ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022

Ἕνα βῆμα πρίν ἀπό τίς κυρώσεις ἡ ΕΕ

Ἡ χθεσινή συνάντησις τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη μέ τήν Ἄγγελα Μέρκελ

Κλιμακούμενα τά μέτρα κατά τῆς Τουρκίας

ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ «χωρίς καθυστέρηση» τίς προτάσεις τους γιά τίς κυρώσεις πού πρέπει νά ἐπιβληθοῦν στήν Τουρκία καλοῦν οἱ «28» τήν Κομμισσιόν καί τήν Εὐρωπαϊκή Ὑπηρεσία Ἐξωτερικῆς Δράσεως. Συμφώνως πρός τό σχέδιο συμπερασμάτων, οἱ Εὐρωπαῖοι ἡγέτες ἀναφέρουν ὅτι παρακολουθοῦν στενά τίς συνεχιζόμενες παράνομες γεωτρήσεις τῆς Τουρκίας στήν Ἀνατολική Μεσόγειο καί ὅτι ἡ ΕΕ «εἶναι ἕτοιμη νά ἀνταποκριθεῖ κατάλληλα καί μέ πλήρη ἀλληλεγγύη πρός τήν Κύπρο. Τό Εὐρωπαϊκό Συμβούλιο καλωσορίζει τήν πρόσκληση πρός τήν Κομμισσιόν καί τήν ΕΥΕΔ νά ὑποβάλουν χωρίς καθυστέρηση ἐπιλογές γιά κατάλληλα μέτρα». Δέν ἀποκλείεται τό σχέδιο νά βελτιωθεῖ ἤ νά ἐπεκταθεῖ, ὅταν οἱ ἡγέτες τό ἐξετάσουν ἐνδελεχῶς. Εἶχαν προηγηθεῖ ἀλλεπάλληλες συναντήσεις τῶν κ. Τσίπρα, Μητσοτάκη καί Ἀναστασιάδη μέ Εὐρωπαίους ἡγέτες καί κορυφαίους ἀξιωματούχους τῆς Κομμισσιόν, μέ κύριο γνώμονα νά σταλεῖ αὐστηρό μήνυμα στήν Τουρκία καί νά μήν μείνουν στά λόγια οἱ ὅποιες προειδοποιήσεις.

Ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός πρίν ἀπό τήν ἔναρξη τῆς Συνόδου ζήτησε ἀπό τούς Εὐρωπαίους ὁμολόγους του νά ἀπευθύνουν ξεκάθαρο μήνυμα πρός τήν Τουρκία.

«Θά ἐπιχειρήσω νά ὑπάρξουν ξεκάθαρες θέσεις καί ἀποφάσεις, νά δοθεῖ ξεκάθαρο μήνυμα πρός τήν Τουρκία νά σταματήσει ἀμέσως τήν παραβίαση τοῦ διεθνοῦς δικαίου, τίς παράνομες δραστηριότητες ἐντός τῆς ΑΟΖ τῆς Κύπρου, διότι παραβιάζοντας τήν κυπριακή κυριαρχία, παραβιάζει τήν εὐρωπαϊκή κυριαρχία. Καί βεβαίως θά ἐξετάσουμε καί κάθε πιθανότητα, ὥστε στό βαθμό πού δέν ὑπάρξει ἄμεσος τερματισμός αὐτῶν τῶν παραβιάσεων, νά ὑπάρξουν τά κατάλληλα μέτρα, οἱ κατάλληλες κυρώσεις» δήλωσε ὁ κ. Τσίπρας. Μεταξύ ἄλλων συνηντήθη μέ τήν Ὕπατη Ἐκπρόσωπο τῆς ΕΕ γιά θέματα Ἐξωτερικῆς Πολιτικῆς καί Ἀμύνης Φεντερίκα Μογκερίνι, ἡ ὁποία θά ἐπεξεργασθεῖ τά μέτρα πού θά ληφθοῦν κατά τῆς Τουρκίας.

Μέ τήν Καγκελλάριο Ἄγγελα Μέρκελ καί μέ τόν Κύπριο Πρόεδρο συνηντήθη ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΔ, μέ τήν τουρκική προκλητικότητα νά κυριαρχεῖ. «Αὐτές οἱ προκλήσεις θά πρέπει νά ἀντιμετωπισθοῦν σέ εὐρωπαϊκό ἐπίπεδο. Ἄν συνεχισθοῦν, ἡ ΕΕ πρέπει νά ἐπιβάλει κυρώσεις στήν Τουρκία. Εἶναι ἡ ὥρα γιά πράξεις, ὄχι μόνο γιά λόγια» σχολίασε ὁ κ. Μητσοτάκης.

Τό Εὐρωπαϊκό Συμβούλιο θά «ἐπιβεβαιώσει τήν πλήρη ἀλληλεγγύη του μέ τήν Κύπρο ἀλλά καί τήν ἑτοιμότητά του νά ἀπαντήσει καταλλήλως» δήλωσε ὁ Πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου Ντόναλντ Τούσκ κατά τήν συνάντηση μέ τόν κ. Ἀναστασιάδη.

Στήν Ἀθήνα ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης Εὐάγγελος Ἀποστολάκης ἐξέφρασε τήν ἄποψη ὅτι ἐάν ὑπάρξουν ἐντάσεις στά ἑλληνοτουρκικά τότε ἡ Ἑλλάς θά εἶναι μόνη της. «Ἄν χρειασθεῖ νά κάνουμε κάτι, ἄς ὑπολογίζουμε ὅτι θά εἴμαστε μόνοι μας» εἶπε ὁ ὑπουργός ἀναφερόμενος στό ἐνδεχόμενο ἡ Τουρκία νά προχωρήσει σέ ἔρευνες ἐντός τῆς ἑλληνικῆς ΑΟΖ. Ἐξετίμησε ὅτι ὁ Ἐρντογάν δέν σταματᾶ τίς προκλήσεις καί ὅτι δέν φοβᾶται τά μέτρα καί τίς ἐνέργειες πού ἔχουν ληφθεῖ μέχρι στιγμῆς. «Δέν θά ἐπιτρέψουμε νά πᾶνε οἱ Τοῦρκοι στό Καστελλόριζο γιατί τότε δέν θά ὑπάρχουν ἐπιλογές» προσέθεσε ὁ κ. Ἀποστολάκης. «Οἱ προθέσεις τῆς Τουρκίας εἶχαν στό πλάνο καί τήν ἑλληνική ὑφαλοκρηπῖδα. Ἡ ἐκτίμηση εἶναι ὅτι εἶναι τόσα τά προβλήματα πού πρέπει νά λύσουν, πού δέν φαίνεται νά ἔχουν τήν πρόθεση νά τό πράξουν» ἐπεσήμανε.

Ἡ ἀδιαφορία τῆς Τουρκίας ὡς πρός τίς εὐρωπαϊκές ἀντιδράσεις ἔγινε ἀντιληπτή κατά τήν φιέστα πού ἔστησε ἡ κυβέρνησις Ἐρντογάν στόν ἀπόπλου τοῦ δευτέρου γεωτρύπανου «Γιαβούζ». Στίς ἀρχές Ἰουλίου τό πλοῖο θά ξεκινήσει ἔρευνες στά ἀνοικτά τῆς χερσονήσου τῆς Καρπασίας ἀπέναντι ἀπό τήν Ἀμμόχωστο. Ὁ Τοῦρκος ὑπουργός Ἀμύνης προειδοποίησε τούς «ἐξωτερικούς» παράγοντες πού συνεργάζονται μέ τήν κυπριακή Κυβέρνηση, λέγοντας πώς δέν θά πρέπει νά κυνηγοῦν «ψευδαισθήσεις» πού δέν θά φέρουν ἀποτελέσματα. Προειδοποίησε «τρίτες δυνάμεις πού συνεργάζονται κατά τῆς Τουρκίας» νά εἶναι προσεκτικές.

Ἐν τῶ μεταξύ, δέν ἀποκλείεται νά ἀλλάξει ἡ ἡμερομηνία διεξαγωγῆς τοῦ ντημπαίητ, καθώς τήν 1η Ἰουλίου μπορεῖ νά πραγματοποιηθεῖ ἔκτακτη Σύνοδος Κορυφῆς γιά τήν ἐπιλογή τῶν προσώπων πού θά ἀναλάβουν τίς κορυφαῖες θέσεις στήν νέα Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή.

Ειδήσεις / Άρθρα

Αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων από την Παγκρήτια Τράπεζα

Εφημερίς Εστία
Σε αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων προχωρά η Παγκρήτια Τράπεζα, ακολουθώντας τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η άνοδος του Euribor στην Ευρωπαϊκή αγορά χρήματος.

Ἡ σημαία τῆς Σμύρνης τοῦ 1922 εὑρέθη σέ ἀποθήκη στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ στό Κιλκίς!

Εφημερίς Εστία
Ἐντοπίσθηκε σέ «κιβώτιο διοικητοῦ», εἶναι 2,2×3,8 μ., καί σήμερα φυλάσσεται στίς Οἰνοῦσσες, στήν Σχολή Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ

Τί πᾶς νά κάνεις στήν Μακεδονία, Ἀλέξη;

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης Ἀλέξης Τσίπρας…

Σύγκρουσις γιά τίς παρακολουθήσεις στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις

Εφημερίς Εστία
«Μῦθοι τοῦ Αἰσώπου» ἀπαντᾶ ἡ Κυβέρνησις στόν ΣΥΡΙΖΑ

Ἀγνοεῖται ἡ νηφάλια καί ἐποικοδομητική κριτική

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ἀσκεῖς ἐπί σχεδόν πενῆντα χρόνια τό ἐπάγγελμα τοῦ δημοσιογράφου…