ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022

Ἕτοιμο τό ἐθνικό σχέδιο ἀνακάμψεως

Τήν Τετάρτη παρουσιάζεται ἀπό τόν Πρωθυπουργό, σήμερα στό ὑπουργικό συμβούλιο

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ἀνακάμψεως, τό ὁποῖο στοχεύει νά ἀλλάξει τό παραγωγικό μοντέλο τῆς χώρας, πρόκειται νά παρουσιάσει στό σημερινό ὑπουργικό συμβούλιο ὁ ἀναπληρωτής ὑπουργός Οἰκονομικῶν Θεόδωρος Σκυλακάκης. Τό σχέδιο περιλαμβάνει 118 κύρια ἔργα, δεκάδες ἄλλα ὑποέργα καί 64 μεταρρυθμίσεις ἐνῷ ξεπερνᾷ σέ ἔκταση τίς 2.000 σελίδες. Τήν Τετάρτη ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ἀναμένεται νά παρουσιάσει μία σύνοψη τοῦ σχεδίου 100 σελίδων μέ ὅλα τά ἔργα, τίς μεταρρυθμίσεις καί τόν προϋπολογισμό τους. Οἱ διαβουλεύσεις πού ἔχουν γίνει μέ τίς Βρυξέλλες δημιουργοῦν αἰσιοδοξία ὅτι ἡ Ἑλλάς θά εἶναι ἀπό τίς πρῶτες χῶρες πού θά πάρουν ἔγκριση γιά τήν ἐκταμίευση τῶν σχετικῶν πόρων πού συνολικῶς ἀνέρχονται στά 32 δισ. εὐρώ.

Συμφώνως πρός τόν ἀναπληρωτή ὑπουργό Οἰκονομικῶν ἡ κατάθεσις τοῦ σχεδίου ἀπό τήν πλευρά τῆς Ἑλλάδος θά γίνει στίς ἀρχές Ἀπριλίου καί ἀκολουθεῖ διάστημα περίπου 100 ἡμερῶν μέχρι νά ἀξιολογηθεῖ καί νά ἐγκριθεῖ ἀπό τίς ἁρμόδιες εὐρωπαϊκές Ἀρχές: «Aὐτό σημαίνει ὅτι Ἰούλιο μέ Αὔγουστο ἀναμένουμε ποσό περίπου 4 δισεκατομμυρίων εὐρώ. Τά χρήματα αὐτά ἀφοροῦν ἀποκλειστικά ἐπενδύσεις. Δέν ἐπιτρέπουν προσλήψεις ἤ ἐπαναλαμβανόμενες δαπάνες. Στίς ἐπενδύσεις περιλαμβάνονται καί προγράμματα κατάρτισης τοῦ προσωπικοῦ. Θά ὑπάρχουν καί ἄλλα προγράμματα πού θά εἶναι πιό εὔκολα καί πιό γρήγορα, ὅπως τά “Ἐξοικονομῶ”. Οἱ βαριές ἐπενδύσεις πού εἶναι καινούριες θά πάρουν περισσότερο χρόνο». Τό σχέδιο περιλαμβάνει 13 κεφάλαια:

• Κίνητρα γιά ἐπενδύσεις ἐνεργειακῆς ἀποδοτικότητος (κατοικίες, ἐπιχειρήσεις καί Δημόσιος Τομεύς).

• Ἠλεκτρικές διασυνδέσεις τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν καί ἐπενδύσεις ἐνεργειακῆς ἀποθηκεύσεως.

• Ἐθνικό σχέδιο ἀναδασώσεως καί ἐπενδύσεις στήν βιοποικιλότητα.

• Ὑποδομές 5G, ὑποδομή ὀπτικῶν ἰνῶν σέ κτίρια, ψηφιακή διασύνδεσις τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν.

• Ψηφιακό μετασχηματισμό τοῦ Δημόσιου Τομέως, συμπεριλαμβανομένης ὑποδομῆς καί ὑπηρεσίας κεντρικοῦ ὑπολογιστικοῦ νέφους, ψηφιακή διαλειτουργικότητα ἐντός τῆς Γενικῆς Κυβερνήσεως. Πλήρη ψηφιοποίηση τῶν φορολογικῶν ἀρχῶν, νέες ἔξυπνες μεθόδους καταπολεμήσεως τῆς φοροδιαφυγῆς, εἰσαγωγή διασυνδεδεμένων ταμειακῶν μηχανῶν καί POS, ἠλεκτρονική τιμολόγηση γιά τό σύνολο τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέως.

• Μεταρρυθμίσεις γιά τήν ἁπλοποίηση τοῦ ἐπιχειρηματικοῦ περιβάλλοντος, διευκόλυνση τοῦ ἐπιχειρεῖν καί ὑποστήριξη τῶν ἐπενδύσεων.

• Ἰσχυρά κίνητρα γιά ἰδιωτικές ἐπενδύσεις.

• Συμπράξεις Δημοσίου – Ἰδιωτικοῦ Τομέως σέ νέα, μεγάλα ἔργα ὑποδομῶν.

• Ἐπενδύσεις στούς τομεῖς τοῦ πολιτισμοῦ, τοῦ τουρισμοῦ καί τῆς ἀγροδιατροφῆς ὡς κινητηρίους μοχλούς ἀναπτύξεως.

• Μεταρρύθμιση τῆς ἐργατικῆς νομοθεσίας (ἐκσυγχρονισμός καί ἁπλοποίηση), μεταρρύθμιση ἐνεργητικῶν καί παθητικῶν πολιτικῶν ἀπασχολήσεως, μεγάλες ἐπενδύσεις στήν κατάρτιση καί ἐπανακατάρτιση τοῦ ἐργατικοῦ δυναμικοῦ (ἔμφαση στίς ψηφιακές δεξιότητες.)

• Ἐπενδύσεις στήν κοινωνική ἐνσωμάτωση εὐάλωτων ὁμάδων.

• Μεταρρύθμιση τοῦ συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδος ὑγείας.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ὅπλα παντοῦ σέ μιά κοινωνία ζούγκλα!

Μανώλης Κοττάκης
Ἀπό τό πιστόλι κατά Στάνκογλου καί τήν χειροβομβίδα τοῦ ληστοῦ συνταγματάρχου, ἕως τίς καραμπίνες, τίς σφαῖρες τῆς ΕΛ.ΑΣ. κατά τῶν Ρομά, καί τά μαχαίρια τῶν μαθητῶν στήν Βουλή

Ἡ προσχηματική συγγνώμη Ράμα στόν Πρωθυπουργό

Εφημερίς Εστία
«Πρόοδο» βλέπει ὁ κ. Μητσοτάκης στήν ὁριοθέτηση θαλασσίων ζωνῶν

Τραπεζάκια ἔξω καί ποτό τόν Δεκέμβριο

Δημήτρης Καπράνος
Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου, ὥρα 10 τό βράδυ

Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Τό ὕψος τῶν περιστάσεων

Μανώλης Κοττάκης
Τοῦ Μανώλη Κοττάκη