Ἡ ἀκρίβεια μειώνει τήν κατανάλωση

Πτῶσις πωλήσεων καταγράφεται στά σοῦπερ μάρκετ

ΠΤΩΣΗ σέ ἀξία κατά 1,4% συγκριτικῶς πρός τήν ἀντίστοιχη περυσινή χρονική περίοδο παρά τίς αὐξήσεις τιμῶν πού πέρασαν στά ράφια τῶν σοῦπερ μάρκετ ὅλο αὐτό τό διάστημα, κατέγραψε ἡ ἀγορά τοῦ ὀργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων, συμφώνως πρός τήν Nielsen. Ἡ ἀρνητική τάσις κατά τό πρῶτο τρίμηνο ὁδηγεῖται ἀπό τά ταχυκίνητα καταναλωτικά προϊόντα (FMCGs) στό σύνολό τους, ἐνῶ οἱ μεγάλες κατηγορίες τῶν φρέσκων, ἀλλά καί τῶν bazaar προϊόντων παρουσιάζουν ἀρκετά πιό συγκρατημένες τάσεις, στό -0,3% καί +0,8% ἀντιστοίχως.

Ὅσον ἀφορᾶ τίς ἐπιμέρους κατηγορίες τῶν ταχυκίνητων καταναλωτικῶν προϊόντων (FMCG), τά τρόφιμα καί ποτά σημειώνουν πιό μετριοπαθῆ ἀρνητική τάση, στό -1,2%, κυρίως λόγῳ τῶν τροφίμων, καθώς τά ποτά καί κυρίως τά ἀλκοολοῦχα κινοῦνται σημαντικά πιό ἀρνητικά. Ἐπί πλέον, οἱ κατηγορίες πού ἀφοροῦν τά προϊόντα προσωπικῆς περιποιήσεως καθώς καί τά προϊόντα οἰκιακῆς χρήσεως παρουσιάζουν μείωση στίς πωλήσεις τους σέ ἀξία συγκριτικῶς πρός τήν ἀντίστοιχη περίοδο τοῦ 2021 κατά -3,5% καί -4,8% ἀντιστοίχως, καθώς συνεχίζεται ἡ συγκράτησις τῆς καταναλώσεώς τους, ἔπειτα ἀπό τήν ἐκτίναξη πού εἶχαν σημειώσει, πολλές ἀπό αὐτές, τήν περίοδο τῆς πανδημίας.

Ὅπως ἐπισημαίνεται στό σχετικό report τῆς NielsenIQ, σημαντικό εἶναι νά τονίσουμε στό σημεῖο αὐτό ὅτι ἄν ἀποδομήσουμε τήν ἀρνητική τάση, πού παρουσιάζουν τά FMCGs στό σύνολό τους, σέ ὄγκο πωλήσεων καί μέση μεταβολή τῶν τιμῶν, μποροῦμε εὔκολα νά διαπιστώσουμε μιά αὔξηση τῶν τιμῶν, μέ ταυτόχρονη μείωση τῆς ζητήσεως.

Ἡ μείωσις αὐτή πέρα ἀπό τήν ἐκλογίκευση τῆς καταναλώσεως πιθανότατα ὀφείλεται καί στήν προσπάθεια τῶν καταναλωτῶν νά μειώσουν τίς δαπάνες πού πραγματοποιοῦν στά super markets καθώς ὁ εὐρύτερος πληθωρισμός καί οἱ μεγάλες αὐξήσεις τιμῶν, πού ἔχουν σημειωθεῖ σέ ἄλλες κατηγορίες προϊόντων καί ὑπηρεσιῶν, ὅπως εἶναι ἡ ἐνέργεια, τά καύσιμα κ.τ.λ., φαίνεται νά ἔχουν μειώσει εἰς ἕνα βαθμό τήν ἀγοραστική δύναμη τῶν καταναλωτῶν, ἀκόμη καί γιά τίς βασικές κατηγορίες τῶν FMCGs.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ὁ Ἐρντογάν ἐκβιάζει τίς ΗΠΑ: Δῶστε μου τά F-16 καί τά F-35 γιά νά ἄρω τό βέτο στό ΝΑΤΟ

Εφημερίς Εστία
Μήπως πρέπει καί ἐμεῖς νά ἐπαναδιαπραγματευθοῦμε τήν 25ετῆ σύμβαση δανεισμοῦ μέ τό Ἑλσίνκι, πού τό 2011 ζητοῦσε ἐμπράγματες ἐγγυήσεις γιά τά μνημόνια;

Τό ἄτομο καί ἡ κοινωνία: Τί προηγεῖται;

Μανώλης Κοττάκης
ΦΙΛΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ μέ προέτρεψε ἐχθές τό πρωί νά μελετήσω τό…

Θά πληρώσει καί τά δικαστικά ἔξοδα ἡ 24χρονη πού κατήγγειλε βιασμό

Εφημερίς Εστία
ΤΕΛΟΣ στήν ὑπόθεση τοῦ δῆθεν βιασμοῦ τῆς 24χρονης Γεωργίας Μπίκα…

Ἡ χώρα τῆς ὑποτροπῆς, στό κατακάθι τοῦ καφέ

Δημήτρης Καπράνος
«Ἡ ὁλοκλήρωση τοῦ ἐπετειακοῦ ἔτους βρῆκε τήν Ἐπιτροπή μέ ἕνα σημαντικό οἰκονομικό πλεόνασμα.»

Τετάρτη, 16 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ