Ἕτοιμη γιά προληπτικό πυρηνικό πλῆγμα ἡ Βόρειος Κορέα

Στήν υἱοθέτηση ἑνός νέου πυρηνικοῦ δόγματος…

… μέ προληπτικά, μάλιστα, χαρακτηριστικά σέ περίπτωση ἀπειλῆς, προχωρεῖ ἡ Βόρειος Κορέα. Τό σενάριο παγκοσμίου τρόμου γίνεται ἀκόμη χειρότερο, ἐάν ληφθεῖ ὑπ’ ὄψιν ὅτι τό πυρηνικό πλῆγμα καθίσταται αὐτοματοποιημένο, ἀκόμη καί στήν περίπτωση, δηλαδή, πού ἡ κεφαλή τοῦ κράτους ἐκλείψει. Εἰδικώτερα, ὁ νόμος πού ἐνεκρίθη, ἐπιτρέπει στήν Πιονγκγιάνγκ νά ἐξαπολύει προληπτικά πλήγματα μέ πυρηνικά ὅπλα, «αὐτομάτως» καί «ἀμέσως» προκειμένου νά ἐξολοθρευθοῦν οἱ ἐχθρικές δυνάμεις. Ἐπί πλέον, ὑπάρχει πρόβλεψις, ὅτι ἐάν ὁ Κίμ Γιόνγκ Οὔν καταλήξει, θά ὁρισθεῖ ἀνώτατος ἀξιωματοῦχος προκειμένου νά ἀνάψει ἐκεῖνος τό «πράσινο φῶς» στά πυρηνικά ἀντίποινα.

Λεπτομερῶς, ὁ νέος νόμος πού υἱοθέτησε τό κράτος τῆς Β. Κορέας, μέ τό ὁποῖο χαρακτηρίζεται «ἀμετάκλητο» κατ’ οὐσίαν τό καθεστώς πυρηνικῆς δυνάμεως, ἔρχεται εἰς ἀπάντησιν προσφάτου προσκλήσεως ἀπό τήν Νότιο Κορέα γιά ἀποπυρηνικοποίηση, μέ ἀντάλλαγμα οἰκονομική βοήθεια.

Ἡ κίνησις τῆς Πιονγκγιάνγκ δέν γίνεται ἐν κενῷ, ἀντιθέτως πραγματοποιεῖται ἐν μέσῳ μεγάλης ἐντάσεως στήν Κορεατική Χερσόνησο. Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἡ Β. Κορέα ἔχει προχωρήσει κατά τήν τρέχουσα χρονιά σέ ἀριθμό-ρεκόρ ὁπλικῶν δοκιμῶν. Ἐπιπροσθέτως, ἡ Β. Κορέα ἐξετόξευσε δοκιμαστικῶς φέτος διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο, γιά πρώτη φορά ἀπό τό 2017.

Ἐπανειλημμένως ἐξ ἄλλου τό τελευταῖο διάστημα Ἀμερικανοί καί Νοτιοκορεᾶτες ἀξιωματοῦχοι ἔχουν προειδοποιήσει πώς ἡ Πιονγκγιάνγκ ἑτοιμάζεται νά προχωρήσει σέ δοκιμή πυρηνικοῦ ὅπλου, τήν ἕβδομη κατά σειράν. Στά τέλη Αὐγούστου δέ, οἱ ΗΠΑ καί ἡ Ν. Κορέα διεξήγαγαν τά μεγαλύτερα κοινά στρατιωτικά γυμνάσιά τους ἀπό τό 2018.

Οἱ ΗΠΑ, ἄλλως τε, εἶναι ὁ βασικός σύμμαχος τῆς Σεούλ στό ἐπίπεδο τῆς ἀσφαλείας, καί σχεδόν 28.500 Ἄμερικανοί στρατιωτικοί εἶναι ἀνεπτυγμένοι στό νότιο τμῆμα τῆς Χερσονήσου. Πάντως, ὁ νέος Νοτιοκορεάτης Πρόεδρος Γιούν Σόκ-Γέλ διεβεβαίωσε τόν περασμένο μῆνα ὅτι ἡ κυβέρνησίς του δέν σχεδιάζει νά ἀποκτήσει πυρηνική ἀποτρεπτική ἰσχύ.

Ειδήσεις / Άρθρα

Γιατί εἶναι ἀντισυνταγματική ἡ φορολόγησις τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν

Εφημερίς Εστία
Τί ὑποστηρίζει ὁμαδική αἴτησις ἀκυρώσεως πού κατέθεσαν χθές στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας, μέ βάση τήν γνωμοδότηση Παυλόπουλου, 63 Δικηγορικοί Σύλλογοι καί 15 Ἑνώσεις – Πῶς ὁ ἀναδρομικός φορολογικός ἔλεγχος καταργεῖ τό ἀμάχητο καί δέν περιορίζεται στό ἐτήσιο εἰσόδημα

«Σιγά τόν φόρο πού πληρώνουν!»

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ κ. Στουρνάρας, τό σύμπτωμα καί τό πρόβλημα

Στοῦ κουφοῦ τήν πόρτα: «Ὀπισθοδρόμηση» θεωρεῖ ὁ Π. Μαρινάκης τήν πλατφόρμα Κακλαμάνη γιά ἐπιστροφή στίς ρίζες

Εφημερίς Εστία
ΑΡΝΗΤΙΚΑ ἐξέλαβε ἡ Κυβέρνησις τό μήνυμα τοῦ κ. Ἀποστόλου Κακλαμάνη σέ ἄρθρο του στήν «Ἑστία» γιά ἐπαναφορά τῆς ΝΔ στήν πατριωτική δεξιά.

Ἐμεῖς καί ὁ ἄγνωστος ἔξω κόσμος…

Δημήτρης Καπράνος
Ὡραῖοι εἴμαστε, οἱ Ἕλληνες.

Πέμπτη, 18 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΚΧΥΔΑΪΣΜΟΣ