ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022

Ἡ ἀπειλή νέων «κόκκινων» δανείων λόγῳ πληθωρισμοῦ καί ἄρσεως μέτρων

ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ τοῦ συνεγερμοῦ γιά νέο κῦμα μή ἐξυπηρετούμενων δανείων…

… ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἀποσύρσεως μέτρων στηρίξεως γιά τήν πανδημία, κρούει ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, μέ τήν Ἔκθεση Χρηματοπιστωτικῆς Σταθερότητος. Ἐπί πλέον, ἡ ΤτΕ προειδοποιεῖ ὅτι οἱ ἐπιπτώσεις τοῦ πολέμου καί κυρίως ἡ αὔξησις τοῦ πληθωρισμοῦ, ἀποτελοῦν ἕναν πρόσθετο παράγοντα ἀβεβαιότητος γιά τήν ποιότητα τῶν δανειακῶν χαρτοφυλακίων τῶν τραπεζῶν. Καί τοῦτο λόγῳ τῆς μειώσεως τοῦ διαθεσίμου εἰσοδήματος τῶν νοικοκυριῶν καί τῆς αὐξήσεως τοῦ κόστους λειτουργίας τῶν ἐπιχειρήσεων. Στό πλαίσιο αὐτό προκλήσεις γιά τίς τράπεζες ἐντοπίζονται στό ἐπίπεδο τῆς κεφαλαιακῆς ἐπάρκειας, τό ὁποῖο ἐπηρεάζεται ἄμεσα ἀπό τίς ἐνέργειες ἐξυγιάνσεως τῶν ἰσολογισμῶν τῶν τραπεζῶν καί τήν σταδιακή ἐφαρμογή τοῦ Διεθνοῦς Προτύπου Χρηματοοικονομικῆς Ἀναφορᾶς, σέ συνδυασμό μέ τήν χαμηλή ποιότητα τῶν ἐποπτικῶν κεφαλαίων λόγῳ τοῦ ὑψηλοῦ ποσοστοῦ συμμετοχῆς τῆς ὁριστικῆς καί ἐκκαθαρισμένης ἀναβαλλομένης φορολογικῆς ἀπαιτήσεως καθώς καί τῆς διαρθρωτικά χαμηλῆς κερδοφορίας.

Ταυτοχρόνως, πηγή προβληματισμοῦ ἀποτελεῖ καί ὁ κίνδυνος ἐκ νέου αὐξήσεως τῆς διασυνδέσεως τοῦ τραπεζικοῦ τομέως μέ τό Κράτος, τονίζει ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀστυνομικός πληροφοριοδότις τῶν ἀντιεξουσιαστῶν!

Εφημερίς Εστία
Ἤ ποιός θά μᾶς φυλάξει ἀπό τούς φύλακες; Ἱστορίες ἱλαρότητος στήν ΕΛ.ΑΣ. Τά ΜΑΤ «φυλάσσουν» τήν Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία!

Ὅμηρος τῆς κλεπτοκρατίας ἡ Ἑλλάς

Μανώλης Κοττάκης
ΓΙΑΤΙ μπήκαμε στά μνημόνια; Γιατί ἐκτός ἀπό τό γεγονός ὅτι…

Σάλος μέ τήν ἐπίθεση τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ CDU κατά «τουριστῶν» Οὐκρανῶν

Εφημερίς Εστία
Γιά …«προνοιακό τουρισμό» στήν Γερμανία κατηγόρησε τούς…

Στήν Ἑλλάδα τοῦ 2022, «βάλτε νά πᾶνε»…

Δημήτρης Καπράνος
Βρισκόμαστε, λοιπόν, στήν Ἑλλάδα τοῦ 2022

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ