ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023

Ἠγόρασαν τά τραῖνα ἀντί 45 ἑκατ. καί εἰσπράττουν ἐπιδότηση 50 ἑκατ. εὐρώ τόν χρόνο!

ΜΕ 50 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ εὐρώ τόν χρόνο ἐπιδοτεῖται ἡ Ferrovie dello Stato Italiane Group γιά νά ἐκτελεῖ δρομολόγια… ἄγονων γραμμῶν, ὅπως προβλέπεται ἀπό τήν σύμβαση Ὑποχρεώσεων Δημόσιας Ὑπηρεσίας πού ἔχει ὑπογράψει μέ τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Μεταφορῶν, τήν στιγμή πού ἐξηγόρασε μόλις μέ 45 ἑκατομμύρια εὐρώ τήν ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τό 2017.

Νά σημειωθεῖ πώς ἡ σύμβασις ἰδιωτικοποιήσεως πού ὑπεγράφη τό 2017 ἀνάμεσα στό ΤΑΙΠΕΔ καί τήν Ferrovie dello Stato γιά τήν μεταβίβαση τοῦ 100% τῶν μετοχῶν τῆς ΤΡΑΙΝΟΣΕ, οὐδέποτε ἐδημοσιεύθη!

Ἡ σύμβασις πού ὑπέγραψαν ὁ ὑπουργός Ὑποδομῶν καί Μεταφορῶν Κώστας Καραμανλῆς καί ὁ ὑπουργός Οἰκονομικῶν Χρῆστος Σταϊκούρας μέ τόν Διευθύνοντα Σύμβουλο τῆς ΤΡΑΙΝΟΣΕ καί Country Manager/Greece Μαουρίτσιο Καποτόρτο, ἔχει ἰσχύ γιά 15 χρόνια, στήν διάρκεια τῶν ὁποίων ἡ ἑταιρεία θά εἰσπράττει κάθε χρόνο 50 ἑκατομμύρια, χωρίς βεβαίως νά ἀποκλείεται καί «ἀναπροσαρμογή» πρός τά πάνω.

Ὅσο γιά τό ποιές εἶναι οἱ «ἄγονες γραμμές», εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι ἡ σύμβασις προβλέπει συνέχιση τῆς ἐπιδοτήσεως ὡς ἄγονου τοῦ βασικοῦ σιδηροδρομικοῦ δρομολογίου Ἀθῆναι – Θεσσαλονίκη πού συνδέει τά μεγαλύτερα ἀστικά κέντρα τῆς χώρας μέ εἰσιτήριο ἄνω τῶν 40 εὐρώ –γιά ἁπλή μετάβαση!

Μεταξύ ἄλλων προβλέπεται ἐπιδότησις τῆς ἑταιρείας γιά δρομολόγια πού θά ἐκτελοῦνται ἐξ ἀρχῆς καί βάσει προγράμματος μέ …λεωφορεῖα ἀντί γιά τραῖνα καί ἐπενδύσεις ἐκ μέρους τῆς ΤΡΑΙΝΟΣΕ ὕψους 163,5 ἑκατομμυρίων εὐρώ, στίς ὁποῖες ὅμως περιλαμβάνονται καί τά ἤδη ἀποκτηθέντα πέντε «βέλη», τά ETR 470 καί τά μισθώματα ἀπό τά τραῖνα ὑδρογόνου καί τά ἠλεκτρικά τραῖνα πού θά ἀγοράσει ἡ ΓΑΙΑΟΣΕ, ἀλλά θά χρησιμοποιεῖ ἡ ἑταιρεία.

Στήν σύμβαση τονίζεται ὅτι «ἐάν κατά τήν ἐκκαθάριση δύο συναπτῶν οἰκονομικῶν χρήσεων διαπιστωθεῖ ὅτι τά ἔσοδα (συμεριλαμβανομένων τῶν 50 ἑκ. τῆς ἐπιδότησης) εἶναι μικρότερα ἀπό τά λειτουργικά ἔξοδα γιά λόγους ἀνωτέρας βίας, ἡ διαφορά θά καλύπτεται ἀπό τόν πάροχο μέ ἴδιους πόρους, ὁ ὁποῖος θά καλύψει στή συνέχεια τό ποσό πού ἀναλογεῖ ὑπέρ τοῦ Δημοσίου ἀπό τήν ἑπόμενη οἰκονομική χρήση. Ἐάν κατά τίς ἀμέσως ἑπόμενες τρεῖς χρήσεις τά ἔσοδα εἶναι ἐπίσης ἀρνητικά, τό Δημόσιο θά ἐπιδοτήσει τόν πάροχο γιά τήν κάλυψη τῆς σωρευμένης ζημίας ἤ θά συμφωνηθεῖ ἀναπροσαρμογή τοῦ φυσικοῦ ἀντικειμένου τῆς σύμβασης.»

Ὅπως ἐπισημαίνεται, ἡ ἐκτέλεσις τῶν ὑπηρεσιῶν μπορεῖ νά διακοπεῖ ἤ νά τροποποιηθεῖ χωρίς ὑπαιτιότητα τοῦ παρόχου λόγῳ μή προγραμματισμένων ἐργασιῶν ἤ παρατεταμένου προβλήματος στό δίκτυο ἤ λόγῳ ἀδυναμίας τοῦ ΟΣΕ νά ἐκτελέσει τά ἐτήσια προγραμματισμένα ἔργα ἤ νά καθυστερήσει τήν ἐκτέλεσή τους.

«Συνέπειες ἀπό τήν μή ἐκτέλεση μέρους τῶν ὑπηρεσιῶν πού προκύπτουν ἀπό τίς παραπάνω καταστάσεις δέ βαρύνουν τόν πάροχο» ἀναφέρεται. Ἡ συγκεκριμένη ἀποκρατικοποίησις ἀπετέλεσε μνημονιακή δέσμευση πού ὁδήγησε ἀρχικῶς στήν ἰδιωτικοποίηση τῆς Τραινοσέ τό 2017, ὅπως καί τήν μετέπειτα πώληση τοῦ 100% τῆς ΕΕΣΤΥ, ἑταιρείας συντηρήσεως τοῦ τροχαίου ὑλικοῦ, στήν ἰταλικῶν πιά συμφερόντων ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Καί οἱ δύο ἀποκρατικοποιήσεις εἶναι ἄμεσα συνδεδεμένες μέ τήν μή ἀπαίτηση ἐπιστροφῆς ἀπό τό ἑλληνικό Δημόσιο τῶν εὐρωπαϊκῶν χρηματοδοτήσεων γιά τήν κατασκευή μίας σειρᾶς ὑποδομῶν.

Ειδήσεις / Άρθρα

Τό ρῆμα «μοιράζομαι» χρησιμοποίησε ὁ Ἐρντογάν γιά τό Αἰγαῖο!

Εφημερίς Εστία
Μετά τίς ἀλλεπάλληλες ΝΟΤΑΜ διχοτομήσεως τοῦ Ἀρχιπελάγους γιά ἐπιχειρήσεις ἐρεύνης καί διασώσεως καί τήν ἔγερση μειονοτικοῦ ζητήματος γιά Θράκη καί Δωδεκάνησα, νέο κτύπημα ἀπό τήν Ἄγκυρα! – Παραμονές τῆς 7ης Δεκεμβρίου

Τί ξέρει ὁ κύριος Σαμαρᾶς

Μανώλης Κοττάκης
ΣΕ μιά παλαιά κλασσική τακτική τοῦ ΠΑΣΟΚ προσέφυγαν ὁρισμένα κορυφαῖα στελέχη τοῦ Mεγάρου Μαξίμου, προκειμένου νά ὑποβαθμίσουν τίς παρεμβάσεις τοῦ πρώην Πρωθυπουργοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ γιά τά ἑλληνοτουρκικά, τό Κυπριακό καί τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν: ἀπεφάσισαν νά ἐμφανίσουν τόν Μεσσήνιο ὡς μέρος ἑνός πολιτικοῦ σκέτς μέ τόν ἴδιο στόν ρόλο τοῦ …«πολιτικοῦ καραγκιόζη».

Ἐπιβράδυνση τῆς οἰκονομίας τό 2024 προβλέπουν Στουρνάρας καί ΟΟΣΑ

Εφημερίς Εστία
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ἐπιβράδυνση τῆς οἰκονομίας μετά τό ἰσχυρό rebound ἀναμένει γιά τό 2024 ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἐνῷ ἀντίστοιχες εἶναι καί οἱ προβλέψεις τοῦ ΟΟΣΑ στήν ἑξαμηνιαία ἔκθεσή του.

Γιά ὅλα ὑπάρχει μία πρώτη φορά

Δημήτρης Καπράνος
Νά, πού ἦλθε ἡ πρώτη φορά νά κάνω μαγνητική τομογραφία. «Ἐγώ σ’ αὐτό τόν σωλῆνα δέν μπαίνω» εἶπα κατηγορηματικά, παρά τό ὅτι ἡ μέση μου μέ τυραννοῦσε κανά-δυό βδομάδες. Κι ἔτσι, βάλθηκαν ὅλοι νά μοῦ βροῦν «ἀνοιχτό» τομογράφο. Τόν βρήκαμε στήν Λεωφόρο Κηφισιᾶς στήν «Euromedica».

Σάββατον, 30 Νοεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥ