Ἡ ἀκρίβεια μειώνει τήν κατανάλωση

Πτῶσις πωλήσεων καταγράφεται στά σοῦπερ μάρκετ

ΠΤΩΣΗ σέ ἀξία κατά 1,4% συγκριτικῶς πρός τήν ἀντίστοιχη περυσινή χρονική περίοδο παρά τίς αὐξήσεις τιμῶν πού πέρασαν στά ράφια τῶν σοῦπερ μάρκετ ὅλο αὐτό τό διάστημα, κατέγραψε ἡ ἀγορά τοῦ ὀργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων, συμφώνως πρός τήν Nielsen. Ἡ ἀρνητική τάσις κατά τό πρῶτο τρίμηνο ὁδηγεῖται ἀπό τά ταχυκίνητα καταναλωτικά προϊόντα (FMCGs) στό σύνολό τους, ἐνῶ οἱ μεγάλες κατηγορίες τῶν φρέσκων, ἀλλά καί τῶν bazaar προϊόντων παρουσιάζουν ἀρκετά πιό συγκρατημένες τάσεις, στό -0,3% καί +0,8% ἀντιστοίχως.

Ὅσον ἀφορᾶ τίς ἐπιμέρους κατηγορίες τῶν ταχυκίνητων καταναλωτικῶν προϊόντων (FMCG), τά τρόφιμα καί ποτά σημειώνουν πιό μετριοπαθῆ ἀρνητική τάση, στό -1,2%, κυρίως λόγῳ τῶν τροφίμων, καθώς τά ποτά καί κυρίως τά ἀλκοολοῦχα κινοῦνται σημαντικά πιό ἀρνητικά. Ἐπί πλέον, οἱ κατηγορίες πού ἀφοροῦν τά προϊόντα προσωπικῆς περιποιήσεως καθώς καί τά προϊόντα οἰκιακῆς χρήσεως παρουσιάζουν μείωση στίς πωλήσεις τους σέ ἀξία συγκριτικῶς πρός τήν ἀντίστοιχη περίοδο τοῦ 2021 κατά -3,5% καί -4,8% ἀντιστοίχως, καθώς συνεχίζεται ἡ συγκράτησις τῆς καταναλώσεώς τους, ἔπειτα ἀπό τήν ἐκτίναξη πού εἶχαν σημειώσει, πολλές ἀπό αὐτές, τήν περίοδο τῆς πανδημίας.

Ὅπως ἐπισημαίνεται στό σχετικό report τῆς NielsenIQ, σημαντικό εἶναι νά τονίσουμε στό σημεῖο αὐτό ὅτι ἄν ἀποδομήσουμε τήν ἀρνητική τάση, πού παρουσιάζουν τά FMCGs στό σύνολό τους, σέ ὄγκο πωλήσεων καί μέση μεταβολή τῶν τιμῶν, μποροῦμε εὔκολα νά διαπιστώσουμε μιά αὔξηση τῶν τιμῶν, μέ ταυτόχρονη μείωση τῆς ζητήσεως.

Ἡ μείωσις αὐτή πέρα ἀπό τήν ἐκλογίκευση τῆς καταναλώσεως πιθανότατα ὀφείλεται καί στήν προσπάθεια τῶν καταναλωτῶν νά μειώσουν τίς δαπάνες πού πραγματοποιοῦν στά super markets καθώς ὁ εὐρύτερος πληθωρισμός καί οἱ μεγάλες αὐξήσεις τιμῶν, πού ἔχουν σημειωθεῖ σέ ἄλλες κατηγορίες προϊόντων καί ὑπηρεσιῶν, ὅπως εἶναι ἡ ἐνέργεια, τά καύσιμα κ.τ.λ., φαίνεται νά ἔχουν μειώσει εἰς ἕνα βαθμό τήν ἀγοραστική δύναμη τῶν καταναλωτῶν, ἀκόμη καί γιά τίς βασικές κατηγορίες τῶν FMCGs.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ Ἱσπανία «μηδενίζει» τό κοντέρ στόν ΦΠΑ, ἡ Ἑλλάς τό «τερματίζει»

Εφημερίς Εστία
Οἱ σοσιαλιστές τοῦ Σάντσεθ ἀνακουφίζουν τούς πολῖτες τους ἀπό τήν ἀκρίβεια, ἐνῷ ἡ φιλελεύθερη ΝΔ λέει πεισματικῶς «ὄχι» στά αἰτήματα Ἑλλήνων γιά φορολογικές ἐλαφρύνσεις

Ἡ νέα στρατηγική ἀσφαλείας καί τά πυρηνικά τῆς Ρωσσίας

Εφημερίς Εστία
ΜΕΓΑΛΟ προβληματισμό πρέπει νά δημιουργήσει ἡ ἀναθεώρησις τοῦ πυρηνικοῦ δόγματος τῆς Ρωσσίας, τήν ὁποία ἀνήγγειλε ἀπό τό Βιετνάμ ὁ Πρόεδρος Πούτιν. Κατ’ ἀρχήν, εἶναι μία κίνησις πολιτική.

Ντόμινο ἀποκαλύψεων γιά φοροδιαφυγή πολυεθνικῆς

Εφημερίς Εστία
ΟΣΜΗ σκανδάλου ἀναδύεται ἀπό τά ἀλλεπάλληλα κρούσματα φοροδιαφυγῆς τοῦ πολυεθνικοῦ ὁμίλου Η&M πού ἐντοπίζονται σέ καταστήματά του σέ ὅλη τήν χώρα, καθώς ἡ ἐπιχείρησις συστηματικά δέν διεβίβαζε πρός τήν ΑΑΔΕ τίς ἀποδείξεις πού ἔκοβε.

Ντόναλντ Σάδερλαντ, στήν ἐποχή τῆς ψυχεδέλειας

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ ἐκδημία τοῦ σπουδαίου Καναδοῦ ἠθοποιοῦ Ντόναλντ Σάδερλαντ, τοῦ ἠθοποιοῦ, ὁ ὁποῖος ἔδινε κῦρος μέ τήν παρουσία του στίς ταινίες, μᾶς θύμισε τήν ἐποχή κατά τήν ὁποία πηγαίναμε στόν κινηματογράφο γιά νά διδαχθοῦμε, νά προβληματισθοῦμε καί, ἐκ παραλλήλου, νά διασκεδάσουμε…

Ο ΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 22 Ἰουνίου 1924