Ἕτοιμη γιά προληπτικό πυρηνικό πλῆγμα ἡ Βόρειος Κορέα

Στήν υἱοθέτηση ἑνός νέου πυρηνικοῦ δόγματος…

… μέ προληπτικά, μάλιστα, χαρακτηριστικά σέ περίπτωση ἀπειλῆς, προχωρεῖ ἡ Βόρειος Κορέα. Τό σενάριο παγκοσμίου τρόμου γίνεται ἀκόμη χειρότερο, ἐάν ληφθεῖ ὑπ’ ὄψιν ὅτι τό πυρηνικό πλῆγμα καθίσταται αὐτοματοποιημένο, ἀκόμη καί στήν περίπτωση, δηλαδή, πού ἡ κεφαλή τοῦ κράτους ἐκλείψει. Εἰδικώτερα, ὁ νόμος πού ἐνεκρίθη, ἐπιτρέπει στήν Πιονγκγιάνγκ νά ἐξαπολύει προληπτικά πλήγματα μέ πυρηνικά ὅπλα, «αὐτομάτως» καί «ἀμέσως» προκειμένου νά ἐξολοθρευθοῦν οἱ ἐχθρικές δυνάμεις. Ἐπί πλέον, ὑπάρχει πρόβλεψις, ὅτι ἐάν ὁ Κίμ Γιόνγκ Οὔν καταλήξει, θά ὁρισθεῖ ἀνώτατος ἀξιωματοῦχος προκειμένου νά ἀνάψει ἐκεῖνος τό «πράσινο φῶς» στά πυρηνικά ἀντίποινα.

Λεπτομερῶς, ὁ νέος νόμος πού υἱοθέτησε τό κράτος τῆς Β. Κορέας, μέ τό ὁποῖο χαρακτηρίζεται «ἀμετάκλητο» κατ’ οὐσίαν τό καθεστώς πυρηνικῆς δυνάμεως, ἔρχεται εἰς ἀπάντησιν προσφάτου προσκλήσεως ἀπό τήν Νότιο Κορέα γιά ἀποπυρηνικοποίηση, μέ ἀντάλλαγμα οἰκονομική βοήθεια.

Ἡ κίνησις τῆς Πιονγκγιάνγκ δέν γίνεται ἐν κενῷ, ἀντιθέτως πραγματοποιεῖται ἐν μέσῳ μεγάλης ἐντάσεως στήν Κορεατική Χερσόνησο. Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἡ Β. Κορέα ἔχει προχωρήσει κατά τήν τρέχουσα χρονιά σέ ἀριθμό-ρεκόρ ὁπλικῶν δοκιμῶν. Ἐπιπροσθέτως, ἡ Β. Κορέα ἐξετόξευσε δοκιμαστικῶς φέτος διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο, γιά πρώτη φορά ἀπό τό 2017.

Ἐπανειλημμένως ἐξ ἄλλου τό τελευταῖο διάστημα Ἀμερικανοί καί Νοτιοκορεᾶτες ἀξιωματοῦχοι ἔχουν προειδοποιήσει πώς ἡ Πιονγκγιάνγκ ἑτοιμάζεται νά προχωρήσει σέ δοκιμή πυρηνικοῦ ὅπλου, τήν ἕβδομη κατά σειράν. Στά τέλη Αὐγούστου δέ, οἱ ΗΠΑ καί ἡ Ν. Κορέα διεξήγαγαν τά μεγαλύτερα κοινά στρατιωτικά γυμνάσιά τους ἀπό τό 2018.

Οἱ ΗΠΑ, ἄλλως τε, εἶναι ὁ βασικός σύμμαχος τῆς Σεούλ στό ἐπίπεδο τῆς ἀσφαλείας, καί σχεδόν 28.500 Ἄμερικανοί στρατιωτικοί εἶναι ἀνεπτυγμένοι στό νότιο τμῆμα τῆς Χερσονήσου. Πάντως, ὁ νέος Νοτιοκορεάτης Πρόεδρος Γιούν Σόκ-Γέλ διεβεβαίωσε τόν περασμένο μῆνα ὅτι ἡ κυβέρνησίς του δέν σχεδιάζει νά ἀποκτήσει πυρηνική ἀποτρεπτική ἰσχύ.

Ειδήσεις / Άρθρα

Αὔξησις τελῶν διελεύσεως σέ Σουέζ καί Βόσπορο

Εφημερίς Εστία
ΑΥΞΗΣΗ τοῦ κόστους ταξιδίων στά πλοῖα…

Εὐτυχῶς ἡ Τρίπολη θυμᾶται καλύτερα…

Δημήτρης Καπράνος
Στόν ὑπολογιστή μου -καί ὄχι ἀπ’ εὐθείας σέ ἐθνικό δίκτυο- παρακολούθησα τήν χθεσινή παρέλαση στήν Τρίπολη…

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Τόν Νοέμβριο παραδίδεται στούς πιστούς ὁ νέος Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Σημεῖο Μηδέν μετά 21 χρόνια

Εφημερίς Εστία
Ὁ Πρόεδρος τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀποπερατώσεως τοῦ Ναοῦ Ἄντριου Βενιόπουλος μίλησε στήν «ΕτΚ» γιά τό ὅραμά του νά γίνει ὁ ναός ὁ «Παρθενώνας τῆς Ὀρθοδοξίας», ἀπευθύνοντας πρόσκληση στούς πιστούς ὅλων τῶν θρησκειῶν νά προσευχηθοῦν καί νά διαλογισθοῦν ἐντός τῶν πυλῶν του.

Τζώρτζ Τζιτζίκος: Ὁ Ἑλληνοαμερικανός πού ἡγεῖται τῆς προσπάθειας διασώσεως τῶν Χριστιανῶν ἀνά τόν κόσμο

Εφημερίς Εστία
Ἡ «Ετκ» συνάντησε τόν πρόεδρο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐπιτροπῆς Δημοσίων Ὑποθέσεων (OPAC) Τζώρτζ Τζιτζίκο στήν Ἀθήνα καί συνωμίλησε μαζί του γιά τήν ἀνάγκη προστασίας τῶν χριστιανῶν πού εὑρίσκονται ὑπό διωγμόν, ἀλλά καί τήν διάδοση τῆς Ὀρθοδοξίας στά βάθη τῆς Ἀνατολῆς – Ὁ Ἑλληνοαμερικανός ἐπιχειρηματίας ὑπῆρξε στενός συνεργάτης τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, τοῦ πατέρα καί υἱοῦ Μπούς καί ἄλλων Ρεπουμπλικανῶν ὑποψηφίων γιά τήν προεδρία.