ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023

«Ἡ ἀγορά δέν ἔχει πλήρη αἴσθηση τοῦ κινδύνου πού διατρέχει ἡ Εὐρώπη»

Δύο τρισ. θά πληρώσουν οἱ πολῖτες τῆς ΕΕ σέ λογαριασμούς ἐνέργειας

ΣΕ δύο τρισεκατομμύρια εὐρώ ἐκτιμᾶ ἡ Goldman ὅτι θά ἐκτιναχθεῖ τό κόστος γιά τούς λογαριασμούς ρεύματος, πού θά κληθοῦν νά πληρώσουν συνολικῶς τά εὐρωπαϊκά νοικοκυριά τόν χειμῶνα. Ἐφ’ ὅσον ἡ Ρωσσία διακόψει πλήρως τίς ροές φυσικοῦ ἀερίου καί ἡ Εὐρώπη καί χῶρες μέλη δέν προβοῦν σέ ἠχηρές καί ἀποτελεσματικές παρεμβάσεις, τότε τό κόστος τῆς ἐνεργειακῆς κρίσεως θά ἐκτοξευθεῖ σέ πρωτόγνωρα ὕψη. Συμφώνως πρός τόν ἀμερικανικό οἶκο, στό ζενίθ τῆς κρίσεως, τό ὁποῖο προσδιορίζεται πρός τά τέλη τοῦ 2022 μέ ἀρχές τοῦ 2023, οἱ λογαριασμοί ἐνέργειας θά ἀντιπροσωπεύουν περίπου τό 15% τοῦ ἀκαθάριστου ἐγχώριου προϊόντος τῆς Εὐρώπης.
Τά νούμερα σημαίνουν συναγερμό στήν Εὐρώπη, ἡ ὁποία ἔστω καί ὄψιμα ἔρχεται πρό τῶν εὐθυνῶν της καί σπεύδει νά λάβει μέτρα γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς καταστάσεως. Συζητοῦνται μέτρα, ὅπως γιά παράδειγμα ἡ ἐπιβολή πλαφόν, πού, συμφώνως πρός τήν Goldman Sachs, θά μποροῦσε νά προσφέρει ἐξοικονόμηση περίπου 650 δισεκατομμυρίων εὐρώ στήν ΕΕ, δίνοντας ἔτσι μία βαθειά ἀνάσα στίς εὐρωπαϊκές κυβερνήσεις, στίς ἀγορές ἀλλά καί στούς καταναλωτές. Γιά τήν Goldman Sachs ἡ ἀγορά ὑποτιμᾶ ἤ δέν ἔχει πλήρη αἴσθηση τοῦ μέγιστου κινδύνου πού διατρέχει ἡ Εὐρώπη, σημειώνοντας πώς, «κατά τήν ἄποψή μας, ἡ ἀγορά συνεχίζει νά ὑποτιμᾶ τό βάθος, τό εὖρος καί τίς διαρθρωτικές ἐπιπτώσεις τῆς κρίσης. Πιστεύουμε ὅτι αὐτές θά εἶναι ἀκόμη βαθύτερες ἀπό τήν πετρελαϊκή κρίση τῆς δεκαετίας τοῦ 1970».

Οἱ ἐπενδυτές εἶναι πολύ ἀπαισιόδοξοι γιά τήν ἐπίδραση τῶν ρυθμιστικῶν προσπαθειῶν, προσθέτει ὁ ἀμερικανικός χρηματοπιστωτικός ὅμιλος. Ὁρισμένα ἀπό τά μέτρα πού ἐξετάζονται -συμπεριλαμβανομένων τῶν ἀνώτατων ὁρίων τιμῶν καί τοῦ λεγόμενου δασμολογικοῦ ἐλλείμματος- θά μποροῦσαν νά στηρίξουν ἀνοδική ἀντίδραση τῶν μετοχῶν, ἐξομαλύνοντας τήν αὔξηση στά τιμολόγια καί περιορίζοντας, τοὐλάχιστον βραχυπρόθεσμα, τήν ὑποχώρηση τῆς βιομηχανικῆς παραγωγῆς.

Ὅσο γιά τό τί πρέπει νά πράξουν οἱ ἐπενδυτές, ἡ Goldman Sachs προτείνει νά προτιμήσουν μετοχές ἑταιρειῶν πού ἀναπτύσσουν ἀνανεώσιμες πηγές ἐνέργειας, καθώς θά πρέπει νά ἐπωφεληθοῦν ἀπό τίς διαρθρωτικά ὑψηλότερες γιά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τιμές ἐνέργειας, ὅπως οἱ RWE, Energias de Portugal καί Ørsted.

Τήν ἴδια ὥρα ἡ νορβηγική Equinor ὑπολογίζει ὅτι margin calls ὕψους 1,5 τρισ. δολλαρίων πρέπει νά καλυφθοῦν, γιά νά μήν καταρρεύσει ἡ ἀγορά τοῦ trading ἐνέργειας. Ἡ Equinor προειδοποιεῖ ὅτι ἡ εὐρωπαϊκή ἀγορά παραγώγων ἐνέργειας κινδυνεύει νά «παγώσει», ἐάν οἱ κυβερνήσεις δέν δώσουν στίς ἑταιρεῖες κοινῆς ὠφέλειας ρευστότητα γιά νά καλύψουν margin calls τοὐλάχιστον 1,5 τρισ. δολλαρίων. «Θά χρειασθεῖ στήριξις τῆς ρευστότητας, ἄν καί ἡ φυσική ἀγορά δουλεύει», σημειώνει ἡ ἀνώτερη ἀντιπρόεδρος τῆς Equinor γιά τό ἀέριο καί τήν ἐνέργεια, συμφώνως πρός τό Bloomberg. Ἡ ἑταιρεία ἐκτιμᾶ ὅτι θά χρειασθοῦν 1,5 τρισ. γιά τήν στήριξη τῆς ἀγορᾶς παραγώγων. Τίς τελευταῖες ἡμέρες, κυβερνήσεις ἀπό τή Σουηδία ἕως τήν Ἑλβετία καί τό Ἡνωμένο Βασίλειο ἀναγκάζονται νά στηρίξουν τίς ἑταιρεῖες κοινῆς ὠφελείας τους.

Ειδήσεις / Άρθρα

Σέ γραμμή ΣΥΡΙΖΑ ἡ ΝΔ γιά ἐθνικό ὕμνο-ἔπαρση σημαίας!

Εφημερίς Εστία
Ἡ κ. Δόμνα Μιχαηλίδου ἀρνήθηκε νά ἀναθεωρήσει τήν ρύθμιση Γαβρόγλου, μέ τήν ὁποία ἡ Ἀριστερά κατήργησε τόν «Ὕμνο εἰς τήν Ἐλευθερίαν» καί τήν ἔπαρση τοῦ ἐθνικοῦ συμβόλου στά σχολεῖα! – Ἡ ὑφυπουργός Παιδείας χαρακτήρισε τό αἴτημα τῆς «Νίκης» «ἐπιστροφή στό χθές» καί εἶπε «ὅτι ἡ ἀποδοχή τῆς διαφορετικότητος καλλιεργεῖ τήν ἐθνική συνείδηση»

Εὐχάριστα νέα γιά τήν ΝΔ

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΝΕΟΣ ἀρχηγός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει πελαγωμένος στά πρῶτα του βήματα. Ἤξερε πῶς νά φθάσει στήν νίκη, δέν εἶναι ὅμως καθόλου βέβαιον ὅτι ξέρει τί νά τήν κάνει τήν νίκη.

Βόμβα Θεοχάρη: «Κόφτες» καί στά ἐπιδόματα γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες

Εφημερίς Εστία
ΡΙΖΙΚΕΣ ἀνατροπές ἔρχονται γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες πού ἀφοροῦν ὄχι μόνο στό καθεστώς φορολογήσεώς τους ἀλλά καί στήν δυνατότητα νά λαμβάνουν μία σειρά ἀπό ἐπιδόματα.

Ἡ σκέψη μας εἶναι κοντά στό Ἀρτσάχ

Δημήτρης Καπράνος
Αὐτά πού συμβαίνουν στό Ἀρτσάχ, δηλαδή ἡ ἐθνοκάθαρση τήν ὁποία ἐπιχειροῦν οἱ Τουρκαζέροι εἰς βάρος τῶν Ἀρμενίων, δείχνουν τήν εὐρωπαϊκή χρεοκοπία καί τήν ἀδυναμία τοῦ μορφώματος πού ἀκόμη ἀποκαλοῦμε «Εὐρωπαϊκή Ἕνωση» νά διαδραματίσει ἀποφασιστικό ρόλο στό διεθνές στερέωμα.

Σάββατον, 28 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΓΕΡΙΝΟΙ!