Ἕτοιμο τό ἐθνικό σχέδιο ἀνακάμψεως

Τήν Τετάρτη παρουσιάζεται ἀπό τόν Πρωθυπουργό, σήμερα στό ὑπουργικό συμβούλιο

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ἀνακάμψεως, τό ὁποῖο στοχεύει νά ἀλλάξει τό παραγωγικό μοντέλο τῆς χώρας, πρόκειται νά παρουσιάσει στό σημερινό ὑπουργικό συμβούλιο ὁ ἀναπληρωτής ὑπουργός Οἰκονομικῶν Θεόδωρος Σκυλακάκης. Τό σχέδιο περιλαμβάνει 118 κύρια ἔργα, δεκάδες ἄλλα ὑποέργα καί 64 μεταρρυθμίσεις ἐνῷ ξεπερνᾷ σέ ἔκταση τίς 2.000 σελίδες. Τήν Τετάρτη ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ἀναμένεται νά παρουσιάσει μία σύνοψη τοῦ σχεδίου 100 σελίδων μέ ὅλα τά ἔργα, τίς μεταρρυθμίσεις καί τόν προϋπολογισμό τους. Οἱ διαβουλεύσεις πού ἔχουν γίνει μέ τίς Βρυξέλλες δημιουργοῦν αἰσιοδοξία ὅτι ἡ Ἑλλάς θά εἶναι ἀπό τίς πρῶτες χῶρες πού θά πάρουν ἔγκριση γιά τήν ἐκταμίευση τῶν σχετικῶν πόρων πού συνολικῶς ἀνέρχονται στά 32 δισ. εὐρώ.

Συμφώνως πρός τόν ἀναπληρωτή ὑπουργό Οἰκονομικῶν ἡ κατάθεσις τοῦ σχεδίου ἀπό τήν πλευρά τῆς Ἑλλάδος θά γίνει στίς ἀρχές Ἀπριλίου καί ἀκολουθεῖ διάστημα περίπου 100 ἡμερῶν μέχρι νά ἀξιολογηθεῖ καί νά ἐγκριθεῖ ἀπό τίς ἁρμόδιες εὐρωπαϊκές Ἀρχές: «Aὐτό σημαίνει ὅτι Ἰούλιο μέ Αὔγουστο ἀναμένουμε ποσό περίπου 4 δισεκατομμυρίων εὐρώ. Τά χρήματα αὐτά ἀφοροῦν ἀποκλειστικά ἐπενδύσεις. Δέν ἐπιτρέπουν προσλήψεις ἤ ἐπαναλαμβανόμενες δαπάνες. Στίς ἐπενδύσεις περιλαμβάνονται καί προγράμματα κατάρτισης τοῦ προσωπικοῦ. Θά ὑπάρχουν καί ἄλλα προγράμματα πού θά εἶναι πιό εὔκολα καί πιό γρήγορα, ὅπως τά “Ἐξοικονομῶ”. Οἱ βαριές ἐπενδύσεις πού εἶναι καινούριες θά πάρουν περισσότερο χρόνο». Τό σχέδιο περιλαμβάνει 13 κεφάλαια:

• Κίνητρα γιά ἐπενδύσεις ἐνεργειακῆς ἀποδοτικότητος (κατοικίες, ἐπιχειρήσεις καί Δημόσιος Τομεύς).

• Ἠλεκτρικές διασυνδέσεις τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν καί ἐπενδύσεις ἐνεργειακῆς ἀποθηκεύσεως.

• Ἐθνικό σχέδιο ἀναδασώσεως καί ἐπενδύσεις στήν βιοποικιλότητα.

• Ὑποδομές 5G, ὑποδομή ὀπτικῶν ἰνῶν σέ κτίρια, ψηφιακή διασύνδεσις τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν.

• Ψηφιακό μετασχηματισμό τοῦ Δημόσιου Τομέως, συμπεριλαμβανομένης ὑποδομῆς καί ὑπηρεσίας κεντρικοῦ ὑπολογιστικοῦ νέφους, ψηφιακή διαλειτουργικότητα ἐντός τῆς Γενικῆς Κυβερνήσεως. Πλήρη ψηφιοποίηση τῶν φορολογικῶν ἀρχῶν, νέες ἔξυπνες μεθόδους καταπολεμήσεως τῆς φοροδιαφυγῆς, εἰσαγωγή διασυνδεδεμένων ταμειακῶν μηχανῶν καί POS, ἠλεκτρονική τιμολόγηση γιά τό σύνολο τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέως.

• Μεταρρυθμίσεις γιά τήν ἁπλοποίηση τοῦ ἐπιχειρηματικοῦ περιβάλλοντος, διευκόλυνση τοῦ ἐπιχειρεῖν καί ὑποστήριξη τῶν ἐπενδύσεων.

• Ἰσχυρά κίνητρα γιά ἰδιωτικές ἐπενδύσεις.

• Συμπράξεις Δημοσίου – Ἰδιωτικοῦ Τομέως σέ νέα, μεγάλα ἔργα ὑποδομῶν.

• Ἐπενδύσεις στούς τομεῖς τοῦ πολιτισμοῦ, τοῦ τουρισμοῦ καί τῆς ἀγροδιατροφῆς ὡς κινητηρίους μοχλούς ἀναπτύξεως.

• Μεταρρύθμιση τῆς ἐργατικῆς νομοθεσίας (ἐκσυγχρονισμός καί ἁπλοποίηση), μεταρρύθμιση ἐνεργητικῶν καί παθητικῶν πολιτικῶν ἀπασχολήσεως, μεγάλες ἐπενδύσεις στήν κατάρτιση καί ἐπανακατάρτιση τοῦ ἐργατικοῦ δυναμικοῦ (ἔμφαση στίς ψηφιακές δεξιότητες.)

• Ἐπενδύσεις στήν κοινωνική ἐνσωμάτωση εὐάλωτων ὁμάδων.

• Μεταρρύθμιση τοῦ συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδος ὑγείας.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἐναλλαγή ἐνδυμάτων καί συναισθημάτων

Δημήτρης Καπράνος
Κάθε τόσο ἀκοῦμε καί βλέπουμε ρεπορτάζ, ἀναλύσεις, ντοκυμανταίρ, μέ ἀντικείμενο τήν «κλιματική ἀλλαγή».

Παρασκευή, 31 Μαΐου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΡΟΙΚΕΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

Ευαγγελία Κ. Λάππα – Η ζωή ενός πρίγκιπα: Ένα ξεχωριστό έργο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πελασγός

Εφημερίς Εστία
Η ζωή ενός πρίγκιπα: Αφιερωμένο στον Βασιλέα Κωνσταντίνο ΙΒ΄ τον Στρατηλάτη

Τά σύνορα «πέφτουν» ἀπό μέσα!

Εφημερίς Εστία
Δεκατρεῖς ἐπίορκοι συνοριοφύλακες τοῦ Ἕβρου σέ ἀνοικτή γραμμή καί συνεργασία μέ Τούρκους διακινητές-δουλεμπόρους – Ἄνοιξε Κερκόπορτα στόν φράκτη

Ἄθεος, βουδιστής ἤ μουσουλμᾶνος ἄν ζεῖς στήν Εὐρώπη δικές σου οἱ χριστιανικές ἀξίες

Μανώλης Κοττάκης
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ μέ μεγάλο ἐνδιαφέρον αὐτές τίς ἡμέρες τήν συζήτηση γιά τόν ρόλο τῆς Ἐκκλησίας στίς ἐκλογές καί τά χριστιανικά κόμματα, ἡ ὁποία ἔχει προσλάβει ἕναν χαρακτῆρα συνωμοτικό, λές καί πρόκειται περί παρθενογενέσεως, καί διερωτῶμαι: