«Ἡ ἀγορά δέν ἔχει πλήρη αἴσθηση τοῦ κινδύνου πού διατρέχει ἡ Εὐρώπη»

Δύο τρισ. θά πληρώσουν οἱ πολῖτες τῆς ΕΕ σέ λογαριασμούς ἐνέργειας

ΣΕ δύο τρισεκατομμύρια εὐρώ ἐκτιμᾶ ἡ Goldman ὅτι θά ἐκτιναχθεῖ τό κόστος γιά τούς λογαριασμούς ρεύματος, πού θά κληθοῦν νά πληρώσουν συνολικῶς τά εὐρωπαϊκά νοικοκυριά τόν χειμῶνα. Ἐφ’ ὅσον ἡ Ρωσσία διακόψει πλήρως τίς ροές φυσικοῦ ἀερίου καί ἡ Εὐρώπη καί χῶρες μέλη δέν προβοῦν σέ ἠχηρές καί ἀποτελεσματικές παρεμβάσεις, τότε τό κόστος τῆς ἐνεργειακῆς κρίσεως θά ἐκτοξευθεῖ σέ πρωτόγνωρα ὕψη. Συμφώνως πρός τόν ἀμερικανικό οἶκο, στό ζενίθ τῆς κρίσεως, τό ὁποῖο προσδιορίζεται πρός τά τέλη τοῦ 2022 μέ ἀρχές τοῦ 2023, οἱ λογαριασμοί ἐνέργειας θά ἀντιπροσωπεύουν περίπου τό 15% τοῦ ἀκαθάριστου ἐγχώριου προϊόντος τῆς Εὐρώπης.
Τά νούμερα σημαίνουν συναγερμό στήν Εὐρώπη, ἡ ὁποία ἔστω καί ὄψιμα ἔρχεται πρό τῶν εὐθυνῶν της καί σπεύδει νά λάβει μέτρα γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς καταστάσεως. Συζητοῦνται μέτρα, ὅπως γιά παράδειγμα ἡ ἐπιβολή πλαφόν, πού, συμφώνως πρός τήν Goldman Sachs, θά μποροῦσε νά προσφέρει ἐξοικονόμηση περίπου 650 δισεκατομμυρίων εὐρώ στήν ΕΕ, δίνοντας ἔτσι μία βαθειά ἀνάσα στίς εὐρωπαϊκές κυβερνήσεις, στίς ἀγορές ἀλλά καί στούς καταναλωτές. Γιά τήν Goldman Sachs ἡ ἀγορά ὑποτιμᾶ ἤ δέν ἔχει πλήρη αἴσθηση τοῦ μέγιστου κινδύνου πού διατρέχει ἡ Εὐρώπη, σημειώνοντας πώς, «κατά τήν ἄποψή μας, ἡ ἀγορά συνεχίζει νά ὑποτιμᾶ τό βάθος, τό εὖρος καί τίς διαρθρωτικές ἐπιπτώσεις τῆς κρίσης. Πιστεύουμε ὅτι αὐτές θά εἶναι ἀκόμη βαθύτερες ἀπό τήν πετρελαϊκή κρίση τῆς δεκαετίας τοῦ 1970».

Οἱ ἐπενδυτές εἶναι πολύ ἀπαισιόδοξοι γιά τήν ἐπίδραση τῶν ρυθμιστικῶν προσπαθειῶν, προσθέτει ὁ ἀμερικανικός χρηματοπιστωτικός ὅμιλος. Ὁρισμένα ἀπό τά μέτρα πού ἐξετάζονται -συμπεριλαμβανομένων τῶν ἀνώτατων ὁρίων τιμῶν καί τοῦ λεγόμενου δασμολογικοῦ ἐλλείμματος- θά μποροῦσαν νά στηρίξουν ἀνοδική ἀντίδραση τῶν μετοχῶν, ἐξομαλύνοντας τήν αὔξηση στά τιμολόγια καί περιορίζοντας, τοὐλάχιστον βραχυπρόθεσμα, τήν ὑποχώρηση τῆς βιομηχανικῆς παραγωγῆς.

Ὅσο γιά τό τί πρέπει νά πράξουν οἱ ἐπενδυτές, ἡ Goldman Sachs προτείνει νά προτιμήσουν μετοχές ἑταιρειῶν πού ἀναπτύσσουν ἀνανεώσιμες πηγές ἐνέργειας, καθώς θά πρέπει νά ἐπωφεληθοῦν ἀπό τίς διαρθρωτικά ὑψηλότερες γιά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τιμές ἐνέργειας, ὅπως οἱ RWE, Energias de Portugal καί Ørsted.

Τήν ἴδια ὥρα ἡ νορβηγική Equinor ὑπολογίζει ὅτι margin calls ὕψους 1,5 τρισ. δολλαρίων πρέπει νά καλυφθοῦν, γιά νά μήν καταρρεύσει ἡ ἀγορά τοῦ trading ἐνέργειας. Ἡ Equinor προειδοποιεῖ ὅτι ἡ εὐρωπαϊκή ἀγορά παραγώγων ἐνέργειας κινδυνεύει νά «παγώσει», ἐάν οἱ κυβερνήσεις δέν δώσουν στίς ἑταιρεῖες κοινῆς ὠφέλειας ρευστότητα γιά νά καλύψουν margin calls τοὐλάχιστον 1,5 τρισ. δολλαρίων. «Θά χρειασθεῖ στήριξις τῆς ρευστότητας, ἄν καί ἡ φυσική ἀγορά δουλεύει», σημειώνει ἡ ἀνώτερη ἀντιπρόεδρος τῆς Equinor γιά τό ἀέριο καί τήν ἐνέργεια, συμφώνως πρός τό Bloomberg. Ἡ ἑταιρεία ἐκτιμᾶ ὅτι θά χρειασθοῦν 1,5 τρισ. γιά τήν στήριξη τῆς ἀγορᾶς παραγώγων. Τίς τελευταῖες ἡμέρες, κυβερνήσεις ἀπό τή Σουηδία ἕως τήν Ἑλβετία καί τό Ἡνωμένο Βασίλειο ἀναγκάζονται νά στηρίξουν τίς ἑταιρεῖες κοινῆς ὠφελείας τους.

Ειδήσεις / Άρθρα

Τά πλοκάμια τοῦ τουρκικοῦ προξενείου «πνίγουν» κομματικές ὀργανώσεις στήν Θράκη

Εφημερίς Εστία
Ἡ παραίτησις στελέχους τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Κομοτηνῆς – Οἱ μεθοδεύσεις τῶν Τούρκων Ἡ προκλητική ἀνάρτησις τοῦ ΥΠΕΞ στήν Ἄγκυρα

Ἡ ἐσωτερική ἀπειλή

Μανώλης Κοττάκης
ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ ὅσοι μέ ξέρετε δέν χρειάζεται νά καταλάβετε τό γιατί ἡ ἀκριτική μας πόλη εἶναι ὁ δεύτερος σταθμός μου.

Ἄνοιγμα Ἀνδρουλάκη ἐνῷ φεύγουν στελέχη τοῦ ΠΑΣΟΚ

Εφημερίς Εστία
Ἐν μέσῳ ἀποχωρήσεων, ὁ Πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ Νῖκος Ἀνδρουλάκης προχώρησε στήν ἀνακοίνωση τῶν ὑποψηφίων στίς ἐθνικές ἐκλογές.

Ἀναμένοντες τό Τριώδιο καί τίς Ἐκλογές…

Δημήτρης Καπράνος
Πολυπληθής χθές ἡ συντροφιά, Κυριακή γάρ, μέ τόν καιρό νά εὐνοεῖ, καί μαζευτήκαμε στήν καφετέρια γύρω ἀπό τίς σωτήριες ὑπαίθριες θερμάστρες.

Τετάρτη, 30 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΥΔΕΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ;