ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023

Ἡ ἀπειλή νέων «κόκκινων» δανείων λόγῳ πληθωρισμοῦ καί ἄρσεως μέτρων

ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ τοῦ συνεγερμοῦ γιά νέο κῦμα μή ἐξυπηρετούμενων δανείων…

… ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἀποσύρσεως μέτρων στηρίξεως γιά τήν πανδημία, κρούει ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, μέ τήν Ἔκθεση Χρηματοπιστωτικῆς Σταθερότητος. Ἐπί πλέον, ἡ ΤτΕ προειδοποιεῖ ὅτι οἱ ἐπιπτώσεις τοῦ πολέμου καί κυρίως ἡ αὔξησις τοῦ πληθωρισμοῦ, ἀποτελοῦν ἕναν πρόσθετο παράγοντα ἀβεβαιότητος γιά τήν ποιότητα τῶν δανειακῶν χαρτοφυλακίων τῶν τραπεζῶν. Καί τοῦτο λόγῳ τῆς μειώσεως τοῦ διαθεσίμου εἰσοδήματος τῶν νοικοκυριῶν καί τῆς αὐξήσεως τοῦ κόστους λειτουργίας τῶν ἐπιχειρήσεων. Στό πλαίσιο αὐτό προκλήσεις γιά τίς τράπεζες ἐντοπίζονται στό ἐπίπεδο τῆς κεφαλαιακῆς ἐπάρκειας, τό ὁποῖο ἐπηρεάζεται ἄμεσα ἀπό τίς ἐνέργειες ἐξυγιάνσεως τῶν ἰσολογισμῶν τῶν τραπεζῶν καί τήν σταδιακή ἐφαρμογή τοῦ Διεθνοῦς Προτύπου Χρηματοοικονομικῆς Ἀναφορᾶς, σέ συνδυασμό μέ τήν χαμηλή ποιότητα τῶν ἐποπτικῶν κεφαλαίων λόγῳ τοῦ ὑψηλοῦ ποσοστοῦ συμμετοχῆς τῆς ὁριστικῆς καί ἐκκαθαρισμένης ἀναβαλλομένης φορολογικῆς ἀπαιτήσεως καθώς καί τῆς διαρθρωτικά χαμηλῆς κερδοφορίας.

Ταυτοχρόνως, πηγή προβληματισμοῦ ἀποτελεῖ καί ὁ κίνδυνος ἐκ νέου αὐξήσεως τῆς διασυνδέσεως τοῦ τραπεζικοῦ τομέως μέ τό Κράτος, τονίζει ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος.

Ειδήσεις / Άρθρα

ΕS SYSTEMS: Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων καταμέτρησης και καταγραφής δεδομένων στον Δήμο Κηφισιάς

Εφημερίς Εστία
H ES SYSTEMS A.E., μέλος του EFA GROUP του μεγαλύτερου ομίλου αμυντικής τεχνολογίας στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τον Δήμο Κηφισιάς, υλοποίησε και τοποθέτησε έξυπνα συστήματα καταμέτρησης και καταγραφής δεδομένων για την κάλυψη του δήμου σε θέματα πυρασφάλειας & πυρανίχνευσης, ποιότητας του αέρα & των ατμοσφαιρικών συνθηκών και εξοικονόμησης ενέργειας.

Δύο ἄνδρες καί ἕνα σκυλί συνιστοῦν «οἰκογένεια»;

Μανώλης Κοττάκης
Αὐτή εἶναι ἡ λύσις γιά τό δημογραφικό καί γιά τήν ἀνανέωση τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους; Στά δύο ἑκατομμύρια θά συρρικνωθοῦμε οἱ Ἕλληνες, ἄν συνεχίσουν οἱ γεννήσεις μέ αὐτούς τούς ρυθμούς, σύμφωνα μέ τήν Νορβηγική Ἀκαδημία – Στήν πατρίδα μας οἱ λιγώτερες γεννήσεις στήν Εὐρώπη, καί παγκοσμίως

Ἡ νέα ἐξουσία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ

Εφημερίς Εστία
ΟΤΑΝ τόν Δεκέμβριο τοῦ 1944 ἡ τριανδρία Γιώργης Σιάντος, Γιάννης Ἰωαννίδης καί Γιῶργος Ζεῦγος τοῦ ΚΚΕ ἐπιχείρησαν τήν κατάληψη τῆς ἐξουσίας στήν Ἑλλάδα, δέν ἦσαν γνωστοί οὔτε καλύτεροι τοῦ κ. Στέφανου Κασσελάκη, πού ἐχθές ἐχρίσθη ἀρχηγός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.

Προηγεῖται ὁ Τράμπ τοῦ Μπάιντεν κατά ἐννέα ποσοστιαῖες μονάδες

Εφημερίς Εστία
Φαβορί ὁ Ντόναλντ Τράμπ γιά τίς προεδρικές ἐκλογές τοῦ 2024, καθώς ἤδη προηγεῖται τοῦ Τζό Μπάιντεν μέ 51% ἔναντι 42%, δηλαδή κατά ἐννέα ποσοστιαῖες μονάδες.

Ἡ γουόκ κουλτούρα καί ἡ ἔλλειψη τοῦ μέτρου

Δημήτρης Καπράνος
Οἱ ἐπιλογές τοῦ καθενός εἶναι δικό του θέμα. Ἀλλά ἀπό τό σημεῖο αὐτό μέχρι τοῦ νά φθάνεις νά λές στόν λαό σου ὅτι ὁ ἐξ Ἀμερικῆς νοσηλευτής σύντροφός σου «ἔχει πολλά νά προσφέρει στόν τόπο μας» ὑπάρχει κάποια ἀπόσταση.