Ἡ ἀπειλή νέων «κόκκινων» δανείων λόγῳ πληθωρισμοῦ καί ἄρσεως μέτρων

ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ τοῦ συνεγερμοῦ γιά νέο κῦμα μή ἐξυπηρετούμενων δανείων…

… ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἀποσύρσεως μέτρων στηρίξεως γιά τήν πανδημία, κρούει ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, μέ τήν Ἔκθεση Χρηματοπιστωτικῆς Σταθερότητος. Ἐπί πλέον, ἡ ΤτΕ προειδοποιεῖ ὅτι οἱ ἐπιπτώσεις τοῦ πολέμου καί κυρίως ἡ αὔξησις τοῦ πληθωρισμοῦ, ἀποτελοῦν ἕναν πρόσθετο παράγοντα ἀβεβαιότητος γιά τήν ποιότητα τῶν δανειακῶν χαρτοφυλακίων τῶν τραπεζῶν. Καί τοῦτο λόγῳ τῆς μειώσεως τοῦ διαθεσίμου εἰσοδήματος τῶν νοικοκυριῶν καί τῆς αὐξήσεως τοῦ κόστους λειτουργίας τῶν ἐπιχειρήσεων. Στό πλαίσιο αὐτό προκλήσεις γιά τίς τράπεζες ἐντοπίζονται στό ἐπίπεδο τῆς κεφαλαιακῆς ἐπάρκειας, τό ὁποῖο ἐπηρεάζεται ἄμεσα ἀπό τίς ἐνέργειες ἐξυγιάνσεως τῶν ἰσολογισμῶν τῶν τραπεζῶν καί τήν σταδιακή ἐφαρμογή τοῦ Διεθνοῦς Προτύπου Χρηματοοικονομικῆς Ἀναφορᾶς, σέ συνδυασμό μέ τήν χαμηλή ποιότητα τῶν ἐποπτικῶν κεφαλαίων λόγῳ τοῦ ὑψηλοῦ ποσοστοῦ συμμετοχῆς τῆς ὁριστικῆς καί ἐκκαθαρισμένης ἀναβαλλομένης φορολογικῆς ἀπαιτήσεως καθώς καί τῆς διαρθρωτικά χαμηλῆς κερδοφορίας.

Ταυτοχρόνως, πηγή προβληματισμοῦ ἀποτελεῖ καί ὁ κίνδυνος ἐκ νέου αὐξήσεως τῆς διασυνδέσεως τοῦ τραπεζικοῦ τομέως μέ τό Κράτος, τονίζει ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ὁ Ἐρντογάν ἐκβιάζει τίς ΗΠΑ: Δῶστε μου τά F-16 καί τά F-35 γιά νά ἄρω τό βέτο στό ΝΑΤΟ

Εφημερίς Εστία
Μήπως πρέπει καί ἐμεῖς νά ἐπαναδιαπραγματευθοῦμε τήν 25ετῆ σύμβαση δανεισμοῦ μέ τό Ἑλσίνκι, πού τό 2011 ζητοῦσε ἐμπράγματες ἐγγυήσεις γιά τά μνημόνια;

Τό ἄτομο καί ἡ κοινωνία: Τί προηγεῖται;

Μανώλης Κοττάκης
ΦΙΛΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ μέ προέτρεψε ἐχθές τό πρωί νά μελετήσω τό…

Θά πληρώσει καί τά δικαστικά ἔξοδα ἡ 24χρονη πού κατήγγειλε βιασμό

Εφημερίς Εστία
ΤΕΛΟΣ στήν ὑπόθεση τοῦ δῆθεν βιασμοῦ τῆς 24χρονης Γεωργίας Μπίκα…

Ἡ χώρα τῆς ὑποτροπῆς, στό κατακάθι τοῦ καφέ

Δημήτρης Καπράνος
«Ἡ ὁλοκλήρωση τοῦ ἐπετειακοῦ ἔτους βρῆκε τήν Ἐπιτροπή μέ ἕνα σημαντικό οἰκονομικό πλεόνασμα.»

Τετάρτη, 16 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ