ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Ἕτοιμη γιά προληπτικό πυρηνικό πλῆγμα ἡ Βόρειος Κορέα

Στήν υἱοθέτηση ἑνός νέου πυρηνικοῦ δόγματος…

… μέ προληπτικά, μάλιστα, χαρακτηριστικά σέ περίπτωση ἀπειλῆς, προχωρεῖ ἡ Βόρειος Κορέα. Τό σενάριο παγκοσμίου τρόμου γίνεται ἀκόμη χειρότερο, ἐάν ληφθεῖ ὑπ’ ὄψιν ὅτι τό πυρηνικό πλῆγμα καθίσταται αὐτοματοποιημένο, ἀκόμη καί στήν περίπτωση, δηλαδή, πού ἡ κεφαλή τοῦ κράτους ἐκλείψει. Εἰδικώτερα, ὁ νόμος πού ἐνεκρίθη, ἐπιτρέπει στήν Πιονγκγιάνγκ νά ἐξαπολύει προληπτικά πλήγματα μέ πυρηνικά ὅπλα, «αὐτομάτως» καί «ἀμέσως» προκειμένου νά ἐξολοθρευθοῦν οἱ ἐχθρικές δυνάμεις. Ἐπί πλέον, ὑπάρχει πρόβλεψις, ὅτι ἐάν ὁ Κίμ Γιόνγκ Οὔν καταλήξει, θά ὁρισθεῖ ἀνώτατος ἀξιωματοῦχος προκειμένου νά ἀνάψει ἐκεῖνος τό «πράσινο φῶς» στά πυρηνικά ἀντίποινα.

Λεπτομερῶς, ὁ νέος νόμος πού υἱοθέτησε τό κράτος τῆς Β. Κορέας, μέ τό ὁποῖο χαρακτηρίζεται «ἀμετάκλητο» κατ’ οὐσίαν τό καθεστώς πυρηνικῆς δυνάμεως, ἔρχεται εἰς ἀπάντησιν προσφάτου προσκλήσεως ἀπό τήν Νότιο Κορέα γιά ἀποπυρηνικοποίηση, μέ ἀντάλλαγμα οἰκονομική βοήθεια.

Ἡ κίνησις τῆς Πιονγκγιάνγκ δέν γίνεται ἐν κενῷ, ἀντιθέτως πραγματοποιεῖται ἐν μέσῳ μεγάλης ἐντάσεως στήν Κορεατική Χερσόνησο. Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἡ Β. Κορέα ἔχει προχωρήσει κατά τήν τρέχουσα χρονιά σέ ἀριθμό-ρεκόρ ὁπλικῶν δοκιμῶν. Ἐπιπροσθέτως, ἡ Β. Κορέα ἐξετόξευσε δοκιμαστικῶς φέτος διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο, γιά πρώτη φορά ἀπό τό 2017.

Ἐπανειλημμένως ἐξ ἄλλου τό τελευταῖο διάστημα Ἀμερικανοί καί Νοτιοκορεᾶτες ἀξιωματοῦχοι ἔχουν προειδοποιήσει πώς ἡ Πιονγκγιάνγκ ἑτοιμάζεται νά προχωρήσει σέ δοκιμή πυρηνικοῦ ὅπλου, τήν ἕβδομη κατά σειράν. Στά τέλη Αὐγούστου δέ, οἱ ΗΠΑ καί ἡ Ν. Κορέα διεξήγαγαν τά μεγαλύτερα κοινά στρατιωτικά γυμνάσιά τους ἀπό τό 2018.

Οἱ ΗΠΑ, ἄλλως τε, εἶναι ὁ βασικός σύμμαχος τῆς Σεούλ στό ἐπίπεδο τῆς ἀσφαλείας, καί σχεδόν 28.500 Ἄμερικανοί στρατιωτικοί εἶναι ἀνεπτυγμένοι στό νότιο τμῆμα τῆς Χερσονήσου. Πάντως, ὁ νέος Νοτιοκορεάτης Πρόεδρος Γιούν Σόκ-Γέλ διεβεβαίωσε τόν περασμένο μῆνα ὅτι ἡ κυβέρνησίς του δέν σχεδιάζει νά ἀποκτήσει πυρηνική ἀποτρεπτική ἰσχύ.

Ειδήσεις / Άρθρα

Την Κυριακή 17.12 με την Εστία: Το συλλεκτικό ημερολόγιο της Εστίας

Εφημερίς Εστία
Στις 17.12 η Εστία της Κυριακής συνεχίζει την παράδοση και παρουσιάζει το συλλεκτικό σκληρόδετο ημερολόγιο της Εστίας 2024! 

Η ΤΗΕΟΝ SENSORS υποκατασκευαστής σε σύμβαση-πλαίσιο ύψους $500 εκατ. για όργανα νυχτερινής όρασης στο Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Η Elbit Systems of America (Elbit America) αναλαμβάνει, μέσω διεθνούς διαγωνισμού, πενταετή σύμβαση IDIQ ύψους 500 εκατομ. δολαρίων για την προμήθεια Squad Binocular Night Vision Goggles (SBNVG) στο Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ (USMC).

Στό ἔλεος ἐγκληματικῶν ὀργανώσεων οἱ Ἕλληνες ἀστυνομικοί

Εφημερίς Εστία
Ἀστυφύλαξ χαροπαλεύει μετά ἄγρια ἐπίθεση «ὀπαδῶν» στοῦ Ρέντη – Παρεμβαίνει ὁ Ἄρειος Πάγος – Ἔκτακτη σύσκεψις ὑπό τόν Πρωθυπουργό

Τό σχέδιο τῆς Ἀγκύρας γιά νά δημιουργήσει ἐνεργειακή ἐξάρτηση

Εφημερίς Εστία
Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ὁ ὁποῖος ἐπέβαλε νά μήν ἀπαντήσουν σέ ἐρωτήσεις μετά τίς κοινές δηλώσεις μέ τόν κ. Μητσοτάκη στήν Ἀθήνα, ὑπῆρξε λαλίστατος ἀπευθυνόμενος σέ δημοσιογράφους πού τόν ἀκολουθοῦν στά ταξίδια του.

Τί δέν τόλμησε ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις νά θέσει στόν Ἐρντογάν

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ συνήθως ἀκροβατοῦμε μεταξύ δύο ἄκρων.