ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023

Ἠλεκτροσόκ: Στά 616 εὐρώ ἡ χονδρική ρεύματος

Μέ δύο δισ. ἐπιδοτεῖ τό κράτος τούς λογαριασμούς τοῦ Σεπτεμβρίου

ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΕΣ διαστάσεις λαμβάνει τό ράλλυ στόν χῶρο τῆς ἐνέργειας καθώς ἡ χονδρεμπορική τιμή ρεύματος στή χώρα μας ἐκτοξεύεται σήμερα σέ νέο ρεκόρ, στά 616,38 εὐρώ ἡ μεγαβατώρα ἤ 14,2% ὑψηλότερα ἀπό χθές. Πρόκειται γιά τήν δεύτερη ὑψηλότερη τιμή στήν Εὐρώπη, θέση πού μοιράζεται μέ τίς Βουλγαρία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Οὑγγαρία καθώς ὅλες ἔχουν τιμές στά 616 εὐρώ, ἐνῶ τά πρωτεῖα καταλαμβάνει ἡ Ἑλβετία μέ 624 εὐρώ. Στόν ἀντίποδα, ὡς συνήθως, Πορτογαλία καί Ἱσπανία. Στήν Ἰβηρική, πού ἔχει πάρει εἰδικό καθεστώς ἀπό τίς Βρυξέλλες, ἡ τιμή εἶναι μόλις 183 εὐρώ ἡ μεγαβατώρα. Διαφοροποιεῖται καί ἡ Πολωνία, πού χάρη στούς λιγνῖτες ἔχει τιμή 388 εὐρώ/MWh.

Ἀπτόητη συνεχίζει τήν ἀνοδική πορεία της ἡ τιμή τοῦ φυσικοῦ ἀερίου, φθάνοντας στήν ἀγορά τῆς Ὁλλανδίας ἕως καί τά 292,9 εὐρώ, λόγῳ καί νέων προβλημάτων στίς προμήθειες ἀπό τήν Ρωσσία ἐνῶ οἱ προβλέψεις γιά τίς ἑπόμενες ἡμέρες εἶναι ἀκόμα πιό δυσοίωνες καθώς ἀναμένονται ἀκόμη ὑψηλότερες τιμές.

Ἡ Gazprom ἀνεκοίνωσε ὅτι ὁ βασικός ἀγωγός Nord Stream θά σταματήσει γιά τριήμερη συντήρηση στίς 31 Αὐγούστου, ἐνισχύοντας, ἐκ νέου τίς ἀνησυχίες, ὅτι ὅταν ἐπιστρέψει σέ πλήρη λειτουργία θά μεταφέρει μειωμένες ποσότητες. Ἡ Εὐρώπη εὑρίσκεται ὑπ’ ἀτμόν ἀναφορικῶς πρός τόν συγκεκριμένο ἀγωγό ἐδῶ καί ἀρκετές ἑβδομάδες, μέ τίς ροές νά ἐπανέρχονται μόνο σέ πολύ χαμηλά ἐπίπεδα μετά τή διακοπή τῶν ἐργασιῶν τόν περασμένο μῆνα.

Σέ αὐτό τό πρωτοφανές σκηνικό πού ἀπειλεῖ νά τινάξει στόν ἀέρα τόσο τούς οἰκογενειακούς ὅσο καί τόν κρατικό προϋπολογισμό, ὁ ὑπουργός Οἰκονομικῶν Χρῆστος Σταϊκούρας ἀνεκοίνωσε ὅτι στά 2 δισ. εὐρώ θά ἀνέλθει ἡ κρατική ἐπιδότησις στούς λογαριασμούς ρεύματος γιά τόν Σεπτέμβριο, ὥστε νά ἐνισχυθοῦν νοικοκυριά καί ἐπιχειρήσεις. Αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ ἐπιδότησις γιά τόν ἑπόμενο μῆνα θά ἐκτιναχθεῖ μεσοσταθμικῶς στά ἐπίπεδα τῶν 60 λεπτῶν τοῦ εὐρώ ἀνά κιλοβατώρα, ἀπό 33,7 λεπτά πού ἦταν τόν Αὔγουστο, σημειώνοντας αὔξηση πάνω ἀπό 70%. Ἀπό τά 2 δίς εὐρώ, περίπου 900 ἑκατ. εὐρώ θά καταβληθοῦν ἀπό κονδύλια τοῦ προϋπολογισμοῦ, ἐνῶ ποσόν περί τό 1,1 δισ. εὐρώ θά προέλθει ἀπό τό Ταμεῖο Ἐνεργειακῆς Μεταβάσεως, δηλαδή ἀπό πόρους προερχόμενους ἀπό τίς δημοπρασίες ρύπων, τά πλεονάσματα τῶν ΑΠΕ καί τά ἔσοδα πού προκύπτουν ἀπό τό χρηματιστήριο ἐνέργειας μετά τό πλαφόν πού ἔχει τεθεῖ στίς ἀμοιβές τῶν ἠλεκτροπαραγωγικῶν μονάδων.

To ἐρώτημα εἶναι μέχρι ποῦ φτάνουν οἱ δυνατότητες τοῦ κρατικοῦ προϋπολογισμοῦ ἐάν οἱ τιμές αὐξηθοῦν καί ἄλλο ἀφοῦ ὁ προϋπολογισμός δέν μπορεῖ νά ἐπιδοτεῖ μέ τόσο μεγάλα ποσά ἐπί μῆνες τούς λογαριασμούς.

Ὅπως εἶναι ἀναμενόμενο, τό ράλλυ στίς τιμές «ροκανίζει» τό καλάθι τῶν ἐξαγγελιῶν τῆς ΔΕΘ ἀφοῦ τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ διαθεσίμου δημοσιονομικοῦ χώρου θά κατευθυνθεῖ στίς ἐπιδοτήσεις τῶν λογαριασμῶν. Συμφώνως πρός τόν κ. Σταϊκούρα, τρία βασικά οἰκονομικά μεγέθη πού θά δημοσιοποιηθοῦν στίς ἀρχές τοῦ Σεπτεμβρίου, θά κρίνουν τίς παρεμβάσεις. Τό ὕψος τῆς ἀναπτύξεως γιά τό δεύτερο 3μηνο τοῦ 2022, ἡ πορεία τῶν φορολογικῶν ἐσόδων γιά τόν Αὔγουστο, ὅπως ἐπίσης καί οἱ εἰσπράξεις ἀπό τόν τουρισμό τό καθοριστικό 2μηνο Ἰουλίου – Αὐγούστου.

Ειδήσεις / Άρθρα

Σέ γραμμή ΣΥΡΙΖΑ ἡ ΝΔ γιά ἐθνικό ὕμνο-ἔπαρση σημαίας!

Εφημερίς Εστία
Ἡ κ. Δόμνα Μιχαηλίδου ἀρνήθηκε νά ἀναθεωρήσει τήν ρύθμιση Γαβρόγλου, μέ τήν ὁποία ἡ Ἀριστερά κατήργησε τόν «Ὕμνο εἰς τήν Ἐλευθερίαν» καί τήν ἔπαρση τοῦ ἐθνικοῦ συμβόλου στά σχολεῖα! – Ἡ ὑφυπουργός Παιδείας χαρακτήρισε τό αἴτημα τῆς «Νίκης» «ἐπιστροφή στό χθές» καί εἶπε «ὅτι ἡ ἀποδοχή τῆς διαφορετικότητος καλλιεργεῖ τήν ἐθνική συνείδηση»

Εὐχάριστα νέα γιά τήν ΝΔ

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΝΕΟΣ ἀρχηγός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει πελαγωμένος στά πρῶτα του βήματα. Ἤξερε πῶς νά φθάσει στήν νίκη, δέν εἶναι ὅμως καθόλου βέβαιον ὅτι ξέρει τί νά τήν κάνει τήν νίκη.

Βόμβα Θεοχάρη: «Κόφτες» καί στά ἐπιδόματα γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες

Εφημερίς Εστία
ΡΙΖΙΚΕΣ ἀνατροπές ἔρχονται γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες πού ἀφοροῦν ὄχι μόνο στό καθεστώς φορολογήσεώς τους ἀλλά καί στήν δυνατότητα νά λαμβάνουν μία σειρά ἀπό ἐπιδόματα.

Ἡ σκέψη μας εἶναι κοντά στό Ἀρτσάχ

Δημήτρης Καπράνος
Αὐτά πού συμβαίνουν στό Ἀρτσάχ, δηλαδή ἡ ἐθνοκάθαρση τήν ὁποία ἐπιχειροῦν οἱ Τουρκαζέροι εἰς βάρος τῶν Ἀρμενίων, δείχνουν τήν εὐρωπαϊκή χρεοκοπία καί τήν ἀδυναμία τοῦ μορφώματος πού ἀκόμη ἀποκαλοῦμε «Εὐρωπαϊκή Ἕνωση» νά διαδραματίσει ἀποφασιστικό ρόλο στό διεθνές στερέωμα.

Σάββατον, 28 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΓΕΡΙΝΟΙ!