Ἕτοιμη γιά προληπτικό πυρηνικό πλῆγμα ἡ Βόρειος Κορέα

Στήν υἱοθέτηση ἑνός νέου πυρηνικοῦ δόγματος…

… μέ προληπτικά, μάλιστα, χαρακτηριστικά σέ περίπτωση ἀπειλῆς, προχωρεῖ ἡ Βόρειος Κορέα. Τό σενάριο παγκοσμίου τρόμου γίνεται ἀκόμη χειρότερο, ἐάν ληφθεῖ ὑπ’ ὄψιν ὅτι τό πυρηνικό πλῆγμα καθίσταται αὐτοματοποιημένο, ἀκόμη καί στήν περίπτωση, δηλαδή, πού ἡ κεφαλή τοῦ κράτους ἐκλείψει. Εἰδικώτερα, ὁ νόμος πού ἐνεκρίθη, ἐπιτρέπει στήν Πιονγκγιάνγκ νά ἐξαπολύει προληπτικά πλήγματα μέ πυρηνικά ὅπλα, «αὐτομάτως» καί «ἀμέσως» προκειμένου νά ἐξολοθρευθοῦν οἱ ἐχθρικές δυνάμεις. Ἐπί πλέον, ὑπάρχει πρόβλεψις, ὅτι ἐάν ὁ Κίμ Γιόνγκ Οὔν καταλήξει, θά ὁρισθεῖ ἀνώτατος ἀξιωματοῦχος προκειμένου νά ἀνάψει ἐκεῖνος τό «πράσινο φῶς» στά πυρηνικά ἀντίποινα.

Λεπτομερῶς, ὁ νέος νόμος πού υἱοθέτησε τό κράτος τῆς Β. Κορέας, μέ τό ὁποῖο χαρακτηρίζεται «ἀμετάκλητο» κατ’ οὐσίαν τό καθεστώς πυρηνικῆς δυνάμεως, ἔρχεται εἰς ἀπάντησιν προσφάτου προσκλήσεως ἀπό τήν Νότιο Κορέα γιά ἀποπυρηνικοποίηση, μέ ἀντάλλαγμα οἰκονομική βοήθεια.

Ἡ κίνησις τῆς Πιονγκγιάνγκ δέν γίνεται ἐν κενῷ, ἀντιθέτως πραγματοποιεῖται ἐν μέσῳ μεγάλης ἐντάσεως στήν Κορεατική Χερσόνησο. Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἡ Β. Κορέα ἔχει προχωρήσει κατά τήν τρέχουσα χρονιά σέ ἀριθμό-ρεκόρ ὁπλικῶν δοκιμῶν. Ἐπιπροσθέτως, ἡ Β. Κορέα ἐξετόξευσε δοκιμαστικῶς φέτος διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο, γιά πρώτη φορά ἀπό τό 2017.

Ἐπανειλημμένως ἐξ ἄλλου τό τελευταῖο διάστημα Ἀμερικανοί καί Νοτιοκορεᾶτες ἀξιωματοῦχοι ἔχουν προειδοποιήσει πώς ἡ Πιονγκγιάνγκ ἑτοιμάζεται νά προχωρήσει σέ δοκιμή πυρηνικοῦ ὅπλου, τήν ἕβδομη κατά σειράν. Στά τέλη Αὐγούστου δέ, οἱ ΗΠΑ καί ἡ Ν. Κορέα διεξήγαγαν τά μεγαλύτερα κοινά στρατιωτικά γυμνάσιά τους ἀπό τό 2018.

Οἱ ΗΠΑ, ἄλλως τε, εἶναι ὁ βασικός σύμμαχος τῆς Σεούλ στό ἐπίπεδο τῆς ἀσφαλείας, καί σχεδόν 28.500 Ἄμερικανοί στρατιωτικοί εἶναι ἀνεπτυγμένοι στό νότιο τμῆμα τῆς Χερσονήσου. Πάντως, ὁ νέος Νοτιοκορεάτης Πρόεδρος Γιούν Σόκ-Γέλ διεβεβαίωσε τόν περασμένο μῆνα ὅτι ἡ κυβέρνησίς του δέν σχεδιάζει νά ἀποκτήσει πυρηνική ἀποτρεπτική ἰσχύ.

Ειδήσεις / Άρθρα

Τά πλοκάμια τοῦ τουρκικοῦ προξενείου «πνίγουν» κομματικές ὀργανώσεις στήν Θράκη

Εφημερίς Εστία
Ἡ παραίτησις στελέχους τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Κομοτηνῆς – Οἱ μεθοδεύσεις τῶν Τούρκων Ἡ προκλητική ἀνάρτησις τοῦ ΥΠΕΞ στήν Ἄγκυρα

Ἡ ἐσωτερική ἀπειλή

Μανώλης Κοττάκης
ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ ὅσοι μέ ξέρετε δέν χρειάζεται νά καταλάβετε τό γιατί ἡ ἀκριτική μας πόλη εἶναι ὁ δεύτερος σταθμός μου.

Ἄνοιγμα Ἀνδρουλάκη ἐνῷ φεύγουν στελέχη τοῦ ΠΑΣΟΚ

Εφημερίς Εστία
Ἐν μέσῳ ἀποχωρήσεων, ὁ Πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ Νῖκος Ἀνδρουλάκης προχώρησε στήν ἀνακοίνωση τῶν ὑποψηφίων στίς ἐθνικές ἐκλογές.

Ἀναμένοντες τό Τριώδιο καί τίς Ἐκλογές…

Δημήτρης Καπράνος
Πολυπληθής χθές ἡ συντροφιά, Κυριακή γάρ, μέ τόν καιρό νά εὐνοεῖ, καί μαζευτήκαμε στήν καφετέρια γύρω ἀπό τίς σωτήριες ὑπαίθριες θερμάστρες.

Τετάρτη, 30 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΥΔΕΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ;