινων» δανείων λόγῳ πληθωρισμοῦ καί ἄρσεως μέτρων

ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ τοῦ συνεγερμοῦ γιά νέο κῦμα μή ἐξυπηρετούμενων δανείων…

… ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἀποσύρσεως μέτρων στηρίξεως γιά τήν πανδημία, κρούει ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, μέ τήν Ἔκθεση Χρηματοπιστωτικῆς Σταθερότητος. Ἐπί πλέον, ἡ ΤτΕ προειδοποιεῖ ὅτι οἱ ἐπιπτώσεις τοῦ πολέμου καί κυρίως ἡ αὔξησις τοῦ πληθωρισμοῦ, ἀποτελοῦν ἕναν πρόσθετο παράγοντα ἀβεβαιότητος γιά τήν ποιότητα τῶν δανειακῶν χαρτοφυλακίων τῶν τραπεζῶν. Καί τοῦτο λόγῳ τῆς μειώσεως τοῦ διαθεσίμου εἰσοδήματος τῶν νοικοκυριῶν καί τῆς αὐξήσεως τοῦ κόστους λειτουργίας τῶν ἐπιχειρήσεων. Στό πλαίσιο αὐτό προκλήσεις γιά τίς τράπεζες ἐντοπίζονται στό ἐπίπεδο τῆς κεφαλαιακῆς ἐπάρκειας, τό ὁποῖο ἐπηρεάζεται ἄμεσα ἀπό τίς ἐνέργειες ἐξυγιάνσεως τῶν ἰσολογισμῶν τῶν τραπεζῶν καί τήν σταδιακή ἐφαρμογή τοῦ Διεθνοῦς Προτύπου Χρηματοοικονομικῆς Ἀναφορᾶς, σέ συνδυασμό μέ τήν χαμηλή ποιότητα τῶν ἐποπτικῶν κεφαλαίων λόγῳ τοῦ ὑψηλοῦ ποσοστοῦ συμμετοχῆς τῆς ὁριστικῆς καί ἐκκαθαρισμένης ἀναβαλλομένης φορολογικῆς ἀπαιτήσεως καθώς καί τῆς διαρθρωτικά χαμηλῆς κερδοφορίας.

Ταυτοχρόνως, πηγή προβληματισμοῦ ἀποτελεῖ καί ὁ κίνδυνος ἐκ νέου αὐξήσεως τῆς διασυνδέσεως τοῦ τραπεζικοῦ τομέως μέ τό Κράτος, τονίζει ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος.

Ειδήσεις / Άρθρα

Διάλογος κωφῶν στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἐπιστολές, τά ὀνόματα καί οἱ… «κουμπάρες» – Ἀπόρρητα καί «τρομοκρατία» Μένουμε Εὐρώπη, μένετε Μαδοῦρο – Τά χρέη τῶν κομμάτων καί τό σπίτι τοῦ Βολταίρου

Δικαιοσύνη καί Διοίκησις

Εφημερίς Εστία
ΔΕΝ ΓΙΝΑΜΕ σοφώτεροι παρακολουθῶντας τήν τριήμερη συνεδρίαση τῆς Βουλῆς, πού συζητοῦσε τήν πρόταση μομφῆς τῆς ἀντιπολιτεύσεως σχετικά μέ τήν ὑπόθεση τῶν ὑποκλοπῶν.

Μέ 143 «ναί»,156 «ὄχι», ἀπερρίφθη ἡ πρότασις δυσπιστίας

Εφημερίς Εστία
ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ μέ 156 «ὄχι» καί 143 «ναί» ἡ πρότασις δυσπιστίας πού ὑπέβαλε κατά τῆς Κυβερνήσεως ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί ἡ Κοινοβουλευτική Ὁμάς τοῦ κόμματος.

Ἡ «μάχη τῶν μαχῶν» καί τά χαρακώματα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁλοκληρώθηκε λοιπόν ἡ περιλάλητη συζήτηση γιά τήν πρόταση δυσπιστίας τήν ὁποία ὑπέβαλε ὁ ἄσπιλος καί ἀμόλυντος Σύριζα ἐναντίον τῆς κυβερνήσεως.

ΤΑ ΕΥΘΥΜΑ ΤΟΥ ΛΥΣΣΙΑΤΡΕΙΟΥ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 30 Ἰανουαρίου 1923