Ἠγόρασαν τά τραῖνα ἀντί 45 ἑκατ. καί εἰσπράττουν ἐπιδότηση 50 ἑκατ. εὐρώ τόν χρόνο!

ΜΕ 50 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ εὐρώ τόν χρόνο ἐπιδοτεῖται ἡ Ferrovie dello Stato Italiane Group γιά νά ἐκτελεῖ δρομολόγια… ἄγονων γραμμῶν, ὅπως προβλέπεται ἀπό τήν σύμβαση Ὑποχρεώσεων Δημόσιας Ὑπηρεσίας πού ἔχει ὑπογράψει μέ τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Μεταφορῶν, τήν στιγμή πού ἐξηγόρασε μόλις μέ 45 ἑκατομμύρια εὐρώ τήν ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τό 2017.

Νά σημειωθεῖ πώς ἡ σύμβασις ἰδιωτικοποιήσεως πού ὑπεγράφη τό 2017 ἀνάμεσα στό ΤΑΙΠΕΔ καί τήν Ferrovie dello Stato γιά τήν μεταβίβαση τοῦ 100% τῶν μετοχῶν τῆς ΤΡΑΙΝΟΣΕ, οὐδέποτε ἐδημοσιεύθη!

Ἡ σύμβασις πού ὑπέγραψαν ὁ ὑπουργός Ὑποδομῶν καί Μεταφορῶν Κώστας Καραμανλῆς καί ὁ ὑπουργός Οἰκονομικῶν Χρῆστος Σταϊκούρας μέ τόν Διευθύνοντα Σύμβουλο τῆς ΤΡΑΙΝΟΣΕ καί Country Manager/Greece Μαουρίτσιο Καποτόρτο, ἔχει ἰσχύ γιά 15 χρόνια, στήν διάρκεια τῶν ὁποίων ἡ ἑταιρεία θά εἰσπράττει κάθε χρόνο 50 ἑκατομμύρια, χωρίς βεβαίως νά ἀποκλείεται καί «ἀναπροσαρμογή» πρός τά πάνω.

Ὅσο γιά τό ποιές εἶναι οἱ «ἄγονες γραμμές», εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι ἡ σύμβασις προβλέπει συνέχιση τῆς ἐπιδοτήσεως ὡς ἄγονου τοῦ βασικοῦ σιδηροδρομικοῦ δρομολογίου Ἀθῆναι – Θεσσαλονίκη πού συνδέει τά μεγαλύτερα ἀστικά κέντρα τῆς χώρας μέ εἰσιτήριο ἄνω τῶν 40 εὐρώ –γιά ἁπλή μετάβαση!

Μεταξύ ἄλλων προβλέπεται ἐπιδότησις τῆς ἑταιρείας γιά δρομολόγια πού θά ἐκτελοῦνται ἐξ ἀρχῆς καί βάσει προγράμματος μέ …λεωφορεῖα ἀντί γιά τραῖνα καί ἐπενδύσεις ἐκ μέρους τῆς ΤΡΑΙΝΟΣΕ ὕψους 163,5 ἑκατομμυρίων εὐρώ, στίς ὁποῖες ὅμως περιλαμβάνονται καί τά ἤδη ἀποκτηθέντα πέντε «βέλη», τά ETR 470 καί τά μισθώματα ἀπό τά τραῖνα ὑδρογόνου καί τά ἠλεκτρικά τραῖνα πού θά ἀγοράσει ἡ ΓΑΙΑΟΣΕ, ἀλλά θά χρησιμοποιεῖ ἡ ἑταιρεία.

Στήν σύμβαση τονίζεται ὅτι «ἐάν κατά τήν ἐκκαθάριση δύο συναπτῶν οἰκονομικῶν χρήσεων διαπιστωθεῖ ὅτι τά ἔσοδα (συμεριλαμβανομένων τῶν 50 ἑκ. τῆς ἐπιδότησης) εἶναι μικρότερα ἀπό τά λειτουργικά ἔξοδα γιά λόγους ἀνωτέρας βίας, ἡ διαφορά θά καλύπτεται ἀπό τόν πάροχο μέ ἴδιους πόρους, ὁ ὁποῖος θά καλύψει στή συνέχεια τό ποσό πού ἀναλογεῖ ὑπέρ τοῦ Δημοσίου ἀπό τήν ἑπόμενη οἰκονομική χρήση. Ἐάν κατά τίς ἀμέσως ἑπόμενες τρεῖς χρήσεις τά ἔσοδα εἶναι ἐπίσης ἀρνητικά, τό Δημόσιο θά ἐπιδοτήσει τόν πάροχο γιά τήν κάλυψη τῆς σωρευμένης ζημίας ἤ θά συμφωνηθεῖ ἀναπροσαρμογή τοῦ φυσικοῦ ἀντικειμένου τῆς σύμβασης.»

Ὅπως ἐπισημαίνεται, ἡ ἐκτέλεσις τῶν ὑπηρεσιῶν μπορεῖ νά διακοπεῖ ἤ νά τροποποιηθεῖ χωρίς ὑπαιτιότητα τοῦ παρόχου λόγῳ μή προγραμματισμένων ἐργασιῶν ἤ παρατεταμένου προβλήματος στό δίκτυο ἤ λόγῳ ἀδυναμίας τοῦ ΟΣΕ νά ἐκτελέσει τά ἐτήσια προγραμματισμένα ἔργα ἤ νά καθυστερήσει τήν ἐκτέλεσή τους.

«Συνέπειες ἀπό τήν μή ἐκτέλεση μέρους τῶν ὑπηρεσιῶν πού προκύπτουν ἀπό τίς παραπάνω καταστάσεις δέ βαρύνουν τόν πάροχο» ἀναφέρεται. Ἡ συγκεκριμένη ἀποκρατικοποίησις ἀπετέλεσε μνημονιακή δέσμευση πού ὁδήγησε ἀρχικῶς στήν ἰδιωτικοποίηση τῆς Τραινοσέ τό 2017, ὅπως καί τήν μετέπειτα πώληση τοῦ 100% τῆς ΕΕΣΤΥ, ἑταιρείας συντηρήσεως τοῦ τροχαίου ὑλικοῦ, στήν ἰταλικῶν πιά συμφερόντων ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Καί οἱ δύο ἀποκρατικοποιήσεις εἶναι ἄμεσα συνδεδεμένες μέ τήν μή ἀπαίτηση ἐπιστροφῆς ἀπό τό ἑλληνικό Δημόσιο τῶν εὐρωπαϊκῶν χρηματοδοτήσεων γιά τήν κατασκευή μίας σειρᾶς ὑποδομῶν.

Ειδήσεις / Άρθρα

Γιατί εἶναι ἀντισυνταγματική ἡ φορολόγησις τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν

Εφημερίς Εστία
Τί ὑποστηρίζει ὁμαδική αἴτησις ἀκυρώσεως πού κατέθεσαν χθές στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας, μέ βάση τήν γνωμοδότηση Παυλόπουλου, 63 Δικηγορικοί Σύλλογοι καί 15 Ἑνώσεις – Πῶς ὁ ἀναδρομικός φορολογικός ἔλεγχος καταργεῖ τό ἀμάχητο καί δέν περιορίζεται στό ἐτήσιο εἰσόδημα

«Σιγά τόν φόρο πού πληρώνουν!»

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ κ. Στουρνάρας, τό σύμπτωμα καί τό πρόβλημα

Στοῦ κουφοῦ τήν πόρτα: «Ὀπισθοδρόμηση» θεωρεῖ ὁ Π. Μαρινάκης τήν πλατφόρμα Κακλαμάνη γιά ἐπιστροφή στίς ρίζες

Εφημερίς Εστία
ΑΡΝΗΤΙΚΑ ἐξέλαβε ἡ Κυβέρνησις τό μήνυμα τοῦ κ. Ἀποστόλου Κακλαμάνη σέ ἄρθρο του στήν «Ἑστία» γιά ἐπαναφορά τῆς ΝΔ στήν πατριωτική δεξιά.

Ἐμεῖς καί ὁ ἄγνωστος ἔξω κόσμος…

Δημήτρης Καπράνος
Ὡραῖοι εἴμαστε, οἱ Ἕλληνες.

Πέμπτη, 18 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΚΧΥΔΑΪΣΜΟΣ