ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022

Ἡ ἀκρίβεια μειώνει τήν κατανάλωση

Πτῶσις πωλήσεων καταγράφεται στά σοῦπερ μάρκετ

ΠΤΩΣΗ σέ ἀξία κατά 1,4% συγκριτικῶς πρός τήν ἀντίστοιχη περυσινή χρονική περίοδο παρά τίς αὐξήσεις τιμῶν πού πέρασαν στά ράφια τῶν σοῦπερ μάρκετ ὅλο αὐτό τό διάστημα, κατέγραψε ἡ ἀγορά τοῦ ὀργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων, συμφώνως πρός τήν Nielsen. Ἡ ἀρνητική τάσις κατά τό πρῶτο τρίμηνο ὁδηγεῖται ἀπό τά ταχυκίνητα καταναλωτικά προϊόντα (FMCGs) στό σύνολό τους, ἐνῶ οἱ μεγάλες κατηγορίες τῶν φρέσκων, ἀλλά καί τῶν bazaar προϊόντων παρουσιάζουν ἀρκετά πιό συγκρατημένες τάσεις, στό -0,3% καί +0,8% ἀντιστοίχως.

Ὅσον ἀφορᾶ τίς ἐπιμέρους κατηγορίες τῶν ταχυκίνητων καταναλωτικῶν προϊόντων (FMCG), τά τρόφιμα καί ποτά σημειώνουν πιό μετριοπαθῆ ἀρνητική τάση, στό -1,2%, κυρίως λόγῳ τῶν τροφίμων, καθώς τά ποτά καί κυρίως τά ἀλκοολοῦχα κινοῦνται σημαντικά πιό ἀρνητικά. Ἐπί πλέον, οἱ κατηγορίες πού ἀφοροῦν τά προϊόντα προσωπικῆς περιποιήσεως καθώς καί τά προϊόντα οἰκιακῆς χρήσεως παρουσιάζουν μείωση στίς πωλήσεις τους σέ ἀξία συγκριτικῶς πρός τήν ἀντίστοιχη περίοδο τοῦ 2021 κατά -3,5% καί -4,8% ἀντιστοίχως, καθώς συνεχίζεται ἡ συγκράτησις τῆς καταναλώσεώς τους, ἔπειτα ἀπό τήν ἐκτίναξη πού εἶχαν σημειώσει, πολλές ἀπό αὐτές, τήν περίοδο τῆς πανδημίας.

Ὅπως ἐπισημαίνεται στό σχετικό report τῆς NielsenIQ, σημαντικό εἶναι νά τονίσουμε στό σημεῖο αὐτό ὅτι ἄν ἀποδομήσουμε τήν ἀρνητική τάση, πού παρουσιάζουν τά FMCGs στό σύνολό τους, σέ ὄγκο πωλήσεων καί μέση μεταβολή τῶν τιμῶν, μποροῦμε εὔκολα νά διαπιστώσουμε μιά αὔξηση τῶν τιμῶν, μέ ταυτόχρονη μείωση τῆς ζητήσεως.

Ἡ μείωσις αὐτή πέρα ἀπό τήν ἐκλογίκευση τῆς καταναλώσεως πιθανότατα ὀφείλεται καί στήν προσπάθεια τῶν καταναλωτῶν νά μειώσουν τίς δαπάνες πού πραγματοποιοῦν στά super markets καθώς ὁ εὐρύτερος πληθωρισμός καί οἱ μεγάλες αὐξήσεις τιμῶν, πού ἔχουν σημειωθεῖ σέ ἄλλες κατηγορίες προϊόντων καί ὑπηρεσιῶν, ὅπως εἶναι ἡ ἐνέργεια, τά καύσιμα κ.τ.λ., φαίνεται νά ἔχουν μειώσει εἰς ἕνα βαθμό τήν ἀγοραστική δύναμη τῶν καταναλωτῶν, ἀκόμη καί γιά τίς βασικές κατηγορίες τῶν FMCGs.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ Ἑλλάς ἐπαινεῖ τήν Τουρκία καί ἐκείνη ἐπιτίθεται μέ συκοφαντίες

Εφημερίς Εστία
Ἐμεῖς ὀνειρευόμαστε ἑλληνο-τουρκικό σύμφωνο φιλίας ὅπως ἔκαναν τό 1930 οἱ Βενιζέλος – Κεμάλ καί διακηρύττουμε ὅτι ἡ γείτων εἶναι «σημαντική χώρα» – Αὐτοί μᾶς κατηγοροῦν γιατί θωρακίζουμε ἀμυντικῶς τά νησιά μας!

Τά Ἔθνη ἔχουν ἀξιοπρέπεια

Μανώλης Κοττάκης
(ἤ πῶς κερδίζεις τήν εἰρήνη)

Αὔξησις τελῶν διελεύσεως σέ Σουέζ καί Βόσπορο

Εφημερίς Εστία
ΑΥΞΗΣΗ τοῦ κόστους ταξιδίων στά πλοῖα…

Εὐτυχῶς ἡ Τρίπολη θυμᾶται καλύτερα…

Δημήτρης Καπράνος
Στόν ὑπολογιστή μου -καί ὄχι ἀπ’ εὐθείας σέ ἐθνικό δίκτυο- παρακολούθησα τήν χθεσινή παρέλαση στήν Τρίπολη…

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ