Ἡ ἀκρίβεια μειώνει τήν κατανάλωση

Πτῶσις πωλήσεων καταγράφεται στά σοῦπερ μάρκετ

ΠΤΩΣΗ σέ ἀξία κατά 1,4% συγκριτικῶς πρός τήν ἀντίστοιχη περυσινή χρονική περίοδο παρά τίς αὐξήσεις τιμῶν πού πέρασαν στά ράφια τῶν σοῦπερ μάρκετ ὅλο αὐτό τό διάστημα, κατέγραψε ἡ ἀγορά τοῦ ὀργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων, συμφώνως πρός τήν Nielsen. Ἡ ἀρνητική τάσις κατά τό πρῶτο τρίμηνο ὁδηγεῖται ἀπό τά ταχυκίνητα καταναλωτικά προϊόντα (FMCGs) στό σύνολό τους, ἐνῶ οἱ μεγάλες κατηγορίες τῶν φρέσκων, ἀλλά καί τῶν bazaar προϊόντων παρουσιάζουν ἀρκετά πιό συγκρατημένες τάσεις, στό -0,3% καί +0,8% ἀντιστοίχως.

Ὅσον ἀφορᾶ τίς ἐπιμέρους κατηγορίες τῶν ταχυκίνητων καταναλωτικῶν προϊόντων (FMCG), τά τρόφιμα καί ποτά σημειώνουν πιό μετριοπαθῆ ἀρνητική τάση, στό -1,2%, κυρίως λόγῳ τῶν τροφίμων, καθώς τά ποτά καί κυρίως τά ἀλκοολοῦχα κινοῦνται σημαντικά πιό ἀρνητικά. Ἐπί πλέον, οἱ κατηγορίες πού ἀφοροῦν τά προϊόντα προσωπικῆς περιποιήσεως καθώς καί τά προϊόντα οἰκιακῆς χρήσεως παρουσιάζουν μείωση στίς πωλήσεις τους σέ ἀξία συγκριτικῶς πρός τήν ἀντίστοιχη περίοδο τοῦ 2021 κατά -3,5% καί -4,8% ἀντιστοίχως, καθώς συνεχίζεται ἡ συγκράτησις τῆς καταναλώσεώς τους, ἔπειτα ἀπό τήν ἐκτίναξη πού εἶχαν σημειώσει, πολλές ἀπό αὐτές, τήν περίοδο τῆς πανδημίας.

Ὅπως ἐπισημαίνεται στό σχετικό report τῆς NielsenIQ, σημαντικό εἶναι νά τονίσουμε στό σημεῖο αὐτό ὅτι ἄν ἀποδομήσουμε τήν ἀρνητική τάση, πού παρουσιάζουν τά FMCGs στό σύνολό τους, σέ ὄγκο πωλήσεων καί μέση μεταβολή τῶν τιμῶν, μποροῦμε εὔκολα νά διαπιστώσουμε μιά αὔξηση τῶν τιμῶν, μέ ταυτόχρονη μείωση τῆς ζητήσεως.

Ἡ μείωσις αὐτή πέρα ἀπό τήν ἐκλογίκευση τῆς καταναλώσεως πιθανότατα ὀφείλεται καί στήν προσπάθεια τῶν καταναλωτῶν νά μειώσουν τίς δαπάνες πού πραγματοποιοῦν στά super markets καθώς ὁ εὐρύτερος πληθωρισμός καί οἱ μεγάλες αὐξήσεις τιμῶν, πού ἔχουν σημειωθεῖ σέ ἄλλες κατηγορίες προϊόντων καί ὑπηρεσιῶν, ὅπως εἶναι ἡ ἐνέργεια, τά καύσιμα κ.τ.λ., φαίνεται νά ἔχουν μειώσει εἰς ἕνα βαθμό τήν ἀγοραστική δύναμη τῶν καταναλωτῶν, ἀκόμη καί γιά τίς βασικές κατηγορίες τῶν FMCGs.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις

Ἡ ἀπόρρητη μελέτη τοῦ Π.Ν. γιά τά 12 μίλια

Εφημερίς Εστία
ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ κατά καιρούς τό ζήτημα τῆς ἐπεκτάσεως ἤ μή τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων στό Αἰγαῖο, ἀπό τά 6 στά 12 μίλια. Ἀκούσαμε ἀκόμη ἀπό τόν κ. Ροζάκη ὅτι κάτι τέτοιο θά ἦταν παράνομο!

Ἐξυλοκόπησαν φοιτητή στήν ΑΣΟΕΕ ἐπειδή φοροῦσε σταυρό!

Εφημερίς Εστία
Η ΑΝΟΜΙΑ ἐξακολουθεῖ νά ἐπικρατεῖ στούς πανεπιστημιακούς χώρους. Οὔτε Ἀστυνομία οὔτε Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία ἔχουν κατορθώσει νά ἐλέγξουν τήν κατάσταση.

Μία ἑκατονταετία στά χρώματα τῆς σημαίας

Δημήτρης Καπράνος
Σήμερα, στό Δημοτικό Θέατρο Πειραιῶς, ἑορτάζει τά ἑκατό του χρόνια ἕνας ἱστορικός ἀθλητικός σύλλογος, ὁ γαλανόλευκος Ἐθνικός Πειραιῶς, ὁ σύλλογος τόν ὁποῖον ἵδρυσαν, τό 1923, οἱ ἀστοί τοῦ πρώτου λιμένος τῆς χώρας.

Η ΚΑΚΟΓΛΩΣΣΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 2 Δεκεμβρίου 1923